Achizitii Publice

ACHIZITII PUBLICE 2019

 • SERVICII DE INTOCMIRE EXPERTIZA TEHNICĂ PENTRU AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL DIN STRADA NICOLAE HENȚIU, ORAȘ SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU

  SERVICII DE INTOCMIRE EXPERTIZA TEHNICĂ PENTRU AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL DIN STRADA NICOLAE HENȚIU, ORAȘ SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU (438,1 KiB, 28 hits)


 • Furnizare mobilier

  Furnizare mobilier (434,4 KiB, 31 hits)

 • Servicii  de dirigentie de santier

  Servicii de dirigentie de santier (2,1 MiB, 26 hits)

 • Servicii de evaluare imobile

  Servicii de evaluare imobile (685,9 KiB, 20 hits)

 • Implementarea, asigurarea de licenţe, mentenanţă şi asistenţă tehnică pentru utilizarea unui pachet de aplicatii software integrate intr-un sistem

  Model contract aplicatii soft (4,2 MiB, 29 hits)

  A P inchiriere pachet soft (781,0 KiB, 31 hits)

 • Lucrari de reparatii curente la centrul sportiv (baza sportivă) din orașul Săliște

  ANUNT DE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA REPARATII (6,4 MiB, 44 hits)

 • Servicii de intocmire Documentatie Tehnica pentru „Reparatii Capitale Liceul Tehnologic Ioan Lupas, oras Saliste, Jud.  Sibiu”

  ANUNT DE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA DOCUMENTATIE (421,9 KiB, 42 hits)

 • Servicii arhivistice de selectionare a documentelor cu termene de pastrare expirate si casarea acestora

  Anunt de participare (64,5 KiB, 42 hits)

  Model de contract (198,3 KiB, 37 hits)

 • Servicii de verificare tehnica a proiectului Imbunatatirea eficientei energetice a Clubului Sportiv Saliste

  Anunt participare (93,2 KiB, 39 hits)

  Model contract (338,9 KiB, 35 hits)

 • Servicii de dirigentie de santier pentru reabilitarea strazilor din sat Sacel, Oras Saliste

  Anunt participare (75,0 KiB, 49 hits)

  Model contract (213,0 KiB, 32 hits)

 • Servicii de intocmire caiet de sarcini , deviz pe obiect cu preţuri unitare şi valori pe categorii de lucrări si identificarea solutiilor tehnice pentru lucrari de reparații

  Anunt Servicii intocmire caiet de sarcini (333,2 KiB, 43 hits)

 • Servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finanțare si asistență pe parcursul evaluării proiectului

  Anunt Servicii de consultanta (554,1 KiB, 49 hits)

 • Anunt achizitie directa RCA – SB 01 PMS

  ANUNT RCA SB 01 PMS (1,2 MiB, 45 hits)

 • Servicii de proiectare DALI in vederea Punerii în siguranță a lucrărilor de consolidare DC71 executate de la km 1+625 până la km 1+751”  respectand cu strictete continutul cadru al documentatiei reglementat prin HG 907/2016.

  Anunt DALI DC71 (794,5 KiB, 49 hits)

  MODEL CONTRACT DC 71 (33,6 KiB, 48 hits)

 • Servicii de proiectare DALI pentru „Reabilitare strada Utea – etapa II  din localitatea Sibiel, Orașul Săliște, județul Sibiu”

  AP DALI str UTEA Sibiel (751,9 KiB, 53 hits)

  MODEL CONTRACT DALI STR. UTEA (33,3 KiB, 44 hits)

 • Servicii de proiectare DALI pentru „Reparatii capitale – imprejmuire si incinta – dispensarul orasului Saliste”

  AP DALI impejmuire si incinta (754,7 KiB, 51 hits)

  Model Contract (33,4 KiB, 35 hits)

 • Servicii de evaluare

  Servicii de evaluare (88,5 KiB, 62 hits)

 • Servicii Verificare Documentatii Tehnice

  Anunt Servicii Verificare Documentatii Tehnice (654,0 KiB, 53 hits)

 • Servicii de verificare tehnica periodica a instalatiilor de gaze naturale

  Anunt Verificare Instalatie Gaz (583,8 KiB, 43 hits)

 • Lucrari de conformare pentru persoane cu dizabilitati la Primaria Orasului Saliste

  Anunt de participare (353,1 KiB, 57 hits)

  DDE (754,7 KiB, 54 hits)

  Lista cu cantitati (1,5 MiB, 78 hits)

  Model de contract (49,7 KiB, 53 hits)

  Memoriu tehnic de arhitectură (56,3 KiB, 42 hits)

 • Anunt achizitie directa RCA – SB 58 POS

  Anunt RCA - SB 58 POS (610,2 KiB, 63 hits)

 • Servicii de cadastru

  Anunt de participare (628,4 KiB, 49 hits)

  Model de contract (30,2 KiB, 50 hits)

 • Anunt DALI – Amenajare spatii publice in zona piateta Foltesti

  Anunt DALI - Amenajare spatii publice Foltesti (4,2 MiB, 62 hits)

  Model de contract (31,0 KiB, 56 hits)

 • Anunt DALI – Amenajare spatii publice in zona Picu Patrut

  Anunt DALI - Amenajare spatii publice Picu Patrut (4,2 MiB, 48 hits)

  Model de contract (31,2 KiB, 53 hits)

 • Anunt  de participare achizitie directa – Lucrari de reparatii teren de sport sintetic

  Anunt (856,3 KiB, 60 hits)

  Model contract (50,5 KiB, 52 hits)

 •  Anunt de participare achizitie directa.

  Anunt de participare (508,5 KiB, 65 hits)

  Model Contract (34,0 KiB, 62 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea strazilor CAMPULUI etapa I, DEALULUI, TARNITEI, BRATA partial, GARII, din Orasul Saliste”.

  Anunt de participare (79,4 KiB, 62 hits)

  Model Contract (81,5 KiB, 56 hits)

 • Servicii de evaluare

  Anunt servicii de evaluare (609,2 KiB, 77 hits)

 • Servicii de masuratori topo si intocmire documentatii

  Anunt servicii cadastrale (382,6 KiB, 80 hits)

 • Servicii de evaluare imobile pentru determinarea valorilor juste de piata in vederea vanzarii

  ANUNT DE PARTICIPARE (1,1 MiB, 123 hits)

 • Servicii de cadastru pentru reglementarea situatiei cadastrale

  Anunt de participare (87,3 KiB, 90 hits)

 • Servicii intocmire Documentatie Tehnica realizare lucrari de conformare pentru persoanele cu dizabilitati

  Anunt - Documentatie Tehnica (419,3 KiB, 93 hits)

 • Servicii de asigurare facultativa

  Anunt - Servicii de asigurare facultativa (1.022,1 KiB, 100 hits)

 • Servicii  de dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor ”REPARATII STRAZI DIN ORASUL SALISTE

  ANUNT DE PARTICIPARE (448,8 KiB, 80 hits)

  CLAUZE CONTRACTUALE (1,6 MiB, 80 hits)

 • Servicii de pregatirea materialelor, editare si elaborarea machetei pentru tiparirea ziarului local „Vatra Marginimii”

  Anunt participare (49,7 KiB, 72 hits)

  Model contract (176,8 KiB, 72 hits)

 • Lucrari de reparatii strazi din orasul Saliste

  Anunt (337,1 KiB, 85 hits)

  Caiet de sarcini (4,8 MiB, 290 hits)

  Formulare (36,0 KiB, 80 hits)

  Model contract (164,0 KiB, 75 hits)

 • Servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor la obiectivul de investitii ” CONSTRUIRE POD DEFINITIV PESTE RAUL NEGRU, ORAS SALISTE”

  ANUNT DE PARTICIPARE (745,7 KiB, 88 hits)

  CLAUZE CONTRACTUALE (3,2 MiB, 90 hits)

  MODEL CT DIRIGENTIE POD (86,0 KiB, 59 hits)

 • Servicii de catering pentru pachet alimentar acordat in baza OUG 97/09.11.2018

  ANUNT DE PARTICIPARE (1,1 MiB, 100 hits)

  CAIET DE SARCINI (5,4 MiB, 91 hits)

  DRAFT CONTRACT (84,0 KiB, 83 hits)

  Formulare (117,0 KiB, 89 hits)

  Raportul Procedurii (935,8 KiB, 86 hits)

 • Anunt Servicii RCA

  Anunt (303,0 KiB, 78 hits)

  CIV SB 99 PMS (1,9 MiB, 94 hits)

 • Anunt Servicii actualizare DALI

  Anunt (386,0 KiB, 86 hits)

  Model contract (512,6 KiB, 82 hits)

 • Anunt Servicii Intocmire Documentatie Reparatii Strazi

  Anunt (348,5 KiB, 117 hits)

 • Anunt Servicii Cadastrale de Intabulare

  Anunt (7,0 MiB, 109 hits)

 • Anunt Servicii de asigurare CASCO

  Anunt_depunere_oferte_CASCO_SB_02_PMS.pdf (748,4 KiB, 117 hits)

 • Servicii lunare de asistenta si suport utilizare programe informatice

  SERVICII LUNARE DE ASISTENTA SI SUPORT TEHNIC PROGRAME INFORMATICE (45,8 KiB, 98 hits)

  MODEL CONTRACT (33,3 KiB, 140 hits)

 • Anunt Servicii de asigurare CASCO

  Anunt Casco (1.015,4 KiB, 130 hits)

 • Anunt Servicii de intocmire DALI „Reabilitare si modernizare sistem de iluminat public Fantanele” 

  Anunt DALI Fantanele (1.023,7 KiB, 249 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2018

 • Anunt servici de asigurare CASCO

  Anunt CASCO (136,0 KiB, 124 hits)

 • Anunt nr. 15156/2018

  Anunt nr. 15156/2018 (67,8 KiB, 127 hits)

 • Anunt RCA

  ANUNT RCA (1,4 MiB, 140 hits)

 • Serviciul de consultanta pentru depunerea cererii de finantare a proiectului ,, Reabilitare si dotare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice si a unei unitati de ingrijiri la domiciliu in localitatea Gales, UAT Saliste, jud. Sibiu

  ANUNT DE PARTICIPARE (1,1 MiB, 147 hits)

  FORMULARE (165,0 KiB, 137 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ”MODERNIZARE STRADA SCOLII, ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU”

  ANUNT DE PARTICIPARE DIR MODERNIZARE STR SCOLII (407,3 KiB, 113 hits)

  MODEL CONTRACT DIRIGENTIE MODERNIZARE STR. SCOLII (85,0 KiB, 133 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „REFACEREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE PROVENITE DIN PARAUL GRUI DIN ORASUL SALISTE ”

  ANUNT DE PARTICIPARE nr. 14440/2018 (411,5 KiB, 142 hits)

  MODEL CONTRACT (85,0 KiB, 126 hits)

 • Servicii specializate de auditare financiară a proiectului: ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului Sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu”, cod SMIS 116146″, cod SMIS 116146.

  ANUNT DE PARTICIPARE (364,2 KiB, 124 hits)

  CAIET DE SARCINI-AUDIT FINANCIAR (4,9 MiB, 235 hits)

  FORMULARE AUDIT FINANCIAR (157,5 KiB, 140 hits)

  MODEL CT AUDIT EFICIENTA ENERGETICA CLUB (91,0 KiB, 125 hits)

 • Servicii de verificare tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale

  Anunt participare - verificare instalatie gaz (282,4 KiB, 132 hits)

 • Servicii de asigurare obligatorie

  Anunt 14008-2018 (3,3 MiB, 174 hits)

 • Publicare online Comunicat de presa referitor la incepere proiect ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului Sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu”

  ANUNT PARTICIPARE COMUNICAT (306,9 KiB, 127 hits)

  Comunicat de presa (329,0 KiB, 133 hits)

 • Servicii inchiriere, montare si demontare elemente de pavoazare oras Saliste si sate apartinatoare

  Anunt 13626 - 2018 (2,5 MiB, 154 hits)

 • Dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor ”Reabilitarea strazii UTEA etapa I din Orasul Saliste, satul SIBIEL” si ”Reabilitarea strazii UNGHIULUI V, din Orasul Saliste, satul SIBIEL”

  ANUNT DE PARTICIPARE DIRIGENTIE (429,6 KiB, 118 hits)

  MODEL CONTRACT DIRIGENTIE (86,0 KiB, 127 hits)

 • Serviciul de consultanta aferenta implementarii proiectului ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului sportiv din Orasul Saliste , Jud. Sibiu”

  ANUNT DE PARTICIPARE (379,5 KiB, 135 hits)

  FORMULARE CONSULTANTA IMPLEMENTARE (155,0 KiB, 129 hits)

  MODEL DE CONTRACT CONSULTANTA IMPLEMENTARE (86,5 KiB, 115 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „REFACEREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE PROVENITE DIN PARAUL GRUI DIN ORASUL SALISTE ”

  ANUNT DE PARTICIPARE (356,7 KiB, 141 hits)

  CAIET DE SARCINI (1,3 MiB, 130 hits)

  FORMULARE MODEL CONTRACT (262,5 KiB, 147 hits)

  Plan incadrare in zona str.Vale (133,3 KiB, 110 hits)

  Experiza - calamitate str. Vale parau Grui (3,3 MiB, 201 hits)

  Autorizatie in regim de urgenta (1,3 MiB, 124 hits)

  DAA Grui piese desenate (1,2 MiB, 138 hits)

  DAA Grui (915,2 KiB, 153 hits)

  DALI Grui piese desenate (1.019,2 KiB, 176 hits)

  Liste cantitati Refacere Colectare Ape (950,9 KiB, 127 hits)

  Refacere canalizare geo plansa (79,2 KiB, 146 hits)

  Refacere canalizare geo (989,9 KiB, 178 hits)

  Vale-parau Grui memoriu DALI (2,8 MiB, 150 hits)

  Refacere canalizare geo (989,9 KiB, 103 hits)

 • MODERNIZARE SPATII PRIMARIE 

  ANUNT DE PARTICIPARE (320,0 KiB, 118 hits)

  Nota conceptuala (2,1 MiB, 152 hits)

  MODEL CONTRACT (108,0 KiB, 135 hits)

  Formular 1 (13,5 KiB, 134 hits)

  Formular 2 (12,6 KiB, 149 hits)

  Formular 3 (39,9 KiB, 174 hits)

  Formular 4 (11,9 KiB, 117 hits)

  Formular 4/1 (12,2 KiB, 120 hits)

 • ACHIZITIE  SERVICII DE EVALUARE IMOBILE

  ANUNT DE PARTICIPARE EVALUARE (580,8 KiB, 130 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE PORTI DE FOTBAL

  Anunt 12818-2018 (1,5 MiB, 191 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE COSURI DE GUNOI

  Anunt 12814-2018 (1,2 MiB, 125 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE BANCI

  Anunt 12812/2018 (1,1 MiB, 145 hits)

 • ACHIZITIE SERVICII DE REPARATII AUTO

  Invitatie depunere oferta (651,1 KiB, 113 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU LUCRAREA : ”Reparatii curente DC 71 Aciliu”

  ANUNT DE PARTICIPARE 12334/2018 (403,5 KiB, 114 hits)

 • Denumirea lucrarii: Reparatii curente DC 71 Aciliu

  Anunt participare nr. 12299/2018 (352,5 KiB, 132 hits)

  Caiet de sarcini DC 71 Aciliu-1 (17,3 MiB, 104 hits)

  Caiet de sarcini DC 71 Aciliu. - 2 (17,9 MiB, 114 hits)

  FORMULARE DC 71 (214,5 KiB, 109 hits)

  LISTE DC 71 (896,8 KiB, 156 hits)

  MODEL CT REPARATII DC 71 ACILIU (106,5 KiB, 168 hits)

 • Intocmire SF „Infiintare Centru Recreativ in Orasul Saliste”

  Anunt participare nr. 11608/2018 (45,8 KiB, 131 hits)

 • Servicii Diriginte de santier

  Anunt de participare nr. 11278/2018 (59,7 KiB, 124 hits)

 • Servicii de Intocmire a bazei de date si generarea rapoartelor grafice si text cuprinzand totalitatea pajistilor permanente din extravilanul UATO Saliste

  Anunt de participare nr. 10983/2018 (487,5 KiB, 163 hits)

 • Servicii de evaluare in vederea determinarii valorilor juste de pe piata

  Anunt de participare (56,0 KiB, 147 hits)

 • Intocmire DALI privind „Refacerea sistemului de colectare si evacuare a pelor pluviale provenite din paraul Grui din Orasul Saliste”

  Anunt 10235/2018 (63,0 KiB, 161 hits)

  Anunt 101562018 (75,5 KiB, 167 hits)

  Anunt Publicitate nr. 9876/2018 (66,8 KiB, 147 hits)

  Anunt Publicitate nr. 9737/2018 (1,5 MiB, 164 hits)

 • Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

  RASPUNS_LA_SOLICITARE_CLARIFICARI.pdf (34,0 KiB, 127 hits)

  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE DE 4098 (278,5 KiB, 181 hits)

  CU 195 DE (690,1 KiB, 167 hits)

  DALI DE 4099 (4,4 MiB, 152 hits)

  Lista cantitati (1,9 MiB, 231 hits)

 •  FURNIZARE ECHIPAMENT SERVER

  Anunt de participare (122,2 KiB, 182 hits)

  CAIET DE SARCINI ECHIPAMENT (648,8 KiB, 335 hits)

  FORMULARE ECHIPAMENT (160,9 KiB, 155 hits)

  MODEL CONTRACT ECHIPAMENT SERVER (507,4 KiB, 170 hits)

  Raspuns_la_solicitarea_de_clarificare_1.pdf (27,4 KiB, 156 hits)

 • Asistenta tehnica pentru elaborarea Notelor Conceptuale si intocmirea Temelor de Proiectare pentru obiective de investitii in anul 2018

  Anunt de participare (132,5 KiB, 204 hits)

  CAIET DE SARCINI (382,2 KiB, 233 hits)

  MODEL DE CONTRACT (476,8 KiB, 194 hits)

  FORMULARE (254,2 KiB, 182 hits)

 • SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER CANALIZARE FANTANELE

  ANUNT DE PARTICIPARE (127,9 KiB, 249 hits)


  CAIET DE SARCINI (1,2 MiB, 308 hits)


  FORMULARE (175,3 KiB, 171 hits)


  MODEL CONTRACT (427,5 KiB, 549 hits)


 • SERVICII DE CATERING

  ANUNT DE PARTICIPARE (124,4 KiB, 198 hits)

  CAIET DE SARCINI (673,9 KiB, 163 hits)

  CAIET DE SARCINI (134,5 KiB, 290 hits)

  DRAFT CONTRACT (31,4 KiB, 276 hits)

  Formulare (37,2 KiB, 175 hits)

  FUNCTII DE DECIZIE (94,5 KiB, 178 hits)

  PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE DESCHIDERE OFERTE (195,1 KiB, 246 hits)

  RAPORTUL PROCEDURII 29.03.2018 (209,8 KiB, 403 hits)

 • Anunt Public

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 260 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2017

 • SERVICII DE RECRUTARE A 3 MEMBRII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRARE LA SC SERVICII CL SALISTE SRL.

  PLAN DE SELECTIE-COMPONENTA INITIALA (2,5 MiB, 263 hits)

 • CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4)

  CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4) (1,3 MiB, 244 hits)

 • CISMELE APA BRUTA IN SATUL MAG

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 185 hits)

  Certificat de Urbanism (1,4 MiB, 269 hits)

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14517/22.11.2017 (77,4 KiB, 287 hits)

Nota:

Noul  termen de depunere a ofertelor este in perioada: 06.12.2017 – 19.12.2017

Conform HCL nr. 137/2017, valoarea estimata a contractului de servicii se estimeaza la 59.131 lei, fara TVA

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14008/13.11.2017 (618,1 KiB, 284 hits)

  Model contract (80,5 KiB, 1.255 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (55,8 KiB, 255 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 263 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (59,2 KiB, 224 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 250 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare nr. 13870/09.11.2017 (64,9 KiB, 247 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 249 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare nr. 13869/09.11.2017 (66,5 KiB, 224 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 254 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare nr. 13868/09.11.2017 (55,9 KiB, 229 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 351 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „MODERNIZARE IMOBIL PRIMARIA SALISTE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”

  Anunt de participare (101,6 KiB, 226 hits)

  Formulare (172,5 KiB, 259 hits)

  Model contract (402,0 KiB, 236 hits)

  Cantitati (402,0 KiB, 258 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare (54,8 KiB, 227 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 263 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare (57,7 KiB, 262 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 250 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare (55,7 KiB, 230 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 249 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare (58,9 KiB, 271 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 254 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare (52,7 KiB, 247 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 351 hits)

 • CONTRACTARE FINANTARE RAMBURSABILA

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 280 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 299 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 298 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 285 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 324 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 283 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 369 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 495 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 301 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 513 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 254 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 281 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 359 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 267 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 254 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 284 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 316 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 299 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 274 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 307 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 260 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 270 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 284 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 266 hits)

 • SERVICII TOPO IMOBIL CU CONSTRUCTII CF 112431, TOP. 112431 

  – anunț retras pana la studierea noilor modificări aduse la ghidul solicitantului POR 2014-2020 , având în vedere ca lucrarea va sta la baza unei cereri de finanțare pe fonduri europene ;

  – procedura reluata, noul termen 15.12.2017, restul conditiilor raman nemodificate

  Anunt participare (110,0 KiB, 229 hits)

  Formulare (552,1 KiB, 287 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE SPATII VERZI IN ZONA CARTIUERULUI TINERETULUI, ORAS SALISTE”

  Anunt participare (149,4 KiB, 221 hits)

  Formulare (549,1 KiB, 239 hits)

  Model contract (75,5 KiB, 220 hits)

  Tema de proiectare (205,3 KiB, 293 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI - Drumuri forestiere Oras Saliste (131,0 KiB, 303 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 230 hits)

  Formulare (170,5 KiB, 216 hits)

  Tema de proiectare (1,4 MiB, 334 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE DE 4098, DE 4097 SI DE4021 – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI – modernizare drum de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097 si DE 4021 Oras Saliste (108,4 KiB, 293 hits)

  Formulare (174,5 KiB, 248 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 230 hits)

 • SERVICII TOPO ZONA CARTIERUL TINERETULUI SALISTE

  Anunt participare - Servicii topo zona Cartierul Tineretului Saliste (100,2 KiB, 240 hits)

  Formulare (165,5 KiB, 237 hits)

  Model contract (72,5 KiB, 222 hits)

  Documente orientative (752,3 KiB, 548 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII ORAS SALISTE, JUDET SIBIU

  INVITATIE_DEPUNERE_OFERTA.pdf (134,2 KiB, 254 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE REPARAȚIE CAPITALĂ ZID DE SPRIJIN PE STRADA TARNIȚEI, ÎN ORAȘUL SĂLIȘTE

  1. FISA DE DATE ZID (1,5 MiB, 343 hits)

  2. Formulare ZID TARNITEI (200,5 KiB, 986 hits)

  3. MODEL CONTRACT ZID SPRIJIN TARNITEI (97,5 KiB, 303 hits)

  4. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -1 (16,6 MiB, 287 hits)

  5. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -2 cantitati (25,5 MiB, 277 hits)

  6. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -3 planse (1,4 MiB, 292 hits)

  7. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Geo - Copy (2,3 MiB, 508 hits)

  8. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Topo (237,3 KiB, 285 hits)

  Zid sprijin greutate F1 F2 F3 (4,3 MiB, 826 hits)

 •  IDENTIFICAREA SI INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR TOPOGRAFICE IN VEDEREA REGLEMENTARII SITUATIEI CADASTRALE A PARCULUI VICENTIUS, SITUAT ÎN ORAS SALISTE

  DOCUMENTE PARC VICENTIUS (4,1 MiB, 293 hits)

 • ACHIZITIE ECHIPAMENT POLITIE LOCALA

  Camasa Politia Locala (27,6 KiB, 319 hits)

  Geaca cu mesada detasabila si cascheta (unknown, 257 hits)

  Pantalon negru (10,2 KiB, 244 hits)

 • REAMENAJARE SPATIU PUBLIC DIN JURUL MONUMENTULUI EROILOR SI AMENAJAREA UNUI LOC DE JOACA PENTRU COPII IN IMEDIATA VECINATATE – SAT SIBIEL

  Fisa de date (43,9 KiB, 606 hits)

  Clauze contractuale (97,5 KiB, 314 hits)

  Formulare (145,8 KiB, 323 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 101 /2015 (1,3 MiB, 304 hits)

  P Th Parte scrisa (15,9 MiB, 316 hits)

  P Th Parte Desenata (42,5 MiB, 347 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 (50,1 KiB, 555 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2016 

 • SERVICII DE „ASISTENTA TEHNICA IN ELABORAREA NOTEI CONCEPTUALE SI ELABORAREA TEMEI DE PROIECTARE”

  Invitatie depunere oferta (45,7 KiB, 265 hits)

 • DIRIGINTE DE SANTIER „ZID SPRIJIN REZISTENTA STR. TARNITEI ORAS SALISTE”

  INVITATIE depunere oferta (62,2 KiB, 344 hits)

  Caiet de sarcini (325,4 KiB, 504 hits)

  Formulare (165,9 KiB, 338 hits)

 • CONSULTARE PIATA – STRATEGIE EFICIENTA ENERGETICA

  Anunt consultare piata (199,3 KiB, 336 hits)

 • SERVICII DE MONTAT SI DEMONTAT ELEMENTE DE PAVOAZARE SI DRAPELE – ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU

  INVITATIE depunere oferta (226,5 KiB, 364 hits)

  Caiet de sarcini (171,0 KiB, 430 hits)

 • FURNIZARE STAMPILE PRIMARIA SALISTE 

  Specificatii tehnice (136,5 KiB, 326 hits)

 • ÎNTOCMIRE RAPORT DE EXPERTIZA TEHNCA JUDICIARĂ PRIVIND IDENTIFICAREA  ŞI ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENTELE DE CARTE FUNCIARA A STATIEI DE EPURARE A APELOR REZIDUALE A ORASULUI SĂLIŞTE 

  INVITATIE depunere oferta (239,5 KiB, 362 hits)

  Anexa (1,5 MiB, 334 hits)

 • ÎNTOCMIRE DOCUMENTATIE CADASTRALĂ PRIVIND PRIMA  ÎNREGISTRARE A CADASTRALELOR NR.  2119, 2159, 2197, 2201, 2256, 2289, 2469, 2470, 3635, 3479 SITUATE ÎN INTRAVILANUL ŞI EXTRAVILANUL ORAŞULUI SĂLIŞTE (Strada Brata)

  INVITATIE depunere oferta (239,0 KiB, 360 hits)

  Anexa (4,6 MiB, 391 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU :,, EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751 ,,

  INVITATIE depunere oferta/ Caiet de sarcini / Formulare (314,0 KiB, 419 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAŞ), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADĂ, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE ŞI PODEŢE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751.

  Certificat de urbanism nr. 205/2016 (1,3 MiB, 380 hits)

  Clauze contractuale (89,0 KiB, 444 hits)

  D.A.L.I. (4,0 MiB, 680 hits)

  Fisa de date (77,0 KiB, 386 hits)

  Formulare (101,5 KiB, 333 hits)

  Raport de expertiza tehnica (5,0 MiB, 586 hits)

  Ridicare topo (333,4 KiB, 468 hits)

  Studiu geotehnic (9,9 MiB, 1.059 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 84 /2016 (155,5 KiB, 410 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL, SAT SĂCEL „

  Anunt - Studiu de piata (555,9 KiB, 448 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE CURTE LICEUL IOAN LUPAŞ SĂLISTE PRIN CREAREA UNUI TEREN MINIFOTBAL”

  Anunt - Studiu de piata (572,2 KiB, 411 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „DIRIGINTE DE ŞANTIER”

  Anunt - Studiu de piata (559,8 KiB, 442 hits)

 • IDENTIFICARE ŞI DIMINUARE SUPRAFAŢĂ IMOBIL PENTRU REGLEMENARE SITUAŢIE TEHNICO + JURIDICA IMOBILE STR. BAII, NR. 3 SĂLIŞTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (506,7 KiB, 500 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS ÎN CF 109497, NR. TOP 223

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (485,2 KiB, 454 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 109855, TOP. 109855, S – 144 MP ŞI ACTUALIYARE DATE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (467,7 KiB, 475 hits)

 • UNIFICARE IMOBILE ÎNSCRISE ÎN CF 110197, CF 110196,CF  110195 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (468,4 KiB, 413 hits)

 • DIMINUARE IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 106483, NR. TOP 597 / 1 ÎN 2 CORPURI FUNCIARE, RESPECTIV 330 MP ŞI 1633 MP

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (465,0 KiB, 426 hits)

 • DOTARE CENTRALA TERMICA 80 KW – ŞCOALĂ

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (516,7 KiB, 408 hits)

 • GRUP SANITAR CAMIN ACILIU 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (521,7 KiB, 405 hits)

 • REPARATII CAPTALE WC EXTERIOR CAMIN ACILIU

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (517,4 KiB, 423 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 386 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT MAG

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (512,5 KiB, 399 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC VALE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (526,3 KiB, 404 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (523,6 KiB, 432 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS IN CF 100513, NR. TOP 6302

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (481,4 KiB, 394 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV SI DOCUMENTAŢIE PENTRU ÎNTABULARE IMOBIL INSCRIS IN CF 17, NR. TOP 150, 154 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (526,0 KiB, 431 hits)

 • SERVICII DE RLV IN SCOPUL REALIZARII UNEI DOCUMENTATII TEHNICE EXACTE SI COMPLETE ASUPRA IMOBILELOR PENTRU CARE NU EXISTA DATE: RLV, PLAN DE SITUATIE, REGLEMENTARE SITUATIE CARTE FUNCIARA IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII INSCRISE IN CF 5407 SI CF 5248  

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (558,8 KiB, 391 hits)

 • ÎNTOCMIRE EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA CF 107716, NR. TOP 116, 117 PENTRU REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,9 KiB, 390 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA PSI PENTRU OBTINEREA AUTORIYATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBIL PRIMARIA SALISTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,1 KiB, 403 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE DEYMEMBRARE IMOBIL INSCRIS IN CF 2235, NR TOP 999/1, 1000/2 IN 4 CORPURI FUNCIARE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (522,7 KiB, 414 hits)

 • INTOCMIRE PT ” REINFIINTARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA DE LA KM 25+984 , INTERSECTIA CU DC 2177″

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 385 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TOPOGRFICA PENTRU PRIMA INREISTRARE IMOBIL NEPRODUCTIV 2355 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (935,7 KiB, 445 hits)

 • SOLICITARE OFERTE DE PREŢ

  Anunt Public (911,2 KiB, 658 hits)