Achizitii Publice

ACHIZITII PUBLICE 2019

 • Servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor la obiectivul de investitii ” CONSTRUIRE POD DEFINITIV PESTE RAUL NEGRU, ORAS SALISTE”

  ANUNT DE PARTICIPARE (745,7 KiB, 8 hits)

  CLAUZE CONTRACTUALE (3,2 MiB, 4 hits)

 • Servicii de catering pentru pachet alimentar acordat in baza OUG 97/09.11.2018

  ANUNT DE PARTICIPARE (1,1 MiB, 30 hits)

  CAIET DE SARCINI (5,4 MiB, 19 hits)

  DRAFT CONTRACT (84,0 KiB, 18 hits)

  Formulare (117,0 KiB, 14 hits)

  Raportul Procedurii (935,8 KiB, 6 hits)

 • Anunt Servicii RCA

  Anunt (303,0 KiB, 10 hits)

  CIV SB 99 PMS (1,9 MiB, 9 hits)

 • Anunt Servicii actualizare DALI

  Anunt (386,0 KiB, 14 hits)

  Model contract (512,6 KiB, 13 hits)

 • Anunt Servicii Intocmire Documentatie Reparatii Strazi

  Anunt (348,5 KiB, 31 hits)

 • Anunt Servicii Cadastrale de Intabulare

  Anunt (7,0 MiB, 20 hits)

 • Anunt Servicii de asigurare CASCO

  Anunt_depunere_oferte_CASCO_SB_02_PMS.pdf (748,4 KiB, 41 hits)

 • Servicii lunare de asistenta si suport utilizare programe informatice

  SERVICII LUNARE DE ASISTENTA SI SUPORT TEHNIC PROGRAME INFORMATICE (45,8 KiB, 31 hits)

  MODEL CONTRACT (33,3 KiB, 46 hits)

 • Anunt Servicii de asigurare CASCO

  Anunt Casco (1.015,4 KiB, 48 hits)

 • Anunt Servicii de intocmire DALI „Reabilitare si modernizare sistem de iluminat public Fantanele” 

  Anunt DALI Fantanele (1.023,7 KiB, 59 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2018

 • Anunt servici de asigurare CASCO

  Anunt CASCO (136,0 KiB, 54 hits)

 • Anunt nr. 15156/2018

  Anunt nr. 15156/2018 (67,8 KiB, 54 hits)

 • Anunt RCA

  ANUNT RCA (1,4 MiB, 58 hits)

 • Serviciul de consultanta pentru depunerea cererii de finantare a proiectului ,, Reabilitare si dotare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice si a unei unitati de ingrijiri la domiciliu in localitatea Gales, UAT Saliste, jud. Sibiu

  ANUNT DE PARTICIPARE (1,1 MiB, 63 hits)

  FORMULARE (165,0 KiB, 68 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ”MODERNIZARE STRADA SCOLII, ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU”

  ANUNT DE PARTICIPARE DIR MODERNIZARE STR SCOLII (407,3 KiB, 43 hits)

  MODEL CONTRACT DIRIGENTIE MODERNIZARE STR. SCOLII (85,0 KiB, 56 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „REFACEREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE PROVENITE DIN PARAUL GRUI DIN ORASUL SALISTE ”

  ANUNT DE PARTICIPARE nr. 14440/2018 (411,5 KiB, 43 hits)

  MODEL CONTRACT (85,0 KiB, 51 hits)

 • Servicii specializate de auditare financiară a proiectului: ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului Sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu”, cod SMIS 116146″, cod SMIS 116146.

  ANUNT DE PARTICIPARE (364,2 KiB, 51 hits)

  CAIET DE SARCINI-AUDIT FINANCIAR (4,9 MiB, 66 hits)

  FORMULARE AUDIT FINANCIAR (157,5 KiB, 54 hits)

  MODEL CT AUDIT EFICIENTA ENERGETICA CLUB (91,0 KiB, 40 hits)

 • Servicii de verificare tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale

  Anunt participare - verificare instalatie gaz (282,4 KiB, 55 hits)

 • Servicii de asigurare obligatorie

  Anunt 14008-2018 (3,3 MiB, 63 hits)

 • Publicare online Comunicat de presa referitor la incepere proiect ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului Sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu”

  ANUNT PARTICIPARE COMUNICAT (306,9 KiB, 61 hits)

  Comunicat de presa (329,0 KiB, 57 hits)

 • Servicii inchiriere, montare si demontare elemente de pavoazare oras Saliste si sate apartinatoare

  Anunt 13626 - 2018 (2,5 MiB, 70 hits)

 • Dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor ”Reabilitarea strazii UTEA etapa I din Orasul Saliste, satul SIBIEL” si ”Reabilitarea strazii UNGHIULUI V, din Orasul Saliste, satul SIBIEL”

  ANUNT DE PARTICIPARE DIRIGENTIE (429,6 KiB, 47 hits)

  MODEL CONTRACT DIRIGENTIE (86,0 KiB, 57 hits)

 • Serviciul de consultanta aferenta implementarii proiectului ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului sportiv din Orasul Saliste , Jud. Sibiu”

  ANUNT DE PARTICIPARE (379,5 KiB, 63 hits)

  FORMULARE CONSULTANTA IMPLEMENTARE (155,0 KiB, 67 hits)

  MODEL DE CONTRACT CONSULTANTA IMPLEMENTARE (86,5 KiB, 50 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „REFACEREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE PROVENITE DIN PARAUL GRUI DIN ORASUL SALISTE ”

  ANUNT DE PARTICIPARE (356,7 KiB, 59 hits)

  CAIET DE SARCINI (1,3 MiB, 59 hits)

  FORMULARE MODEL CONTRACT (262,5 KiB, 71 hits)

  Plan incadrare in zona str.Vale (133,3 KiB, 47 hits)

  Experiza - calamitate str. Vale parau Grui (3,3 MiB, 84 hits)

  Autorizatie in regim de urgenta (1,3 MiB, 61 hits)

  DAA Grui piese desenate (1,2 MiB, 66 hits)

  DAA Grui (915,2 KiB, 80 hits)

  DALI Grui piese desenate (1.019,2 KiB, 74 hits)

  Liste cantitati Refacere Colectare Ape (950,9 KiB, 46 hits)

  Refacere canalizare geo plansa (79,2 KiB, 80 hits)

  Refacere canalizare geo (989,9 KiB, 70 hits)

  Vale-parau Grui memoriu DALI (2,8 MiB, 78 hits)

  Refacere canalizare geo (989,9 KiB, 41 hits)

 • MODERNIZARE SPATII PRIMARIE 

  ANUNT DE PARTICIPARE (320,0 KiB, 50 hits)

  Nota conceptuala (2,1 MiB, 82 hits)

  MODEL CONTRACT (108,0 KiB, 62 hits)

  Formular 1 (13,5 KiB, 68 hits)

  Formular 2 (12,6 KiB, 64 hits)

  Formular 3 (39,9 KiB, 75 hits)

  Formular 4 (11,9 KiB, 45 hits)

  Formular 4/1 (12,2 KiB, 59 hits)

 • ACHIZITIE  SERVICII DE EVALUARE IMOBILE

  ANUNT DE PARTICIPARE EVALUARE (580,8 KiB, 64 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE PORTI DE FOTBAL

  Anunt 12818-2018 (1,5 MiB, 81 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE COSURI DE GUNOI

  Anunt 12814-2018 (1,2 MiB, 54 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE BANCI

  Anunt 12812/2018 (1,1 MiB, 59 hits)

 • ACHIZITIE SERVICII DE REPARATII AUTO

  Invitatie depunere oferta (651,1 KiB, 55 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU LUCRAREA : ”Reparatii curente DC 71 Aciliu”

  ANUNT DE PARTICIPARE 12334/2018 (403,5 KiB, 47 hits)

 • Denumirea lucrarii: Reparatii curente DC 71 Aciliu

  Anunt participare nr. 12299/2018 (352,5 KiB, 58 hits)

  Caiet de sarcini DC 71 Aciliu-1 (17,3 MiB, 36 hits)

  Caiet de sarcini DC 71 Aciliu. - 2 (17,9 MiB, 47 hits)

  FORMULARE DC 71 (214,5 KiB, 46 hits)

  LISTE DC 71 (896,8 KiB, 72 hits)

  MODEL CT REPARATII DC 71 ACILIU (106,5 KiB, 58 hits)

 • Intocmire SF „Infiintare Centru Recreativ in Orasul Saliste”

  Anunt participare nr. 11608/2018 (45,8 KiB, 54 hits)

 • Servicii Diriginte de santier

  Anunt de participare nr. 11278/2018 (59,7 KiB, 68 hits)

 • Servicii de Intocmire a bazei de date si generarea rapoartelor grafice si text cuprinzand totalitatea pajistilor permanente din extravilanul UATO Saliste

  Anunt de participare nr. 10983/2018 (487,5 KiB, 70 hits)

 • Servicii de evaluare in vederea determinarii valorilor juste de pe piata

  Anunt de participare (56,0 KiB, 82 hits)

 • Intocmire DALI privind „Refacerea sistemului de colectare si evacuare a pelor pluviale provenite din paraul Grui din Orasul Saliste”

  Anunt 10235/2018 (63,0 KiB, 97 hits)

  Anunt 101562018 (75,5 KiB, 94 hits)

  Anunt Publicitate nr. 9876/2018 (66,8 KiB, 84 hits)

  Anunt Publicitate nr. 9737/2018 (1,5 MiB, 96 hits)

 • Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

  RASPUNS_LA_SOLICITARE_CLARIFICARI.pdf (34,0 KiB, 65 hits)

  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE DE 4098 (278,5 KiB, 100 hits)

  CU 195 DE (690,1 KiB, 91 hits)

  DALI DE 4099 (4,4 MiB, 83 hits)

  Lista cantitati (1,9 MiB, 114 hits)

 •  FURNIZARE ECHIPAMENT SERVER

  Anunt de participare (122,2 KiB, 119 hits)

  CAIET DE SARCINI ECHIPAMENT (648,8 KiB, 190 hits)

  FORMULARE ECHIPAMENT (160,9 KiB, 76 hits)

  MODEL CONTRACT ECHIPAMENT SERVER (507,4 KiB, 109 hits)

  Raspuns_la_solicitarea_de_clarificare_1.pdf (27,4 KiB, 94 hits)

 • Asistenta tehnica pentru elaborarea Notelor Conceptuale si intocmirea Temelor de Proiectare pentru obiective de investitii in anul 2018

  Anunt de participare (132,5 KiB, 136 hits)

  CAIET DE SARCINI (382,2 KiB, 163 hits)

  MODEL DE CONTRACT (476,8 KiB, 128 hits)

  FORMULARE (254,2 KiB, 120 hits)

 • SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER CANALIZARE FANTANELE

  ANUNT DE PARTICIPARE (127,9 KiB, 157 hits)


  CAIET DE SARCINI (1,2 MiB, 192 hits)


  FORMULARE (175,3 KiB, 108 hits)


  MODEL CONTRACT (427,5 KiB, 409 hits)


 • SERVICII DE CATERING

  ANUNT DE PARTICIPARE (124,4 KiB, 128 hits)

  CAIET DE SARCINI (673,9 KiB, 106 hits)

  CAIET DE SARCINI (134,5 KiB, 171 hits)

  DRAFT CONTRACT (31,4 KiB, 153 hits)

  Formulare (37,2 KiB, 113 hits)

  FUNCTII DE DECIZIE (94,5 KiB, 123 hits)

  PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE DESCHIDERE OFERTE (195,1 KiB, 128 hits)

  RAPORTUL PROCEDURII 29.03.2018 (209,8 KiB, 264 hits)

 • Anunt Public

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 118 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2017

 • SERVICII DE RECRUTARE A 3 MEMBRII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRARE LA SC SERVICII CL SALISTE SRL.

  PLAN DE SELECTIE-COMPONENTA INITIALA (2,5 MiB, 175 hits)

 • CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4)

  CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4) (1,3 MiB, 175 hits)

 • CISMELE APA BRUTA IN SATUL MAG

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 135 hits)

  Certificat de Urbanism (1,4 MiB, 184 hits)

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14517/22.11.2017 (77,4 KiB, 209 hits)

Nota:

Noul  termen de depunere a ofertelor este in perioada: 06.12.2017 – 19.12.2017

Conform HCL nr. 137/2017, valoarea estimata a contractului de servicii se estimeaza la 59.131 lei, fara TVA

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14008/13.11.2017 (618,1 KiB, 186 hits)

  Model contract (80,5 KiB, 715 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (55,8 KiB, 190 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 195 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (59,2 KiB, 159 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 171 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare nr. 13870/09.11.2017 (64,9 KiB, 179 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 177 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare nr. 13869/09.11.2017 (66,5 KiB, 152 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 184 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare nr. 13868/09.11.2017 (55,9 KiB, 162 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 232 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „MODERNIZARE IMOBIL PRIMARIA SALISTE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”

  Anunt de participare (101,6 KiB, 163 hits)

  Formulare (172,5 KiB, 187 hits)

  Model contract (402,0 KiB, 154 hits)

  Cantitati (402,0 KiB, 190 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare (54,8 KiB, 171 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 195 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare (57,7 KiB, 169 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 171 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare (55,7 KiB, 165 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 177 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare (58,9 KiB, 179 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 184 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare (52,7 KiB, 176 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 232 hits)

 • CONTRACTARE FINANTARE RAMBURSABILA

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 187 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 200 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 197 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 191 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 208 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 197 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 254 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 313 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 210 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 364 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 171 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 198 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 260 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 171 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 172 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 194 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 223 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 185 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 189 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 207 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 185 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 180 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 174 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 182 hits)

 • SERVICII TOPO IMOBIL CU CONSTRUCTII CF 112431, TOP. 112431 

  – anunț retras pana la studierea noilor modificări aduse la ghidul solicitantului POR 2014-2020 , având în vedere ca lucrarea va sta la baza unei cereri de finanțare pe fonduri europene ;

  – procedura reluata, noul termen 15.12.2017, restul conditiilor raman nemodificate

  Anunt participare (110,0 KiB, 175 hits)

  Formulare (552,1 KiB, 202 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE SPATII VERZI IN ZONA CARTIUERULUI TINERETULUI, ORAS SALISTE”

  Anunt participare (149,4 KiB, 166 hits)

  Formulare (549,1 KiB, 176 hits)

  Model contract (75,5 KiB, 165 hits)

  Tema de proiectare (205,3 KiB, 215 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI - Drumuri forestiere Oras Saliste (131,0 KiB, 211 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 162 hits)

  Formulare (170,5 KiB, 142 hits)

  Tema de proiectare (1,4 MiB, 227 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE DE 4098, DE 4097 SI DE4021 – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI – modernizare drum de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097 si DE 4021 Oras Saliste (108,4 KiB, 208 hits)

  Formulare (174,5 KiB, 159 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 162 hits)

 • SERVICII TOPO ZONA CARTIERUL TINERETULUI SALISTE

  Anunt participare - Servicii topo zona Cartierul Tineretului Saliste (100,2 KiB, 179 hits)

  Formulare (165,5 KiB, 171 hits)

  Model contract (72,5 KiB, 152 hits)

  Documente orientative (752,3 KiB, 361 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII ORAS SALISTE, JUDET SIBIU

  INVITATIE_DEPUNERE_OFERTA.pdf (134,2 KiB, 193 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE REPARAȚIE CAPITALĂ ZID DE SPRIJIN PE STRADA TARNIȚEI, ÎN ORAȘUL SĂLIȘTE

  1. FISA DE DATE ZID (1,5 MiB, 251 hits)

  2. Formulare ZID TARNITEI (200,5 KiB, 507 hits)

  3. MODEL CONTRACT ZID SPRIJIN TARNITEI (97,5 KiB, 229 hits)

  4. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -1 (16,6 MiB, 206 hits)

  5. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -2 cantitati (25,5 MiB, 196 hits)

  6. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -3 planse (1,4 MiB, 212 hits)

  7. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Geo - Copy (2,3 MiB, 325 hits)

  8. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Topo (237,3 KiB, 211 hits)

  Zid sprijin greutate F1 F2 F3 (4,3 MiB, 606 hits)

 •  IDENTIFICAREA SI INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR TOPOGRAFICE IN VEDEREA REGLEMENTARII SITUATIEI CADASTRALE A PARCULUI VICENTIUS, SITUAT ÎN ORAS SALISTE

  DOCUMENTE PARC VICENTIUS (4,1 MiB, 225 hits)

 • ACHIZITIE ECHIPAMENT POLITIE LOCALA

  Camasa Politia Locala (27,6 KiB, 252 hits)

  Geaca cu mesada detasabila si cascheta (unknown, 201 hits)

  Pantalon negru (10,2 KiB, 191 hits)

 • REAMENAJARE SPATIU PUBLIC DIN JURUL MONUMENTULUI EROILOR SI AMENAJAREA UNUI LOC DE JOACA PENTRU COPII IN IMEDIATA VECINATATE – SAT SIBIEL

  Fisa de date (43,9 KiB, 481 hits)

  Clauze contractuale (97,5 KiB, 246 hits)

  Formulare (145,8 KiB, 254 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 101 /2015 (1,3 MiB, 235 hits)

  P Th Parte scrisa (15,9 MiB, 250 hits)

  P Th Parte Desenata (42,5 MiB, 249 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 (50,1 KiB, 416 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2016 

 • SERVICII DE „ASISTENTA TEHNICA IN ELABORAREA NOTEI CONCEPTUALE SI ELABORAREA TEMEI DE PROIECTARE”

  Invitatie depunere oferta (45,7 KiB, 187 hits)

 • DIRIGINTE DE SANTIER „ZID SPRIJIN REZISTENTA STR. TARNITEI ORAS SALISTE”

  INVITATIE depunere oferta (62,2 KiB, 281 hits)

  Caiet de sarcini (325,4 KiB, 378 hits)

  Formulare (165,9 KiB, 265 hits)

 • CONSULTARE PIATA – STRATEGIE EFICIENTA ENERGETICA

  Anunt consultare piata (199,3 KiB, 279 hits)

 • SERVICII DE MONTAT SI DEMONTAT ELEMENTE DE PAVOAZARE SI DRAPELE – ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU

  INVITATIE depunere oferta (226,5 KiB, 285 hits)

  Caiet de sarcini (171,0 KiB, 314 hits)

 • FURNIZARE STAMPILE PRIMARIA SALISTE 

  Specificatii tehnice (136,5 KiB, 263 hits)

 • ÎNTOCMIRE RAPORT DE EXPERTIZA TEHNCA JUDICIARĂ PRIVIND IDENTIFICAREA  ŞI ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENTELE DE CARTE FUNCIARA A STATIEI DE EPURARE A APELOR REZIDUALE A ORASULUI SĂLIŞTE 

  INVITATIE depunere oferta (239,5 KiB, 276 hits)

  Anexa (1,5 MiB, 276 hits)

 • ÎNTOCMIRE DOCUMENTATIE CADASTRALĂ PRIVIND PRIMA  ÎNREGISTRARE A CADASTRALELOR NR.  2119, 2159, 2197, 2201, 2256, 2289, 2469, 2470, 3635, 3479 SITUATE ÎN INTRAVILANUL ŞI EXTRAVILANUL ORAŞULUI SĂLIŞTE (Strada Brata)

  INVITATIE depunere oferta (239,0 KiB, 291 hits)

  Anexa (4,6 MiB, 321 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU :,, EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751 ,,

  INVITATIE depunere oferta/ Caiet de sarcini / Formulare (314,0 KiB, 346 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAŞ), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADĂ, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE ŞI PODEŢE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751.

  Certificat de urbanism nr. 205/2016 (1,3 MiB, 298 hits)

  Clauze contractuale (89,0 KiB, 379 hits)

  D.A.L.I. (4,0 MiB, 532 hits)

  Fisa de date (77,0 KiB, 304 hits)

  Formulare (101,5 KiB, 238 hits)

  Raport de expertiza tehnica (5,0 MiB, 485 hits)

  Ridicare topo (333,4 KiB, 367 hits)

  Studiu geotehnic (9,9 MiB, 865 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 84 /2016 (155,5 KiB, 309 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL, SAT SĂCEL „

  Anunt - Studiu de piata (555,9 KiB, 380 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE CURTE LICEUL IOAN LUPAŞ SĂLISTE PRIN CREAREA UNUI TEREN MINIFOTBAL”

  Anunt - Studiu de piata (572,2 KiB, 346 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „DIRIGINTE DE ŞANTIER”

  Anunt - Studiu de piata (559,8 KiB, 384 hits)

 • IDENTIFICARE ŞI DIMINUARE SUPRAFAŢĂ IMOBIL PENTRU REGLEMENARE SITUAŢIE TEHNICO + JURIDICA IMOBILE STR. BAII, NR. 3 SĂLIŞTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (506,7 KiB, 431 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS ÎN CF 109497, NR. TOP 223

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (485,2 KiB, 386 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 109855, TOP. 109855, S – 144 MP ŞI ACTUALIYARE DATE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (467,7 KiB, 413 hits)

 • UNIFICARE IMOBILE ÎNSCRISE ÎN CF 110197, CF 110196,CF  110195 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (468,4 KiB, 351 hits)

 • DIMINUARE IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 106483, NR. TOP 597 / 1 ÎN 2 CORPURI FUNCIARE, RESPECTIV 330 MP ŞI 1633 MP

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (465,0 KiB, 359 hits)

 • DOTARE CENTRALA TERMICA 80 KW – ŞCOALĂ

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (516,7 KiB, 350 hits)

 • GRUP SANITAR CAMIN ACILIU 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (521,7 KiB, 348 hits)

 • REPARATII CAPTALE WC EXTERIOR CAMIN ACILIU

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (517,4 KiB, 363 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 327 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT MAG

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (512,5 KiB, 330 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC VALE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (526,3 KiB, 343 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (523,6 KiB, 375 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS IN CF 100513, NR. TOP 6302

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (481,4 KiB, 335 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV SI DOCUMENTAŢIE PENTRU ÎNTABULARE IMOBIL INSCRIS IN CF 17, NR. TOP 150, 154 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (526,0 KiB, 368 hits)

 • SERVICII DE RLV IN SCOPUL REALIZARII UNEI DOCUMENTATII TEHNICE EXACTE SI COMPLETE ASUPRA IMOBILELOR PENTRU CARE NU EXISTA DATE: RLV, PLAN DE SITUATIE, REGLEMENTARE SITUATIE CARTE FUNCIARA IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII INSCRISE IN CF 5407 SI CF 5248  

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (558,8 KiB, 332 hits)

 • ÎNTOCMIRE EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA CF 107716, NR. TOP 116, 117 PENTRU REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,9 KiB, 334 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA PSI PENTRU OBTINEREA AUTORIYATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBIL PRIMARIA SALISTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,1 KiB, 346 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE DEYMEMBRARE IMOBIL INSCRIS IN CF 2235, NR TOP 999/1, 1000/2 IN 4 CORPURI FUNCIARE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (522,7 KiB, 343 hits)

 • INTOCMIRE PT ” REINFIINTARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA DE LA KM 25+984 , INTERSECTIA CU DC 2177″

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 324 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TOPOGRFICA PENTRU PRIMA INREISTRARE IMOBIL NEPRODUCTIV 2355 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (935,7 KiB, 390 hits)

 • SOLICITARE OFERTE DE PREŢ

  Anunt Public (911,2 KiB, 522 hits)