Acte necesare

Urbanism

  AC Februarie 2010 (156,0 KiB, 237 hits)

  Acte necesare CR si CE (30,5 KiB, 274 hits)

  Acte necesare CU si AC (30,0 KiB, 261 hits)

  adresa initiere PUZ (22,0 KiB, 245 hits)

  anexa la AC-AD (67,5 KiB, 256 hits)

  AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE diagrama (51,5 KiB, 246 hits)

  Cerere aprobare PUZ (27,5 KiB, 257 hits)

  Cerere avizare PUZ (27,5 KiB, 250 hits)

  cerere certificat de edificare (152,0 KiB, 257 hits)

  cerere certificat de urbanism varianta noua (45,5 KiB, 279 hits)

  cerere de radiere (28,0 KiB, 255 hits)

  Cerere initiere PUZ (27,5 KiB, 276 hits)

  Cerere L 544 - 2001 (6,4 KiB, 245 hits)

  Cerere L 544 (4,2 KiB, 255 hits)

  cerere pentru certjficat de edificare (25,5 KiB, 248 hits)

  cerere pentru certjficat de notare (25,5 KiB, 244 hits)

  cerere pentru intocmirea PV de receptie (25,0 KiB, 254 hits)

  Cerere prelung AC (29,5 KiB, 243 hits)

  Cerere prelungire Certificat Urbanism (28,0 KiB, 246 hits)

  CERTIFICAT DE URBANISM DIAGRAMA (49,0 KiB, 253 hits)

.

Asistenta Sociala

  LISTA bunurilor ce duc la excluderea ajutorului social (1,3 MiB, 267 hits)

.

Asistenta Sociala – Ajutor inclazire

Acte necesare 2011 – 2012

 • Carte identitate(original + copie)
 • Adeverinta de venit( Administratia Finantelor Publice )
 • Adeverinta venit ( servici )
 • Cupon alocatii
 • Orice alt act doveditor care atesta existenta unui alt venit
 • Formularul de cerere (completat)

  Formular cerere (3,0 MiB, 280 hits)

.

Asistenta Sociala – Ajutor Social

Acte necesare intocmirii dosarului de ajutor social conform legii 416/2001.

 • Act de identitate ( original  si copie )
 • Certificat de nastere (origina si copie )
 • Certificat de casatorie ( original si copie) daca este cazul
 • Adeverinte ( venit, Administratia Finantelor Publice Saliste, salar, cupoane alocatii, orice alt document care atesta existenta unui venit ) dupa caz.

  cerere si declaratie pe propria raspundere (1,8 MiB, 281 hits)

.

Asistenta Sociala – Alocatia pentru sustinerea familiei 

Acte necesare:

 • Carte de identitate ( copie + original)
 • Certificat de nastere( membrii familiei)
 • Certificat de casatorie (daca e cazul)
 • Livret de familie
 • Adeverinte de ventit ( Administratia Finantelor Publice Saliste)
 • Adeverinta de la servici
 • Cupon alocatie stat si orice alt act doveditor care atesta existenta vreunui alt venit

  cerere si declaratie pe propria raspundere -sustinere familie (1,8 MiB, 279 hits)

.

Asistenta Sociala – Indemnizatie crestere copil

Acte necesare:

 • carti de identitate parinti ( copie si original )
 • certificat nastere nou nascut
 • certificat de casatorie
 • cerere de la locul de munca prin care se atesta solicitarea indemnizatiei de crestere copil
 • decizia care atesta suspendarea contractului de munca pe perioada indemnizatiei crestere copil
 • adeverinta tip de pe ultimele 12 luni cu salariul net
 • copii conform cu originalul a certificatului medical eliberat de medicul de familie
 • copie livret familie
 • declaratie pe propria raspundere a parintilor
 • extras de cont bancar in cazul in care se solicita virarea banilor in cont de banca

  cerere Indemnizatie copil (1,1 MiB, 313 hits)

.

Asistenta Sociala – Alocatie de stat

Acte necesare

 • carte de identitate parinti
 • certificat de nastere nou nascut
 • extras de cont bancar ( daca este cazul)
 • cerere

  cerere alocatie de stat scolarizati (261,0 KiB, 291 hits)

.

Registrul Agricol

METODOLOGIA DE ATRIBUIRE A NUMERELOR DE IDENTIFICARE A IMOBILELOR DE PE RAZA ORASULUI SALISTE

 • cerere tip, conform modelului anexat;
 • plan de situatie vizat de catre specialistul de cadastru  al Aparatului de specialitate al Primariei Saliste;
 • extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile;
 • precizarea numarului imobilelor vecini(stanga – dreapta);
 • dovada achitarii taxei  extrajudiciare in valoare de 8 lei, la casieria Primariaei Orasului Saliste.

Evidenta Populatiei

Administratie Locala

Administratia Domeniului Public

Politie Locala

Achizitii