Anunţuri publice

 • Anunt privind comunicarea prin publicitate

  Anunt individual privind comunicarea prin publicitate (180,7 KiB, 119 hits)

 • Anunt public vanzare teren

  Anunt public (346,1 KiB, 150 hits)

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al Orasului Saliste

  Anunt public (187,0 KiB, 382 hits)

  Formular de insriere (146,0 KiB, 163 hits)

  Proces verbal 13.09.2019 (33,8 KiB, 141 hits)

  Rezultate concurs 20.09.2019 (34,9 KiB, 198 hits)

  Proces verbal privind rezultatele obitinute la interviu (32,3 KiB, 133 hits)

 • Diverse

  Anunt 1226.2019 (131,1 KiB, 466 hits)

  Anunt 1227.2019 (121,7 KiB, 363 hits)

 • Inregistrarea sistematica a terenurilor

  Anunt 14636.2018 (41,4 KiB, 281 hits)

  Informatii (192,5 KiB, 211 hits)

  Date de contact (289,7 KiB, 190 hits)

 • Anunturi diverse

  Anunt publicitar nr. 12813/22.10.2018 (40,8 KiB, 347 hits)

  Anunt publicitar (129,6 KiB, 420 hits)

  Anunt publicitar (29,1 KiB, 414 hits)

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 337 hits)

 • Concurs organizat in vederea obtinerii functiei publice de consilier juridic

  Proces verbal privind rezultatele obtinute de candidatii la proba scrisa (44,7 KiB, 619 hits)

  Proces_verbal_solutionare_contestatii_concurs_consilier_juridic.pdf (39,0 KiB, 383 hits)

  Raportul final al concursului (86,1 KiB, 627 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 337 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 340 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 338 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 333 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 369 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 322 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 406 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 567 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 342 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 563 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 294 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 320 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 409 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 303 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 303 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 289 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 327 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 365 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 342 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 317 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 344 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 305 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 309 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 331 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 307 hits)

 • Anunt – Legea 153/2017

  Anunt public privind Legea nr. 153 din 2017 (516,8 KiB, 782 hits)

  Anunt public (76,3 KiB, 264 hits)

  Anunt public la 30.09.2018 (103,2 KiB, 190 hits)

  Anunt public la 31.03.2019 (71,8 KiB, 141 hits)

  Anunt public la 30.09.2019 (56,2 KiB, 106 hits)

 • Servicii de intocmire procedura in scopul contractarii de imprumuturi/instrumente financiare

  Invitatie depunere oferta (42,5 KiB, 313 hits)

 • Anunt – servicii de administrare si gestine Camin Cultural sat Vale

  Anunt Public (43,8 KiB, 498 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Proces Verbal - solutionare contestatie (819,2 KiB, 564 hits)

  Raportul procedurii de atribuire (2,1 MiB, 752 hits)

  Anunt publicitar (190,6 KiB, 483 hits)

  HCL - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne (2,4 MiB, 410 hits)

  HCL - privind validarea Consiliului Local al orasului Saliste (467,9 KiB, 350 hits)

  Sentinta validare Primar oras Saliste (623,4 KiB, 349 hits)

  Bugetul rectificat la data de 31.12.2016 (1,0 MiB, 319 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 382 hits)

  Fila balanta 2017 (208,2 KiB, 390 hits)

  Lista principalii contribuabili (184,9 KiB, 482 hits)

  Registrul datoriei publice locale (995,7 KiB, 334 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.03.2017 (42,9 KiB, 389 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.12.2016 (264,2 KiB, 310 hits)

  Grafic Rambursare (262,8 KiB, 337 hits)

  Bugetul local al Orasului Saliste pentru anul 2017 (1,2 MiB, 359 hits)

  Model contract finantare rambursabila (175,0 KiB, 661 hits)

  Notificare cesiune creanta (205,3 KiB, 514 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 - 9 (123,1 KiB, 365 hits)

  Acord cadru (3,5 MiB, 520 hits)

  Adresa - plati restante (144,7 KiB, 346 hits)

  C.I.F. - Oras Saliste (166,7 KiB, 321 hits)

  Declaratie (258,4 KiB, 315 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 10 - 12 (605,1 KiB, 381 hits)

  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Orasului Saliste (6,5 MiB, 365 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 367 hits)

  Adresa - plati restante 31.12.2016 (141,8 KiB, 286 hits)

  Declaratie pe evitare conflict de interese (12,8 KiB, 313 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 13 - 17 (1,3 MiB, 443 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 18 - 19 (44,2 KiB, 339 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 20 - 21 (40,6 KiB, 324 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 22 - 24 (64,8 KiB, 359 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 25 (41,3 KiB, 409 hits)

 • Anunt public

  Anunt public (33,3 KiB, 442 hits)

 • Anunt – solicitare oferta de pret

  Anunt - solicitare oferta de pret (40,9 KiB, 424 hits)

 • Proces verbal – licitatie

  Proces verbal - licitatie 24.11.2016 (27,8 KiB, 510 hits)

 • Anunt public

  Anunt Public (426,9 KiB, 957 hits)