Anunţuri publice

 • Anunt privind comunicarea prin publicitate

  Anunt individual privind comunicarea prin publicitate (180,7 KiB, 26 hits)

 • Anunt public vanzare teren

  Anunt public (346,1 KiB, 33 hits)

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al Orasului Saliste

  Anunt public (187,0 KiB, 289 hits)

  Formular de insriere (146,0 KiB, 98 hits)

  Proces verbal 13.09.2019 (33,8 KiB, 69 hits)

  Rezultate concurs 20.09.2019 (34,9 KiB, 90 hits)

  Proces verbal privind rezultatele obitinute la interviu (32,3 KiB, 61 hits)

 • Diverse

  Anunt 1226.2019 (131,1 KiB, 382 hits)

  Anunt 1227.2019 (121,7 KiB, 280 hits)

 • Inregistrarea sistematica a terenurilor

  Anunt 14636.2018 (41,4 KiB, 198 hits)

  Informatii (192,5 KiB, 137 hits)

  Date de contact (289,7 KiB, 121 hits)

 • Anunturi diverse

  Anunt publicitar nr. 12813/22.10.2018 (40,8 KiB, 275 hits)

  Anunt publicitar (129,6 KiB, 358 hits)

  Anunt publicitar (29,1 KiB, 339 hits)

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 230 hits)

 • Concurs organizat in vederea obtinerii functiei publice de consilier juridic

  Proces verbal privind rezultatele obtinute de candidatii la proba scrisa (44,7 KiB, 519 hits)

  Proces_verbal_solutionare_contestatii_concurs_consilier_juridic.pdf (39,0 KiB, 323 hits)

  Raportul final al concursului (86,1 KiB, 535 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 261 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 272 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 274 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 262 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 305 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 261 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 330 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 442 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 279 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 478 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 235 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 261 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 333 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 233 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 233 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 228 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 258 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 285 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 277 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 252 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 274 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 240 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 248 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 262 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 250 hits)

 • Anunt – Legea 153/2017

  Anunt public privind Legea nr. 153 din 2017 (516,8 KiB, 595 hits)

  Anunt public (76,3 KiB, 195 hits)

  Anunt public la 30.09.2018 (103,2 KiB, 132 hits)

  Anunt public la 31.03.2019 (71,8 KiB, 74 hits)

  Anunt public la 30.09.2019 (56,2 KiB, 38 hits)

 • Servicii de intocmire procedura in scopul contractarii de imprumuturi/instrumente financiare

  Invitatie depunere oferta (42,5 KiB, 243 hits)

 • Anunt – servicii de administrare si gestine Camin Cultural sat Vale

  Anunt Public (43,8 KiB, 438 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Proces Verbal - solutionare contestatie (819,2 KiB, 458 hits)

  Raportul procedurii de atribuire (2,1 MiB, 666 hits)

  Anunt publicitar (190,6 KiB, 425 hits)

  HCL - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne (2,4 MiB, 347 hits)

  HCL - privind validarea Consiliului Local al orasului Saliste (467,9 KiB, 290 hits)

  Sentinta validare Primar oras Saliste (623,4 KiB, 300 hits)

  Bugetul rectificat la data de 31.12.2016 (1,0 MiB, 266 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 325 hits)

  Fila balanta 2017 (208,2 KiB, 335 hits)

  Lista principalii contribuabili (184,9 KiB, 403 hits)

  Registrul datoriei publice locale (995,7 KiB, 275 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.03.2017 (42,9 KiB, 342 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.12.2016 (264,2 KiB, 257 hits)

  Grafic Rambursare (262,8 KiB, 276 hits)

  Bugetul local al Orasului Saliste pentru anul 2017 (1,2 MiB, 298 hits)

  Model contract finantare rambursabila (175,0 KiB, 579 hits)

  Notificare cesiune creanta (205,3 KiB, 442 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 - 9 (123,1 KiB, 309 hits)

  Acord cadru (3,5 MiB, 439 hits)

  Adresa - plati restante (144,7 KiB, 280 hits)

  C.I.F. - Oras Saliste (166,7 KiB, 270 hits)

  Declaratie (258,4 KiB, 263 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 10 - 12 (605,1 KiB, 313 hits)

  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Orasului Saliste (6,5 MiB, 314 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 311 hits)

  Adresa - plati restante 31.12.2016 (141,8 KiB, 239 hits)

  Declaratie pe evitare conflict de interese (12,8 KiB, 258 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 13 - 17 (1,3 MiB, 381 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 18 - 19 (44,2 KiB, 286 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 20 - 21 (40,6 KiB, 262 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 22 - 24 (64,8 KiB, 299 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 25 (41,3 KiB, 353 hits)

 • Anunt public

  Anunt public (33,3 KiB, 381 hits)

 • Anunt – solicitare oferta de pret

  Anunt - solicitare oferta de pret (40,9 KiB, 362 hits)

 • Proces verbal – licitatie

  Proces verbal - licitatie 24.11.2016 (27,8 KiB, 456 hits)

 • Anunt public

  Anunt Public (426,9 KiB, 902 hits)