Achizitii Publice

ACHIZITII PUBLICE 2019

  Anunt Casco (1.015,4 KiB, 20 hits)

 • Anunt Servicii de intocmire DALI „Reabilitare si modernizare sistem de iluminat public Fantanele” 

  Anunt DALI Fantanele (1.023,7 KiB, 25 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2018

 • Anunt servici de asigurare CASCO

  Anunt CASCO (136,0 KiB, 30 hits)

 • Anunt nr. 15156/2018

  Anunt nr. 15156/2018 (67,8 KiB, 33 hits)

 • Anunt RCA

  ANUNT RCA (1,4 MiB, 35 hits)

 • Serviciul de consultanta pentru depunerea cererii de finantare a proiectului ,, Reabilitare si dotare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice si a unei unitati de ingrijiri la domiciliu in localitatea Gales, UAT Saliste, jud. Sibiu

  ANUNT DE PARTICIPARE (1,1 MiB, 40 hits)

  FORMULARE (165,0 KiB, 43 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ”MODERNIZARE STRADA SCOLII, ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU”

  ANUNT DE PARTICIPARE DIR MODERNIZARE STR SCOLII (407,3 KiB, 31 hits)

  MODEL CONTRACT DIRIGENTIE MODERNIZARE STR. SCOLII (85,0 KiB, 32 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „REFACEREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE PROVENITE DIN PARAUL GRUI DIN ORASUL SALISTE ”

  ANUNT DE PARTICIPARE nr. 14440/2018 (411,5 KiB, 31 hits)

  MODEL CONTRACT (85,0 KiB, 31 hits)

 • Servicii specializate de auditare financiară a proiectului: ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului Sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu”, cod SMIS 116146″, cod SMIS 116146.

  ANUNT DE PARTICIPARE (364,2 KiB, 42 hits)

  CAIET DE SARCINI-AUDIT FINANCIAR (4,9 MiB, 33 hits)

  FORMULARE AUDIT FINANCIAR (157,5 KiB, 36 hits)

  MODEL CT AUDIT EFICIENTA ENERGETICA CLUB (91,0 KiB, 29 hits)

 • Servicii de verificare tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale

  Anunt participare - verificare instalatie gaz (282,4 KiB, 34 hits)

 • Servicii de asigurare obligatorie

  Anunt 14008-2018 (3,3 MiB, 39 hits)

 • Publicare online Comunicat de presa referitor la incepere proiect ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului Sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu”

  ANUNT PARTICIPARE COMUNICAT (306,9 KiB, 45 hits)

  Comunicat de presa (329,0 KiB, 38 hits)

 • Servicii inchiriere, montare si demontare elemente de pavoazare oras Saliste si sate apartinatoare

  Anunt 13626 - 2018 (2,5 MiB, 47 hits)

 • Dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor ”Reabilitarea strazii UTEA etapa I din Orasul Saliste, satul SIBIEL” si ”Reabilitarea strazii UNGHIULUI V, din Orasul Saliste, satul SIBIEL”

  ANUNT DE PARTICIPARE DIRIGENTIE (429,6 KiB, 37 hits)

  MODEL CONTRACT DIRIGENTIE (86,0 KiB, 39 hits)

 • Serviciul de consultanta aferenta implementarii proiectului ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului sportiv din Orasul Saliste , Jud. Sibiu”

  ANUNT DE PARTICIPARE (379,5 KiB, 47 hits)

  FORMULARE CONSULTANTA IMPLEMENTARE (155,0 KiB, 48 hits)

  MODEL DE CONTRACT CONSULTANTA IMPLEMENTARE (86,5 KiB, 40 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „REFACEREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE PROVENITE DIN PARAUL GRUI DIN ORASUL SALISTE ”

  ANUNT DE PARTICIPARE (356,7 KiB, 52 hits)

  CAIET DE SARCINI (1,3 MiB, 51 hits)

  FORMULARE MODEL CONTRACT (262,5 KiB, 45 hits)

  Plan incadrare in zona str.Vale (133,3 KiB, 38 hits)

  Experiza - calamitate str. Vale parau Grui (3,3 MiB, 48 hits)

  Autorizatie in regim de urgenta (1,3 MiB, 41 hits)

  DAA Grui piese desenate (1,2 MiB, 45 hits)

  DAA Grui (915,2 KiB, 54 hits)

  DALI Grui piese desenate (1.019,2 KiB, 50 hits)

  Liste cantitati Refacere Colectare Ape (950,9 KiB, 39 hits)

  Refacere canalizare geo plansa (79,2 KiB, 50 hits)

  Refacere canalizare geo (989,9 KiB, 47 hits)

  Vale-parau Grui memoriu DALI (2,8 MiB, 50 hits)

  Refacere canalizare geo (989,9 KiB, 35 hits)

 • MODERNIZARE SPATII PRIMARIE 

  ANUNT DE PARTICIPARE (320,0 KiB, 44 hits)

  Nota conceptuala (2,1 MiB, 61 hits)

  MODEL CONTRACT (108,0 KiB, 43 hits)

  Formular 1 (13,5 KiB, 49 hits)

  Formular 2 (12,6 KiB, 44 hits)

  Formular 3 (39,9 KiB, 46 hits)

  Formular 4 (11,9 KiB, 36 hits)

  Formular 4/1 (12,2 KiB, 41 hits)

 • ACHIZITIE  SERVICII DE EVALUARE IMOBILE

  ANUNT DE PARTICIPARE EVALUARE (580,8 KiB, 45 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE PORTI DE FOTBAL

  Anunt 12818-2018 (1,5 MiB, 48 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE COSURI DE GUNOI

  Anunt 12814-2018 (1,2 MiB, 43 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE BANCI

  Anunt 12812/2018 (1,1 MiB, 37 hits)

 • ACHIZITIE SERVICII DE REPARATII AUTO

  Invitatie depunere oferta (651,1 KiB, 38 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU LUCRAREA : ”Reparatii curente DC 71 Aciliu”

  ANUNT DE PARTICIPARE 12334/2018 (403,5 KiB, 41 hits)

 • Denumirea lucrarii: Reparatii curente DC 71 Aciliu

  Anunt participare nr. 12299/2018 (352,5 KiB, 51 hits)

  Caiet de sarcini DC 71 Aciliu-1 (17,3 MiB, 32 hits)

  Caiet de sarcini DC 71 Aciliu. - 2 (17,9 MiB, 41 hits)

  FORMULARE DC 71 (214,5 KiB, 40 hits)

  LISTE DC 71 (896,8 KiB, 51 hits)

  MODEL CT REPARATII DC 71 ACILIU (106,5 KiB, 39 hits)

 • Intocmire SF „Infiintare Centru Recreativ in Orasul Saliste”

  Anunt participare nr. 11608/2018 (45,8 KiB, 45 hits)

 • Servicii Diriginte de santier

  Anunt de participare nr. 11278/2018 (59,7 KiB, 52 hits)

 • Servicii de Intocmire a bazei de date si generarea rapoartelor grafice si text cuprinzand totalitatea pajistilor permanente din extravilanul UATO Saliste

  Anunt de participare nr. 10983/2018 (487,5 KiB, 56 hits)

 • Servicii de evaluare in vederea determinarii valorilor juste de pe piata

  Anunt de participare (56,0 KiB, 68 hits)

 • Intocmire DALI privind „Refacerea sistemului de colectare si evacuare a pelor pluviale provenite din paraul Grui din Orasul Saliste”

  Anunt 10235/2018 (63,0 KiB, 82 hits)

  Anunt 101562018 (75,5 KiB, 77 hits)

  Anunt Publicitate nr. 9876/2018 (66,8 KiB, 65 hits)

  Anunt Publicitate nr. 9737/2018 (1,5 MiB, 75 hits)

 • Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

  RASPUNS_LA_SOLICITARE_CLARIFICARI.pdf (34,0 KiB, 59 hits)

  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE DE 4098 (278,5 KiB, 91 hits)

  CU 195 DE (690,1 KiB, 71 hits)

  DALI DE 4099 (4,4 MiB, 76 hits)

  Lista cantitati (1,9 MiB, 103 hits)

 •  FURNIZARE ECHIPAMENT SERVER

  Anunt de participare (122,2 KiB, 108 hits)

  CAIET DE SARCINI ECHIPAMENT (648,8 KiB, 147 hits)

  FORMULARE ECHIPAMENT (160,9 KiB, 71 hits)

  MODEL CONTRACT ECHIPAMENT SERVER (507,4 KiB, 92 hits)

  Raspuns_la_solicitarea_de_clarificare_1.pdf (27,4 KiB, 81 hits)

 • Asistenta tehnica pentru elaborarea Notelor Conceptuale si intocmirea Temelor de Proiectare pentru obiective de investitii in anul 2018

  Anunt de participare (132,5 KiB, 120 hits)

  CAIET DE SARCINI (382,2 KiB, 141 hits)

  MODEL DE CONTRACT (476,8 KiB, 109 hits)

  FORMULARE (254,2 KiB, 104 hits)

 • SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER CANALIZARE FANTANELE

  ANUNT DE PARTICIPARE (127,9 KiB, 143 hits)


  CAIET DE SARCINI (1,2 MiB, 161 hits)


  FORMULARE (175,3 KiB, 103 hits)


  MODEL CONTRACT (427,5 KiB, 347 hits)


 • SERVICII DE CATERING

  ANUNT DE PARTICIPARE (124,4 KiB, 111 hits)

  CAIET DE SARCINI (673,9 KiB, 86 hits)

  CAIET DE SARCINI (134,5 KiB, 129 hits)

  DRAFT CONTRACT (31,4 KiB, 125 hits)

  Formulare (37,2 KiB, 105 hits)

  FUNCTII DE DECIZIE (94,5 KiB, 104 hits)

  PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE DESCHIDERE OFERTE (195,1 KiB, 99 hits)

  RAPORTUL PROCEDURII 29.03.2018 (209,8 KiB, 219 hits)

 • Anunt Public

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 93 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2017

 • SERVICII DE RECRUTARE A 3 MEMBRII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRARE LA SC SERVICII CL SALISTE SRL.

  PLAN DE SELECTIE-COMPONENTA INITIALA (2,5 MiB, 162 hits)

 • CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4)

  CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4) (1,3 MiB, 160 hits)

 • CISMELE APA BRUTA IN SATUL MAG

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 128 hits)

  Certificat de Urbanism (1,4 MiB, 166 hits)

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14517/22.11.2017 (77,4 KiB, 181 hits)

Nota:

Noul  termen de depunere a ofertelor este in perioada: 06.12.2017 – 19.12.2017

Conform HCL nr. 137/2017, valoarea estimata a contractului de servicii se estimeaza la 59.131 lei, fara TVA

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14008/13.11.2017 (618,1 KiB, 170 hits)

  Model contract (80,5 KiB, 469 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (55,8 KiB, 172 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 177 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (59,2 KiB, 151 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 150 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare nr. 13870/09.11.2017 (64,9 KiB, 164 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 154 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare nr. 13869/09.11.2017 (66,5 KiB, 137 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 163 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare nr. 13868/09.11.2017 (55,9 KiB, 145 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 203 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „MODERNIZARE IMOBIL PRIMARIA SALISTE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”

  Anunt de participare (101,6 KiB, 154 hits)

  Formulare (172,5 KiB, 174 hits)

  Model contract (402,0 KiB, 143 hits)

  Cantitati (402,0 KiB, 175 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare (54,8 KiB, 154 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 177 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare (57,7 KiB, 156 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 150 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare (55,7 KiB, 151 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 154 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare (58,9 KiB, 162 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 163 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare (52,7 KiB, 162 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 203 hits)

 • CONTRACTARE FINANTARE RAMBURSABILA

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 162 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 174 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 183 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 183 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 198 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 181 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 234 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 254 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 190 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 333 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 160 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 184 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 238 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 160 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 161 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 184 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 198 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 161 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 176 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 182 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 178 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 167 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 160 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 170 hits)

 • SERVICII TOPO IMOBIL CU CONSTRUCTII CF 112431, TOP. 112431 

  – anunț retras pana la studierea noilor modificări aduse la ghidul solicitantului POR 2014-2020 , având în vedere ca lucrarea va sta la baza unei cereri de finanțare pe fonduri europene ;

  – procedura reluata, noul termen 15.12.2017, restul conditiilor raman nemodificate

  Anunt participare (110,0 KiB, 170 hits)

  Formulare (552,1 KiB, 188 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE SPATII VERZI IN ZONA CARTIUERULUI TINERETULUI, ORAS SALISTE”

  Anunt participare (149,4 KiB, 155 hits)

  Formulare (549,1 KiB, 164 hits)

  Model contract (75,5 KiB, 154 hits)

  Tema de proiectare (205,3 KiB, 190 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI - Drumuri forestiere Oras Saliste (131,0 KiB, 185 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 152 hits)

  Formulare (170,5 KiB, 137 hits)

  Tema de proiectare (1,4 MiB, 193 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE DE 4098, DE 4097 SI DE4021 – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI – modernizare drum de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097 si DE 4021 Oras Saliste (108,4 KiB, 180 hits)

  Formulare (174,5 KiB, 147 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 152 hits)

 • SERVICII TOPO ZONA CARTIERUL TINERETULUI SALISTE

  Anunt participare - Servicii topo zona Cartierul Tineretului Saliste (100,2 KiB, 169 hits)

  Formulare (165,5 KiB, 154 hits)

  Model contract (72,5 KiB, 139 hits)

  Documente orientative (752,3 KiB, 318 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII ORAS SALISTE, JUDET SIBIU

  INVITATIE_DEPUNERE_OFERTA.pdf (134,2 KiB, 175 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE REPARAȚIE CAPITALĂ ZID DE SPRIJIN PE STRADA TARNIȚEI, ÎN ORAȘUL SĂLIȘTE

  1. FISA DE DATE ZID (1,5 MiB, 227 hits)

  2. Formulare ZID TARNITEI (200,5 KiB, 407 hits)

  3. MODEL CONTRACT ZID SPRIJIN TARNITEI (97,5 KiB, 210 hits)

  4. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -1 (16,6 MiB, 199 hits)

  5. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -2 cantitati (25,5 MiB, 188 hits)

  6. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -3 planse (1,4 MiB, 187 hits)

  7. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Geo - Copy (2,3 MiB, 291 hits)

  8. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Topo (237,3 KiB, 196 hits)

  Zid sprijin greutate F1 F2 F3 (4,3 MiB, 552 hits)

 •  IDENTIFICAREA SI INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR TOPOGRAFICE IN VEDEREA REGLEMENTARII SITUATIEI CADASTRALE A PARCULUI VICENTIUS, SITUAT ÎN ORAS SALISTE

  DOCUMENTE PARC VICENTIUS (4,1 MiB, 210 hits)

 • ACHIZITIE ECHIPAMENT POLITIE LOCALA

  Camasa Politia Locala (27,6 KiB, 244 hits)

  Geaca cu mesada detasabila si cascheta (unknown, 195 hits)

  Pantalon negru (10,2 KiB, 185 hits)

 • REAMENAJARE SPATIU PUBLIC DIN JURUL MONUMENTULUI EROILOR SI AMENAJAREA UNUI LOC DE JOACA PENTRU COPII IN IMEDIATA VECINATATE – SAT SIBIEL

  Fisa de date (43,9 KiB, 433 hits)

  Clauze contractuale (97,5 KiB, 230 hits)

  Formulare (145,8 KiB, 236 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 101 /2015 (1,3 MiB, 218 hits)

  P Th Parte scrisa (15,9 MiB, 244 hits)

  P Th Parte Desenata (42,5 MiB, 245 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 (50,1 KiB, 378 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2016 

 • SERVICII DE „ASISTENTA TEHNICA IN ELABORAREA NOTEI CONCEPTUALE SI ELABORAREA TEMEI DE PROIECTARE”

  Invitatie depunere oferta (45,7 KiB, 170 hits)

 • DIRIGINTE DE SANTIER „ZID SPRIJIN REZISTENTA STR. TARNITEI ORAS SALISTE”

  INVITATIE depunere oferta (62,2 KiB, 274 hits)

  Caiet de sarcini (325,4 KiB, 333 hits)

  Formulare (165,9 KiB, 251 hits)

 • CONSULTARE PIATA – STRATEGIE EFICIENTA ENERGETICA

  Anunt consultare piata (199,3 KiB, 275 hits)

 • SERVICII DE MONTAT SI DEMONTAT ELEMENTE DE PAVOAZARE SI DRAPELE – ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU

  INVITATIE depunere oferta (226,5 KiB, 280 hits)

  Caiet de sarcini (171,0 KiB, 292 hits)

 • FURNIZARE STAMPILE PRIMARIA SALISTE 

  Specificatii tehnice (136,5 KiB, 247 hits)

 • ÎNTOCMIRE RAPORT DE EXPERTIZA TEHNCA JUDICIARĂ PRIVIND IDENTIFICAREA  ŞI ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENTELE DE CARTE FUNCIARA A STATIEI DE EPURARE A APELOR REZIDUALE A ORASULUI SĂLIŞTE 

  INVITATIE depunere oferta (239,5 KiB, 269 hits)

  Anexa (1,5 MiB, 270 hits)

 • ÎNTOCMIRE DOCUMENTATIE CADASTRALĂ PRIVIND PRIMA  ÎNREGISTRARE A CADASTRALELOR NR.  2119, 2159, 2197, 2201, 2256, 2289, 2469, 2470, 3635, 3479 SITUATE ÎN INTRAVILANUL ŞI EXTRAVILANUL ORAŞULUI SĂLIŞTE (Strada Brata)

  INVITATIE depunere oferta (239,0 KiB, 275 hits)

  Anexa (4,6 MiB, 306 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU :,, EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751 ,,

  INVITATIE depunere oferta/ Caiet de sarcini / Formulare (314,0 KiB, 324 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAŞ), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADĂ, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE ŞI PODEŢE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751.

  Certificat de urbanism nr. 205/2016 (1,3 MiB, 274 hits)

  Clauze contractuale (89,0 KiB, 361 hits)

  D.A.L.I. (4,0 MiB, 493 hits)

  Fisa de date (77,0 KiB, 283 hits)

  Formulare (101,5 KiB, 226 hits)

  Raport de expertiza tehnica (5,0 MiB, 459 hits)

  Ridicare topo (333,4 KiB, 338 hits)

  Studiu geotehnic (9,9 MiB, 805 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 84 /2016 (155,5 KiB, 281 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL, SAT SĂCEL „

  Anunt - Studiu de piata (555,9 KiB, 365 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE CURTE LICEUL IOAN LUPAŞ SĂLISTE PRIN CREAREA UNUI TEREN MINIFOTBAL”

  Anunt - Studiu de piata (572,2 KiB, 335 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „DIRIGINTE DE ŞANTIER”

  Anunt - Studiu de piata (559,8 KiB, 368 hits)

 • IDENTIFICARE ŞI DIMINUARE SUPRAFAŢĂ IMOBIL PENTRU REGLEMENARE SITUAŢIE TEHNICO + JURIDICA IMOBILE STR. BAII, NR. 3 SĂLIŞTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (506,7 KiB, 418 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS ÎN CF 109497, NR. TOP 223

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (485,2 KiB, 373 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 109855, TOP. 109855, S – 144 MP ŞI ACTUALIYARE DATE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (467,7 KiB, 401 hits)

 • UNIFICARE IMOBILE ÎNSCRISE ÎN CF 110197, CF 110196,CF  110195 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (468,4 KiB, 345 hits)

 • DIMINUARE IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 106483, NR. TOP 597 / 1 ÎN 2 CORPURI FUNCIARE, RESPECTIV 330 MP ŞI 1633 MP

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (465,0 KiB, 343 hits)

 • DOTARE CENTRALA TERMICA 80 KW – ŞCOALĂ

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (516,7 KiB, 335 hits)

 • GRUP SANITAR CAMIN ACILIU 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (521,7 KiB, 335 hits)

 • REPARATII CAPTALE WC EXTERIOR CAMIN ACILIU

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (517,4 KiB, 350 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 310 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT MAG

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (512,5 KiB, 317 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC VALE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (526,3 KiB, 330 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (523,6 KiB, 360 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS IN CF 100513, NR. TOP 6302

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (481,4 KiB, 322 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV SI DOCUMENTAŢIE PENTRU ÎNTABULARE IMOBIL INSCRIS IN CF 17, NR. TOP 150, 154 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (526,0 KiB, 353 hits)

 • SERVICII DE RLV IN SCOPUL REALIZARII UNEI DOCUMENTATII TEHNICE EXACTE SI COMPLETE ASUPRA IMOBILELOR PENTRU CARE NU EXISTA DATE: RLV, PLAN DE SITUATIE, REGLEMENTARE SITUATIE CARTE FUNCIARA IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII INSCRISE IN CF 5407 SI CF 5248  

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (558,8 KiB, 322 hits)

 • ÎNTOCMIRE EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA CF 107716, NR. TOP 116, 117 PENTRU REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,9 KiB, 319 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA PSI PENTRU OBTINEREA AUTORIYATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBIL PRIMARIA SALISTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,1 KiB, 331 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE DEYMEMBRARE IMOBIL INSCRIS IN CF 2235, NR TOP 999/1, 1000/2 IN 4 CORPURI FUNCIARE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (522,7 KiB, 331 hits)

 • INTOCMIRE PT ” REINFIINTARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA DE LA KM 25+984 , INTERSECTIA CU DC 2177″

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 311 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TOPOGRFICA PENTRU PRIMA INREISTRARE IMOBIL NEPRODUCTIV 2355 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (935,7 KiB, 375 hits)

 • SOLICITARE OFERTE DE PREŢ

  Anunt Public (911,2 KiB, 489 hits)