CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM – PERSOANA FIZICA