Bugetul local al oraşului Sălişte

 Bugetul local al oraşului Sălişte 

investiții pentru asigurarea unei dezvoltări constante și unitare

Bugetul local al Oraşului Sălişte pentru anul 2018  a fost aprobat cu unanimitate de voturi de către Consiliul Local al Orasului Sălişte. Și pentru anul în curs, orașul Săliște și satele aparținătoare au la dispoziție un buget echilibrat, în care se păstrează un raport corect între venituri și cheltuieli, prin care sunt asigurate surse de finanțare pentru investiții semnificative din toate domeniile importante, dar prin care se asigură și funcționalitatea aparatului administrativ și a instituțiilor subordonate.

Au fost alocate și sumele necesare pentru realizarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru o serie de lucrări, fără de care execuția acestora nu este posibilă.

„Oraşul Sălişte a reusit în ultimii ani să înregistreze o crestere a veniturilor proprii ceea ce demostrează ca întreaga noastră comunitate s-a dezvoltat constant . La construcția bugetului de anul acesta am ţinut cont de priorităţilor oraşului Sălişte şi ale satelor aparţinătoare şi am încercat să includem în buget investiții pentru fiecare localitate în parte.” spune Horațiu Dumitru Răcuciu, primarul orașului Săliște.

Pentru anul  2018 au fost estimate venituri în total de 17.215,70 mii lei.

Bugetul cuprinde investiții în modernizări de străzi, rețele de iluminat și rețele de apa, în școlii, lăcase de cult, centru multifunctional, amenajarea de parcuri, locuri de joacă.

Lista de investiții a Primăriei orșului Săliște și satele aparținătoare

Bugetul local al Orașului Săliște pentru anul 2018 cuprinde zeci de investiții pentru întreaga comunitate, dar si studii de fezabilitate pentru realizrea unor lucrări. Fondurile au fost alocate astfel încât să acopere domeni diverse, începând de la transport și străăi, până la școli, cultură, culte.

Pentru anul 2018 au fost estimate venituri în total de 17.215,70 mii lei, din care cea mai mare pondere o ocupă veniturile proprii, 53% din total venituri. Acest lucru demonstrează faptul că Săliștea și satele aparținătoare reușesc să aibă o dezvoltare echilibrată și constant și să asigure venituri pentru realizarea unor investiții importante.

 

Vă prezentîm mai jos lista de investiții :

Administraţia publică

 • Modernizare imobil existent în vederea obţinerii autorizatiei de securitate la incendiu – Primăria Oraşului Sălişte
 • Realizare stemă Oraşului Sălişte

Învătământ

 • DALI pentru „Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii prin îmbunătățirea infrastructurii de învățământ preșcolar în cadrul Grădiniței cu program prelungit din Orașul Șaliște, Jud. Sibiu”
 • DALI pentru „ Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu prin îmbunătățirea infrastructurii de învățământ în cadrul Școlii Gimnaziale Săcel, Oras Șaliște, Jud. Sibiu ”
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru ,, Reabilitare și dotare Liceu Ioan Lupaș Săliște „

Cultură,  recreere și religie

 • Studii de teren pentru imobilele Muzeului Culturii Săliştene
 • Studii de teren pentru spaţiile verzi din zona Cartierul Tineretului.
 • Întocmire DALI pentru Modernizare teren fotbal Sălişte prin crearea unui sistem de irigat şi tribune spectatori
 • Taxe, avize, consultanta, DALI pentru Imbunătăţirea eficientei energetice a clădirii Clubului sportiv din Orașul Săliște, jud. Sibiu
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru ,,Amenajare loc joacă multifunctional sat Mag ,,
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru ,,Reparaţii Capitale acoperiş Muzeul Vechi, sat Gales,,
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru Reabilitare Muzeul Culturii Săliştene
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru Amenajare Parc Central Oraş Sălişte
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru Construire şi dotare centru multifunctional cultural-recreativ în orasul Sălişte
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru Consolidare Reparaţii Fatada şi Invelitoare; Amenajari Interioare şi Amenajare Spatiu Socio – Cultural

Locuinte, servicii şi dezvoltare publică

 • Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public al Oraşului Sălişte
 • Studiu de Fezabilitate Cismele apă brută în satul Mag, Oraş Sălişte
 • Asistenţă tehnică în elaborarea Notei Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru Consolidare Reparaţii Fatada şi Invelitoare; Extindere, Amenajari interioare, Amenajare Curte ţi schimbare Destinatie din spatiu de locuit în spatiu de birouri
 • Asistenţă tehnică în elaborarea Notei Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru Consolidare Reparatii Fatada si Invelitoare; Extindere, Amenajari interioare si schimbare Destinatie din spatiu de locuit in spatiu de servicii si alipire terenuri
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale și elaborare Tema de Proiectare pentru ” Modernizarea si dotarea corespunzatoare a sistemului de iluminat administrat de Orașul Săliște, judetul Sibiu“
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale și elaborare Tema de Proiectare pentru ,, Extindere Retea alimentare cu Apa , strada Utea , sat Sibiel
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale și elaborare Tema de Proiectare pentru ,, Amanajari hidrotehnice raul Negru zona proximitate Cascada Foltesti

Sănătate

 • Studii, taxe și avize Reparații capitale Dispensar Uman , Oraș Săliște
 • Executie Reparatii capitale Dispensar Uman, Oraș Săliște- dirigentie santier

Protecția mediului

 • Studiu de Fezabilitate pentru – rigola captare și evacuare ape pluviale pe strada în localitatea Vale, UAT Săliște, judetul Sibiu
 • SF pentru ,,Infiintare sistem de canalizare menajera in localitatea Vale, Orasul Saliste, Judetul Sibiu”
 • Înfiintare Sistem de Canalizare Menajera, localitatea Fantanele, Orasul Saliste – PNDL
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale și elaborare Tema de Proiectare pentru ,,Realizare sistem de colectare si evacuare ape pluviale strada Bisericii , sat Mag ,,
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale și elaborare Tema de Proiectare pentru ,,Canalizare pluviala pentru rezolvarea circulatiei pietonale pe strada Piata Morii , rampa urcare dreapta ,,
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale și elaborare Tema de Proiectare pentru ,,Colectare si evacuare apa pluviala strada Steflesti – Piatra Alba ,,
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale si elaborare Tema de Proiectare pentru ,,Colectare si evacuare ape pluviale paraul necartat amonte de Biserica Grui ,,
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale și elaborare Tema de Proiectare pentru ,,Colectare si evacuare ape pluviale paraul Grui , adiacent strazii Grui ,,
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale și elaborare Tema de Proiectare pentru ,,Colectare si evacuare apa pluviala sat Sibiel , intre Muzeul Icoanelor de sticla si Parc Sibiel ,,
 • Asistență tehnică în elaborarea Notei Conceptuale și elaborare Tema de Proiectare pentru ,, Extindere Retea canalizare menajera strada Utea , sat Sibiel

Sănătate – finantare rambursabila, credite de angajament    

 • Proiectare Executie Reparatii capitale Dispensar Uman , Oraș Săliște
 • Executie Reparatii capitale Dispensar Uman , Oraș Săliște

Transport  – finantare rambursabila, credite de angajament    

 • Proiectare Construire Pod Definitiv peste Râul Negru, Oraș Săliște
 • Executie Construire Pod Definitiv peste Râul Negru, Oraș Săliște
 • Proiectare Reabilitare străzi
 • Reabilitare străzi

 

 

 

Related posts