Achizitii Publice | Saliste-Sibiu.ro
Achizitii Publice

ACHIZITII PUBLICE 2018

  RASPUNS_LA_SOLICITARE_CLARIFICARI.pdf (34,0 KiB, 14 hits)

  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE DE 4098 (278,5 KiB, 33 hits)

  CU 195 DE (690,1 KiB, 24 hits)

  DALI DE 4099 (4,4 MiB, 28 hits)

  Lista cantitati (1,9 MiB, 31 hits)

 •  FURNIZARE ECHIPAMENT SERVER

  Anunt de participare (122,2 KiB, 65 hits)

  CAIET DE SARCINI ECHIPAMENT (648,8 KiB, 55 hits)

  FORMULARE ECHIPAMENT (160,9 KiB, 36 hits)

  MODEL CONTRACT ECHIPAMENT SERVER (507,4 KiB, 44 hits)

  Raspuns_la_solicitarea_de_clarificare_1.pdf (27,4 KiB, 35 hits)

 • Asistenta tehnica pentru elaborarea Notelor Conceptuale si intocmirea Temelor de Proiectare pentru obiective de investitii in anul 2018

  Anunt de participare (132,5 KiB, 73 hits)

  CAIET DE SARCINI (382,2 KiB, 83 hits)

  MODEL DE CONTRACT (476,8 KiB, 64 hits)

  FORMULARE (254,2 KiB, 57 hits)

 • SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER CANALIZARE FANTANELE

  ANUNT DE PARTICIPARE (127,9 KiB, 87 hits)


  CAIET DE SARCINI (1,2 MiB, 91 hits)


  FORMULARE (175,3 KiB, 59 hits)


  MODEL CONTRACT (427,5 KiB, 72 hits)


 

 • SERVICII DE CATERING

  ANUNT DE PARTICIPARE (124,4 KiB, 58 hits)

  CAIET DE SARCINI (673,9 KiB, 52 hits)

  CAIET DE SARCINI (134,5 KiB, 59 hits)

  DRAFT CONTRACT (31,4 KiB, 58 hits)

  Formulare (37,2 KiB, 49 hits)

  FUNCTII DE DECIZIE (94,5 KiB, 64 hits)

  PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE DESCHIDERE OFERTE (195,1 KiB, 43 hits)

  RAPORTUL PROCEDURII 29.03.2018 (209,8 KiB, 60 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2017

 • SERVICII DE RECRUTARE A 3 MEMBRII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRARE LA SC SERVICII CL SALISTE SRL.

  PLAN DE SELECTIE-COMPONENTA INITIALA (2,5 MiB, 110 hits)

 • CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4)

  CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4) (1,3 MiB, 109 hits)

 • CISMELE APA BRUTA IN SATUL MAG

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 93 hits)

  Certificat de Urbanism (1,4 MiB, 109 hits)

 

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14517/22.11.2017 (77,4 KiB, 128 hits)

Nota:

Noul  termen de depunere a ofertelor este in perioada: 06.12.2017 – 19.12.2017

Conform HCL nr. 137/2017, valoarea estimata a contractului de servicii se estimeaza la 59.131 lei, fara TVA

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14008/13.11.2017 (618,1 KiB, 119 hits)

  Model contract (80,5 KiB, 151 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (55,8 KiB, 117 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 127 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (59,2 KiB, 102 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 109 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare nr. 13870/09.11.2017 (64,9 KiB, 111 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 106 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare nr. 13869/09.11.2017 (66,5 KiB, 99 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 113 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare nr. 13868/09.11.2017 (55,9 KiB, 102 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 130 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „MODERNIZARE IMOBIL PRIMARIA SALISTE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”

  Anunt de participare (101,6 KiB, 112 hits)

  Formulare (172,5 KiB, 124 hits)

  Model contract (402,0 KiB, 96 hits)

  Cantitati (402,0 KiB, 121 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare (54,8 KiB, 104 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 127 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare (57,7 KiB, 114 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 109 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare (55,7 KiB, 106 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 106 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare (58,9 KiB, 114 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 113 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare (52,7 KiB, 111 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 130 hits)

 • CONTRACTARE FINANTARE RAMBURSABILA

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 118 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 124 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 124 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 131 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 137 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 128 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 172 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 167 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 132 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 239 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 124 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 149 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 183 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 118 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 118 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 122 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 128 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 118 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 124 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 123 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 128 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 113 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 121 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 123 hits)

 • SERVICII TOPO IMOBIL CU CONSTRUCTII CF 112431, TOP. 112431 

  – anunț retras pana la studierea noilor modificări aduse la ghidul solicitantului POR 2014-2020 , având în vedere ca lucrarea va sta la baza unei cereri de finanțare pe fonduri europene ;

  – procedura reluata, noul termen 15.12.2017, restul conditiilor raman nemodificate

  Anunt participare (110,0 KiB, 130 hits)

  Formulare (552,1 KiB, 119 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE SPATII VERZI IN ZONA CARTIUERULUI TINERETULUI, ORAS SALISTE”

  Anunt participare (149,4 KiB, 113 hits)

  Formulare (549,1 KiB, 116 hits)

  Model contract (75,5 KiB, 110 hits)

  Tema de proiectare (205,3 KiB, 133 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI - Drumuri forestiere Oras Saliste (131,0 KiB, 128 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 111 hits)

  Formulare (170,5 KiB, 103 hits)

  Tema de proiectare (1,4 MiB, 122 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE DE 4098, DE 4097 SI DE4021 – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI – modernizare drum de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097 si DE 4021 Oras Saliste (108,4 KiB, 122 hits)

  Formulare (174,5 KiB, 109 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 111 hits)

 • SERVICII TOPO ZONA CARTIERUL TINERETULUI SALISTE

  Anunt participare - Servicii topo zona Cartierul Tineretului Saliste (100,2 KiB, 126 hits)

  Formulare (165,5 KiB, 109 hits)

  Model contract (72,5 KiB, 103 hits)

  Documente orientative (752,3 KiB, 164 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII ORAS SALISTE, JUDET SIBIU

  INVITATIE_DEPUNERE_OFERTA.pdf (134,2 KiB, 126 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE REPARAȚIE CAPITALĂ ZID DE SPRIJIN PE STRADA TARNIȚEI, ÎN ORAȘUL SĂLIȘTE

  1. FISA DE DATE ZID (1,5 MiB, 172 hits)

  2. Formulare ZID TARNITEI (200,5 KiB, 166 hits)

  3. MODEL CONTRACT ZID SPRIJIN TARNITEI (97,5 KiB, 144 hits)

  4. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -1 (16,6 MiB, 133 hits)

  5. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -2 cantitati (25,5 MiB, 139 hits)

  6. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -3 planse (1,4 MiB, 144 hits)

  7. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Geo - Copy (2,3 MiB, 187 hits)

  8. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Topo (237,3 KiB, 142 hits)

  Zid sprijin greutate F1 F2 F3 (4,3 MiB, 339 hits)

 •  IDENTIFICAREA SI INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR TOPOGRAFICE IN VEDEREA REGLEMENTARII SITUATIEI CADASTRALE A PARCULUI VICENTIUS, SITUAT ÎN ORAS SALISTE

  DOCUMENTE PARC VICENTIUS (4,1 MiB, 158 hits)

 • ACHIZITIE ECHIPAMENT POLITIE LOCALA

  Camasa Politia Locala (27,6 KiB, 183 hits)

  Geaca cu mesada detasabila si cascheta (unknown, 148 hits)

  Pantalon negru (10,2 KiB, 146 hits)

 • REAMENAJARE SPATIU PUBLIC DIN JURUL MONUMENTULUI EROILOR SI AMENAJAREA UNUI LOC DE JOACA PENTRU COPII IN IMEDIATA VECINATATE – SAT SIBIEL

  Fisa de date (43,9 KiB, 328 hits)

  Clauze contractuale (97,5 KiB, 170 hits)

  Formulare (145,8 KiB, 183 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 101 /2015 (1,3 MiB, 171 hits)

  P Th Parte scrisa (15,9 MiB, 197 hits)

  P Th Parte Desenata (42,5 MiB, 192 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 (50,1 KiB, 267 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2016 

 • SERVICII DE „ASISTENTA TEHNICA IN ELABORAREA NOTEI CONCEPTUALE SI ELABORAREA TEMEI DE PROIECTARE”

  Invitatie depunere oferta (45,7 KiB, 128 hits)

 • DIRIGINTE DE SANTIER „ZID SPRIJIN REZISTENTA STR. TARNITEI ORAS SALISTE”

  INVITATIE depunere oferta (62,2 KiB, 217 hits)

  Caiet de sarcini (325,4 KiB, 241 hits)

  Formulare (165,9 KiB, 211 hits)

 • CONSULTARE PIATA – STRATEGIE EFICIENTA ENERGETICA

  Anunt consultare piata (199,3 KiB, 228 hits)

 • SERVICII DE MONTAT SI DEMONTAT ELEMENTE DE PAVOAZARE SI DRAPELE – ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU

  INVITATIE depunere oferta (226,5 KiB, 232 hits)

  Caiet de sarcini (171,0 KiB, 237 hits)

 • FURNIZARE STAMPILE PRIMARIA SALISTE 

  Specificatii tehnice (136,5 KiB, 207 hits)

 • ÎNTOCMIRE RAPORT DE EXPERTIZA TEHNCA JUDICIARĂ PRIVIND IDENTIFICAREA  ŞI ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENTELE DE CARTE FUNCIARA A STATIEI DE EPURARE A APELOR REZIDUALE A ORASULUI SĂLIŞTE 

  INVITATIE depunere oferta (239,5 KiB, 224 hits)

  Anexa (1,5 MiB, 209 hits)

 • ÎNTOCMIRE DOCUMENTATIE CADASTRALĂ PRIVIND PRIMA  ÎNREGISTRARE A CADASTRALELOR NR.  2119, 2159, 2197, 2201, 2256, 2289, 2469, 2470, 3635, 3479 SITUATE ÎN INTRAVILANUL ŞI EXTRAVILANUL ORAŞULUI SĂLIŞTE (Strada Brata)

  INVITATIE depunere oferta (239,0 KiB, 228 hits)

  Anexa (4,6 MiB, 253 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU :,, EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751 ,,

  INVITATIE depunere oferta/ Caiet de sarcini / Formulare (314,0 KiB, 267 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAŞ), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADĂ, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE ŞI PODEŢE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751.

  Certificat de urbanism nr. 205/2016 (1,3 MiB, 229 hits)

  Clauze contractuale (89,0 KiB, 320 hits)

  D.A.L.I. (4,0 MiB, 393 hits)

  Fisa de date (77,0 KiB, 239 hits)

  Formulare (101,5 KiB, 197 hits)

  Raport de expertiza tehnica (5,0 MiB, 384 hits)

  Ridicare topo (333,4 KiB, 273 hits)

  Studiu geotehnic (9,9 MiB, 656 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 84 /2016 (155,5 KiB, 234 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL, SAT SĂCEL „

  Anunt - Studiu de piata (555,9 KiB, 323 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE CURTE LICEUL IOAN LUPAŞ SĂLISTE PRIN CREAREA UNUI TEREN MINIFOTBAL”

  Anunt - Studiu de piata (572,2 KiB, 301 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „DIRIGINTE DE ŞANTIER”

  Anunt - Studiu de piata (559,8 KiB, 293 hits)

 • IDENTIFICARE ŞI DIMINUARE SUPRAFAŢĂ IMOBIL PENTRU REGLEMENARE SITUAŢIE TEHNICO + JURIDICA IMOBILE STR. BAII, NR. 3 SĂLIŞTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (506,7 KiB, 370 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS ÎN CF 109497, NR. TOP 223

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (485,2 KiB, 337 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 109855, TOP. 109855, S – 144 MP ŞI ACTUALIYARE DATE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (467,7 KiB, 356 hits)

 • UNIFICARE IMOBILE ÎNSCRISE ÎN CF 110197, CF 110196,CF  110195 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (468,4 KiB, 313 hits)

 • DIMINUARE IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 106483, NR. TOP 597 / 1 ÎN 2 CORPURI FUNCIARE, RESPECTIV 330 MP ŞI 1633 MP

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (465,0 KiB, 310 hits)

 • DOTARE CENTRALA TERMICA 80 KW – ŞCOALĂ

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (516,7 KiB, 303 hits)

 • GRUP SANITAR CAMIN ACILIU 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (521,7 KiB, 291 hits)

 • REPARATII CAPTALE WC EXTERIOR CAMIN ACILIU

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (517,4 KiB, 311 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 279 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT MAG

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (512,5 KiB, 288 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC VALE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (526,3 KiB, 288 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (523,6 KiB, 309 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS IN CF 100513, NR. TOP 6302

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (481,4 KiB, 287 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV SI DOCUMENTAŢIE PENTRU ÎNTABULARE IMOBIL INSCRIS IN CF 17, NR. TOP 150, 154 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (526,0 KiB, 311 hits)

 • SERVICII DE RLV IN SCOPUL REALIZARII UNEI DOCUMENTATII TEHNICE EXACTE SI COMPLETE ASUPRA IMOBILELOR PENTRU CARE NU EXISTA DATE: RLV, PLAN DE SITUATIE, REGLEMENTARE SITUATIE CARTE FUNCIARA IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII INSCRISE IN CF 5407 SI CF 5248  

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (558,8 KiB, 275 hits)

 • ÎNTOCMIRE EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA CF 107716, NR. TOP 116, 117 PENTRU REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,9 KiB, 283 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA PSI PENTRU OBTINEREA AUTORIYATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBIL PRIMARIA SALISTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,1 KiB, 287 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE DEYMEMBRARE IMOBIL INSCRIS IN CF 2235, NR TOP 999/1, 1000/2 IN 4 CORPURI FUNCIARE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (522,7 KiB, 280 hits)

 • INTOCMIRE PT ” REINFIINTARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA DE LA KM 25+984 , INTERSECTIA CU DC 2177″

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 277 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TOPOGRFICA PENTRU PRIMA INREISTRARE IMOBIL NEPRODUCTIV 2355 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (935,7 KiB, 328 hits)

 • SOLICITARE OFERTE DE PREŢ

  Anunt Public (911,2 KiB, 425 hits)