Comisii specialitate 2020-2024
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a cetăţenilor , având următoarea componență:
–              Macrea Ioan                             – președinte
–             Gândilă Petru                           – secretar
–              Moldovan Viorel                     – membru
–              Vîrtan Mircea – Ioan              – membru
–              Orlandea Dumitru – Virgil   – membru        
 
Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură , având următoarea componență:
–              Cotora Lacrima – Lenuța     – președinte
–              Albu Nicolae                              – secretar
–              Binder Michael                         – membru
–              Voicu Nicolae                            – membru
–              Miclăuș Ștefan – Ioan            – membru        
 
 – Comisia economică , având următoarea componență:
–              Stireciu Gabriel – Cosmin  – președinte
–              Luca Ioan                                  – secretar
–              Sava Ioan                                  – membru
–              Banciu Dan                              – membru
–              Voicu Adrian – Mihai          – membru        

\

Comisii specialitate 2016-2020

Activitati economoco-financiare; Activitati social – culturale, culte; Juridica si de disciplina 

 1. Stireciu Gabriel Cosmin – presedinte
 2. Luca Ioan – secretar
 3. Banciu Dan – membru
 4. Sava Ioan – membru
 5. Voicu Nicolae – membru

Agricultura; Amenajarea teritoriului si urbanism: Protectie mediu si turism; 

 1. Macrea Ioan – presedinte
 2. Bordea Andrei Aurel – secretar
 3. Moldovan Viorel – membru
 4. Fantana Ioan – membru
 5. Lebu Adrian – Ioan – membru 

Invatamant, sanatate si familie; Munca si protectie sociala; Protectie copii;

 1. Cotora Lacrima Lenuta – presedinte
 2. Albu Nicolae – secretar
 3. Binder Michael – membru
 4. Moldovan Gabriel Claudiu – membru
 5. Miclaus Maria – membru 

  Hotararea nr. 84/6/2016 privind comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (291,5 KiB, 1.122 hits)