Anunţuri publice

 • Anunt privind comunicarea prin publicitate

  Anunt individual privind comunicarea prin publicitate (180,7 KiB, 39 hits)

 • Anunt public vanzare teren

  Anunt public (346,1 KiB, 49 hits)

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al Orasului Saliste

  Anunt public (187,0 KiB, 303 hits)

  Formular de insriere (146,0 KiB, 107 hits)

  Proces verbal 13.09.2019 (33,8 KiB, 79 hits)

  Rezultate concurs 20.09.2019 (34,9 KiB, 112 hits)

  Proces verbal privind rezultatele obitinute la interviu (32,3 KiB, 70 hits)

 • Diverse

  Anunt 1226.2019 (131,1 KiB, 396 hits)

  Anunt 1227.2019 (121,7 KiB, 289 hits)

 • Inregistrarea sistematica a terenurilor

  Anunt 14636.2018 (41,4 KiB, 208 hits)

  Informatii (192,5 KiB, 145 hits)

  Date de contact (289,7 KiB, 131 hits)

 • Anunturi diverse

  Anunt publicitar nr. 12813/22.10.2018 (40,8 KiB, 285 hits)

  Anunt publicitar (129,6 KiB, 364 hits)

  Anunt publicitar (29,1 KiB, 350 hits)

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 246 hits)

 • Concurs organizat in vederea obtinerii functiei publice de consilier juridic

  Proces verbal privind rezultatele obtinute de candidatii la proba scrisa (44,7 KiB, 546 hits)

  Proces_verbal_solutionare_contestatii_concurs_consilier_juridic.pdf (39,0 KiB, 330 hits)

  Raportul final al concursului (86,1 KiB, 552 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 270 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 287 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 282 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 272 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 313 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 271 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 351 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 469 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 288 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 499 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 243 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 268 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 345 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 253 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 253 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 243 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 268 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 298 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 289 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 261 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 287 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 247 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 257 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 269 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 258 hits)

 • Anunt – Legea 153/2017

  Anunt public privind Legea nr. 153 din 2017 (516,8 KiB, 611 hits)

  Anunt public (76,3 KiB, 211 hits)

  Anunt public la 30.09.2018 (103,2 KiB, 139 hits)

  Anunt public la 31.03.2019 (71,8 KiB, 90 hits)

  Anunt public la 30.09.2019 (56,2 KiB, 46 hits)

 • Servicii de intocmire procedura in scopul contractarii de imprumuturi/instrumente financiare

  Invitatie depunere oferta (42,5 KiB, 259 hits)

 • Anunt – servicii de administrare si gestine Camin Cultural sat Vale

  Anunt Public (43,8 KiB, 446 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Proces Verbal - solutionare contestatie (819,2 KiB, 470 hits)

  Raportul procedurii de atribuire (2,1 MiB, 680 hits)

  Anunt publicitar (190,6 KiB, 433 hits)

  HCL - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne (2,4 MiB, 356 hits)

  HCL - privind validarea Consiliului Local al orasului Saliste (467,9 KiB, 297 hits)

  Sentinta validare Primar oras Saliste (623,4 KiB, 306 hits)

  Bugetul rectificat la data de 31.12.2016 (1,0 MiB, 274 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 334 hits)

  Fila balanta 2017 (208,2 KiB, 341 hits)

  Lista principalii contribuabili (184,9 KiB, 426 hits)

  Registrul datoriei publice locale (995,7 KiB, 283 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.03.2017 (42,9 KiB, 349 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.12.2016 (264,2 KiB, 265 hits)

  Grafic Rambursare (262,8 KiB, 294 hits)

  Bugetul local al Orasului Saliste pentru anul 2017 (1,2 MiB, 306 hits)

  Model contract finantare rambursabila (175,0 KiB, 590 hits)

  Notificare cesiune creanta (205,3 KiB, 451 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 - 9 (123,1 KiB, 318 hits)

  Acord cadru (3,5 MiB, 461 hits)

  Adresa - plati restante (144,7 KiB, 297 hits)

  C.I.F. - Oras Saliste (166,7 KiB, 278 hits)

  Declaratie (258,4 KiB, 272 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 10 - 12 (605,1 KiB, 335 hits)

  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Orasului Saliste (6,5 MiB, 322 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 320 hits)

  Adresa - plati restante 31.12.2016 (141,8 KiB, 243 hits)

  Declaratie pe evitare conflict de interese (12,8 KiB, 263 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 13 - 17 (1,3 MiB, 389 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 18 - 19 (44,2 KiB, 296 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 20 - 21 (40,6 KiB, 279 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 22 - 24 (64,8 KiB, 313 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 25 (41,3 KiB, 360 hits)

 • Anunt public

  Anunt public (33,3 KiB, 388 hits)

 • Anunt – solicitare oferta de pret

  Anunt - solicitare oferta de pret (40,9 KiB, 369 hits)

 • Proces verbal – licitatie

  Proces verbal - licitatie 24.11.2016 (27,8 KiB, 464 hits)

 • Anunt public

  Anunt Public (426,9 KiB, 913 hits)