Anunţuri publice

 • Anunt privind comunicarea prin publicitate

  Anunt individual privind comunicarea prin publicitate (180,7 KiB, 924 hits)

 • Anunt public vanzare teren

  Anunt public (346,1 KiB, 1.041 hits)

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al Orasului Saliste

  Anunt public (187,0 KiB, 859 hits)

  Formular de insriere (146,0 KiB, 580 hits)

  Proces verbal 13.09.2019 (33,8 KiB, 545 hits)

  Rezultate concurs 20.09.2019 (34,9 KiB, 627 hits)

  Proces verbal privind rezultatele obitinute la interviu (32,3 KiB, 570 hits)

 • Diverse

  Anunt 1226.2019 (131,1 KiB, 940 hits)

  Anunt 1227.2019 (121,7 KiB, 832 hits)

 • Inregistrarea sistematica a terenurilor

  Inregistrare sistematica terenuri Saliste (2,2 MiB, 149 hits)

  Anunt 14636.2018 (41,4 KiB, 762 hits)

  Informatii (192,5 KiB, 698 hits)

  Date de contact (289,7 KiB, 670 hits)

 • Anunturi diverse

  Anunt publicitar nr. 12813/22.10.2018 (40,8 KiB, 760 hits)

  Anunt publicitar (129,6 KiB, 844 hits)

  Anunt publicitar (29,1 KiB, 841 hits)

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 1.184 hits)

 • Concurs organizat in vederea obtinerii functiei publice de consilier juridic

  Proces verbal privind rezultatele obtinute de candidatii la proba scrisa (44,7 KiB, 1.101 hits)

  Proces_verbal_solutionare_contestatii_concurs_consilier_juridic.pdf (39,0 KiB, 819 hits)

  Raportul final al concursului (86,1 KiB, 1.099 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 883 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 865 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 1.012 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 1.007 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 1.074 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 968 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 1.043 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 1.359 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 954 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 1.210 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 723 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 927 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 1.071 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 962 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 962 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 950 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 993 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 975 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 988 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 971 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 1.040 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 887 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 897 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 808 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 925 hits)

 • Anunt – Legea 153/2017

  Anunt public la data de 31.03.2021 (116,8 KiB, 403 hits)

  Anunt public privind Legea nr. 153 din 2017 (516,8 KiB, 1.719 hits)

  Anunt public (76,3 KiB, 680 hits)

  Anunt public la 30.09.2018 (103,2 KiB, 599 hits)

  Anunt public la 31.03.2019 (71,8 KiB, 572 hits)

  Anunt public la 30.09.2019 (56,2 KiB, 531 hits)

 • Servicii de intocmire procedura in scopul contractarii de imprumuturi/instrumente financiare

  Invitatie depunere oferta (42,5 KiB, 766 hits)

 • Anunt – servicii de administrare si gestine Camin Cultural sat Vale

  Anunt Public (43,8 KiB, 899 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Proces Verbal - solutionare contestatie (819,2 KiB, 1.131 hits)

  Raportul procedurii de atribuire (2,1 MiB, 1.239 hits)

  Anunt publicitar (190,6 KiB, 877 hits)

  HCL - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne (2,4 MiB, 820 hits)

  HCL - privind validarea Consiliului Local al orasului Saliste (467,9 KiB, 796 hits)

  Sentinta validare Primar oras Saliste (623,4 KiB, 788 hits)

  Bugetul rectificat la data de 31.12.2016 (1,0 MiB, 702 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 781 hits)

  Fila balanta 2017 (208,2 KiB, 760 hits)

  Lista principalii contribuabili (184,9 KiB, 916 hits)

  Registrul datoriei publice locale (995,7 KiB, 757 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.03.2017 (42,9 KiB, 790 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.12.2016 (264,2 KiB, 715 hits)

  Grafic Rambursare (262,8 KiB, 724 hits)

  Bugetul local al Orasului Saliste pentru anul 2017 (1,2 MiB, 765 hits)

  Model contract finantare rambursabila (175,0 KiB, 1.051 hits)

  Notificare cesiune creanta (205,3 KiB, 946 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 - 9 (123,1 KiB, 780 hits)

  Acord cadru (3,5 MiB, 1.034 hits)

  Adresa - plati restante (144,7 KiB, 758 hits)

  C.I.F. - Oras Saliste (166,7 KiB, 689 hits)

  Declaratie (258,4 KiB, 720 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 10 - 12 (605,1 KiB, 823 hits)

  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Orasului Saliste (6,5 MiB, 797 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 782 hits)

  Adresa - plati restante 31.12.2016 (141,8 KiB, 655 hits)

  Declaratie pe evitare conflict de interese (12,8 KiB, 679 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 13 - 17 (1,3 MiB, 859 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 18 - 19 (44,2 KiB, 746 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 20 - 21 (40,6 KiB, 725 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 22 - 24 (64,8 KiB, 760 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 25 (41,3 KiB, 842 hits)

 • Anunt public

  Anunt public (33,3 KiB, 830 hits)

 • Anunt – solicitare oferta de pret

  Anunt - solicitare oferta de pret (40,9 KiB, 851 hits)

 • Proces verbal – licitatie

  Proces verbal - licitatie 24.11.2016 (27,8 KiB, 958 hits)

 • Anunt public

  Anunt Public (426,9 KiB, 1.371 hits)