Achizitii Publice

ACHIZITII PUBLICE 2019

 

 • Lucrari de reparatii curente la centrul sportiv (baza sportivă) din orașul Săliște

  ANUNT DE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA REPARATII (6,4 MiB, 9 hits)

 • Servicii de intocmire Documentatie Tehnica pentru „Reparatii Capitale Liceul Tehnologic Ioan Lupas, oras Saliste, Jud.  Sibiu”

  ANUNT DE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA DOCUMENTATIE (421,9 KiB, 10 hits)

 • Servicii arhivistice de selectionare a documentelor cu termene de pastrare expirate si casarea acestora

  Anunt de participare (64,5 KiB, 12 hits)

  Model de contract (198,3 KiB, 9 hits)

 • Servicii de verificare tehnica a proiectului Imbunatatirea eficientei energetice a Clubului Sportiv Saliste

  Anunt participare (93,2 KiB, 14 hits)

  Model contract (338,9 KiB, 11 hits)

 • Servicii de dirigentie de santier pentru reabilitarea strazilor din sat Sacel, Oras Saliste

  Anunt participare (75,0 KiB, 16 hits)

  Model contract (213,0 KiB, 9 hits)

 • Servicii de intocmire caiet de sarcini , deviz pe obiect cu preţuri unitare şi valori pe categorii de lucrări si identificarea solutiilor tehnice pentru lucrari de reparații

  Anunt Servicii intocmire caiet de sarcini (333,2 KiB, 17 hits)

 • Servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finanțare si asistență pe parcursul evaluării proiectului

  Anunt Servicii de consultanta (554,1 KiB, 17 hits)

 • Anunt achizitie directa RCA – SB 01 PMS

  ANUNT RCA SB 01 PMS (1,2 MiB, 18 hits)

 • Servicii de proiectare DALI in vederea Punerii în siguranță a lucrărilor de consolidare DC71 executate de la km 1+625 până la km 1+751”  respectand cu strictete continutul cadru al documentatiei reglementat prin HG 907/2016.

  Anunt DALI DC71 (794,5 KiB, 22 hits)

  MODEL CONTRACT DC 71 (33,6 KiB, 21 hits)

 • Servicii de proiectare DALI pentru „Reabilitare strada Utea – etapa II  din localitatea Sibiel, Orașul Săliște, județul Sibiu”

  AP DALI str UTEA Sibiel (751,9 KiB, 27 hits)

  MODEL CONTRACT DALI STR. UTEA (33,3 KiB, 20 hits)

 • Servicii de proiectare DALI pentru „Reparatii capitale – imprejmuire si incinta – dispensarul orasului Saliste”

  AP DALI impejmuire si incinta (754,7 KiB, 19 hits)

  Model Contract (33,4 KiB, 14 hits)

 • Servicii de evaluare

  Servicii de evaluare (88,5 KiB, 35 hits)

 • Servicii Verificare Documentatii Tehnice

  Anunt Servicii Verificare Documentatii Tehnice (654,0 KiB, 27 hits)

 • Servicii de verificare tehnica periodica a instalatiilor de gaze naturale

  Anunt Verificare Instalatie Gaz (583,8 KiB, 22 hits)

 • Lucrari de conformare pentru persoane cu dizabilitati la Primaria Orasului Saliste

  Anunt de participare (353,1 KiB, 28 hits)

  DDE (754,7 KiB, 26 hits)

  Lista cu cantitati (1,5 MiB, 28 hits)

  Model de contract (49,7 KiB, 27 hits)

  Memoriu tehnic de arhitectură (56,3 KiB, 21 hits)

 • Anunt achizitie directa RCA – SB 58 POS

  Anunt RCA - SB 58 POS (610,2 KiB, 27 hits)

 • Servicii de cadastru

  Anunt de participare (628,4 KiB, 28 hits)

  Model de contract (30,2 KiB, 27 hits)

 • Anunt DALI – Amenajare spatii publice in zona piateta Foltesti

  Anunt DALI - Amenajare spatii publice Foltesti (4,2 MiB, 37 hits)

  Model de contract (31,0 KiB, 27 hits)

 • Anunt DALI – Amenajare spatii publice in zona Picu Patrut

  Anunt DALI - Amenajare spatii publice Picu Patrut (4,2 MiB, 28 hits)

  Model de contract (31,2 KiB, 27 hits)

 • Anunt  de participare achizitie directa – Lucrari de reparatii teren de sport sintetic

  Anunt (856,3 KiB, 36 hits)

  Model contract (50,5 KiB, 31 hits)

 •  Anunt de participare achizitie directa.

  Anunt de participare (508,5 KiB, 42 hits)

  Model Contract (34,0 KiB, 38 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea strazilor CAMPULUI etapa I, DEALULUI, TARNITEI, BRATA partial, GARII, din Orasul Saliste”.

  Anunt de participare (79,4 KiB, 41 hits)

  Model Contract (81,5 KiB, 34 hits)

 • Servicii de evaluare

  Anunt servicii de evaluare (609,2 KiB, 50 hits)

 • Servicii de masuratori topo si intocmire documentatii

  Anunt servicii cadastrale (382,6 KiB, 45 hits)

 • Servicii de evaluare imobile pentru determinarea valorilor juste de piata in vederea vanzarii

  ANUNT DE PARTICIPARE (1,1 MiB, 87 hits)

 • Servicii de cadastru pentru reglementarea situatiei cadastrale

  Anunt de participare (87,3 KiB, 62 hits)

 • Servicii intocmire Documentatie Tehnica realizare lucrari de conformare pentru persoanele cu dizabilitati

  Anunt - Documentatie Tehnica (419,3 KiB, 55 hits)

 • Servicii de asigurare facultativa

  Anunt - Servicii de asigurare facultativa (1.022,1 KiB, 57 hits)

 • Servicii  de dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor ”REPARATII STRAZI DIN ORASUL SALISTE

  ANUNT DE PARTICIPARE (448,8 KiB, 56 hits)

  CLAUZE CONTRACTUALE (1,6 MiB, 51 hits)

 • Servicii de pregatirea materialelor, editare si elaborarea machetei pentru tiparirea ziarului local „Vatra Marginimii”

  Anunt participare (49,7 KiB, 50 hits)

  Model contract (176,8 KiB, 45 hits)

 • Lucrari de reparatii strazi din orasul Saliste

  Anunt (337,1 KiB, 61 hits)

  Caiet de sarcini (4,8 MiB, 185 hits)

  Formulare (36,0 KiB, 52 hits)

  Model contract (164,0 KiB, 50 hits)

 • Servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor la obiectivul de investitii ” CONSTRUIRE POD DEFINITIV PESTE RAUL NEGRU, ORAS SALISTE”

  ANUNT DE PARTICIPARE (745,7 KiB, 63 hits)

  CLAUZE CONTRACTUALE (3,2 MiB, 62 hits)

  MODEL CT DIRIGENTIE POD (86,0 KiB, 33 hits)

 • Servicii de catering pentru pachet alimentar acordat in baza OUG 97/09.11.2018

  ANUNT DE PARTICIPARE (1,1 MiB, 75 hits)

  CAIET DE SARCINI (5,4 MiB, 66 hits)

  DRAFT CONTRACT (84,0 KiB, 58 hits)

  Formulare (117,0 KiB, 67 hits)

  Raportul Procedurii (935,8 KiB, 59 hits)

 • Anunt Servicii RCA

  Anunt (303,0 KiB, 53 hits)

  CIV SB 99 PMS (1,9 MiB, 65 hits)

 • Anunt Servicii actualizare DALI

  Anunt (386,0 KiB, 56 hits)

  Model contract (512,6 KiB, 59 hits)

 • Anunt Servicii Intocmire Documentatie Reparatii Strazi

  Anunt (348,5 KiB, 82 hits)

 • Anunt Servicii Cadastrale de Intabulare

  Anunt (7,0 MiB, 82 hits)

 • Anunt Servicii de asigurare CASCO

  Anunt_depunere_oferte_CASCO_SB_02_PMS.pdf (748,4 KiB, 91 hits)

 • Servicii lunare de asistenta si suport utilizare programe informatice

  SERVICII LUNARE DE ASISTENTA SI SUPORT TEHNIC PROGRAME INFORMATICE (45,8 KiB, 70 hits)

  MODEL CONTRACT (33,3 KiB, 105 hits)

 • Anunt Servicii de asigurare CASCO

  Anunt Casco (1.015,4 KiB, 102 hits)

 • Anunt Servicii de intocmire DALI „Reabilitare si modernizare sistem de iluminat public Fantanele” 

  Anunt DALI Fantanele (1.023,7 KiB, 189 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2018

 • Anunt servici de asigurare CASCO

  Anunt CASCO (136,0 KiB, 93 hits)

 • Anunt nr. 15156/2018

  Anunt nr. 15156/2018 (67,8 KiB, 102 hits)

 • Anunt RCA

  ANUNT RCA (1,4 MiB, 108 hits)

 • Serviciul de consultanta pentru depunerea cererii de finantare a proiectului ,, Reabilitare si dotare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice si a unei unitati de ingrijiri la domiciliu in localitatea Gales, UAT Saliste, jud. Sibiu

  ANUNT DE PARTICIPARE (1,1 MiB, 114 hits)

  FORMULARE (165,0 KiB, 111 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii ”MODERNIZARE STRADA SCOLII, ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU”

  ANUNT DE PARTICIPARE DIR MODERNIZARE STR SCOLII (407,3 KiB, 85 hits)

  MODEL CONTRACT DIRIGENTIE MODERNIZARE STR. SCOLII (85,0 KiB, 106 hits)

 • Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „REFACEREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE PROVENITE DIN PARAUL GRUI DIN ORASUL SALISTE ”

  ANUNT DE PARTICIPARE nr. 14440/2018 (411,5 KiB, 113 hits)

  MODEL CONTRACT (85,0 KiB, 98 hits)

 • Servicii specializate de auditare financiară a proiectului: ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului Sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu”, cod SMIS 116146″, cod SMIS 116146.

  ANUNT DE PARTICIPARE (364,2 KiB, 94 hits)

  CAIET DE SARCINI-AUDIT FINANCIAR (4,9 MiB, 191 hits)

  FORMULARE AUDIT FINANCIAR (157,5 KiB, 103 hits)

  MODEL CT AUDIT EFICIENTA ENERGETICA CLUB (91,0 KiB, 91 hits)

 • Servicii de verificare tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale

  Anunt participare - verificare instalatie gaz (282,4 KiB, 106 hits)

 • Servicii de asigurare obligatorie

  Anunt 14008-2018 (3,3 MiB, 143 hits)

 • Publicare online Comunicat de presa referitor la incepere proiect ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului Sportiv din Orasul Saliste, jud. Sibiu”

  ANUNT PARTICIPARE COMUNICAT (306,9 KiB, 100 hits)

  Comunicat de presa (329,0 KiB, 99 hits)

 • Servicii inchiriere, montare si demontare elemente de pavoazare oras Saliste si sate apartinatoare

  Anunt 13626 - 2018 (2,5 MiB, 120 hits)

 • Dirigentie de santier pentru urmarirea lucrarilor ”Reabilitarea strazii UTEA etapa I din Orasul Saliste, satul SIBIEL” si ”Reabilitarea strazii UNGHIULUI V, din Orasul Saliste, satul SIBIEL”

  ANUNT DE PARTICIPARE DIRIGENTIE (429,6 KiB, 88 hits)

  MODEL CONTRACT DIRIGENTIE (86,0 KiB, 97 hits)

 • Serviciul de consultanta aferenta implementarii proiectului ,,Imbunatatirea eficientei energetice a cladirii Clubului sportiv din Orasul Saliste , Jud. Sibiu”

  ANUNT DE PARTICIPARE (379,5 KiB, 109 hits)

  FORMULARE CONSULTANTA IMPLEMENTARE (155,0 KiB, 106 hits)

  MODEL DE CONTRACT CONSULTANTA IMPLEMENTARE (86,5 KiB, 90 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „REFACEREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE PROVENITE DIN PARAUL GRUI DIN ORASUL SALISTE ”

  ANUNT DE PARTICIPARE (356,7 KiB, 114 hits)

  CAIET DE SARCINI (1,3 MiB, 104 hits)

  FORMULARE MODEL CONTRACT (262,5 KiB, 118 hits)

  Plan incadrare in zona str.Vale (133,3 KiB, 86 hits)

  Experiza - calamitate str. Vale parau Grui (3,3 MiB, 149 hits)

  Autorizatie in regim de urgenta (1,3 MiB, 91 hits)

  DAA Grui piese desenate (1,2 MiB, 115 hits)

  DAA Grui (915,2 KiB, 126 hits)

  DALI Grui piese desenate (1.019,2 KiB, 145 hits)

  Liste cantitati Refacere Colectare Ape (950,9 KiB, 89 hits)

  Refacere canalizare geo plansa (79,2 KiB, 119 hits)

  Refacere canalizare geo (989,9 KiB, 143 hits)

  Vale-parau Grui memoriu DALI (2,8 MiB, 126 hits)

  Refacere canalizare geo (989,9 KiB, 78 hits)

 • MODERNIZARE SPATII PRIMARIE 

  ANUNT DE PARTICIPARE (320,0 KiB, 95 hits)

  Nota conceptuala (2,1 MiB, 127 hits)

  MODEL CONTRACT (108,0 KiB, 106 hits)

  Formular 1 (13,5 KiB, 109 hits)

  Formular 2 (12,6 KiB, 125 hits)

  Formular 3 (39,9 KiB, 136 hits)

  Formular 4 (11,9 KiB, 87 hits)

  Formular 4/1 (12,2 KiB, 94 hits)

 • ACHIZITIE  SERVICII DE EVALUARE IMOBILE

  ANUNT DE PARTICIPARE EVALUARE (580,8 KiB, 99 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE PORTI DE FOTBAL

  Anunt 12818-2018 (1,5 MiB, 152 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE COSURI DE GUNOI

  Anunt 12814-2018 (1,2 MiB, 97 hits)

 • ACHIZITIE LUCRARI DE CONFECTIONARE SI MONTARE BANCI

  Anunt 12812/2018 (1,1 MiB, 105 hits)

 • ACHIZITIE SERVICII DE REPARATII AUTO

  Invitatie depunere oferta (651,1 KiB, 89 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU LUCRAREA : ”Reparatii curente DC 71 Aciliu”

  ANUNT DE PARTICIPARE 12334/2018 (403,5 KiB, 89 hits)

 • Denumirea lucrarii: Reparatii curente DC 71 Aciliu

  Anunt participare nr. 12299/2018 (352,5 KiB, 109 hits)

  Caiet de sarcini DC 71 Aciliu-1 (17,3 MiB, 79 hits)

  Caiet de sarcini DC 71 Aciliu. - 2 (17,9 MiB, 90 hits)

  FORMULARE DC 71 (214,5 KiB, 83 hits)

  LISTE DC 71 (896,8 KiB, 122 hits)

  MODEL CT REPARATII DC 71 ACILIU (106,5 KiB, 118 hits)

 • Intocmire SF „Infiintare Centru Recreativ in Orasul Saliste”

  Anunt participare nr. 11608/2018 (45,8 KiB, 94 hits)

 • Servicii Diriginte de santier

  Anunt de participare nr. 11278/2018 (59,7 KiB, 100 hits)

 • Servicii de Intocmire a bazei de date si generarea rapoartelor grafice si text cuprinzand totalitatea pajistilor permanente din extravilanul UATO Saliste

  Anunt de participare nr. 10983/2018 (487,5 KiB, 135 hits)

 • Servicii de evaluare in vederea determinarii valorilor juste de pe piata

  Anunt de participare (56,0 KiB, 118 hits)

 • Intocmire DALI privind „Refacerea sistemului de colectare si evacuare a pelor pluviale provenite din paraul Grui din Orasul Saliste”

  Anunt 10235/2018 (63,0 KiB, 137 hits)

  Anunt 101562018 (75,5 KiB, 132 hits)

  Anunt Publicitate nr. 9876/2018 (66,8 KiB, 119 hits)

  Anunt Publicitate nr. 9737/2018 (1,5 MiB, 137 hits)

 • Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

  RASPUNS_LA_SOLICITARE_CLARIFICARI.pdf (34,0 KiB, 98 hits)

  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE DE 4098 (278,5 KiB, 144 hits)

  CU 195 DE (690,1 KiB, 138 hits)

  DALI DE 4099 (4,4 MiB, 127 hits)

  Lista cantitati (1,9 MiB, 193 hits)

 •  FURNIZARE ECHIPAMENT SERVER

  Anunt de participare (122,2 KiB, 153 hits)

  CAIET DE SARCINI ECHIPAMENT (648,8 KiB, 291 hits)

  FORMULARE ECHIPAMENT (160,9 KiB, 130 hits)

  MODEL CONTRACT ECHIPAMENT SERVER (507,4 KiB, 145 hits)

  Raspuns_la_solicitarea_de_clarificare_1.pdf (27,4 KiB, 125 hits)

 • Asistenta tehnica pentru elaborarea Notelor Conceptuale si intocmirea Temelor de Proiectare pentru obiective de investitii in anul 2018

  Anunt de participare (132,5 KiB, 174 hits)

  CAIET DE SARCINI (382,2 KiB, 208 hits)

  MODEL DE CONTRACT (476,8 KiB, 169 hits)

  FORMULARE (254,2 KiB, 155 hits)

 • SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER CANALIZARE FANTANELE

  ANUNT DE PARTICIPARE (127,9 KiB, 209 hits)


  CAIET DE SARCINI (1,2 MiB, 267 hits)


  FORMULARE (175,3 KiB, 137 hits)


  MODEL CONTRACT (427,5 KiB, 494 hits)


 • SERVICII DE CATERING

  ANUNT DE PARTICIPARE (124,4 KiB, 166 hits)

  CAIET DE SARCINI (673,9 KiB, 138 hits)

  CAIET DE SARCINI (134,5 KiB, 238 hits)

  DRAFT CONTRACT (31,4 KiB, 243 hits)

  Formulare (37,2 KiB, 153 hits)

  FUNCTII DE DECIZIE (94,5 KiB, 154 hits)

  PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE DESCHIDERE OFERTE (195,1 KiB, 206 hits)

  RAPORTUL PROCEDURII 29.03.2018 (209,8 KiB, 351 hits)

 • Anunt Public

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 216 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2017

 • SERVICII DE RECRUTARE A 3 MEMBRII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRARE LA SC SERVICII CL SALISTE SRL.

  PLAN DE SELECTIE-COMPONENTA INITIALA (2,5 MiB, 235 hits)

 • CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4)

  CARACTERISTICI MINIME OBLIGATORII PRIVIND ANUNTUL NR. 146343 (4) (1,3 MiB, 219 hits)

 • CISMELE APA BRUTA IN SATUL MAG

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 162 hits)

  Certificat de Urbanism (1,4 MiB, 243 hits)

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14517/22.11.2017 (77,4 KiB, 249 hits)

Nota:

Noul  termen de depunere a ofertelor este in perioada: 06.12.2017 – 19.12.2017

Conform HCL nr. 137/2017, valoarea estimata a contractului de servicii se estimeaza la 59.131 lei, fara TVA

 • CONSULTANTA PENTRU OBTINEREA FINANTARII SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ,, ÎNFIINȚARE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE MAG, ACILIU ȘI AMNAȘ ORAȘUL SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU,,

  Anunt de participare nr. 14008/13.11.2017 (618,1 KiB, 251 hits)

  Model contract (80,5 KiB, 1.079 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (55,8 KiB, 226 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 229 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare nr. 13871/09.11.2017 (59,2 KiB, 191 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 207 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare nr. 13870/09.11.2017 (64,9 KiB, 213 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 212 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare nr. 13869/09.11.2017 (66,5 KiB, 187 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 221 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare nr. 13868/09.11.2017 (55,9 KiB, 197 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 302 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE „MODERNIZARE IMOBIL PRIMARIA SALISTE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU”

  Anunt de participare (101,6 KiB, 193 hits)

  Formulare (172,5 KiB, 231 hits)

  Model contract (402,0 KiB, 201 hits)

  Cantitati (402,0 KiB, 226 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE ZONA PIETONALA – TREPTE SI BALUSTRADA IN  SATUL ACILIU „

  Anunt participare (54,8 KiB, 202 hits)

  Tema de proiectare (151,5 KiB, 229 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „RIGOLA CAPTARE SI EVACUARE APE PLUVIALE IN SATUL VALE”

  Anunt participare (57,7 KiB, 236 hits)

  Tema de proiectare (92,4 KiB, 207 hits)

 • PT + DDE „SEMNALIZATIE RUTIERA INTERSECTII ORAS SALISTE”

  Anunt participare (55,7 KiB, 194 hits)

  Tema de proiectare (141,0 KiB, 212 hits)

 • DDE „DETALII DE EXECUTIE PENTRU INVESTITII DE MICA AMPLOARE PENTRU REPARATII CURENTE – CAMINE DECANTOARE”

  Anunt participare (58,9 KiB, 242 hits)

  Tema de proiectare (196,4 KiB, 221 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „CISMELE DE APA BRUTA IN SATUL MAG”

  Anunt participare (52,7 KiB, 215 hits)

  Tema de proiectare (149,4 KiB, 302 hits)

 • CONTRACTARE FINANTARE RAMBURSABILA

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 241 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 256 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 263 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 251 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 294 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 249 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 320 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 424 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 265 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 462 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 224 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 251 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 321 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 223 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 219 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 248 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 276 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 265 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 242 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 264 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 231 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 238 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 250 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 241 hits)

 • SERVICII TOPO IMOBIL CU CONSTRUCTII CF 112431, TOP. 112431 

  – anunț retras pana la studierea noilor modificări aduse la ghidul solicitantului POR 2014-2020 , având în vedere ca lucrarea va sta la baza unei cereri de finanțare pe fonduri europene ;

  – procedura reluata, noul termen 15.12.2017, restul conditiilor raman nemodificate

  Anunt participare (110,0 KiB, 204 hits)

  Formulare (552,1 KiB, 260 hits)

 • STUDIU DE FEZABILITATE „AMENAJARE SPATII VERZI IN ZONA CARTIUERULUI TINERETULUI, ORAS SALISTE”

  Anunt participare (149,4 KiB, 195 hits)

  Formulare (549,1 KiB, 212 hits)

  Model contract (75,5 KiB, 197 hits)

  Tema de proiectare (205,3 KiB, 264 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI - Drumuri forestiere Oras Saliste (131,0 KiB, 259 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 206 hits)

  Formulare (170,5 KiB, 190 hits)

  Tema de proiectare (1,4 MiB, 288 hits)

 • DALI – „MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE DE 4098, DE 4097 SI DE4021 – ORAS SALISTE „

  Anunt participare - DALI – modernizare drum de exploatare DE 4099, DE 4098, DE 4097 si DE 4021 Oras Saliste (108,4 KiB, 258 hits)

  Formulare (174,5 KiB, 222 hits)

  Model contract (28,4 KiB, 206 hits)

 • SERVICII TOPO ZONA CARTIERUL TINERETULUI SALISTE

  Anunt participare - Servicii topo zona Cartierul Tineretului Saliste (100,2 KiB, 209 hits)

  Formulare (165,5 KiB, 209 hits)

  Model contract (72,5 KiB, 189 hits)

  Documente orientative (752,3 KiB, 466 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII ORAS SALISTE, JUDET SIBIU

  INVITATIE_DEPUNERE_OFERTA.pdf (134,2 KiB, 228 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIE REPARAȚIE CAPITALĂ ZID DE SPRIJIN PE STRADA TARNIȚEI, ÎN ORAȘUL SĂLIȘTE

  1. FISA DE DATE ZID (1,5 MiB, 297 hits)

  2. Formulare ZID TARNITEI (200,5 KiB, 819 hits)

  3. MODEL CONTRACT ZID SPRIJIN TARNITEI (97,5 KiB, 266 hits)

  4. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -1 (16,6 MiB, 252 hits)

  5. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -2 cantitati (25,5 MiB, 243 hits)

  6. Rep zid sprijin Tarnitei DALI -3 planse (1,4 MiB, 256 hits)

  7. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Geo - Copy (2,3 MiB, 425 hits)

  8. Rep zid sprijin Tarnitei Studiu Topo (237,3 KiB, 250 hits)

  Zid sprijin greutate F1 F2 F3 (4,3 MiB, 766 hits)

 •  IDENTIFICAREA SI INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR TOPOGRAFICE IN VEDEREA REGLEMENTARII SITUATIEI CADASTRALE A PARCULUI VICENTIUS, SITUAT ÎN ORAS SALISTE

  DOCUMENTE PARC VICENTIUS (4,1 MiB, 264 hits)

 • ACHIZITIE ECHIPAMENT POLITIE LOCALA

  Camasa Politia Locala (27,6 KiB, 293 hits)

  Geaca cu mesada detasabila si cascheta (unknown, 232 hits)

  Pantalon negru (10,2 KiB, 217 hits)

 • REAMENAJARE SPATIU PUBLIC DIN JURUL MONUMENTULUI EROILOR SI AMENAJAREA UNUI LOC DE JOACA PENTRU COPII IN IMEDIATA VECINATATE – SAT SIBIEL

  Fisa de date (43,9 KiB, 560 hits)

  Clauze contractuale (97,5 KiB, 287 hits)

  Formulare (145,8 KiB, 297 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 101 /2015 (1,3 MiB, 268 hits)

  P Th Parte scrisa (15,9 MiB, 291 hits)

  P Th Parte Desenata (42,5 MiB, 319 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 (50,1 KiB, 500 hits)

ACHIZITII PUBLICE 2016 

 • SERVICII DE „ASISTENTA TEHNICA IN ELABORAREA NOTEI CONCEPTUALE SI ELABORAREA TEMEI DE PROIECTARE”

  Invitatie depunere oferta (45,7 KiB, 238 hits)

 • DIRIGINTE DE SANTIER „ZID SPRIJIN REZISTENTA STR. TARNITEI ORAS SALISTE”

  INVITATIE depunere oferta (62,2 KiB, 317 hits)

  Caiet de sarcini (325,4 KiB, 456 hits)

  Formulare (165,9 KiB, 308 hits)

 • CONSULTARE PIATA – STRATEGIE EFICIENTA ENERGETICA

  Anunt consultare piata (199,3 KiB, 310 hits)

 • SERVICII DE MONTAT SI DEMONTAT ELEMENTE DE PAVOAZARE SI DRAPELE – ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU

  INVITATIE depunere oferta (226,5 KiB, 338 hits)

  Caiet de sarcini (171,0 KiB, 390 hits)

 • FURNIZARE STAMPILE PRIMARIA SALISTE 

  Specificatii tehnice (136,5 KiB, 296 hits)

 • ÎNTOCMIRE RAPORT DE EXPERTIZA TEHNCA JUDICIARĂ PRIVIND IDENTIFICAREA  ŞI ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENTELE DE CARTE FUNCIARA A STATIEI DE EPURARE A APELOR REZIDUALE A ORASULUI SĂLIŞTE 

  INVITATIE depunere oferta (239,5 KiB, 338 hits)

  Anexa (1,5 MiB, 309 hits)

 • ÎNTOCMIRE DOCUMENTATIE CADASTRALĂ PRIVIND PRIMA  ÎNREGISTRARE A CADASTRALELOR NR.  2119, 2159, 2197, 2201, 2256, 2289, 2469, 2470, 3635, 3479 SITUATE ÎN INTRAVILANUL ŞI EXTRAVILANUL ORAŞULUI SĂLIŞTE (Strada Brata)

  INVITATIE depunere oferta (239,0 KiB, 334 hits)

  Anexa (4,6 MiB, 365 hits)

 • DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU :,, EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAS), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADA, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE SI PODETE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751 ,,

  INVITATIE depunere oferta/ Caiet de sarcini / Formulare (314,0 KiB, 391 hits)

 • PROIECTARE SI EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU REFACEREA DRUMULUI COMUNAL DC 71 CONFORM DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU DENUMIREA ”REFACERE DC 71 (DN1—ACILIU—AMNAŞ), KM 1+200, ALUNECARE VERSANT PROXIMITATE AUTOSTRADĂ, SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE ŞI PODEŢE TRANSVERSALE” DE LA KM 1+625 LA KM 1+751.

  Certificat de urbanism nr. 205/2016 (1,3 MiB, 354 hits)

  Clauze contractuale (89,0 KiB, 419 hits)

  D.A.L.I. (4,0 MiB, 629 hits)

  Fisa de date (77,0 KiB, 359 hits)

  Formulare (101,5 KiB, 301 hits)

  Raport de expertiza tehnica (5,0 MiB, 551 hits)

  Ridicare topo (333,4 KiB, 418 hits)

  Studiu geotehnic (9,9 MiB, 992 hits)

  Autorizatie de constructie nr. 84 /2016 (155,5 KiB, 369 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL, SAT SĂCEL „

  Anunt - Studiu de piata (555,9 KiB, 409 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „AMENAJARE CURTE LICEUL IOAN LUPAŞ SĂLISTE PRIN CREAREA UNUI TEREN MINIFOTBAL”

  Anunt - Studiu de piata (572,2 KiB, 379 hits)

 • STUDIU DE PIAŢA PRIVIND EVENTUALITATEA ACHIZIŢIONĂRII LUCĂRILOR DE „DIRIGINTE DE ŞANTIER”

  Anunt - Studiu de piata (559,8 KiB, 414 hits)

 • IDENTIFICARE ŞI DIMINUARE SUPRAFAŢĂ IMOBIL PENTRU REGLEMENARE SITUAŢIE TEHNICO + JURIDICA IMOBILE STR. BAII, NR. 3 SĂLIŞTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (506,7 KiB, 462 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS ÎN CF 109497, NR. TOP 223

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (485,2 KiB, 417 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 109855, TOP. 109855, S – 144 MP ŞI ACTUALIYARE DATE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (467,7 KiB, 443 hits)

 • UNIFICARE IMOBILE ÎNSCRISE ÎN CF 110197, CF 110196,CF  110195 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (468,4 KiB, 385 hits)

 • DIMINUARE IMOBIL ÎNSCRIS ÎN CF 106483, NR. TOP 597 / 1 ÎN 2 CORPURI FUNCIARE, RESPECTIV 330 MP ŞI 1633 MP

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (465,0 KiB, 388 hits)

 • DOTARE CENTRALA TERMICA 80 KW – ŞCOALĂ

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (516,7 KiB, 384 hits)

 • GRUP SANITAR CAMIN ACILIU 

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (521,7 KiB, 379 hits)

 • REPARATII CAPTALE WC EXTERIOR CAMIN ACILIU

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (517,4 KiB, 399 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 352 hits)

 • EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC SAT MAG

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (512,5 KiB, 362 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC VALE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (526,3 KiB, 371 hits)

 • AMENAJARE TEREN DE JOACA PENTRU COPII PARC GALES

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (523,6 KiB, 407 hits)

 • SERVICII DE EVALUARE IMOBIL INSCRIS IN CF 100513, NR. TOP 6302

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (481,4 KiB, 366 hits)

 • ÎNTOCMIRE RLV SI DOCUMENTAŢIE PENTRU ÎNTABULARE IMOBIL INSCRIS IN CF 17, NR. TOP 150, 154 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (526,0 KiB, 401 hits)

 • SERVICII DE RLV IN SCOPUL REALIZARII UNEI DOCUMENTATII TEHNICE EXACTE SI COMPLETE ASUPRA IMOBILELOR PENTRU CARE NU EXISTA DATE: RLV, PLAN DE SITUATIE, REGLEMENTARE SITUATIE CARTE FUNCIARA IMOBILE TEREN CU / FARA CONSTRUCTII INSCRISE IN CF 5407 SI CF 5248  

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (558,8 KiB, 364 hits)

 • ÎNTOCMIRE EXPERTIZA EXTRAJUDICIARA CF 107716, NR. TOP 116, 117 PENTRU REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE IMOBIL

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,9 KiB, 362 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA PSI PENTRU OBTINEREA AUTORIYATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBIL PRIMARIA SALISTE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (525,1 KiB, 375 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE DEYMEMBRARE IMOBIL INSCRIS IN CF 2235, NR TOP 999/1, 1000/2 IN 4 CORPURI FUNCIARE

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (522,7 KiB, 383 hits)

 • INTOCMIRE PT ” REINFIINTARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA DE LA KM 25+984 , INTERSECTIA CU DC 2177″

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică / comandă prin achizitie directa (509,3 KiB, 353 hits)

 • INTOCMIRE DOCUMENTATIE TOPOGRFICA PENTRU PRIMA INREISTRARE IMOBIL NEPRODUCTIV 2355 SI SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA CONFORM CADASTRULUI

  INVITATIE - depunere oferta pentru atribuire contract de achizitie publică comandă prin achizitie directa (935,7 KiB, 418 hits)

 • SOLICITARE OFERTE DE PREŢ

  Anunt Public (911,2 KiB, 609 hits)