Anunţuri publice

 • Anunt privind comunicarea prin publicitate

  Anunt individual privind comunicarea prin publicitate (180,7 KiB, 361 hits)

 • Anunt public vanzare teren

  Anunt public (346,1 KiB, 408 hits)

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al Orasului Saliste

  Anunt public (187,0 KiB, 489 hits)

  Formular de insriere (146,0 KiB, 251 hits)

  Proces verbal 13.09.2019 (33,8 KiB, 237 hits)

  Rezultate concurs 20.09.2019 (34,9 KiB, 311 hits)

  Proces verbal privind rezultatele obitinute la interviu (32,3 KiB, 232 hits)

 • Diverse

  Anunt 1226.2019 (131,1 KiB, 577 hits)

  Anunt 1227.2019 (121,7 KiB, 472 hits)

 • Inregistrarea sistematica a terenurilor

  Anunt 14636.2018 (41,4 KiB, 381 hits)

  Informatii (192,5 KiB, 319 hits)

  Date de contact (289,7 KiB, 289 hits)

 • Anunturi diverse

  Anunt publicitar nr. 12813/22.10.2018 (40,8 KiB, 434 hits)

  Anunt publicitar (129,6 KiB, 508 hits)

  Anunt publicitar (29,1 KiB, 514 hits)

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 577 hits)

 • Concurs organizat in vederea obtinerii functiei publice de consilier juridic

  Proces verbal privind rezultatele obtinute de candidatii la proba scrisa (44,7 KiB, 732 hits)

  Proces_verbal_solutionare_contestatii_concurs_consilier_juridic.pdf (39,0 KiB, 491 hits)

  Raportul final al concursului (86,1 KiB, 736 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 488 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 451 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 509 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 505 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 551 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 489 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 566 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 799 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 510 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 740 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 395 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 479 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 594 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 501 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 501 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 450 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 506 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 538 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 512 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 504 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 518 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 460 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 467 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 462 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 462 hits)

 • Anunt – Legea 153/2017

  Anunt public la data de 31.03.2021 (116,8 KiB, 7 hits)

  Anunt public privind Legea nr. 153 din 2017 (516,8 KiB, 978 hits)

  Anunt public (76,3 KiB, 352 hits)

  Anunt public la 30.09.2018 (103,2 KiB, 276 hits)

  Anunt public la 31.03.2019 (71,8 KiB, 247 hits)

  Anunt public la 30.09.2019 (56,2 KiB, 201 hits)

 • Servicii de intocmire procedura in scopul contractarii de imprumuturi/instrumente financiare

  Invitatie depunere oferta (42,5 KiB, 411 hits)

 • Anunt – servicii de administrare si gestine Camin Cultural sat Vale

  Anunt Public (43,8 KiB, 589 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Proces Verbal - solutionare contestatie (819,2 KiB, 700 hits)

  Raportul procedurii de atribuire (2,1 MiB, 874 hits)

  Anunt publicitar (190,6 KiB, 562 hits)

  HCL - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne (2,4 MiB, 493 hits)

  HCL - privind validarea Consiliului Local al orasului Saliste (467,9 KiB, 441 hits)

  Sentinta validare Primar oras Saliste (623,4 KiB, 438 hits)

  Bugetul rectificat la data de 31.12.2016 (1,0 MiB, 408 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 469 hits)

  Fila balanta 2017 (208,2 KiB, 466 hits)

  Lista principalii contribuabili (184,9 KiB, 566 hits)

  Registrul datoriei publice locale (995,7 KiB, 415 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.03.2017 (42,9 KiB, 483 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.12.2016 (264,2 KiB, 396 hits)

  Grafic Rambursare (262,8 KiB, 427 hits)

  Bugetul local al Orasului Saliste pentru anul 2017 (1,2 MiB, 449 hits)

  Model contract finantare rambursabila (175,0 KiB, 747 hits)

  Notificare cesiune creanta (205,3 KiB, 613 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 - 9 (123,1 KiB, 456 hits)

  Acord cadru (3,5 MiB, 657 hits)

  Adresa - plati restante (144,7 KiB, 437 hits)

  C.I.F. - Oras Saliste (166,7 KiB, 391 hits)

  Declaratie (258,4 KiB, 398 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 10 - 12 (605,1 KiB, 471 hits)

  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Orasului Saliste (6,5 MiB, 444 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 458 hits)

  Adresa - plati restante 31.12.2016 (141,8 KiB, 358 hits)

  Declaratie pe evitare conflict de interese (12,8 KiB, 394 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 13 - 17 (1,3 MiB, 523 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 18 - 19 (44,2 KiB, 420 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 20 - 21 (40,6 KiB, 405 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 22 - 24 (64,8 KiB, 431 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 25 (41,3 KiB, 505 hits)

 • Anunt public

  Anunt public (33,3 KiB, 522 hits)

 • Anunt – solicitare oferta de pret

  Anunt - solicitare oferta de pret (40,9 KiB, 515 hits)

 • Proces verbal – licitatie

  Proces verbal - licitatie 24.11.2016 (27,8 KiB, 614 hits)

 • Anunt public

  Anunt Public (426,9 KiB, 1.039 hits)