Stare civila
STARE CIVILĂ
Conducere şi coordonare: Administrator public Lucian LUCA
Referent: Maria IDU
Contact:
Oraş Sălişte, str. Stează, nr. 9, jud Sibiu
Telefon: 0269/553572, int. 114, Fax: 0269553363

Pentru   incheierea   CĂSĂTORIEI intre cetatenii romani   vă informăm  că sunt necesare  următoarele  documente:

 

 

– Actele de identitate (B.I. sau C.I. ) în original + copii xerox
– Certificatele de naştere în original + copii xerox
– Certificatele medicale privind starea sănătăţii(prenupţiale). Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana „Se poate căsători
– Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi :
-a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi copie xerox
-b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, în original şi copie xerox
-c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.

– Copia actelor  de identitate a 2 martori

Precizări:


– Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei unde urmează să se oficieze căsătoria  , cu 11 zile calendaristice înainte de ziua oficierii căsătoriei (se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).

– Oficierea căsătoriei se poate face  în a  11-a  zi de la depunerea actelor de către viitorii soţi, termen în care se cuprind atât ziua în care a fost făcută declaraţia de căsătorie (s-au depus actele necesare) cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

      Programul de depunere a declaratiilor  este :

           Luni  – Marți-Miercuri    între orele  8,30 – 12,00

 

INFORMAŢII LA TELEFON  NR. 0269 – 553572   int.. 114   – SERV. STARE  CIVILĂ

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.
Dpcumente necesare pentru:

  Înregistrarea naşterii (32,8 KiB, 882 hits)

  Transcrierea certificatelor de nastere (95,0 KiB, 1.261 hits)

  înregistrărea decesului (35,0 KiB, 872 hits)

  Încheierea căsătoriei (36,5 KiB, 1.127 hits)

Publicătii căsătorii
2017

  Vatra Marginimii nr. 55 (1,3 MiB, 1.059 hits)

  21 Publicatie casatorie - Zapor Radu (34,0 KiB, 758 hits)

  24 Publicatie casatorie - Oleg Andrei (33,8 KiB, 855 hits)

  27. Publicatie casatorie - Mihetiu (31,9 KiB, 843 hits)

  40. Publicatie casatorie - Iuoras Flaviu (38,0 KiB, 806 hits)

 
2016

  2 Publicatie casatorie - Ivan Adrian (37,8 KiB, 705 hits)

  5 Publicatie casatorie - Preda Ionut (35,3 KiB, 689 hits)

  8 Publicatie casatorie - Otoiu Vasile (36,0 KiB, 674 hits)

  26 Publicatie casatorie - Oprean Ioan (46,2 KiB, 766 hits)

  37 Publicatie casatorie - Neag Adrian (40,3 KiB, 737 hits)

  40 Publicatie casatorie - Stan Petru (41,1 KiB, 761 hits)