Evidenta persoanelor

EVIDENTA PERSOANELOR

 

Conducere şi coordonare: Secretar Paraschiva ILIES

Referent: Dumitru DRĂGHICI

 

Contact:

Oraş Sălişte, str. Ștează, nr. 9, jud Sibiu

Telefon: 0269/553572, int. 114, Fax: 0269553363

Program cu publicul:

Luni        > 08:30 – 11:00

Marti      > 08:30 – 11:00

Miercuri > 08:30 – 11:00

Joi           > 08:30 – 18:30

Vineri     > 08:30 – 11:00

 

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

Decumente necesare pentru:

  Eliberarea CI la împlinirea vârstei de 14 ani (29,9 KiB, 361 hits)

  Eliberarea CI după împlinirea vârstei de 18 ani (27,8 KiB, 436 hits)

  Eliberarea CI la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior (33,9 KiB, 380 hits)

  Eliberarea CI la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului schimbarea sexului sau a fizionomiei (34,4 KiB, 565 hits)

  Eliberarea CI la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor (35,3 KiB, 418 hits)

  Eliberarea CI la dobândirea cetăţeniei române (37,5 KiB, 347 hits)

  Eliberarea CI provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în românia (33,6 KiB, 328 hits)

  Înscrierea în CI a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (22,1 KiB, 375 hits)