Anunţuri publice

 • Anunt privind comunicarea prin publicitate

  Anunt individual privind comunicarea prin publicitate (180,7 KiB, 464 hits)

 • Anunt public vanzare teren

  Anunt public (346,1 KiB, 510 hits)

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al Orasului Saliste

  Anunt public (187,0 KiB, 545 hits)

  Formular de insriere (146,0 KiB, 292 hits)

  Proces verbal 13.09.2019 (33,8 KiB, 272 hits)

  Rezultate concurs 20.09.2019 (34,9 KiB, 353 hits)

  Proces verbal privind rezultatele obitinute la interviu (32,3 KiB, 275 hits)

 • Diverse

  Anunt 1226.2019 (131,1 KiB, 617 hits)

  Anunt 1227.2019 (121,7 KiB, 522 hits)

 • Inregistrarea sistematica a terenurilor

  Anunt 14636.2018 (41,4 KiB, 425 hits)

  Informatii (192,5 KiB, 357 hits)

  Date de contact (289,7 KiB, 332 hits)

 • Anunturi diverse

  Anunt publicitar nr. 12813/22.10.2018 (40,8 KiB, 477 hits)

  Anunt publicitar (129,6 KiB, 536 hits)

  Anunt publicitar (29,1 KiB, 552 hits)

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 673 hits)

 • Concurs organizat in vederea obtinerii functiei publice de consilier juridic

  Proces verbal privind rezultatele obtinute de candidatii la proba scrisa (44,7 KiB, 777 hits)

  Proces_verbal_solutionare_contestatii_concurs_consilier_juridic.pdf (39,0 KiB, 533 hits)

  Raportul final al concursului (86,1 KiB, 782 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 546 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 506 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 591 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 587 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 633 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 570 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 640 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 905 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 580 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 821 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 433 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 544 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 679 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 580 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 580 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 536 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 583 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 606 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 600 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 585 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 592 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 523 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 529 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 500 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 526 hits)

 • Anunt – Legea 153/2017

  Anunt public la data de 31.03.2021 (116,8 KiB, 48 hits)

  Anunt public privind Legea nr. 153 din 2017 (516,8 KiB, 1.058 hits)

  Anunt public (76,3 KiB, 398 hits)

  Anunt public la 30.09.2018 (103,2 KiB, 311 hits)

  Anunt public la 31.03.2019 (71,8 KiB, 295 hits)

  Anunt public la 30.09.2019 (56,2 KiB, 244 hits)

 • Servicii de intocmire procedura in scopul contractarii de imprumuturi/instrumente financiare

  Invitatie depunere oferta (42,5 KiB, 456 hits)

 • Anunt – servicii de administrare si gestine Camin Cultural sat Vale

  Anunt Public (43,8 KiB, 625 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Proces Verbal - solutionare contestatie (819,2 KiB, 764 hits)

  Raportul procedurii de atribuire (2,1 MiB, 928 hits)

  Anunt publicitar (190,6 KiB, 604 hits)

  HCL - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne (2,4 MiB, 541 hits)

  HCL - privind validarea Consiliului Local al orasului Saliste (467,9 KiB, 490 hits)

  Sentinta validare Primar oras Saliste (623,4 KiB, 485 hits)

  Bugetul rectificat la data de 31.12.2016 (1,0 MiB, 446 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 518 hits)

  Fila balanta 2017 (208,2 KiB, 506 hits)

  Lista principalii contribuabili (184,9 KiB, 611 hits)

  Registrul datoriei publice locale (995,7 KiB, 460 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.03.2017 (42,9 KiB, 521 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.12.2016 (264,2 KiB, 442 hits)

  Grafic Rambursare (262,8 KiB, 468 hits)

  Bugetul local al Orasului Saliste pentru anul 2017 (1,2 MiB, 495 hits)

  Model contract finantare rambursabila (175,0 KiB, 775 hits)

  Notificare cesiune creanta (205,3 KiB, 662 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 - 9 (123,1 KiB, 501 hits)

  Acord cadru (3,5 MiB, 703 hits)

  Adresa - plati restante (144,7 KiB, 483 hits)

  C.I.F. - Oras Saliste (166,7 KiB, 428 hits)

  Declaratie (258,4 KiB, 443 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 10 - 12 (605,1 KiB, 521 hits)

  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Orasului Saliste (6,5 MiB, 478 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 509 hits)

  Adresa - plati restante 31.12.2016 (141,8 KiB, 394 hits)

  Declaratie pe evitare conflict de interese (12,8 KiB, 427 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 13 - 17 (1,3 MiB, 569 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 18 - 19 (44,2 KiB, 462 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 20 - 21 (40,6 KiB, 445 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 22 - 24 (64,8 KiB, 473 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 25 (41,3 KiB, 554 hits)

 • Anunt public

  Anunt public (33,3 KiB, 557 hits)

 • Anunt – solicitare oferta de pret

  Anunt - solicitare oferta de pret (40,9 KiB, 545 hits)

 • Proces verbal – licitatie

  Proces verbal - licitatie 24.11.2016 (27,8 KiB, 656 hits)

 • Anunt public

  Anunt Public (426,9 KiB, 1.081 hits)