Procedura specifică de înregistrare a producătorilor – Piața Volantă Transilvania

Procedura specifică de înregistrare a producătorilor

 Piața Volantă Transilvania Sibiu

  Regulament si anexe (1,6 MiB, 45 hits)

1 Condiții obligatorii

        1.1 Producătorii

– să provină din județul Sibiu

– să demonstreze calitatea de producător cu documente

– să fie inregistrat în una din următoarele forme: persoană fizică, PFA, II, IF, Cooperativă, asociatie, societate comercială

– să nu dețină o structură de vânzare permanentă: chioșc, magazin.

        1.2 Produsele

– să fie produse în Sibiu

– să provină din unități înregistrate/autorizate sanitar veterinar (în funcție de situație)

– să fie obținute în ferma sau gospodăria proprie

– să fie produse prin prelucrarea materiei prime din ferma proprie sau de la producători din județul Sibiu.

        1.3 Materia primă

– obținută în ferma/gospodăria proprie sau,

– de la alți producători din județul Sibiu (cu documente doveditoare)

2 Documente necesare

În vederea admiterii în piață a producătorilor din județul Sibiu, aceștia vor depune începând din data de 02.05.2017 un dosar cu șină cuprinzând următoarele documente:

        2.1 Persoană fizică:

– cerere conform modelului de la Anexa 1

– copie buletin de identitate/carte de identitate

– copie a atestatului de producător valid vizat conform cu originalul (Anexa 2)

– copie a primei file a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol (Anexa 3)

– copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările,familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală (Anexa 6)

– adeverința medicală pentru personalul care manipulează produsele

– grafic de disponibilitate a produselor conf modelului de la Anexa

       2.2 Persoana Fizica Autorizată (PFA), Intreprindere Individuală (II), Intreprindere Familială (IF)

– cerere conform modelului de la Anexa 1

– copie buletin de identitate/carte de identitate

– copie a certificatului de înregistrare de la Registrul comerțului Anexa 4

– copie certificat constatator de la Registrul comerțului – Anexa 5

– copie a documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitatea de vânzare directă de produse primare și/ sau vânzare cu amănuntul a produselor alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008 și Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008 – Anexa 7;.

– copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările, familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală– Anexa 6

– copie a registrului agricol completat la zi (Anexa 8), emis de primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafața de teren agricol și/sau efectivele de animale pe care le deține/ exploatează adeverință medicală pentru persoana care vinde/manipulează produsele 3

– grafic de disponibilitate a produselor conf modelului de la Anexa 9