CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE/DESFIINTARE