Anunţuri publice
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al Orasului Saliste

  Anunt public (187,0 KiB, 211 hits)

  Formular de insriere (146,0 KiB, 68 hits)

  Proces verbal 13.09.2019 (33,8 KiB, 26 hits)

  Rezultate concurs 20.09.2019 (34,9 KiB, 9 hits)

  Proces verbal privind rezultatele obitinute la interviu (32,3 KiB, 7 hits)

 • Diverse

  Anunt 1226.2019 (131,1 KiB, 329 hits)

  Anunt 1227.2019 (121,7 KiB, 245 hits)

 • Inregistrarea sistematica a terenurilor

  Anunt 14636.2018 (41,4 KiB, 164 hits)

  Informatii (192,5 KiB, 110 hits)

  Date de contact (289,7 KiB, 97 hits)

 • Anunturi diverse

  Anunt publicitar nr. 12813/22.10.2018 (40,8 KiB, 245 hits)

  Anunt publicitar (129,6 KiB, 336 hits)

  Anunt publicitar (29,1 KiB, 320 hits)

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 205 hits)

 • Concurs organizat in vederea obtinerii functiei publice de consilier juridic

  Proces verbal privind rezultatele obtinute de candidatii la proba scrisa (44,7 KiB, 488 hits)

  Proces_verbal_solutionare_contestatii_concurs_consilier_juridic.pdf (39,0 KiB, 301 hits)

  Raportul final al concursului (86,1 KiB, 501 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 233 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 246 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 253 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 242 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 285 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 242 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 311 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 412 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 254 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 449 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 217 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 244 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 312 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 215 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 215 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 212 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 240 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 269 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 258 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 235 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 255 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 223 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 231 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 243 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 234 hits)

 • Anunt – Legea 153/2017

  Anunt public privind Legea nr. 153 din 2017 (516,8 KiB, 547 hits)

  Anunt public (76,3 KiB, 177 hits)

  Anunt public la 30.09.2018 (103,2 KiB, 112 hits)

  Anunt public la 31.03.2019 (71,8 KiB, 57 hits)

 • Servicii de intocmire procedura in scopul contractarii de imprumuturi/instrumente financiare

  Invitatie depunere oferta (42,5 KiB, 224 hits)

 • Anunt – servicii de administrare si gestine Camin Cultural sat Vale

  Anunt Public (43,8 KiB, 411 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Proces Verbal - solutionare contestatie (819,2 KiB, 426 hits)

  Raportul procedurii de atribuire (2,1 MiB, 634 hits)

  Anunt publicitar (190,6 KiB, 405 hits)

  HCL - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne (2,4 MiB, 321 hits)

  HCL - privind validarea Consiliului Local al orasului Saliste (467,9 KiB, 268 hits)

  Sentinta validare Primar oras Saliste (623,4 KiB, 281 hits)

  Bugetul rectificat la data de 31.12.2016 (1,0 MiB, 247 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 306 hits)

  Fila balanta 2017 (208,2 KiB, 316 hits)

  Lista principalii contribuabili (184,9 KiB, 383 hits)

  Registrul datoriei publice locale (995,7 KiB, 257 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.03.2017 (42,9 KiB, 324 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.12.2016 (264,2 KiB, 238 hits)

  Grafic Rambursare (262,8 KiB, 255 hits)

  Bugetul local al Orasului Saliste pentru anul 2017 (1,2 MiB, 277 hits)

  Model contract finantare rambursabila (175,0 KiB, 554 hits)

  Notificare cesiune creanta (205,3 KiB, 419 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 - 9 (123,1 KiB, 290 hits)

  Acord cadru (3,5 MiB, 418 hits)

  Adresa - plati restante (144,7 KiB, 260 hits)

  C.I.F. - Oras Saliste (166,7 KiB, 253 hits)

  Declaratie (258,4 KiB, 243 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 10 - 12 (605,1 KiB, 293 hits)

  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Orasului Saliste (6,5 MiB, 289 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 290 hits)

  Adresa - plati restante 31.12.2016 (141,8 KiB, 220 hits)

  Declaratie pe evitare conflict de interese (12,8 KiB, 239 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 13 - 17 (1,3 MiB, 355 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 18 - 19 (44,2 KiB, 265 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 20 - 21 (40,6 KiB, 243 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 22 - 24 (64,8 KiB, 281 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 25 (41,3 KiB, 333 hits)

 • Anunt public

  Anunt public (33,3 KiB, 356 hits)

 • Anunt – solicitare oferta de pret

  Anunt - solicitare oferta de pret (40,9 KiB, 340 hits)

 • Proces verbal – licitatie

  Proces verbal - licitatie 24.11.2016 (27,8 KiB, 437 hits)

 • Anunt public

  Anunt Public (426,9 KiB, 883 hits)