Procedura de vânzare a terenului agricol – extravilan

Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

 

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Agricol si Cadastru
Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Agricol si Cadastru, unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model anexat), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model anexat) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii Biroul Agricol si Cadastru va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Orasului Săliște și pe pagina de internet a primăriei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Agricol si Cadastru va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare 
În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Agricol si Cadastru va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:
– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător
Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Agricol si Cadastru.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Agricol si Cadastru va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător. 
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Agricol si Cadastru va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Unde se depun actele

Sediul central al Primăriei, Str. Șteaza, nr.9,

Pentru mai multe informații contactați Biroul Agricol si Cadastru

Telefon: 0269/553572, int. 113

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

  Acte necesare (16,8 KiB, 155 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane fizice (77,9 KiB, 174 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane juridice (105,8 KiB, 142 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane fizice (30,5 KiB, 159 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane juridice (30,3 KiB, 147 hits)

OFERTE DE VANZARE TEREN

  1. Oferta de vanzare teren (64,0 KiB, 236 hits)

  2. Oferta de vanzare teren (59,0 KiB, 156 hits)

  3. Oferta de vanzare teren (61,0 KiB, 150 hits)

  4. Oferta de vanzare teren (60,4 KiB, 143 hits)

  5. Oferta de vanzare teren (58,8 KiB, 142 hits)

  6. Oferta de vanzare teren (95,3 KiB, 138 hits)

  7. Oferta de vanzare teren (68,9 KiB, 136 hits)

  8. Oferta de vanzare teren (49,2 KiB, 132 hits)

  9. Oferta de vanzare teren (62,5 KiB, 136 hits)

  10. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 141 hits)

  11. Oferta de vanzare teren (74,5 KiB, 136 hits)

  12. Oferta de vanzare teren (66,9 KiB, 132 hits)

  13. Oferta de vanzare teren (73,4 KiB, 139 hits)

  14. Oferta de vanzare teren (65,9 KiB, 135 hits)

  15. Oferta de vanzare teren (58,3 KiB, 134 hits)

  16. Oferta de vanzare teren (64,8 KiB, 137 hits)

  17. Oferta de vanzare teren (57,3 KiB, 135 hits)

  18. Oferta de vanzare teren (73,2 KiB, 132 hits)

  19. Oferta de vanzare teren (61,1 KiB, 131 hits)

  20. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 139 hits)

  21. Oferta de vanzare teren (75,1 KiB, 136 hits)

  22. Oferta de vanzare teren (69,5 KiB, 133 hits)

  23. Oferta de vanzare teren (67,9 KiB, 128 hits)

  24. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 130 hits)

  25. Oferta de vanzare teren (64,1 KiB, 129 hits)

  26. Oferta de vanzare teren (54,5 KiB, 134 hits)

  27. Oferta de vanzare teren (51,3 KiB, 133 hits)

  28. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 164 hits)

  29. Oferta de vanzare teren (43,4 KiB, 150 hits)

  30. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 165 hits)

  31. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 165 hits)

  32. Oferta de vanzare teren (44,2 KiB, 162 hits)

  33. Oferta de vanzare teren (41,6 KiB, 158 hits)

  34. Oferta de vanzare teren (47,9 KiB, 160 hits)

  35. Oferta de vanzare teren (45,9 KiB, 163 hits)

  36. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 148 hits)

  37. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 161 hits)

  38. Oferta de vanzare teren (42,3 KiB, 155 hits)

  39. Oferta de vanzare teren (72,2 KiB, 128 hits)

  40. Oferta de vanzare teren (75,6 KiB, 135 hits)

  41. Oferta de vanzare teren (57,2 KiB, 135 hits)

  42. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 140 hits)

  43. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 136 hits)

  44. Oferta de vanzare teren (39,1 KiB, 132 hits)

  45. Oferta de vanzare teren (62,8 KiB, 133 hits)

  46. Oferta de vanzare teren (62,0 KiB, 131 hits)

  47. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 130 hits)

  48. Oferta de vanzare teren (87,1 KiB, 137 hits)

  49. Oferta de vanzare teren (43,9 KiB, 131 hits)

  50. Oferta de vanzare teren (33,5 KiB, 137 hits)

  51. Oferta de vanzare teren (37,4 KiB, 133 hits)

  52. Oferta de vanzare teren (36,8 KiB, 142 hits)

  53. Oferta de vanzare teren (38,3 KiB, 163 hits)

  54. Oferta de vanzare teren (40,6 KiB, 91 hits)

  55. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 96 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 86 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 89 hits)

  57. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 95 hits)

  58. Oferta de vanzare teren (50,0 KiB, 90 hits)

  59. Oferta de vanzare teren (33,7 KiB, 88 hits)

  60. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 92 hits)

  61. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 94 hits)

  62. Oferta de vanzare teren (35,2 KiB, 88 hits)

  63. Oferta de vanzare teren (50,1 KiB, 87 hits)

  64. Oferta de vanzare teren (52,7 KiB, 90 hits)

  65. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 93 hits)

  66. Oferta de vanzare teren (55,3 KiB, 95 hits)

  67. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 92 hits)

  68. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 89 hits)

  69. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 91 hits)

  70. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 92 hits)

  71. Oferta de vanzare teren (49,3 KiB, 95 hits)

  72. Oferta de vanzare teren (46,6 KiB, 98 hits)

  73. Oferta de vanzare teren (46,7 KiB, 89 hits)

  74. Oferta de vanzare teren (47,0 KiB, 90 hits)

  75. Oferta de vanzare teren (42,7 KiB, 95 hits)

  76. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 99 hits)

  77. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 87 hits)

  78. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 88 hits)

  79. Oferta de vanzare teren (42,0 KiB, 88 hits)

  80. Oferta de vanzare teren (36,5 KiB, 88 hits)

  81. Oferta de vanzare teren (87,9 KiB, 89 hits)

  82. Oferta de vanzare teren (81,4 KiB, 95 hits)

  83. Oferta de vanzare teren (82,0 KiB, 87 hits)

  84. Oferta de vanzare teren (41,0 KiB, 88 hits)

  85. Oferta de vanzare teren (40,7 KiB, 92 hits)

  86. Oferta de vanzare teren (46,3 KiB, 96 hits)

  87. Oferta de vanzare teren (43,8 KiB, 93 hits)

  88. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 96 hits)

  89. Oferta de vanzare teren (44,1 KiB, 88 hits)

  90. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 85 hits)

  91. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 102 hits)

  92. Oferta de vanzare teren (35,8 KiB, 92 hits)

  93. Oferta de vanzare teren (45,4 KiB, 92 hits)

  94. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 94 hits)

  95. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 95 hits)

  96. Oferta de vanzare teren (39,8 KiB, 106 hits)

  97. Oferta de vanzare teren (76,5 KiB, 97 hits)

  98. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 101 hits)

  99. Oferta de vanzare teren (42,9 KiB, 99 hits)

  100. Oferta de vanzare teren (37,7 KiB, 99 hits)

  101. Oferta de vanzare teren (69,1 KiB, 102 hits)

  102. Oferta de vanzare teren (56,8 KiB, 107 hits)

  103. Oferta de vanzare teren (61,5 KiB, 105 hits)