Aciliu

Una dintre localităţile componente ale oraşului Sălişte, satul Aciliu are o populaţie de circa 400 de locuitori. Aşezarea este locul de origine al primului episcop ortodox al Episcopiei Clujului, Feleacului şi Vadului, Nicolae Ivan (1855-1936).

De numele acestuia se leagă (pe vremea când era consilier economic la Arhiepiscopia Sibiului) ridicarea Catedralei Mitropolitane, respectiv a clădirii Facultăţii de Teologie, ambele din municipiul de pe Cibin. La Cluj, prelatul s-a preocupat exclusiv de construirea Catedralei Eparhiale (unde, într-o criptă din subsol a şi fost înmormântat), precum şi de întemeierea Academiei Teologice Ortodoxe.

Prima atestare documentară a localităţii datează din 1330, an după care Aciliu devine o prezenţă constantă în documentele vremii. La început, acestea se refereau la neînţelegeri apărute între localnici, pe seama nerespectării hotarelor domeniilor fiecăruia.

Sub numele de Szasz Szekes (Secaşul Săsesc), Aciliu a existat însă şi înaintea năvălirii tătarilor, din anul 1285, perioadă în care, pentru aproape un deceniu, satul a fost complet depopulat. Se vorbeşte chiar de o denumire daco-romană a localităţii, de la patronimicul “Acilius”, numele unei importante familii patriciene din Roma antică.

Izvoarele istorice nu au identificat însă, pe teritoriul satului, urmele unei civilizaţii ale respectivei epoci, decât poate sarcofagul roman din gresie având sculptaţi doi lei funerari şi un vultur, descoperit pe malul pârâului, la intrarea în sat. Interesant rămâne, totuşi, faptul că, în zilele noastre, satul a devenit extrem de atractiv pentru investitori. Astfel, un consorţiu de firme din Sibiu a achiziţionat în 2008, o suprafaţă de teren de 48 ha, unde potrivit Planului Urbanistic Zonal, urmează să fie ridicată o platformă industrială ce va include 20 de fabrici. În sat există o şcoală generală precum şi o biserică ortodoxă cu hramul “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, construită şi pictată în 1939.