Achizitii Publice

ACHIZITII PUBLICE 2018

 • Anunt nr. 15156/2018

  Anunt nr. 15156/2018 (67,8 KiB, 6 hits)

 • Anunt RCA

  ANUNT RCA (1,4 MiB, 9 hits)

 • Serviciul de consultanta pentru depunerea cererii de finantare a proiectului ,, Reabilitare si dotare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice si a unei unitati de ingrijiri la domiciliu in localitatea Gales, UAT Saliste, jud. Sibiu

  ANUNT DE PARTICIPARE (1,1 MiB, 20 hits)

  FORMULARE (165,0 KiB, 12 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ”MODERNIZARE STRADA SCOLII, ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU”

  ANUNT DE PARTICIPARE DIR MODERNIZARE STR SCOLII (407,3 KiB, 13 hits)

  MODEL CONTRACT DIRIGENTIE MODERNIZARE STR. SCOLII (85,0 KiB, 11 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „REFACEREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE PROVENITE DIN PARAUL GRUI DIN ORASUL SALISTE ”

  ANUNT DE PARTICIPARE nr. 14440/2018 (411,5 KiB, 13 hits)

  MODEL CONTRACT (85,0 KiB, 10 hits)

 • Servicii specializate de auditare financiară a proiectului: ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului Sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu”, cod SMIS 116146″, cod SMIS 116146.

  ANUNT DE PARTICIPARE (364,2 KiB, 16 hits)

  CAIET DE SARCINI-AUDIT FINANCIAR (4,9 MiB, 17 hits)

  FORMULARE AUDIT FINANCIAR (157,5 KiB, 13 hits)

  MODEL CT AUDIT EFICIENTA ENERGETICA CLUB (91,0 KiB, 12 hits)

 • Servicii de verificare tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale

  Anunt participare - verificare instalatie gaz (282,4 KiB, 17 hits)

 • Servicii de asigurare obligatorie

  Anunt 14008-2018 (3,3 MiB, 18 hits)

 • Publicare online Comunicat de presa referitor la incepere proiect ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului Sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu”

  ANUNT PARTICIPARE COMUNICAT (306,9 KiB, 28 hits)

  Comunicat de presa (329,0 KiB, 17 hits)

 • Servicii inchiriere, montare si demontare elemente de pavoazare oras Saliste si sate apartinatoare

  Anunt 13626 - 2018 (2,5 MiB, 22 hits)

 • Dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor ”Reabilitarea strazii UTEA etapa I din Orasul Saliste, satul SIBIEL” si ”Reabilitarea strazii UNGHIULUI V, din Orasul Saliste, satul SIBIEL”

  ANUNT DE PARTICIPARE DIRIGENTIE (429,6 KiB, 18 hits)

  MODEL CONTRACT DIRIGENTIE (86,0 KiB, 16 hits)

 • Serviciul de consultanta aferenta implementarii proiectului ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului sportiv din Orasul Saliste , Jud. Sibiu”

  ANUNT DE PARTICIPARE (379,5 KiB, 25 hits)

  FORMULARE CONSULTANTA IMPLEMENTARE (155,0 KiB, 21 hits)

  MODEL DE CONTRACT CONSULTANTA IMPLEMENTARE (86,5 KiB, 21 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „REFACEREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE PROVENITE DIN PARAUL GRUI DIN ORASUL SALISTE ”

  ANUNT DE PARTICIPARE (356,7 KiB, 30 hits)

  CAIET DE SARCINI (1,3 MiB, 27 hits)

  FORMULARE MODEL CONTRACT (262,5 KiB, 23 hits)

  Plan incadrare in zona str.Vale (133,3 KiB, 20 hits)

  Experiza - calamitate str. Vale parau Grui (3,3 MiB, 22 hits)

  Autorizatie in regim de urgenta (1,3 MiB, 17 hits)

  DAA Grui piese desenate (1,2 MiB, 22 hits)

  DAA Grui (915,2 KiB, 22 hits)

  DALI Grui piese desenate (1.019,2 KiB, 20 hits)

  Liste cantitati Refacere Colectare Ape (950,9 KiB, 18 hits)

  Refacere canalizare geo plansa (79,2 KiB, 16 hits)

  Refacere canalizare geo (989,9 KiB, 18 hits)

  Vale-parau Grui memoriu DALI (2,8 MiB, 23 hits)

  Refacere canalizare geo (989,9 KiB, 16 hits)

 • MODERNIZARE SPATII PRIMARIE 

  ANUNT DE PARTICIPARE (320,0 KiB, 21 hits)

  Nota conceptuala (2,1 MiB, 25 hits)

  MODEL CONTRACT (108,0 KiB, 16 hits)

  Formular 1 (13,5 KiB, 25 hits)

  Formular 2 (12,6 KiB, 22 hits)

  Formular 3 (39,9 KiB, 20 hits)

  Formular 4 (11,9 KiB, 13 hits)

  Formular 4/1 (12,2 KiB, 19 hits)

 • ACHIZITIE  SERVICII DE EVALUARE IMOBILE

  ANUNT DE PARTICIPARE EVALUARE (580,8 KiB, 26 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE PORTI DE FOTBAL

  Anunt 12818-2018 (1,5 MiB, 18 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE COSURI DE GUNOI

  Anunt 12814-2018 (1,2 MiB, 23 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE BANCI

  Anunt 12812/2018 (1,1 MiB, 14 hits)

 • ACHIZITIE SERVICII DE REPARATII AUTO

  Invitatie depunere oferta (651,1 KiB, 21 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU LUCRAREA : ”Reparatii curente DC 71 Aciliu”

  ANUNT DE PARTICIPARE 12334/2018 (403,5 KiB, 28 hits)

 • Denumirea lucrarii: Reparatii curente DC 71 Aciliu

  Anunt participare nr. 12299/2018 (352,5 KiB, 40 hits)

  Caiet de sarcini DC 71 Aciliu-1 (17,3 MiB, 17 hits)

  Caiet de sarcini DC 71 Aciliu. - 2 (17,9 MiB, 21 hits)

  FORMULARE DC 71 (214,5 KiB, 25 hits)

  LISTE DC 71 (896,8 KiB, 31 hits)

  MODEL CT REPARATII DC 71 ACILIU (106,5 KiB, 25 hits)

 • Intocmire SF „Infiintare Centru Recreativ in Orasul Saliste”

  Anunt participare nr. 11608/2018 (45,8 KiB, 33 hits)

 • Servicii Diriginte de santier

  Anunt de participare nr. 11278/2018 (59,7 KiB, 36 hits)

 • Servicii de Intocmire a bazei de date si generarea rapoartelor grafice si text cuprinzand totalitatea pajistilor permanente din extravilanul UATO Saliste

  Anunt de participare nr. 10983/2018 (487,5 KiB, 35 hits)

 • Servicii de evaluare in vederea determinarii valorilor juste de pe piata

  Anunt de participare (56,0 KiB, 49 hits)

 • Intocmire DALI privind „Refacerea sistemului de colectare si evacuare a pelor pluviale provenite din paraul Grui din Orasul Saliste”

  Anunt 10235/2018 (63,0 KiB, 65 hits)

  Anunt 101562018 (75,5 KiB, 57 hits)

  Anunt Publicitate nr. 9876/2018 (66,8 KiB, 45 hits)

  Anunt Publicitate nr. 9737/2018 (1,5 MiB, 55 hits)

 • Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

  RASPUNS_LA_SOLICITARE_CLARIFICARI.pdf (34,0 KiB, 43 hits)

  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE DE 4098 (278,5 KiB, 73 hits)

  CU 195 DE (690,1 KiB, 55 hits)

  DALI DE 4099 (4,4 MiB, 53 hits)

  Lista cantitati (1,9 MiB, 81 hits)

 •  FURNIZARE ECHIPAMENT SERVER

  Anunt de participare (122,2 KiB, 88 hits)

  CAIET DE SARCINI ECHIPAMENT (648,8 KiB, 99 hits)

  FORMULARE ECHIPAMENT (160,9 KiB, 57 hits)

  MODEL CONTRACT ECHIPAMENT SERVER (507,4 KiB, 76 hits)

  Raspuns_la_solicitarea_de_clarificare_1.pdf (27,4 KiB, 66 hits)

 • Asistenta tehnica pentru elaborarea Notelor Conceptuale si intocmirea Temelor de Proiectare pentru obiective de investitii in anul 2018

  Anunt de participare (132,5 KiB, 107 hits)

  CAIET DE SARCINI (382,2 KiB, 115 hits)

  MODEL DE CONTRACT (476,8 KiB, 91 hits)

  FORMULARE (254,2 KiB, 83 hits)

 • SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER CANALIZARE FANTANELE

  ANUNT DE PARTICIPARE (127,9 KiB, 125 hits)


  CAIET DE SARCINI (1,2 MiB, 131 hits)


  FORMULARE (175,3 KiB, 92 hits)


  MODEL CONTRACT (427,5 KiB, 288 hits)


 • SERVICII DE CATERING

  ANUNT DE PARTICIPARE (124,4 KiB, 96 hits)

  CAIET DE SARCINI (673,9 KiB, 75 hits)

  CAIET DE SARCINI (134,5 KiB, 102 hits)

  DRAFT CONTRACT (31,4 KiB, 102 hits)

  Formulare (37,2 KiB, 87 hits)

  FUNCTII DE DECIZIE (94,5 KiB, 88 hits)

  PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE DESCHIDERE OFERTE (195,1 KiB, 77 hits)

  RAPORTUL PROCEDURII 29.03.2018 (209,8 KiB, 169 hits)

 • Anunt Public

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 33 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2017

 • SERVICII DE RECRUTARE A 3 MEMBRII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRARE LA SC SERVICII CL SALISTE SRL.

  PLAN DE SELECTIE-COMPONENTA INITIALA (2,5 MiB, 144 hits)

 • CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4)

  CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4) (1,3 MiB, 144 hits)

 • CISMELE APA BRUTA IN SATUL MAG

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 117 hits)

  Certificat de Urbanism (1,4 MiB, 146 hits)

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14517/22.11.2017 (77,4 KiB, 166 hits)

Nota:

Noul  termen de depunere a ofertelor este in perioada: 06.12.2017 – 19.12.2017

Conform HCL nr. 137/2017, valoarea estimata a contractului de servicii se estimeaza la 59.131 lei, fara TVA

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14008/13.11.2017 (618,1 KiB, 155 hits)

  Model contract (80,5 KiB, 309 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (55,8 KiB, 154 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 164 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (59,2 KiB, 138 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 135 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare nr. 13870/09.11.2017 (64,9 KiB, 150 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 137 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare nr. 13869/09.11.2017 (66,5 KiB, 124 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 147 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare nr. 13868/09.11.2017 (55,9 KiB, 130 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 177 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „MODERNIZARE IMOBIL PRIMARIA SALISTE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”

  Anunt de participare (101,6 KiB, 137 hits)

  Formulare (172,5 KiB, 156 hits)

  Model contract (402,0 KiB, 132 hits)

  Cantitati (402,0 KiB, 152 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare (54,8 KiB, 139 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 164 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare (57,7 KiB, 144 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 135 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare (55,7 KiB, 138 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 137 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare (58,9 KiB, 147 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 147 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare (52,7 KiB, 146 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 177 hits)

 • CONTRACTARE FINANTARE RAMBURSABILA

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 145 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 152 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 168 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 164 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 179 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 166 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 216 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 215 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 173 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 309 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 148 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 172 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 218 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 145 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 146 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 160 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 181 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 148 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 159 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 160 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 162 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 151 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 144 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 153 hits)

 • SERVICII TOPO IMOBIL CU CONSTRUCTII CF 112431, TOP. 112431 

  – anunț retras pana la studierea noilor modificări aduse la ghidul solicitantului POR 2014-2020 , având în vedere ca lucrarea va sta la baza unei cereri de finanțare pe fonduri europene ;

  – procedura reluata, noul termen 15.12.2017, restul conditiilor raman nemodificate

  Anunt participare (110,0 KiB, 158 hits)

  Formulare (552,1 KiB, 171 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE SPATII VERZI IN ZONA CARTIUERULUI TINERETULUI, ORAS SALISTE”

  Anunt participare (149,4 KiB, 142 hits)

  Formulare (549,1 KiB, 149 hits)

  Model contract (75,5 KiB, 140 hits)

  Tema de proiectare (205,3 KiB, 166 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI - Drumuri forestiere Oras Saliste (131,0 KiB, 164 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 138 hits)

  Formulare (170,5 KiB, 127 hits)

  Tema de proiectare (1,4 MiB, 164 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE DE 4098, DE 4097 SI DE4021 – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI – modernizare drum de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097 si DE 4021 Oras Saliste (108,4 KiB, 154 hits)

  Formulare (174,5 KiB, 135 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 138 hits)

 • SERVICII TOPO ZONA CARTIERUL TINERETULUI SALISTE

  Anunt participare - Servicii topo zona Cartierul Tineretului Saliste (100,2 KiB, 147 hits)

  Formulare (165,5 KiB, 141 hits)

  Model contract (72,5 KiB, 124 hits)

  Documente orientative (752,3 KiB, 264 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII ORAS SALISTE, JUDET SIBIU

  INVITATIE_DEPUNERE_OFERTA.pdf (134,2 KiB, 157 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE REPARAȚIE CAPITALĂ ZID DE SPRIJIN PE STRADA TARNIȚEI, ÎN ORAȘUL SĂLIȘTE

  1. FISA DE DATE ZID (1,5 MiB, 201 hits)

  2. Formulare ZID TARNITEI (200,5 KiB, 305 hits)

  3. MODEL CONTRACT ZID SPRIJIN TARNITEI (97,5 KiB, 191 hits)

  4. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -1 (16,6 MiB, 174 hits)

  5. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -2 cantitati (25,5 MiB, 164 hits)

  6. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -3 planse (1,4 MiB, 172 hits)

  7. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Geo - Copy (2,3 MiB, 245 hits)

  8. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Topo (237,3 KiB, 179 hits)

  Zid sprijin greutate F1 F2 F3 (4,3 MiB, 476 hits)

 •  IDENTIFICAREA SI INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR TOPOGRAFICE IN VEDEREA REGLEMENTARII SITUATIEI CADASTRALE A PARCULUI VICENTIUS, SITUAT ÎN ORAS SALISTE

  DOCUMENTE PARC VICENTIUS (4,1 MiB, 187 hits)

 • ACHIZITIE ECHIPAMENT POLITIE LOCALA

  Camasa Politia Locala (27,6 KiB, 221 hits)

  Geaca cu mesada detasabila si cascheta (unknown, 173 hits)

  Pantalon negru (10,2 KiB, 174 hits)

 • REAMENAJARE SPATIU PUBLIC DIN JURUL MONUMENTULUI EROILOR SI AMENAJAREA UNUI LOC DE JOACA PENTRU COPII IN IMEDIATA VECINATATE – SAT SIBIEL

  Fisa de date (43,9 KiB, 392 hits)

  Clauze contractuale (97,5 KiB, 208 hits)

  Formulare (145,8 KiB, 217 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 101 /2015 (1,3 MiB, 206 hits)

  P Th Parte scrisa (15,9 MiB, 223 hits)

  P Th Parte Desenata (42,5 MiB, 225 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 (50,1 KiB, 334 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2016 

 • SERVICII DE „ASISTENTA TEHNICA IN ELABORAREA NOTEI CONCEPTUALE SI ELABORAREA TEMEI DE PROIECTARE”

  Invitatie depunere oferta (45,7 KiB, 156 hits)

 • DIRIGINTE DE SANTIER „ZID SPRIJIN REZISTENTA STR. TARNITEI ORAS SALISTE”

  INVITATIE depunere oferta (62,2 KiB, 254 hits)

  Caiet de sarcini (325,4 KiB, 288 hits)

  Formulare (165,9 KiB, 235 hits)

 • CONSULTARE PIATA – STRATEGIE EFICIENTA ENERGETICA

  Anunt consultare piata (199,3 KiB, 255 hits)

 • SERVICII DE MONTAT SI DEMONTAT ELEMENTE DE PAVOAZARE SI DRAPELE – ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU

  INVITATIE depunere oferta (226,5 KiB, 260 hits)

  Caiet de sarcini (171,0 KiB, 277 hits)

 • FURNIZARE STAMPILE PRIMARIA SALISTE 

  Specificatii tehnice (136,5 KiB, 233 hits)

 • ÎNTOCMIRE RAPORT DE EXPERTIZA TEHNCA JUDICIARĂ PRIVIND IDENTIFICAREA  ŞI ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENTELE DE CARTE FUNCIARA A STATIEI DE EPURARE A APELOR REZIDUALE A ORASULUI SĂLIŞTE 

  INVITATIE depunere oferta (239,5 KiB, 249 hits)

  Anexa (1,5 MiB, 258 hits)

 • ÎNTOCMIRE DOCUMENTATIE CADASTRALĂ PRIVIND PRIMA  ÎNREGISTRARE A CADASTRALELOR NR.  2119, 2159, 2197, 2201, 2256, 2289, 2469, 2470, 3635, 3479 SITUATE ÎN INTRAVILANUL ŞI EXTRAVILANUL ORAŞULUI SĂLIŞTE (Strada Brata)

  INVITATIE depunere oferta (239,0 KiB, 260 hits)

  Anexa (4,6 MiB, 285 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU :,, EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751 ,,

  INVITATIE depunere oferta/ Caiet de sarcini / Formulare (314,0 KiB, 302 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAŞ), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADĂ, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE ŞI PODEŢE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751.

  Certificat de urbanism nr. 205/2016 (1,3 MiB, 257 hits)

  Clauze contractuale (89,0 KiB, 346 hits)

  D.A.L.I. (4,0 MiB, 446 hits)

  Fisa de date (77,0 KiB, 269 hits)

  Formulare (101,5 KiB, 216 hits)

  Raport de expertiza tehnica (5,0 MiB, 434 hits)

  Ridicare topo (333,4 KiB, 309 hits)

  Studiu geotehnic (9,9 MiB, 743 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 84 /2016 (155,5 KiB, 268 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL, SAT SĂCEL „

  Anunt - Studiu de piata (555,9 KiB, 351 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE CURTE LICEUL IOAN LUPAŞ SĂLISTE PRIN CREAREA UNUI TEREN MINIFOTBAL”

  Anunt - Studiu de piata (572,2 KiB, 323 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „DIRIGINTE DE ŞANTIER”

  Anunt - Studiu de piata (559,8 KiB, 355 hits)

 • IDENTIFICARE ŞI DIMINUARE SUPRAFAŢĂ IMOBIL PENTRU REGLEMENARE SITUAŢIE TEHNICO + JURIDICA IMOBILE STR. BAII, NR. 3 SĂLIŞTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (506,7 KiB, 405 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS ÎN CF 109497, NR. TOP 223

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (485,2 KiB, 361 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 109855, TOP. 109855, S – 144 MP ŞI ACTUALIYARE DATE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (467,7 KiB, 389 hits)

 • UNIFICARE IMOBILE ÎNSCRISE ÎN CF 110197, CF 110196,CF  110195 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (468,4 KiB, 332 hits)

 • DIMINUARE IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 106483, NR. TOP 597 / 1 ÎN 2 CORPURI FUNCIARE, RESPECTIV 330 MP ŞI 1633 MP

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (465,0 KiB, 331 hits)

 • DOTARE CENTRALA TERMICA 80 KW – ŞCOALĂ

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (516,7 KiB, 326 hits)

 • GRUP SANITAR CAMIN ACILIU 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (521,7 KiB, 322 hits)

 • REPARATII CAPTALE WC EXTERIOR CAMIN ACILIU

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (517,4 KiB, 336 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 297 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT MAG

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (512,5 KiB, 306 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC VALE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (526,3 KiB, 319 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (523,6 KiB, 342 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS IN CF 100513, NR. TOP 6302

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (481,4 KiB, 309 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV SI DOCUMENTAŢIE PENTRU ÎNTABULARE IMOBIL INSCRIS IN CF 17, NR. TOP 150, 154 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (526,0 KiB, 343 hits)

 • SERVICII DE RLV IN SCOPUL REALIZARII UNEI DOCUMENTATII TEHNICE EXACTE SI COMPLETE ASUPRA IMOBILELOR PENTRU CARE NU EXISTA DATE: RLV, PLAN DE SITUATIE, REGLEMENTARE SITUATIE CARTE FUNCIARA IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII INSCRISE IN CF 5407 SI CF 5248  

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (558,8 KiB, 312 hits)

 • ÎNTOCMIRE EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA CF 107716, NR. TOP 116, 117 PENTRU REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,9 KiB, 309 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA PSI PENTRU OBTINEREA AUTORIYATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBIL PRIMARIA SALISTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,1 KiB, 319 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE DEYMEMBRARE IMOBIL INSCRIS IN CF 2235, NR TOP 999/1, 1000/2 IN 4 CORPURI FUNCIARE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (522,7 KiB, 318 hits)

 • INTOCMIRE PT ” REINFIINTARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA DE LA KM 25+984 , INTERSECTIA CU DC 2177″

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 299 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TOPOGRFICA PENTRU PRIMA INREISTRARE IMOBIL NEPRODUCTIV 2355 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (935,7 KiB, 362 hits)

 • SOLICITARE OFERTE DE PREŢ

  Anunt Public (911,2 KiB, 462 hits)