STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI REZIDENTIALE/NEREZIDENTIALE/CU DESTINATIE MIXTA AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE