Proiecte de hotarari supuse dezbaterii publice

   Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ,
Primarul Orașului Săliște aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următoarele proiecte de hotărâri, care urmează a fi supuse spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Orașului Săliște .​

            În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, in termen de 10 zile de la data afișării , se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâri supuse dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile privind fiecare proiect de hotărâre, se vor transmite:

– prin email la adresa: primariasaliste@yahoo.com
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâri supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre , menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor și opiniilor formulate și transmise în scris, cu privire la proiectele de hotărâri supuse dezbaterii publice: Dna Iuga Adriana – Elise – inspector de specialitate Compartiment Protocol .
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la proiectele de hotarari , precum și propunerile și observațiile, care vor purta mențiunea:“Recomandare la proiect de act normativ ”

 

4. Materiale sedinta extraordinata convocata de indata luna noiembrie 2019

  Materiale sedinta extraordinata convocata de indata luna noiembrie 2019 (14,6 MiB, 304 hits)

3. Materiale sedinta ordinara luna noiembrie 2019
2. Materiale sedinta ordinara 17 X 2019 

  Materiale sedinta ordinara 17.10.2019 (11,3 MiB, 377 hits)

1.  Proiect de hotarare privind modificarea ,, Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Orasului Saliste ,, aprobat prin H.C.L. nr. 23 / 2001 si validat prin HG nr. 978/2002 – anexa 52 – proiect comunicat MDRAP pentru obtinerea avizului potrivit art. 289 alin. 9-10 din OUG nr. 57 / 2019

  Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Saliste (11,7 MiB, 332 hits)