Evidenta persoanelor

EVIDENTA PERSOANELOR

 

Conducere şi coordonare: Secretar Paraschiva ILIES

Referent: Dumitru DRĂGHICI

 

Contact:

Oraş Sălişte, str. Ștează, nr. 9, jud Sibiu

Telefon: 0269/553572, int. 114, Fax: 0269553363

Program cu publicul:

Luni        > 08:30 – 11:00

Marti      > 08:30 – 11:00

Miercuri > 08:30 – 11:00

Joi           > 08:30 – 18:30

Vineri     > 08:30 – 11:00

 

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

Decumente necesare pentru:

  Eliberarea CI la împlinirea vârstei de 14 ani (29,9 KiB, 510 hits)

  Eliberarea CI după împlinirea vârstei de 18 ani (27,8 KiB, 612 hits)

  Eliberarea CI la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior (33,9 KiB, 505 hits)

  Eliberarea CI la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului schimbarea sexului sau a fizionomiei (34,4 KiB, 793 hits)

  Eliberarea CI la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor (35,3 KiB, 587 hits)

  Eliberarea CI la dobândirea cetăţeniei române (37,5 KiB, 462 hits)

  Eliberarea CI provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în românia (33,6 KiB, 450 hits)

  Înscrierea în CI a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (22,1 KiB, 521 hits)