INTOCMIRE DE ANCHETE SOCIALE -C. ACTE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII SPRIJINULUI FINANCIAR