Achizitii Publice

ACHIZITII PUBLICE 2019

 • SERVICII DE INTOCMIRE EXPERTIZA TEHNICĂ PENTRU AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL DIN STRADA NICOLAE HENȚIU, ORAȘ SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU

  SERVICII DE INTOCMIRE EXPERTIZA TEHNICĂ PENTRU AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL DIN STRADA NICOLAE HENȚIU, ORAȘ SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU (438,1 KiB, 22 hits)


 • Furnizare mobilier

  Furnizare mobilier (434,4 KiB, 18 hits)

 • Servicii  de dirigentie de santier

  Servicii de dirigentie de santier (2,1 MiB, 18 hits)

 • Servicii de evaluare imobile

  Servicii de evaluare imobile (685,9 KiB, 12 hits)

 • Implementarea, asigurarea de licenţe, mentenanţă şi asistenţă tehnică pentru utilizarea unui pachet de aplicatii software integrate intr-un sistem

  Model contract aplicatii soft (4,2 MiB, 22 hits)

  A P inchiriere pachet soft (781,0 KiB, 24 hits)

 • Lucrari de reparatii curente la centrul sportiv (baza sportivă) din orașul Săliște

  ANUNT DE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA REPARATII (6,4 MiB, 33 hits)

 • Servicii de intocmire Documentatie Tehnica pentru „Reparatii Capitale Liceul Tehnologic Ioan Lupas, oras Saliste, Jud.  Sibiu”

  ANUNT DE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA DOCUMENTATIE (421,9 KiB, 34 hits)

 • Servicii arhivistice de selectionare a documentelor cu termene de pastrare expirate si casarea acestora

  Anunt de participare (64,5 KiB, 32 hits)

  Model de contract (198,3 KiB, 25 hits)

 • Servicii de verificare tehnica a proiectului Imbunatatirea eficientei energetice a Clubului Sportiv Saliste

  Anunt participare (93,2 KiB, 31 hits)

  Model contract (338,9 KiB, 25 hits)

 • Servicii de dirigentie de santier pentru reabilitarea strazilor din sat Sacel, Oras Saliste

  Anunt participare (75,0 KiB, 41 hits)

  Model contract (213,0 KiB, 24 hits)

 • Servicii de intocmire caiet de sarcini , deviz pe obiect cu preţuri unitare şi valori pe categorii de lucrări si identificarea solutiilor tehnice pentru lucrari de reparații

  Anunt Servicii intocmire caiet de sarcini (333,2 KiB, 36 hits)

 • Servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finanțare si asistență pe parcursul evaluării proiectului

  Anunt Servicii de consultanta (554,1 KiB, 40 hits)

 • Anunt achizitie directa RCA – SB 01 PMS

  ANUNT RCA SB 01 PMS (1,2 MiB, 39 hits)

 • Servicii de proiectare DALI in vederea Punerii în siguranță a lucrărilor de consolidare DC71 executate de la km 1+625 până la km 1+751”  respectand cu strictete continutul cadru al documentatiei reglementat prin HG 907/2016.

  Anunt DALI DC71 (794,5 KiB, 42 hits)

  MODEL CONTRACT DC 71 (33,6 KiB, 40 hits)

 • Servicii de proiectare DALI pentru „Reabilitare strada Utea – etapa II  din localitatea Sibiel, Orașul Săliște, județul Sibiu”

  AP DALI str UTEA Sibiel (751,9 KiB, 46 hits)

  MODEL CONTRACT DALI STR. UTEA (33,3 KiB, 37 hits)

 • Servicii de proiectare DALI pentru „Reparatii capitale – imprejmuire si incinta – dispensarul orasului Saliste”

  AP DALI impejmuire si incinta (754,7 KiB, 44 hits)

  Model Contract (33,4 KiB, 29 hits)

 • Servicii de evaluare

  Servicii de evaluare (88,5 KiB, 54 hits)

 • Servicii Verificare Documentatii Tehnice

  Anunt Servicii Verificare Documentatii Tehnice (654,0 KiB, 46 hits)

 • Servicii de verificare tehnica periodica a instalatiilor de gaze naturale

  Anunt Verificare Instalatie Gaz (583,8 KiB, 37 hits)

 • Lucrari de conformare pentru persoane cu dizabilitati la Primaria Orasului Saliste

  Anunt de participare (353,1 KiB, 49 hits)

  DDE (754,7 KiB, 47 hits)

  Lista cu cantitati (1,5 MiB, 61 hits)

  Model de contract (49,7 KiB, 46 hits)

  Memoriu tehnic de arhitectură (56,3 KiB, 37 hits)

 • Anunt achizitie directa RCA – SB 58 POS

  Anunt RCA - SB 58 POS (610,2 KiB, 56 hits)

 • Servicii de cadastru

  Anunt de participare (628,4 KiB, 42 hits)

  Model de contract (30,2 KiB, 41 hits)

 • Anunt DALI – Amenajare spatii publice in zona piateta Foltesti

  Anunt DALI - Amenajare spatii publice Foltesti (4,2 MiB, 53 hits)

  Model de contract (31,0 KiB, 45 hits)

 • Anunt DALI – Amenajare spatii publice in zona Picu Patrut

  Anunt DALI - Amenajare spatii publice Picu Patrut (4,2 MiB, 41 hits)

  Model de contract (31,2 KiB, 44 hits)

 • Anunt  de participare achizitie directa – Lucrari de reparatii teren de sport sintetic

  Anunt (856,3 KiB, 53 hits)

  Model contract (50,5 KiB, 45 hits)

 •  Anunt de participare achizitie directa.

  Anunt de participare (508,5 KiB, 58 hits)

  Model Contract (34,0 KiB, 55 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea strazilor CAMPULUI etapa I, DEALULUI, TARNITEI, BRATA partial, GARII, din Orasul Saliste”.

  Anunt de participare (79,4 KiB, 54 hits)

  Model Contract (81,5 KiB, 48 hits)

 • Servicii de evaluare

  Anunt servicii de evaluare (609,2 KiB, 69 hits)

 • Servicii de masuratori topo si intocmire documentatii

  Anunt servicii cadastrale (382,6 KiB, 72 hits)

 • Servicii de evaluare imobile pentru determinarea valorilor juste de piata in vederea vanzarii

  ANUNT DE PARTICIPARE (1,1 MiB, 107 hits)

 • Servicii de cadastru pentru reglementarea situatiei cadastrale

  Anunt de participare (87,3 KiB, 82 hits)

 • Servicii intocmire Documentatie Tehnica realizare lucrari de conformare pentru persoanele cu dizabilitati

  Anunt - Documentatie Tehnica (419,3 KiB, 83 hits)

 • Servicii de asigurare facultativa

  Anunt - Servicii de asigurare facultativa (1.022,1 KiB, 89 hits)

 • Servicii  de dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor ”REPARATII STRAZI DIN ORASUL SALISTE

  ANUNT DE PARTICIPARE (448,8 KiB, 73 hits)

  CLAUZE CONTRACTUALE (1,6 MiB, 69 hits)

 • Servicii de pregatirea materialelor, editare si elaborarea machetei pentru tiparirea ziarului local „Vatra Marginimii”

  Anunt participare (49,7 KiB, 65 hits)

  Model contract (176,8 KiB, 63 hits)

 • Lucrari de reparatii strazi din orasul Saliste

  Anunt (337,1 KiB, 77 hits)

  Caiet de sarcini (4,8 MiB, 251 hits)

  Formulare (36,0 KiB, 71 hits)

  Model contract (164,0 KiB, 66 hits)

 • Servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor la obiectivul de investitii ” CONSTRUIRE POD DEFINITIV PESTE RAUL NEGRU, ORAS SALISTE”

  ANUNT DE PARTICIPARE (745,7 KiB, 80 hits)

  CLAUZE CONTRACTUALE (3,2 MiB, 79 hits)

  MODEL CT DIRIGENTIE POD (86,0 KiB, 50 hits)

 • Servicii de catering pentru pachet alimentar acordat in baza OUG 97/09.11.2018

  ANUNT DE PARTICIPARE (1,1 MiB, 92 hits)

  CAIET DE SARCINI (5,4 MiB, 80 hits)

  DRAFT CONTRACT (84,0 KiB, 72 hits)

  Formulare (117,0 KiB, 82 hits)

  Raportul Procedurii (935,8 KiB, 76 hits)

 • Anunt Servicii RCA

  Anunt (303,0 KiB, 69 hits)

  CIV SB 99 PMS (1,9 MiB, 85 hits)

 • Anunt Servicii actualizare DALI

  Anunt (386,0 KiB, 75 hits)

  Model contract (512,6 KiB, 75 hits)

 • Anunt Servicii Intocmire Documentatie Reparatii Strazi

  Anunt (348,5 KiB, 108 hits)

 • Anunt Servicii Cadastrale de Intabulare

  Anunt (7,0 MiB, 102 hits)

 • Anunt Servicii de asigurare CASCO

  Anunt_depunere_oferte_CASCO_SB_02_PMS.pdf (748,4 KiB, 108 hits)

 • Servicii lunare de asistenta si suport utilizare programe informatice

  SERVICII LUNARE DE ASISTENTA SI SUPORT TEHNIC PROGRAME INFORMATICE (45,8 KiB, 88 hits)

  MODEL CONTRACT (33,3 KiB, 121 hits)

 • Anunt Servicii de asigurare CASCO

  Anunt Casco (1.015,4 KiB, 119 hits)

 • Anunt Servicii de intocmire DALI „Reabilitare si modernizare sistem de iluminat public Fantanele” 

  Anunt DALI Fantanele (1.023,7 KiB, 226 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2018

 • Anunt servici de asigurare CASCO

  Anunt CASCO (136,0 KiB, 117 hits)

 • Anunt nr. 15156/2018

  Anunt nr. 15156/2018 (67,8 KiB, 119 hits)

 • Anunt RCA

  ANUNT RCA (1,4 MiB, 128 hits)

 • Serviciul de consultanta pentru depunerea cererii de finantare a proiectului ,, Reabilitare si dotare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice si a unei unitati de ingrijiri la domiciliu in localitatea Gales, UAT Saliste, jud. Sibiu

  ANUNT DE PARTICIPARE (1,1 MiB, 139 hits)

  FORMULARE (165,0 KiB, 127 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ”MODERNIZARE STRADA SCOLII, ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU”

  ANUNT DE PARTICIPARE DIR MODERNIZARE STR SCOLII (407,3 KiB, 104 hits)

  MODEL CONTRACT DIRIGENTIE MODERNIZARE STR. SCOLII (85,0 KiB, 123 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „REFACEREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE PROVENITE DIN PARAUL GRUI DIN ORASUL SALISTE ”

  ANUNT DE PARTICIPARE nr. 14440/2018 (411,5 KiB, 134 hits)

  MODEL CONTRACT (85,0 KiB, 116 hits)

 • Servicii specializate de auditare financiară a proiectului: ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului Sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu”, cod SMIS 116146″, cod SMIS 116146.

  ANUNT DE PARTICIPARE (364,2 KiB, 113 hits)

  CAIET DE SARCINI-AUDIT FINANCIAR (4,9 MiB, 218 hits)

  FORMULARE AUDIT FINANCIAR (157,5 KiB, 132 hits)

  MODEL CT AUDIT EFICIENTA ENERGETICA CLUB (91,0 KiB, 112 hits)

 • Servicii de verificare tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale

  Anunt participare - verificare instalatie gaz (282,4 KiB, 124 hits)

 • Servicii de asigurare obligatorie

  Anunt 14008-2018 (3,3 MiB, 165 hits)

 • Publicare online Comunicat de presa referitor la incepere proiect ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului Sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu”

  ANUNT PARTICIPARE COMUNICAT (306,9 KiB, 117 hits)

  Comunicat de presa (329,0 KiB, 123 hits)

 • Servicii inchiriere, montare si demontare elemente de pavoazare oras Saliste si sate apartinatoare

  Anunt 13626 - 2018 (2,5 MiB, 145 hits)

 • Dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor ”Reabilitarea strazii UTEA etapa I din Orasul Saliste, satul SIBIEL” si ”Reabilitarea strazii UNGHIULUI V, din Orasul Saliste, satul SIBIEL”

  ANUNT DE PARTICIPARE DIRIGENTIE (429,6 KiB, 103 hits)

  MODEL CONTRACT DIRIGENTIE (86,0 KiB, 120 hits)

 • Serviciul de consultanta aferenta implementarii proiectului ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului sportiv din Orasul Saliste , Jud. Sibiu”

  ANUNT DE PARTICIPARE (379,5 KiB, 123 hits)

  FORMULARE CONSULTANTA IMPLEMENTARE (155,0 KiB, 121 hits)

  MODEL DE CONTRACT CONSULTANTA IMPLEMENTARE (86,5 KiB, 107 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „REFACEREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE PROVENITE DIN PARAUL GRUI DIN ORASUL SALISTE ”

  ANUNT DE PARTICIPARE (356,7 KiB, 131 hits)

  CAIET DE SARCINI (1,3 MiB, 119 hits)

  FORMULARE MODEL CONTRACT (262,5 KiB, 136 hits)

  Plan incadrare in zona str.Vale (133,3 KiB, 102 hits)

  Experiza - calamitate str. Vale parau Grui (3,3 MiB, 182 hits)

  Autorizatie in regim de urgenta (1,3 MiB, 114 hits)

  DAA Grui piese desenate (1,2 MiB, 129 hits)

  DAA Grui (915,2 KiB, 142 hits)

  DALI Grui piese desenate (1.019,2 KiB, 166 hits)

  Liste cantitati Refacere Colectare Ape (950,9 KiB, 117 hits)

  Refacere canalizare geo plansa (79,2 KiB, 136 hits)

  Refacere canalizare geo (989,9 KiB, 165 hits)

  Vale-parau Grui memoriu DALI (2,8 MiB, 142 hits)

  Refacere canalizare geo (989,9 KiB, 93 hits)

 • MODERNIZARE SPATII PRIMARIE 

  ANUNT DE PARTICIPARE (320,0 KiB, 111 hits)

  Nota conceptuala (2,1 MiB, 143 hits)

  MODEL CONTRACT (108,0 KiB, 127 hits)

  Formular 1 (13,5 KiB, 126 hits)

  Formular 2 (12,6 KiB, 142 hits)

  Formular 3 (39,9 KiB, 160 hits)

  Formular 4 (11,9 KiB, 105 hits)

  Formular 4/1 (12,2 KiB, 112 hits)

 • ACHIZITIE  SERVICII DE EVALUARE IMOBILE

  ANUNT DE PARTICIPARE EVALUARE (580,8 KiB, 122 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE PORTI DE FOTBAL

  Anunt 12818-2018 (1,5 MiB, 177 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE COSURI DE GUNOI

  Anunt 12814-2018 (1,2 MiB, 115 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE BANCI

  Anunt 12812/2018 (1,1 MiB, 134 hits)

 • ACHIZITIE SERVICII DE REPARATII AUTO

  Invitatie depunere oferta (651,1 KiB, 104 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU LUCRAREA : ”Reparatii curente DC 71 Aciliu”

  ANUNT DE PARTICIPARE 12334/2018 (403,5 KiB, 106 hits)

 • Denumirea lucrarii: Reparatii curente DC 71 Aciliu

  Anunt participare nr. 12299/2018 (352,5 KiB, 123 hits)

  Caiet de sarcini DC 71 Aciliu-1 (17,3 MiB, 95 hits)

  Caiet de sarcini DC 71 Aciliu. - 2 (17,9 MiB, 106 hits)

  FORMULARE DC 71 (214,5 KiB, 99 hits)

  LISTE DC 71 (896,8 KiB, 147 hits)

  MODEL CT REPARATII DC 71 ACILIU (106,5 KiB, 153 hits)

 • Intocmire SF „Infiintare Centru Recreativ in Orasul Saliste”

  Anunt participare nr. 11608/2018 (45,8 KiB, 122 hits)

 • Servicii Diriginte de santier

  Anunt de participare nr. 11278/2018 (59,7 KiB, 115 hits)

 • Servicii de Intocmire a bazei de date si generarea rapoartelor grafice si text cuprinzand totalitatea pajistilor permanente din extravilanul UATO Saliste

  Anunt de participare nr. 10983/2018 (487,5 KiB, 151 hits)

 • Servicii de evaluare in vederea determinarii valorilor juste de pe piata

  Anunt de participare (56,0 KiB, 136 hits)

 • Intocmire DALI privind „Refacerea sistemului de colectare si evacuare a pelor pluviale provenite din paraul Grui din Orasul Saliste”

  Anunt 10235/2018 (63,0 KiB, 153 hits)

  Anunt 101562018 (75,5 KiB, 157 hits)

  Anunt Publicitate nr. 9876/2018 (66,8 KiB, 137 hits)

  Anunt Publicitate nr. 9737/2018 (1,5 MiB, 156 hits)

 • Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

  RASPUNS_LA_SOLICITARE_CLARIFICARI.pdf (34,0 KiB, 118 hits)

  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE DE 4098 (278,5 KiB, 169 hits)

  CU 195 DE (690,1 KiB, 156 hits)

  DALI DE 4099 (4,4 MiB, 145 hits)

  Lista cantitati (1,9 MiB, 219 hits)

 •  FURNIZARE ECHIPAMENT SERVER

  Anunt de participare (122,2 KiB, 169 hits)

  CAIET DE SARCINI ECHIPAMENT (648,8 KiB, 317 hits)

  FORMULARE ECHIPAMENT (160,9 KiB, 147 hits)

  MODEL CONTRACT ECHIPAMENT SERVER (507,4 KiB, 163 hits)

  Raspuns_la_solicitarea_de_clarificare_1.pdf (27,4 KiB, 150 hits)

 • Asistenta tehnica pentru elaborarea Notelor Conceptuale si intocmirea Temelor de Proiectare pentru obiective de investitii in anul 2018

  Anunt de participare (132,5 KiB, 199 hits)

  CAIET DE SARCINI (382,2 KiB, 226 hits)

  MODEL DE CONTRACT (476,8 KiB, 187 hits)

  FORMULARE (254,2 KiB, 175 hits)

 • SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER CANALIZARE FANTANELE

  ANUNT DE PARTICIPARE (127,9 KiB, 233 hits)


  CAIET DE SARCINI (1,2 MiB, 291 hits)


  FORMULARE (175,3 KiB, 161 hits)


  MODEL CONTRACT (427,5 KiB, 529 hits)


 • SERVICII DE CATERING

  ANUNT DE PARTICIPARE (124,4 KiB, 191 hits)

  CAIET DE SARCINI (673,9 KiB, 155 hits)

  CAIET DE SARCINI (134,5 KiB, 271 hits)

  DRAFT CONTRACT (31,4 KiB, 261 hits)

  Formulare (37,2 KiB, 169 hits)

  FUNCTII DE DECIZIE (94,5 KiB, 170 hits)

  PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE DESCHIDERE OFERTE (195,1 KiB, 232 hits)

  RAPORTUL PROCEDURII 29.03.2018 (209,8 KiB, 387 hits)

 • Anunt Public

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 246 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2017

 • SERVICII DE RECRUTARE A 3 MEMBRII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRARE LA SC SERVICII CL SALISTE SRL.

  PLAN DE SELECTIE-COMPONENTA INITIALA (2,5 MiB, 254 hits)

 • CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4)

  CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4) (1,3 MiB, 235 hits)

 • CISMELE APA BRUTA IN SATUL MAG

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 176 hits)

  Certificat de Urbanism (1,4 MiB, 259 hits)

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14517/22.11.2017 (77,4 KiB, 276 hits)

Nota:

Noul  termen de depunere a ofertelor este in perioada: 06.12.2017 – 19.12.2017

Conform HCL nr. 137/2017, valoarea estimata a contractului de servicii se estimeaza la 59.131 lei, fara TVA

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14008/13.11.2017 (618,1 KiB, 276 hits)

  Model contract (80,5 KiB, 1.187 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (55,8 KiB, 248 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 257 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (59,2 KiB, 216 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 239 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare nr. 13870/09.11.2017 (64,9 KiB, 239 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 241 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare nr. 13869/09.11.2017 (66,5 KiB, 215 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 243 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare nr. 13868/09.11.2017 (55,9 KiB, 220 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 336 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „MODERNIZARE IMOBIL PRIMARIA SALISTE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”

  Anunt de participare (101,6 KiB, 217 hits)

  Formulare (172,5 KiB, 252 hits)

  Model contract (402,0 KiB, 225 hits)

  Cantitati (402,0 KiB, 249 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare (54,8 KiB, 217 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 257 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare (57,7 KiB, 255 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 239 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare (55,7 KiB, 222 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 241 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare (58,9 KiB, 262 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 243 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare (52,7 KiB, 240 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 336 hits)

 • CONTRACTARE FINANTARE RAMBURSABILA

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 270 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 287 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 282 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 272 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 313 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 271 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 351 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 469 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 288 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 499 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 243 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 268 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 345 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 253 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 243 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 268 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 298 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 289 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 261 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 287 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 247 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 257 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 269 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 258 hits)

 • SERVICII TOPO IMOBIL CU CONSTRUCTII CF 112431, TOP. 112431 

  – anunț retras pana la studierea noilor modificări aduse la ghidul solicitantului POR 2014-2020 , având în vedere ca lucrarea va sta la baza unei cereri de finanțare pe fonduri europene ;

  – procedura reluata, noul termen 15.12.2017, restul conditiilor raman nemodificate

  Anunt participare (110,0 KiB, 221 hits)

  Formulare (552,1 KiB, 276 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE SPATII VERZI IN ZONA CARTIUERULUI TINERETULUI, ORAS SALISTE”

  Anunt participare (149,4 KiB, 211 hits)

  Formulare (549,1 KiB, 225 hits)

  Model contract (75,5 KiB, 211 hits)

  Tema de proiectare (205,3 KiB, 281 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI - Drumuri forestiere Oras Saliste (131,0 KiB, 288 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 221 hits)

  Formulare (170,5 KiB, 205 hits)

  Tema de proiectare (1,4 MiB, 321 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE DE 4098, DE 4097 SI DE4021 – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI – modernizare drum de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097 si DE 4021 Oras Saliste (108,4 KiB, 278 hits)

  Formulare (174,5 KiB, 237 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 221 hits)

 • SERVICII TOPO ZONA CARTIERUL TINERETULUI SALISTE

  Anunt participare - Servicii topo zona Cartierul Tineretului Saliste (100,2 KiB, 233 hits)

  Formulare (165,5 KiB, 224 hits)

  Model contract (72,5 KiB, 212 hits)

  Documente orientative (752,3 KiB, 513 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII ORAS SALISTE, JUDET SIBIU

  INVITATIE_DEPUNERE_OFERTA.pdf (134,2 KiB, 242 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE REPARAȚIE CAPITALĂ ZID DE SPRIJIN PE STRADA TARNIȚEI, ÎN ORAȘUL SĂLIȘTE

  1. FISA DE DATE ZID (1,5 MiB, 327 hits)

  2. Formulare ZID TARNITEI (200,5 KiB, 932 hits)

  3. MODEL CONTRACT ZID SPRIJIN TARNITEI (97,5 KiB, 295 hits)

  4. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -1 (16,6 MiB, 280 hits)

  5. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -2 cantitati (25,5 MiB, 271 hits)

  6. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -3 planse (1,4 MiB, 284 hits)

  7. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Geo - Copy (2,3 MiB, 483 hits)

  8. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Topo (237,3 KiB, 278 hits)

  Zid sprijin greutate F1 F2 F3 (4,3 MiB, 804 hits)

 •  IDENTIFICAREA SI INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR TOPOGRAFICE IN VEDEREA REGLEMENTARII SITUATIEI CADASTRALE A PARCULUI VICENTIUS, SITUAT ÎN ORAS SALISTE

  DOCUMENTE PARC VICENTIUS (4,1 MiB, 286 hits)

 • ACHIZITIE ECHIPAMENT POLITIE LOCALA

  Camasa Politia Locala (27,6 KiB, 311 hits)

  Geaca cu mesada detasabila si cascheta (unknown, 249 hits)

  Pantalon negru (10,2 KiB, 234 hits)

 • REAMENAJARE SPATIU PUBLIC DIN JURUL MONUMENTULUI EROILOR SI AMENAJAREA UNUI LOC DE JOACA PENTRU COPII IN IMEDIATA VECINATATE – SAT SIBIEL

  Fisa de date (43,9 KiB, 596 hits)

  Clauze contractuale (97,5 KiB, 306 hits)

  Formulare (145,8 KiB, 314 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 101 /2015 (1,3 MiB, 288 hits)

  P Th Parte scrisa (15,9 MiB, 307 hits)

  P Th Parte Desenata (42,5 MiB, 339 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 (50,1 KiB, 538 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2016 

 • SERVICII DE „ASISTENTA TEHNICA IN ELABORAREA NOTEI CONCEPTUALE SI ELABORAREA TEMEI DE PROIECTARE”

  Invitatie depunere oferta (45,7 KiB, 251 hits)

 • DIRIGINTE DE SANTIER „ZID SPRIJIN REZISTENTA STR. TARNITEI ORAS SALISTE”

  INVITATIE depunere oferta (62,2 KiB, 336 hits)

  Caiet de sarcini (325,4 KiB, 489 hits)

  Formulare (165,9 KiB, 329 hits)

 • CONSULTARE PIATA – STRATEGIE EFICIENTA ENERGETICA

  Anunt consultare piata (199,3 KiB, 327 hits)

 • SERVICII DE MONTAT SI DEMONTAT ELEMENTE DE PAVOAZARE SI DRAPELE – ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU

  INVITATIE depunere oferta (226,5 KiB, 356 hits)

  Caiet de sarcini (171,0 KiB, 416 hits)

 • FURNIZARE STAMPILE PRIMARIA SALISTE 

  Specificatii tehnice (136,5 KiB, 318 hits)

 • ÎNTOCMIRE RAPORT DE EXPERTIZA TEHNCA JUDICIARĂ PRIVIND IDENTIFICAREA  ŞI ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENTELE DE CARTE FUNCIARA A STATIEI DE EPURARE A APELOR REZIDUALE A ORASULUI SĂLIŞTE 

  INVITATIE depunere oferta (239,5 KiB, 354 hits)

  Anexa (1,5 MiB, 326 hits)

 • ÎNTOCMIRE DOCUMENTATIE CADASTRALĂ PRIVIND PRIMA  ÎNREGISTRARE A CADASTRALELOR NR.  2119, 2159, 2197, 2201, 2256, 2289, 2469, 2470, 3635, 3479 SITUATE ÎN INTRAVILANUL ŞI EXTRAVILANUL ORAŞULUI SĂLIŞTE (Strada Brata)

  INVITATIE depunere oferta (239,0 KiB, 350 hits)

  Anexa (4,6 MiB, 382 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU :,, EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751 ,,

  INVITATIE depunere oferta/ Caiet de sarcini / Formulare (314,0 KiB, 409 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAŞ), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADĂ, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE ŞI PODEŢE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751.

  Certificat de urbanism nr. 205/2016 (1,3 MiB, 373 hits)

  Clauze contractuale (89,0 KiB, 438 hits)

  D.A.L.I. (4,0 MiB, 665 hits)

  Fisa de date (77,0 KiB, 377 hits)

  Formulare (101,5 KiB, 325 hits)

  Raport de expertiza tehnica (5,0 MiB, 572 hits)

  Ridicare topo (333,4 KiB, 454 hits)

  Studiu geotehnic (9,9 MiB, 1.037 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 84 /2016 (155,5 KiB, 390 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL, SAT SĂCEL „

  Anunt - Studiu de piata (555,9 KiB, 441 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE CURTE LICEUL IOAN LUPAŞ SĂLISTE PRIN CREAREA UNUI TEREN MINIFOTBAL”

  Anunt - Studiu de piata (572,2 KiB, 400 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „DIRIGINTE DE ŞANTIER”

  Anunt - Studiu de piata (559,8 KiB, 434 hits)

 • IDENTIFICARE ŞI DIMINUARE SUPRAFAŢĂ IMOBIL PENTRU REGLEMENARE SITUAŢIE TEHNICO + JURIDICA IMOBILE STR. BAII, NR. 3 SĂLIŞTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (506,7 KiB, 488 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS ÎN CF 109497, NR. TOP 223

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (485,2 KiB, 445 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 109855, TOP. 109855, S – 144 MP ŞI ACTUALIYARE DATE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (467,7 KiB, 466 hits)

 • UNIFICARE IMOBILE ÎNSCRISE ÎN CF 110197, CF 110196,CF  110195 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (468,4 KiB, 405 hits)

 • DIMINUARE IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 106483, NR. TOP 597 / 1 ÎN 2 CORPURI FUNCIARE, RESPECTIV 330 MP ŞI 1633 MP

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (465,0 KiB, 414 hits)

 • DOTARE CENTRALA TERMICA 80 KW – ŞCOALĂ

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (516,7 KiB, 400 hits)

 • GRUP SANITAR CAMIN ACILIU 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (521,7 KiB, 396 hits)

 • REPARATII CAPTALE WC EXTERIOR CAMIN ACILIU

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (517,4 KiB, 416 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 379 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT MAG

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (512,5 KiB, 390 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC VALE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (526,3 KiB, 396 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (523,6 KiB, 423 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS IN CF 100513, NR. TOP 6302

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (481,4 KiB, 384 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV SI DOCUMENTAŢIE PENTRU ÎNTABULARE IMOBIL INSCRIS IN CF 17, NR. TOP 150, 154 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (526,0 KiB, 422 hits)

 • SERVICII DE RLV IN SCOPUL REALIZARII UNEI DOCUMENTATII TEHNICE EXACTE SI COMPLETE ASUPRA IMOBILELOR PENTRU CARE NU EXISTA DATE: RLV, PLAN DE SITUATIE, REGLEMENTARE SITUATIE CARTE FUNCIARA IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII INSCRISE IN CF 5407 SI CF 5248  

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (558,8 KiB, 383 hits)

 • ÎNTOCMIRE EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA CF 107716, NR. TOP 116, 117 PENTRU REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,9 KiB, 381 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA PSI PENTRU OBTINEREA AUTORIYATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBIL PRIMARIA SALISTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,1 KiB, 394 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE DEYMEMBRARE IMOBIL INSCRIS IN CF 2235, NR TOP 999/1, 1000/2 IN 4 CORPURI FUNCIARE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (522,7 KiB, 402 hits)

 • INTOCMIRE PT ” REINFIINTARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA DE LA KM 25+984 , INTERSECTIA CU DC 2177″

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 374 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TOPOGRFICA PENTRU PRIMA INREISTRARE IMOBIL NEPRODUCTIV 2355 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (935,7 KiB, 435 hits)

 • SOLICITARE OFERTE DE PREŢ

  Anunt Public (911,2 KiB, 642 hits)