Incepand din anul 2019, pe teritoriul Orasului Saliste se desfasoara lucrari de cadastru sistematic, conform Legii nr. 7/1996 si regulamentului stabilit prin ordin al Directorului General al ANCPI.

Prin lucrarile de cadastru sistematic, se inscriu gratuit in Cartea Funciara definitiva, care include si geometria imobilului,  toate imobilele (parcelele de teren) din sectoarele unde se desfasoara lucrari de cadastru sistematic. Sectoarele cadastrale se stabilesc de catre Primarie si sunt verificate de OCPI, functie de fondurile alocate si de numarul de imobile din fiecare sector.

 

Pentru zonele cooperativizate unde s-au emis Titluri de proprietate:

 • se intocmesc planuri parcelare conform schitelor de punere in posesie si Titlurilor de proprietate emise;
 • daca nu se prezinta alte acte de proprietate ulterioare Titlului de proprietate, in Cartea funciara nou infiintata se vor trece proprietarii din titlu;
 • daca exista si alte acte de proprietate ulterioare Titlulului de proprietate (certificat de mostenitor, donatie, testament, contract de vanzare-cumparare) si se doreste notarea acestora in Carea funciara nou infiintata, este necesara compeltarea unei cereri catre Primarie in care se solicita acest lucru.

Pentru zonele necooperativizate se procedeaza astfel:

 • este obligatorie prezentarea posesorului/proprietarului imobilului la Primarie cu buletinului de identitate si un numar de telefon de contact, iar acesta trebuie sa completeze o cerere prin care sa solicite includerea imobilelor in proprietate/posesie in lucrarea de cadastru sistematic curenta;
 • daca exista acte de proprietate, este indicat ca posesorii sa prezinte aceste acte la Primarie in forma autentica (legalizata de un notar public);
 • daca nu exista acte de proprietate asupra imobilului dar exista un posesor care lucreaza terenul, in Cartea funciara se noteaza posesia faptica asupra imobilului in baza adeverintei de posesie eliberata de Primarie ; de la notarea posesiei in Cartea funciara, dupa 3 ani de posesie netulburata posesia se transforma din oficiu in drept de proprietate;
 • adeverinta de posesie eliberata de Primarie atesta faptul ca posesorul este cunoscut ca foloseste imobilul respectiv si ca acesta nu face parte din domeniul public sau privat al Statului Român, si presupune inclusiv actualizarea Registrului Agricol al posesorului;
 • imobilele se identifica prin masuratori in teren de catre persoana autorizata pentru lucrari cadastrale, pe limitele indicate de posesori; convocarea in teren se face de Primarie telefonic sau verbal, functie de numarul de posesori care au declarat ca detin proprietati intr-un sector;
 • dupa terminarea lucrarilor pe un sector cadastral, este obligatorie semnarea fisei imobilului de catre posesor ;
 • in cazul in care nu se pot identifica proprietarii respectiv posesorii unor imobile, dreptul de proprietate asupra acestora se inscrie provizoriu in favoarea Orasului Saliste cu mentiunea “Proprietar neidentificat”, urmand ca pe masura ce proprietarii de drept ai acestor imobile vor avea nevoie de inscrierea in Cartea Funciara, sa faca demersurile necesare pe cont propriu.
 • in cazul in care exista divergente in legatura cu proprietatea sau posesia asupra unui imobil, acesta se va inscrie in Cartea funciara cu proprietar neidentificat, urmand ca titularul dreptului de proprietate/posesie se fie stabilit in instanta.

Precizari suplimentare:

 • timpul fizic alocat lucrarilor de cadastru sistematic nu permite si identificarea amplasamentelor proprietatilor persoanelor care detin acte dar nu stiu unde se afla imobilele (parcelele) din acte ; eliberarea adeverintei care atesta calitatea de posesor presupune ca posesorul lucreaza terenul respectiv deci cunoaste si amplasarea acestuia;
 • pentru a evita suprapunerile intre indicatiile din teren ale persoanelor cu ocazia mai multor sesiuni de masuratori, limitele imobilelor (colțurile) trebuie marcate in mod vizibil cu țăruși de lemn înainte de efectuarea masuratorilor din teren, urmand ca la masuratori proprietarii/posesorii sa indice limitele marcate dinainte, iar acestea sa ramana in teren in vederea altor masuratori ulterioare;
 • nu se solutioneaza nici un fel de litigiu referitor la limitele imobilelor (parcelelor) ; persoana autorizata pentru masuratori si Primaria nu au aceasta calitate, care revine exclusiv organelor judiciare.

Dupa finalizarea lucrarilor unui contract, sectoarele cadastrale se incarca pe site-ul OCPI in vederea receptiei. Dupa receptie, incepe perioada de publicare a lucrarilor, adica la Primarie se vor afisa timp de 3 luni toate planurile parcelare si opisul alfabetic al proprietarilor, iar persoanele care au obiectii pot depune cereri de rectificare.

Cererile de rectificare se solutioneaza de o comisie mixta formata din reprezentanti ai Primariei, executantului si ai OCPI Sibiu; lucrarea de cadastru sistematic se va modifica corespunzator cererilor de rectificare admise, dupa care OCPI va înfiinta Cartile funciare pentru imobilele din lucrarea de cadastru sistematic.