Anunţuri publice

 • Anunt privind comunicarea prin publicitate

  Anunt individual privind comunicarea prin publicitate (180,7 KiB, 82 hits)

 • Anunt public vanzare teren

  Anunt public (346,1 KiB, 91 hits)

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al Orasului Saliste

  Anunt public (187,0 KiB, 339 hits)

  Formular de insriere (146,0 KiB, 125 hits)

  Proces verbal 13.09.2019 (33,8 KiB, 97 hits)

  Rezultate concurs 20.09.2019 (34,9 KiB, 149 hits)

  Proces verbal privind rezultatele obitinute la interviu (32,3 KiB, 95 hits)

 • Diverse

  Anunt 1226.2019 (131,1 KiB, 422 hits)

  Anunt 1227.2019 (121,7 KiB, 330 hits)

 • Inregistrarea sistematica a terenurilor

  Anunt 14636.2018 (41,4 KiB, 239 hits)

  Informatii (192,5 KiB, 168 hits)

  Date de contact (289,7 KiB, 149 hits)

 • Anunturi diverse

  Anunt publicitar nr. 12813/22.10.2018 (40,8 KiB, 306 hits)

  Anunt publicitar (129,6 KiB, 386 hits)

  Anunt publicitar (29,1 KiB, 382 hits)

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 270 hits)

 • Concurs organizat in vederea obtinerii functiei publice de consilier juridic

  Proces verbal privind rezultatele obtinute de candidatii la proba scrisa (44,7 KiB, 577 hits)

  Proces_verbal_solutionare_contestatii_concurs_consilier_juridic.pdf (39,0 KiB, 348 hits)

  Raportul final al concursului (86,1 KiB, 585 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 289 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 308 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 303 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 292 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 332 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 289 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 374 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 507 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 311 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 522 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 261 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 287 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 371 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 273 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 273 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 260 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 290 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 324 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 306 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 282 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 315 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 269 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 276 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 290 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 276 hits)

 • Anunt – Legea 153/2017

  Anunt public privind Legea nr. 153 din 2017 (516,8 KiB, 714 hits)

  Anunt public (76,3 KiB, 232 hits)

  Anunt public la 30.09.2018 (103,2 KiB, 160 hits)

  Anunt public la 31.03.2019 (71,8 KiB, 109 hits)

  Anunt public la 30.09.2019 (56,2 KiB, 71 hits)

 • Servicii de intocmire procedura in scopul contractarii de imprumuturi/instrumente financiare

  Invitatie depunere oferta (42,5 KiB, 277 hits)

 • Anunt – servicii de administrare si gestine Camin Cultural sat Vale

  Anunt Public (43,8 KiB, 464 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Proces Verbal - solutionare contestatie (819,2 KiB, 506 hits)

  Raportul procedurii de atribuire (2,1 MiB, 718 hits)

  Anunt publicitar (190,6 KiB, 450 hits)

  HCL - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne (2,4 MiB, 377 hits)

  HCL - privind validarea Consiliului Local al orasului Saliste (467,9 KiB, 319 hits)

  Sentinta validare Primar oras Saliste (623,4 KiB, 324 hits)

  Bugetul rectificat la data de 31.12.2016 (1,0 MiB, 289 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 354 hits)

  Fila balanta 2017 (208,2 KiB, 358 hits)

  Lista principalii contribuabili (184,9 KiB, 452 hits)

  Registrul datoriei publice locale (995,7 KiB, 299 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.03.2017 (42,9 KiB, 364 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.12.2016 (264,2 KiB, 282 hits)

  Grafic Rambursare (262,8 KiB, 311 hits)

  Bugetul local al Orasului Saliste pentru anul 2017 (1,2 MiB, 329 hits)

  Model contract finantare rambursabila (175,0 KiB, 631 hits)

  Notificare cesiune creanta (205,3 KiB, 473 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 - 9 (123,1 KiB, 334 hits)

  Acord cadru (3,5 MiB, 485 hits)

  Adresa - plati restante (144,7 KiB, 316 hits)

  C.I.F. - Oras Saliste (166,7 KiB, 293 hits)

  Declaratie (258,4 KiB, 289 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 10 - 12 (605,1 KiB, 358 hits)

  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Orasului Saliste (6,5 MiB, 337 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 337 hits)

  Adresa - plati restante 31.12.2016 (141,8 KiB, 260 hits)

  Declaratie pe evitare conflict de interese (12,8 KiB, 281 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 13 - 17 (1,3 MiB, 409 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 18 - 19 (44,2 KiB, 312 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 20 - 21 (40,6 KiB, 294 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 22 - 24 (64,8 KiB, 330 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 25 (41,3 KiB, 375 hits)

 • Anunt public

  Anunt public (33,3 KiB, 411 hits)

 • Anunt – solicitare oferta de pret

  Anunt - solicitare oferta de pret (40,9 KiB, 390 hits)

 • Proces verbal – licitatie

  Proces verbal - licitatie 24.11.2016 (27,8 KiB, 479 hits)

 • Anunt public

  Anunt Public (426,9 KiB, 931 hits)