Achizitii Publice

ACHIZITII PUBLICE 2018

 

 • ACHIZITIE SERVICII DE REPARATII AUTO

  Invitatie depunere oferta (651,1 KiB, 6 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU LUCRAREA : ”Reparatii curente DC 71 Aciliu”

  ANUNT DE PARTICIPARE 12334/2018 (403,5 KiB, 13 hits)

 • Denumirea lucrarii: Reparatii curente DC 71 Aciliu

  Anunt participare nr. 12299/2018 (352,5 KiB, 21 hits)

  Caiet de sarcini DC 71 Aciliu-1 (17,3 MiB, 7 hits)

  Caiet de sarcini DC 71 Aciliu. - 2 (17,9 MiB, 6 hits)

  FORMULARE DC 71 (214,5 KiB, 11 hits)

  LISTE DC 71 (896,8 KiB, 12 hits)

  MODEL CT REPARATII DC 71 ACILIU (106,5 KiB, 9 hits)

 • Intocmire SF „Infiintare Centru Recreativ in Orasul Saliste”

  Anunt participare nr. 11608/2018 (45,8 KiB, 20 hits)

 • Servicii Diriginte de santier

  Anunt de participare nr. 11278/2018 (59,7 KiB, 18 hits)

 • Servicii de Intocmire a bazei de date si generarea rapoartelor grafice si text cuprinzand totalitatea pajistilor permanente din extravilanul UATO Saliste

  Anunt de participare nr. 10983/2018 (487,5 KiB, 18 hits)

 • Servicii de evaluare in vederea determinarii valorilor juste de pe piata

  Anunt de participare (56,0 KiB, 27 hits)

 • Intocmire DALI privind „Refacerea sistemului de colectare si evacuare a pelor pluviale provenite din paraul Grui din Orasul Saliste”

  Anunt 10235/2018 (63,0 KiB, 47 hits)

  Anunt 101562018 (75,5 KiB, 46 hits)

  Anunt Publicitate nr. 9876/2018 (66,8 KiB, 29 hits)

  Anunt Publicitate nr. 9737/2018 (1,5 MiB, 34 hits)

 • Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

  RASPUNS_LA_SOLICITARE_CLARIFICARI.pdf (34,0 KiB, 35 hits)

  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE DE 4098 (278,5 KiB, 56 hits)

  CU 195 DE (690,1 KiB, 46 hits)

  DALI DE 4099 (4,4 MiB, 44 hits)

  Lista cantitati (1,9 MiB, 62 hits)

 •  FURNIZARE ECHIPAMENT SERVER

  Anunt de participare (122,2 KiB, 82 hits)

  CAIET DE SARCINI ECHIPAMENT (648,8 KiB, 75 hits)

  FORMULARE ECHIPAMENT (160,9 KiB, 51 hits)

  MODEL CONTRACT ECHIPAMENT SERVER (507,4 KiB, 65 hits)

  Raspuns_la_solicitarea_de_clarificare_1.pdf (27,4 KiB, 55 hits)

 • Asistenta tehnica pentru elaborarea Notelor Conceptuale si intocmirea Temelor de Proiectare pentru obiective de investitii in anul 2018

  Anunt de participare (132,5 KiB, 93 hits)

  CAIET DE SARCINI (382,2 KiB, 102 hits)

  MODEL DE CONTRACT (476,8 KiB, 77 hits)

  FORMULARE (254,2 KiB, 71 hits)

 • SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER CANALIZARE FANTANELE

  ANUNT DE PARTICIPARE (127,9 KiB, 105 hits)


  CAIET DE SARCINI (1,2 MiB, 113 hits)


  FORMULARE (175,3 KiB, 79 hits)


  MODEL CONTRACT (427,5 KiB, 181 hits)


 

 • SERVICII DE CATERING

  ANUNT DE PARTICIPARE (124,4 KiB, 75 hits)

  CAIET DE SARCINI (673,9 KiB, 65 hits)

  CAIET DE SARCINI (134,5 KiB, 84 hits)

  DRAFT CONTRACT (31,4 KiB, 87 hits)

  Formulare (37,2 KiB, 71 hits)

  FUNCTII DE DECIZIE (94,5 KiB, 78 hits)

  PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE DESCHIDERE OFERTE (195,1 KiB, 63 hits)

  RAPORTUL PROCEDURII 29.03.2018 (209,8 KiB, 128 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2017

 • SERVICII DE RECRUTARE A 3 MEMBRII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRARE LA SC SERVICII CL SALISTE SRL.

  PLAN DE SELECTIE-COMPONENTA INITIALA (2,5 MiB, 129 hits)

 • CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4)

  CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4) (1,3 MiB, 137 hits)

 • CISMELE APA BRUTA IN SATUL MAG

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 110 hits)

  Certificat de Urbanism (1,4 MiB, 133 hits)

 

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14517/22.11.2017 (77,4 KiB, 155 hits)

Nota:

Noul  termen de depunere a ofertelor este in perioada: 06.12.2017 – 19.12.2017

Conform HCL nr. 137/2017, valoarea estimata a contractului de servicii se estimeaza la 59.131 lei, fara TVA

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14008/13.11.2017 (618,1 KiB, 138 hits)

  Model contract (80,5 KiB, 222 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (55,8 KiB, 143 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 151 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (59,2 KiB, 126 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 123 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare nr. 13870/09.11.2017 (64,9 KiB, 143 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 121 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare nr. 13869/09.11.2017 (66,5 KiB, 112 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 130 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare nr. 13868/09.11.2017 (55,9 KiB, 123 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 149 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „MODERNIZARE IMOBIL PRIMARIA SALISTE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”

  Anunt de participare (101,6 KiB, 126 hits)

  Formulare (172,5 KiB, 142 hits)

  Model contract (402,0 KiB, 119 hits)

  Cantitati (402,0 KiB, 140 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare (54,8 KiB, 120 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 151 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare (57,7 KiB, 133 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 123 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare (55,7 KiB, 125 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 121 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare (58,9 KiB, 134 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 130 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare (52,7 KiB, 127 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 149 hits)

 • CONTRACTARE FINANTARE RAMBURSABILA

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 134 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 140 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 151 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 152 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 164 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 149 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 196 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 198 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 158 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 272 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 137 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 163 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 204 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 135 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 135 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 144 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 167 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 136 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 145 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 142 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 147 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 132 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 136 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 141 hits)

 • SERVICII TOPO IMOBIL CU CONSTRUCTII CF 112431, TOP. 112431 

  – anunț retras pana la studierea noilor modificări aduse la ghidul solicitantului POR 2014-2020 , având în vedere ca lucrarea va sta la baza unei cereri de finanțare pe fonduri europene ;

  – procedura reluata, noul termen 15.12.2017, restul conditiilor raman nemodificate

  Anunt participare (110,0 KiB, 151 hits)

  Formulare (552,1 KiB, 154 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE SPATII VERZI IN ZONA CARTIUERULUI TINERETULUI, ORAS SALISTE”

  Anunt participare (149,4 KiB, 131 hits)

  Formulare (549,1 KiB, 134 hits)

  Model contract (75,5 KiB, 131 hits)

  Tema de proiectare (205,3 KiB, 148 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI - Drumuri forestiere Oras Saliste (131,0 KiB, 145 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 126 hits)

  Formulare (170,5 KiB, 117 hits)

  Tema de proiectare (1,4 MiB, 145 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE DE 4098, DE 4097 SI DE4021 – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI – modernizare drum de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097 si DE 4021 Oras Saliste (108,4 KiB, 141 hits)

  Formulare (174,5 KiB, 126 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 126 hits)

 • SERVICII TOPO ZONA CARTIERUL TINERETULUI SALISTE

  Anunt participare - Servicii topo zona Cartierul Tineretului Saliste (100,2 KiB, 138 hits)

  Formulare (165,5 KiB, 129 hits)

  Model contract (72,5 KiB, 115 hits)

  Documente orientative (752,3 KiB, 207 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII ORAS SALISTE, JUDET SIBIU

  INVITATIE_DEPUNERE_OFERTA.pdf (134,2 KiB, 148 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE REPARAȚIE CAPITALĂ ZID DE SPRIJIN PE STRADA TARNIȚEI, ÎN ORAȘUL SĂLIȘTE

  1. FISA DE DATE ZID (1,5 MiB, 189 hits)

  2. Formulare ZID TARNITEI (200,5 KiB, 265 hits)

  3. MODEL CONTRACT ZID SPRIJIN TARNITEI (97,5 KiB, 171 hits)

  4. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -1 (16,6 MiB, 154 hits)

  5. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -2 cantitati (25,5 MiB, 155 hits)

  6. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -3 planse (1,4 MiB, 157 hits)

  7. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Geo - Copy (2,3 MiB, 217 hits)

  8. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Topo (237,3 KiB, 166 hits)

  Zid sprijin greutate F1 F2 F3 (4,3 MiB, 418 hits)

 •  IDENTIFICAREA SI INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR TOPOGRAFICE IN VEDEREA REGLEMENTARII SITUATIEI CADASTRALE A PARCULUI VICENTIUS, SITUAT ÎN ORAS SALISTE

  DOCUMENTE PARC VICENTIUS (4,1 MiB, 172 hits)

 • ACHIZITIE ECHIPAMENT POLITIE LOCALA

  Camasa Politia Locala (27,6 KiB, 205 hits)

  Geaca cu mesada detasabila si cascheta (unknown, 165 hits)

  Pantalon negru (10,2 KiB, 162 hits)

 • REAMENAJARE SPATIU PUBLIC DIN JURUL MONUMENTULUI EROILOR SI AMENAJAREA UNUI LOC DE JOACA PENTRU COPII IN IMEDIATA VECINATATE – SAT SIBIEL

  Fisa de date (43,9 KiB, 358 hits)

  Clauze contractuale (97,5 KiB, 196 hits)

  Formulare (145,8 KiB, 199 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 101 /2015 (1,3 MiB, 192 hits)

  P Th Parte scrisa (15,9 MiB, 210 hits)

  P Th Parte Desenata (42,5 MiB, 214 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 (50,1 KiB, 308 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2016 

 • SERVICII DE „ASISTENTA TEHNICA IN ELABORAREA NOTEI CONCEPTUALE SI ELABORAREA TEMEI DE PROIECTARE”

  Invitatie depunere oferta (45,7 KiB, 145 hits)

 • DIRIGINTE DE SANTIER „ZID SPRIJIN REZISTENTA STR. TARNITEI ORAS SALISTE”

  INVITATIE depunere oferta (62,2 KiB, 234 hits)

  Caiet de sarcini (325,4 KiB, 267 hits)

  Formulare (165,9 KiB, 227 hits)

 • CONSULTARE PIATA – STRATEGIE EFICIENTA ENERGETICA

  Anunt consultare piata (199,3 KiB, 247 hits)

 • SERVICII DE MONTAT SI DEMONTAT ELEMENTE DE PAVOAZARE SI DRAPELE – ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU

  INVITATIE depunere oferta (226,5 KiB, 248 hits)

  Caiet de sarcini (171,0 KiB, 250 hits)

 • FURNIZARE STAMPILE PRIMARIA SALISTE 

  Specificatii tehnice (136,5 KiB, 219 hits)

 • ÎNTOCMIRE RAPORT DE EXPERTIZA TEHNCA JUDICIARĂ PRIVIND IDENTIFICAREA  ŞI ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENTELE DE CARTE FUNCIARA A STATIEI DE EPURARE A APELOR REZIDUALE A ORASULUI SĂLIŞTE 

  INVITATIE depunere oferta (239,5 KiB, 242 hits)

  Anexa (1,5 MiB, 249 hits)

 • ÎNTOCMIRE DOCUMENTATIE CADASTRALĂ PRIVIND PRIMA  ÎNREGISTRARE A CADASTRALELOR NR.  2119, 2159, 2197, 2201, 2256, 2289, 2469, 2470, 3635, 3479 SITUATE ÎN INTRAVILANUL ŞI EXTRAVILANUL ORAŞULUI SĂLIŞTE (Strada Brata)

  INVITATIE depunere oferta (239,0 KiB, 247 hits)

  Anexa (4,6 MiB, 277 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU :,, EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751 ,,

  INVITATIE depunere oferta/ Caiet de sarcini / Formulare (314,0 KiB, 289 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAŞ), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADĂ, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE ŞI PODEŢE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751.

  Certificat de urbanism nr. 205/2016 (1,3 MiB, 241 hits)

  Clauze contractuale (89,0 KiB, 337 hits)

  D.A.L.I. (4,0 MiB, 423 hits)

  Fisa de date (77,0 KiB, 258 hits)

  Formulare (101,5 KiB, 208 hits)

  Raport de expertiza tehnica (5,0 MiB, 413 hits)

  Ridicare topo (333,4 KiB, 295 hits)

  Studiu geotehnic (9,9 MiB, 701 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 84 /2016 (155,5 KiB, 252 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL, SAT SĂCEL „

  Anunt - Studiu de piata (555,9 KiB, 342 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE CURTE LICEUL IOAN LUPAŞ SĂLISTE PRIN CREAREA UNUI TEREN MINIFOTBAL”

  Anunt - Studiu de piata (572,2 KiB, 314 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „DIRIGINTE DE ŞANTIER”

  Anunt - Studiu de piata (559,8 KiB, 322 hits)

 • IDENTIFICARE ŞI DIMINUARE SUPRAFAŢĂ IMOBIL PENTRU REGLEMENARE SITUAŢIE TEHNICO + JURIDICA IMOBILE STR. BAII, NR. 3 SĂLIŞTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (506,7 KiB, 385 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS ÎN CF 109497, NR. TOP 223

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (485,2 KiB, 351 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 109855, TOP. 109855, S – 144 MP ŞI ACTUALIYARE DATE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (467,7 KiB, 378 hits)

 • UNIFICARE IMOBILE ÎNSCRISE ÎN CF 110197, CF 110196,CF  110195 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (468,4 KiB, 322 hits)

 • DIMINUARE IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 106483, NR. TOP 597 / 1 ÎN 2 CORPURI FUNCIARE, RESPECTIV 330 MP ŞI 1633 MP

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (465,0 KiB, 323 hits)

 • DOTARE CENTRALA TERMICA 80 KW – ŞCOALĂ

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (516,7 KiB, 317 hits)

 • GRUP SANITAR CAMIN ACILIU 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (521,7 KiB, 311 hits)

 • REPARATII CAPTALE WC EXTERIOR CAMIN ACILIU

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (517,4 KiB, 326 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 292 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT MAG

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (512,5 KiB, 298 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC VALE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (526,3 KiB, 302 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (523,6 KiB, 332 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS IN CF 100513, NR. TOP 6302

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (481,4 KiB, 298 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV SI DOCUMENTAŢIE PENTRU ÎNTABULARE IMOBIL INSCRIS IN CF 17, NR. TOP 150, 154 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (526,0 KiB, 326 hits)

 • SERVICII DE RLV IN SCOPUL REALIZARII UNEI DOCUMENTATII TEHNICE EXACTE SI COMPLETE ASUPRA IMOBILELOR PENTRU CARE NU EXISTA DATE: RLV, PLAN DE SITUATIE, REGLEMENTARE SITUATIE CARTE FUNCIARA IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII INSCRISE IN CF 5407 SI CF 5248  

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (558,8 KiB, 301 hits)

 • ÎNTOCMIRE EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA CF 107716, NR. TOP 116, 117 PENTRU REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,9 KiB, 296 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA PSI PENTRU OBTINEREA AUTORIYATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBIL PRIMARIA SALISTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,1 KiB, 308 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE DEYMEMBRARE IMOBIL INSCRIS IN CF 2235, NR TOP 999/1, 1000/2 IN 4 CORPURI FUNCIARE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (522,7 KiB, 306 hits)

 • INTOCMIRE PT ” REINFIINTARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA DE LA KM 25+984 , INTERSECTIA CU DC 2177″

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 292 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TOPOGRFICA PENTRU PRIMA INREISTRARE IMOBIL NEPRODUCTIV 2355 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (935,7 KiB, 341 hits)

 • SOLICITARE OFERTE DE PREŢ

  Anunt Public (911,2 KiB, 443 hits)