Achizitii Publice

ACHIZITII PUBLICE 2018

 •  FURNIZARE ECHIPAMENT SERVER

  Anunt de participare (122,2 KiB, 38 hits)

  CAIET DE SARCINI ECHIPAMENT (648,8 KiB, 31 hits)

  FORMULARE ECHIPAMENT (160,9 KiB, 23 hits)

  MODEL CONTRACT ECHIPAMENT SERVER (507,4 KiB, 22 hits)

  Raspuns_la_solicitarea_de_clarificare_1.pdf (27,4 KiB, 15 hits)

 • Asistenta tehnica pentru elaborarea Notelor Conceptuale si intocmirea Temelor de Proiectare pentru obiective de investitii in anul 2018

  Anunt de participare (132,5 KiB, 55 hits)

  CAIET DE SARCINI (382,2 KiB, 63 hits)

  MODEL DE CONTRACT (476,8 KiB, 36 hits)

  FORMULARE (254,2 KiB, 38 hits)

 • SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER CANALIZARE FANTANELE

  ANUNT DE PARTICIPARE (127,9 KiB, 69 hits)


  CAIET DE SARCINI (1,2 MiB, 61 hits)


  FORMULARE (175,3 KiB, 46 hits)


  MODEL CONTRACT (427,5 KiB, 43 hits)


 

 • SERVICII DE CATERING

  ANUNT DE PARTICIPARE (124,4 KiB, 43 hits)

  CAIET DE SARCINI (673,9 KiB, 41 hits)

  CAIET DE SARCINI (134,5 KiB, 37 hits)

  DRAFT CONTRACT (31,4 KiB, 42 hits)

  Formulare (37,2 KiB, 37 hits)

  FUNCTII DE DECIZIE (94,5 KiB, 47 hits)

  PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE DESCHIDERE OFERTE (195,1 KiB, 28 hits)

  RAPORTUL PROCEDURII 29.03.2018 (209,8 KiB, 34 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2017

 • SERVICII DE RECRUTARE A 3 MEMBRII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRARE LA SC SERVICII CL SALISTE SRL.

  PLAN DE SELECTIE-COMPONENTA INITIALA (2,5 MiB, 82 hits)

 • CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4)

  CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4) (1,3 MiB, 94 hits)

 • CISMELE APA BRUTA IN SATUL MAG

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 79 hits)

  Certificat de Urbanism (1,4 MiB, 84 hits)

 

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14517/22.11.2017 (77,4 KiB, 106 hits)

Nota:

Noul  termen de depunere a ofertelor este in perioada: 06.12.2017 – 19.12.2017

Conform HCL nr. 137/2017, valoarea estimata a contractului de servicii se estimeaza la 59.131 lei, fara TVA

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14008/13.11.2017 (618,1 KiB, 97 hits)

  Model contract (80,5 KiB, 101 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (55,8 KiB, 96 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 106 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (59,2 KiB, 83 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 93 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare nr. 13870/09.11.2017 (64,9 KiB, 90 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 84 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare nr. 13869/09.11.2017 (66,5 KiB, 79 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 86 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare nr. 13868/09.11.2017 (55,9 KiB, 85 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 98 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „MODERNIZARE IMOBIL PRIMARIA SALISTE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”

  Anunt de participare (101,6 KiB, 96 hits)

  Formulare (172,5 KiB, 97 hits)

  Model contract (402,0 KiB, 80 hits)

  Cantitati (402,0 KiB, 90 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare (54,8 KiB, 89 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 106 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare (57,7 KiB, 99 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 93 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare (55,7 KiB, 90 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 84 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare (58,9 KiB, 93 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 86 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare (52,7 KiB, 95 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 98 hits)

 • CONTRACTARE FINANTARE RAMBURSABILA

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 99 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 103 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 104 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 108 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 110 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 113 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 149 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 145 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 116 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 203 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 110 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 120 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 153 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 97 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 96 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 107 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 103 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 98 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 102 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 102 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 94 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 98 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 104 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 109 hits)

 • SERVICII TOPO IMOBIL CU CONSTRUCTII CF 112431, TOP. 112431 

  – anunț retras pana la studierea noilor modificări aduse la ghidul solicitantului POR 2014-2020 , având în vedere ca lucrarea va sta la baza unei cereri de finanțare pe fonduri europene ;

  – procedura reluata, noul termen 15.12.2017, restul conditiilor raman nemodificate

  Anunt participare (110,0 KiB, 113 hits)

  Formulare (552,1 KiB, 93 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE SPATII VERZI IN ZONA CARTIUERULUI TINERETULUI, ORAS SALISTE”

  Anunt participare (149,4 KiB, 93 hits)

  Formulare (549,1 KiB, 97 hits)

  Model contract (75,5 KiB, 95 hits)

  Tema de proiectare (205,3 KiB, 105 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI - Drumuri forestiere Oras Saliste (131,0 KiB, 109 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 93 hits)

  Formulare (170,5 KiB, 89 hits)

  Tema de proiectare (1,4 MiB, 90 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE DE 4098, DE 4097 SI DE4021 – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI – modernizare drum de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097 si DE 4021 Oras Saliste (108,4 KiB, 103 hits)

  Formulare (174,5 KiB, 91 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 93 hits)

 • SERVICII TOPO ZONA CARTIERUL TINERETULUI SALISTE

  Anunt participare - Servicii topo zona Cartierul Tineretului Saliste (100,2 KiB, 109 hits)

  Formulare (165,5 KiB, 90 hits)

  Model contract (72,5 KiB, 85 hits)

  Documente orientative (752,3 KiB, 114 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII ORAS SALISTE, JUDET SIBIU

  INVITATIE_DEPUNERE_OFERTA.pdf (134,2 KiB, 111 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE REPARAȚIE CAPITALĂ ZID DE SPRIJIN PE STRADA TARNIȚEI, ÎN ORAȘUL SĂLIȘTE

  1. FISA DE DATE ZID (1,5 MiB, 140 hits)

  2. Formulare ZID TARNITEI (200,5 KiB, 131 hits)

  3. MODEL CONTRACT ZID SPRIJIN TARNITEI (97,5 KiB, 119 hits)

  4. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -1 (16,6 MiB, 116 hits)

  5. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -2 cantitati (25,5 MiB, 120 hits)

  6. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -3 planse (1,4 MiB, 122 hits)

  7. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Geo - Copy (2,3 MiB, 148 hits)

  8. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Topo (237,3 KiB, 117 hits)

  Zid sprijin greutate F1 F2 F3 (4,3 MiB, 222 hits)

 •  IDENTIFICAREA SI INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR TOPOGRAFICE IN VEDEREA REGLEMENTARII SITUATIEI CADASTRALE A PARCULUI VICENTIUS, SITUAT ÎN ORAS SALISTE

  DOCUMENTE PARC VICENTIUS (4,1 MiB, 136 hits)

 • ACHIZITIE ECHIPAMENT POLITIE LOCALA

  Camasa Politia Locala (27,6 KiB, 161 hits)

  Geaca cu mesada detasabila si cascheta (unknown, 127 hits)

  Pantalon negru (10,2 KiB, 130 hits)

 • REAMENAJARE SPATIU PUBLIC DIN JURUL MONUMENTULUI EROILOR SI AMENAJAREA UNUI LOC DE JOACA PENTRU COPII IN IMEDIATA VECINATATE – SAT SIBIEL

  Fisa de date (43,9 KiB, 284 hits)

  Clauze contractuale (97,5 KiB, 145 hits)

  Formulare (145,8 KiB, 156 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 101 /2015 (1,3 MiB, 154 hits)

  P Th Parte scrisa (15,9 MiB, 178 hits)

  P Th Parte Desenata (42,5 MiB, 174 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 (50,1 KiB, 222 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2016 

 • SERVICII DE „ASISTENTA TEHNICA IN ELABORAREA NOTEI CONCEPTUALE SI ELABORAREA TEMEI DE PROIECTARE”

  Invitatie depunere oferta (45,7 KiB, 110 hits)

 • DIRIGINTE DE SANTIER „ZID SPRIJIN REZISTENTA STR. TARNITEI ORAS SALISTE”

  INVITATIE depunere oferta (62,2 KiB, 199 hits)

  Caiet de sarcini (325,4 KiB, 209 hits)

  Formulare (165,9 KiB, 195 hits)

 • CONSULTARE PIATA – STRATEGIE EFICIENTA ENERGETICA

  Anunt consultare piata (199,3 KiB, 207 hits)

 • SERVICII DE MONTAT SI DEMONTAT ELEMENTE DE PAVOAZARE SI DRAPELE – ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU

  INVITATIE depunere oferta (226,5 KiB, 213 hits)

  Caiet de sarcini (171,0 KiB, 212 hits)

 • FURNIZARE STAMPILE PRIMARIA SALISTE 

  Specificatii tehnice (136,5 KiB, 193 hits)

 • ÎNTOCMIRE RAPORT DE EXPERTIZA TEHNCA JUDICIARĂ PRIVIND IDENTIFICAREA  ŞI ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENTELE DE CARTE FUNCIARA A STATIEI DE EPURARE A APELOR REZIDUALE A ORASULUI SĂLIŞTE 

  INVITATIE depunere oferta (239,5 KiB, 208 hits)

  Anexa (1,5 MiB, 183 hits)

 • ÎNTOCMIRE DOCUMENTATIE CADASTRALĂ PRIVIND PRIMA  ÎNREGISTRARE A CADASTRALELOR NR.  2119, 2159, 2197, 2201, 2256, 2289, 2469, 2470, 3635, 3479 SITUATE ÎN INTRAVILANUL ŞI EXTRAVILANUL ORAŞULUI SĂLIŞTE (Strada Brata)

  INVITATIE depunere oferta (239,0 KiB, 209 hits)

  Anexa (4,6 MiB, 217 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU :,, EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751 ,,

  INVITATIE depunere oferta/ Caiet de sarcini / Formulare (314,0 KiB, 248 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAŞ), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADĂ, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE ŞI PODEŢE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751.

  Certificat de urbanism nr. 205/2016 (1,3 MiB, 212 hits)

  Clauze contractuale (89,0 KiB, 301 hits)

  D.A.L.I. (4,0 MiB, 353 hits)

  Fisa de date (77,0 KiB, 219 hits)

  Formulare (101,5 KiB, 186 hits)

  Raport de expertiza tehnica (5,0 MiB, 351 hits)

  Ridicare topo (333,4 KiB, 246 hits)

  Studiu geotehnic (9,9 MiB, 599 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 84 /2016 (155,5 KiB, 209 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL, SAT SĂCEL „

  Anunt - Studiu de piata (555,9 KiB, 307 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE CURTE LICEUL IOAN LUPAŞ SĂLISTE PRIN CREAREA UNUI TEREN MINIFOTBAL”

  Anunt - Studiu de piata (572,2 KiB, 286 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „DIRIGINTE DE ŞANTIER”

  Anunt - Studiu de piata (559,8 KiB, 276 hits)

 • IDENTIFICARE ŞI DIMINUARE SUPRAFAŢĂ IMOBIL PENTRU REGLEMENARE SITUAŢIE TEHNICO + JURIDICA IMOBILE STR. BAII, NR. 3 SĂLIŞTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (506,7 KiB, 356 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS ÎN CF 109497, NR. TOP 223

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (485,2 KiB, 324 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 109855, TOP. 109855, S – 144 MP ŞI ACTUALIYARE DATE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (467,7 KiB, 341 hits)

 • UNIFICARE IMOBILE ÎNSCRISE ÎN CF 110197, CF 110196,CF  110195 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (468,4 KiB, 299 hits)

 • DIMINUARE IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 106483, NR. TOP 597 / 1 ÎN 2 CORPURI FUNCIARE, RESPECTIV 330 MP ŞI 1633 MP

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (465,0 KiB, 293 hits)

 • DOTARE CENTRALA TERMICA 80 KW – ŞCOALĂ

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (516,7 KiB, 281 hits)

 • GRUP SANITAR CAMIN ACILIU 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (521,7 KiB, 276 hits)

 • REPARATII CAPTALE WC EXTERIOR CAMIN ACILIU

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (517,4 KiB, 292 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 266 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT MAG

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (512,5 KiB, 275 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC VALE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (526,3 KiB, 275 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (523,6 KiB, 288 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS IN CF 100513, NR. TOP 6302

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (481,4 KiB, 274 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV SI DOCUMENTAŢIE PENTRU ÎNTABULARE IMOBIL INSCRIS IN CF 17, NR. TOP 150, 154 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (526,0 KiB, 295 hits)

 • SERVICII DE RLV IN SCOPUL REALIZARII UNEI DOCUMENTATII TEHNICE EXACTE SI COMPLETE ASUPRA IMOBILELOR PENTRU CARE NU EXISTA DATE: RLV, PLAN DE SITUATIE, REGLEMENTARE SITUATIE CARTE FUNCIARA IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII INSCRISE IN CF 5407 SI CF 5248  

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (558,8 KiB, 262 hits)

 • ÎNTOCMIRE EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA CF 107716, NR. TOP 116, 117 PENTRU REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,9 KiB, 271 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA PSI PENTRU OBTINEREA AUTORIYATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBIL PRIMARIA SALISTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,1 KiB, 268 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE DEYMEMBRARE IMOBIL INSCRIS IN CF 2235, NR TOP 999/1, 1000/2 IN 4 CORPURI FUNCIARE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (522,7 KiB, 261 hits)

 • INTOCMIRE PT ” REINFIINTARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA DE LA KM 25+984 , INTERSECTIA CU DC 2177″

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 265 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TOPOGRFICA PENTRU PRIMA INREISTRARE IMOBIL NEPRODUCTIV 2355 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (935,7 KiB, 308 hits)

 • SOLICITARE OFERTE DE PREŢ

  Anunt Public (911,2 KiB, 392 hits)