Anunţuri publice

 • Anunt privind comunicarea prin publicitate

  Anunt individual privind comunicarea prin publicitate (180,7 KiB, 185 hits)

 • Anunt public vanzare teren

  Anunt public (346,1 KiB, 218 hits)

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al Orasului Saliste

  Anunt public (187,0 KiB, 425 hits)

  Formular de insriere (146,0 KiB, 195 hits)

  Proces verbal 13.09.2019 (33,8 KiB, 181 hits)

  Rezultate concurs 20.09.2019 (34,9 KiB, 246 hits)

  Proces verbal privind rezultatele obitinute la interviu (32,3 KiB, 170 hits)

 • Diverse

  Anunt 1226.2019 (131,1 KiB, 503 hits)

  Anunt 1227.2019 (121,7 KiB, 402 hits)

 • Inregistrarea sistematica a terenurilor

  Anunt 14636.2018 (41,4 KiB, 314 hits)

  Informatii (192,5 KiB, 254 hits)

  Date de contact (289,7 KiB, 228 hits)

 • Anunturi diverse

  Anunt publicitar nr. 12813/22.10.2018 (40,8 KiB, 374 hits)

  Anunt publicitar (129,6 KiB, 457 hits)

  Anunt publicitar (29,1 KiB, 454 hits)

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 402 hits)

 • Concurs organizat in vederea obtinerii functiei publice de consilier juridic

  Proces verbal privind rezultatele obtinute de candidatii la proba scrisa (44,7 KiB, 669 hits)

  Proces_verbal_solutionare_contestatii_concurs_consilier_juridic.pdf (39,0 KiB, 427 hits)

  Raportul final al concursului (86,1 KiB, 669 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 397 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 383 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 382 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 376 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 418 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 364 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 445 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 628 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 387 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 605 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 337 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 358 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 454 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 359 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 359 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 331 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 381 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 414 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 386 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 367 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 386 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 339 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 344 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 380 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 347 hits)

 • Anunt – Legea 153/2017

  Anunt public privind Legea nr. 153 din 2017 (516,8 KiB, 842 hits)

  Anunt public (76,3 KiB, 297 hits)

  Anunt public la 30.09.2018 (103,2 KiB, 222 hits)

  Anunt public la 31.03.2019 (71,8 KiB, 182 hits)

  Anunt public la 30.09.2019 (56,2 KiB, 142 hits)

 • Servicii de intocmire procedura in scopul contractarii de imprumuturi/instrumente financiare

  Invitatie depunere oferta (42,5 KiB, 354 hits)

 • Anunt – servicii de administrare si gestine Camin Cultural sat Vale

  Anunt Public (43,8 KiB, 537 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Proces Verbal - solutionare contestatie (819,2 KiB, 612 hits)

  Raportul procedurii de atribuire (2,1 MiB, 799 hits)

  Anunt publicitar (190,6 KiB, 513 hits)

  HCL - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne (2,4 MiB, 436 hits)

  HCL - privind validarea Consiliului Local al orasului Saliste (467,9 KiB, 386 hits)

  Sentinta validare Primar oras Saliste (623,4 KiB, 377 hits)

  Bugetul rectificat la data de 31.12.2016 (1,0 MiB, 351 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 417 hits)

  Fila balanta 2017 (208,2 KiB, 419 hits)

  Lista principalii contribuabili (184,9 KiB, 513 hits)

  Registrul datoriei publice locale (995,7 KiB, 359 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.03.2017 (42,9 KiB, 419 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.12.2016 (264,2 KiB, 342 hits)

  Grafic Rambursare (262,8 KiB, 372 hits)

  Bugetul local al Orasului Saliste pentru anul 2017 (1,2 MiB, 393 hits)

  Model contract finantare rambursabila (175,0 KiB, 698 hits)

  Notificare cesiune creanta (205,3 KiB, 548 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 - 9 (123,1 KiB, 400 hits)

  Acord cadru (3,5 MiB, 563 hits)

  Adresa - plati restante (144,7 KiB, 383 hits)

  C.I.F. - Oras Saliste (166,7 KiB, 347 hits)

  Declaratie (258,4 KiB, 348 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 10 - 12 (605,1 KiB, 420 hits)

  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Orasului Saliste (6,5 MiB, 397 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 400 hits)

  Adresa - plati restante 31.12.2016 (141,8 KiB, 309 hits)

  Declaratie pe evitare conflict de interese (12,8 KiB, 341 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 13 - 17 (1,3 MiB, 474 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 18 - 19 (44,2 KiB, 373 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 20 - 21 (40,6 KiB, 353 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 22 - 24 (64,8 KiB, 384 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 25 (41,3 KiB, 447 hits)

 • Anunt public

  Anunt public (33,3 KiB, 475 hits)

 • Anunt – solicitare oferta de pret

  Anunt - solicitare oferta de pret (40,9 KiB, 462 hits)

 • Proces verbal – licitatie

  Proces verbal - licitatie 24.11.2016 (27,8 KiB, 554 hits)

 • Anunt public

  Anunt Public (426,9 KiB, 988 hits)