Anunţuri publice

 • Anunt privind comunicarea prin publicitate

  Anunt individual privind comunicarea prin publicitate (180,7 KiB, 94 hits)

 • Anunt public vanzare teren

  Anunt public (346,1 KiB, 113 hits)

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al Orasului Saliste

  Anunt public (187,0 KiB, 351 hits)

  Formular de insriere (146,0 KiB, 139 hits)

  Proces verbal 13.09.2019 (33,8 KiB, 111 hits)

  Rezultate concurs 20.09.2019 (34,9 KiB, 161 hits)

  Proces verbal privind rezultatele obitinute la interviu (32,3 KiB, 105 hits)

 • Diverse

  Anunt 1226.2019 (131,1 KiB, 435 hits)

  Anunt 1227.2019 (121,7 KiB, 338 hits)

 • Inregistrarea sistematica a terenurilor

  Anunt 14636.2018 (41,4 KiB, 252 hits)

  Informatii (192,5 KiB, 184 hits)

  Date de contact (289,7 KiB, 158 hits)

 • Anunturi diverse

  Anunt publicitar nr. 12813/22.10.2018 (40,8 KiB, 321 hits)

  Anunt publicitar (129,6 KiB, 397 hits)

  Anunt publicitar (29,1 KiB, 391 hits)

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 285 hits)

 • Concurs organizat in vederea obtinerii functiei publice de consilier juridic

  Proces verbal privind rezultatele obtinute de candidatii la proba scrisa (44,7 KiB, 589 hits)

  Proces_verbal_solutionare_contestatii_concurs_consilier_juridic.pdf (39,0 KiB, 358 hits)

  Raportul final al concursului (86,1 KiB, 596 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 306 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 311 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 309 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 303 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 341 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 296 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 381 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 522 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 319 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 536 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 271 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 294 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 381 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 281 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 281 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 266 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 303 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 335 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 314 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 293 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 321 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 281 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 286 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 301 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 285 hits)

 • Anunt – Legea 153/2017

  Anunt public privind Legea nr. 153 din 2017 (516,8 KiB, 733 hits)

  Anunt public (76,3 KiB, 241 hits)

  Anunt public la 30.09.2018 (103,2 KiB, 171 hits)

  Anunt public la 31.03.2019 (71,8 KiB, 121 hits)

  Anunt public la 30.09.2019 (56,2 KiB, 85 hits)

 • Servicii de intocmire procedura in scopul contractarii de imprumuturi/instrumente financiare

  Invitatie depunere oferta (42,5 KiB, 290 hits)

 • Anunt – servicii de administrare si gestine Camin Cultural sat Vale

  Anunt Public (43,8 KiB, 474 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Proces Verbal - solutionare contestatie (819,2 KiB, 522 hits)

  Raportul procedurii de atribuire (2,1 MiB, 726 hits)

  Anunt publicitar (190,6 KiB, 459 hits)

  HCL - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne (2,4 MiB, 388 hits)

  HCL - privind validarea Consiliului Local al orasului Saliste (467,9 KiB, 326 hits)

  Sentinta validare Primar oras Saliste (623,4 KiB, 329 hits)

  Bugetul rectificat la data de 31.12.2016 (1,0 MiB, 297 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 360 hits)

  Fila balanta 2017 (208,2 KiB, 367 hits)

  Lista principalii contribuabili (184,9 KiB, 463 hits)

  Registrul datoriei publice locale (995,7 KiB, 314 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.03.2017 (42,9 KiB, 370 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.12.2016 (264,2 KiB, 289 hits)

  Grafic Rambursare (262,8 KiB, 318 hits)

  Bugetul local al Orasului Saliste pentru anul 2017 (1,2 MiB, 340 hits)

  Model contract finantare rambursabila (175,0 KiB, 642 hits)

  Notificare cesiune creanta (205,3 KiB, 486 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 - 9 (123,1 KiB, 344 hits)

  Acord cadru (3,5 MiB, 497 hits)

  Adresa - plati restante (144,7 KiB, 326 hits)

  C.I.F. - Oras Saliste (166,7 KiB, 301 hits)

  Declaratie (258,4 KiB, 296 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 10 - 12 (605,1 KiB, 364 hits)

  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Orasului Saliste (6,5 MiB, 346 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 347 hits)

  Adresa - plati restante 31.12.2016 (141,8 KiB, 268 hits)

  Declaratie pe evitare conflict de interese (12,8 KiB, 292 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 13 - 17 (1,3 MiB, 421 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 18 - 19 (44,2 KiB, 319 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 20 - 21 (40,6 KiB, 303 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 22 - 24 (64,8 KiB, 337 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 25 (41,3 KiB, 383 hits)

 • Anunt public

  Anunt public (33,3 KiB, 417 hits)

 • Anunt – solicitare oferta de pret

  Anunt - solicitare oferta de pret (40,9 KiB, 398 hits)

 • Proces verbal – licitatie

  Proces verbal - licitatie 24.11.2016 (27,8 KiB, 488 hits)

 • Anunt public

  Anunt Public (426,9 KiB, 936 hits)