STARE CIVILĂ
Conducere şi coordonare: Administrator public Lucian LUCA
Referent: Maria IDU
Contact:
Oraş Sălişte, str. Stează, nr. 9, jud Sibiu
Telefon: 0269/553572, int. 114, Fax: 0269553363

Pentru   incheierea   CĂSĂTORIEI intre cetatenii romani   vă informăm  că sunt necesare  următoarele  documente:

 

 

– Actele de identitate (B.I. sau C.I. ) în original + copii xerox
– Certificatele de naştere în original + copii xerox
– Certificatele medicale privind starea sănătăţii(prenupţiale). Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana „Se poate căsători
– Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi :
-a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi copie xerox
-b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, în original şi copie xerox
-c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.

– Copia actelor  de identitate a 2 martori

Precizări:


– Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei unde urmează să se oficieze căsătoria  , cu 11 zile calendaristice înainte de ziua oficierii căsătoriei (se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).

– Oficierea căsătoriei se poate face  în a  11-a  zi de la depunerea actelor de către viitorii soţi, termen în care se cuprind atât ziua în care a fost făcută declaraţia de căsătorie (s-au depus actele necesare) cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

      Programul de depunere a declaratiilor  este :

           Luni  – Marți-Miercuri    între orele  8,30 – 12,00

 

INFORMAŢII LA TELEFON  NR. 0269 – 553572   int.. 114   – SERV. STARE  CIVILĂ

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.
Dpcumente necesare pentru:

  Înregistrarea naşterii (32,8 KiB, 901 hits)

  Transcrierea certificatelor de nastere (95,0 KiB, 1.314 hits)

  înregistrărea decesului (35,0 KiB, 907 hits)

  Încheierea căsătoriei (36,5 KiB, 1.161 hits)

Publicătii căsătorii
2017

  Vatra Marginimii nr. 55 (1,3 MiB, 1.088 hits)

  21 Publicatie casatorie - Zapor Radu (34,0 KiB, 797 hits)

  24 Publicatie casatorie - Oleg Andrei (33,8 KiB, 879 hits)

  27. Publicatie casatorie - Mihetiu (31,9 KiB, 875 hits)

  40. Publicatie casatorie - Iuoras Flaviu (38,0 KiB, 827 hits)

 
2016

  2 Publicatie casatorie - Ivan Adrian (37,8 KiB, 734 hits)

  5 Publicatie casatorie - Preda Ionut (35,3 KiB, 720 hits)

  8 Publicatie casatorie - Otoiu Vasile (36,0 KiB, 712 hits)

  26 Publicatie casatorie - Oprean Ioan (46,2 KiB, 800 hits)

  37 Publicatie casatorie - Neag Adrian (40,3 KiB, 767 hits)

  40 Publicatie casatorie - Stan Petru (41,1 KiB, 791 hits)

  Minuta sedintei 02.10.2015 (unknown, 980 hits)