Anunţuri publice
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al Orasului Saliste

  Anunt public (187,0 KiB, 250 hits)

  Formular de insriere (146,0 KiB, 83 hits)

  Proces verbal 13.09.2019 (33,8 KiB, 50 hits)

  Rezultate concurs 20.09.2019 (34,9 KiB, 65 hits)

  Proces verbal privind rezultatele obitinute la interviu (32,3 KiB, 44 hits)

 • Diverse

  Anunt 1226.2019 (131,1 KiB, 354 hits)

  Anunt 1227.2019 (121,7 KiB, 260 hits)

 • Inregistrarea sistematica a terenurilor

  Anunt 14636.2018 (41,4 KiB, 177 hits)

  Informatii (192,5 KiB, 122 hits)

  Date de contact (289,7 KiB, 108 hits)

 • Anunturi diverse

  Anunt publicitar nr. 12813/22.10.2018 (40,8 KiB, 256 hits)

  Anunt publicitar (129,6 KiB, 345 hits)

  Anunt publicitar (29,1 KiB, 328 hits)

  Anunt Public privind OG nr. 28.2008 (106,8 KiB, 216 hits)

 • Concurs organizat in vederea obtinerii functiei publice de consilier juridic

  Proces verbal privind rezultatele obtinute de candidatii la proba scrisa (44,7 KiB, 501 hits)

  Proces_verbal_solutionare_contestatii_concurs_consilier_juridic.pdf (39,0 KiB, 310 hits)

  Raportul final al concursului (86,1 KiB, 521 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Raportul procedurii de atribuire (102,0 KiB, 241 hits)

  Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (70,3 KiB, 256 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 4 (30,7 KiB, 263 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 3 (154,5 KiB, 251 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 2 (129,1 KiB, 294 hits)

  Adresa plati restante la 29.09.2017 (140,6 KiB, 249 hits)

  Lista principalilor contribuabili cu pondere in Bugetul local a data de 30.09.2017 (34,7 KiB, 320 hits)

  Registrul Juridic (75,4 KiB, 424 hits)

  Raspuns la solicitare de clarificari nr. 1 (105,7 KiB, 265 hits)

  1 ANUNT DE PARTICIPARE (1,5 MiB, 462 hits)

  2 FORMULAR DE OFERTA (13,3 KiB, 224 hits)

  3 GRAFIC RAMBURSARE (26,7 KiB, 251 hits)

  4 HCL NR. 111/2017 (12,4 MiB, 321 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 223 hits)

  5 GRAD DE INDATORARE (345,7 KiB, 223 hits)

  6 FACTORI CALITATIVI (211,3 KiB, 219 hits)

  7 BUGET RECTIFICAT - SEPTEMBRIE 2017 (9,3 MiB, 248 hits)

  8 CALCULTE INDICATORI - OCTOMBRIE 2017 (14,3 KiB, 276 hits)

  9 CUI ORAS SALISTE (166,7 KiB, 265 hits)

  10 REGISTRTUL DATORIEI PUBLICE LA 31.12.2016 (995,7 KiB, 242 hits)

  11 SENTINTA NR . 206/2016 DE VALIDARE A PRIMARULUI (623,4 KiB, 264 hits)

  12 HCL - VALIDARE CONSILIUL LOCAL (467,9 KiB, 230 hits)

  13 Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 238 hits)

  14 Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 250 hits)

  15 Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 241 hits)

 • Anunt – Legea 153/2017

  Anunt public privind Legea nr. 153 din 2017 (516,8 KiB, 571 hits)

  Anunt public (76,3 KiB, 186 hits)

  Anunt public la 30.09.2018 (103,2 KiB, 119 hits)

  Anunt public la 31.03.2019 (71,8 KiB, 63 hits)

  Anunt public la 30.09.2019 (56,2 KiB, 15 hits)

 • Servicii de intocmire procedura in scopul contractarii de imprumuturi/instrumente financiare

  Invitatie depunere oferta (42,5 KiB, 233 hits)

 • Anunt – servicii de administrare si gestine Camin Cultural sat Vale

  Anunt Public (43,8 KiB, 421 hits)

 • Anunt – contractare finantare rambursabila interna

  Proces Verbal - solutionare contestatie (819,2 KiB, 441 hits)

  Raportul procedurii de atribuire (2,1 MiB, 650 hits)

  Anunt publicitar (190,6 KiB, 415 hits)

  HCL - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne (2,4 MiB, 332 hits)

  HCL - privind validarea Consiliului Local al orasului Saliste (467,9 KiB, 278 hits)

  Sentinta validare Primar oras Saliste (623,4 KiB, 288 hits)

  Bugetul rectificat la data de 31.12.2016 (1,0 MiB, 254 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 315 hits)

  Fila balanta 2017 (208,2 KiB, 323 hits)

  Lista principalii contribuabili (184,9 KiB, 393 hits)

  Registrul datoriei publice locale (995,7 KiB, 264 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.03.2017 (42,9 KiB, 331 hits)

  Calculul gradului de indatorare la 31.12.2016 (264,2 KiB, 246 hits)

  Grafic Rambursare (262,8 KiB, 262 hits)

  Bugetul local al Orasului Saliste pentru anul 2017 (1,2 MiB, 286 hits)

  Model contract finantare rambursabila (175,0 KiB, 566 hits)

  Notificare cesiune creanta (205,3 KiB, 431 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 1 - 9 (123,1 KiB, 298 hits)

  Acord cadru (3,5 MiB, 429 hits)

  Adresa - plati restante (144,7 KiB, 267 hits)

  C.I.F. - Oras Saliste (166,7 KiB, 260 hits)

  Declaratie (258,4 KiB, 252 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 10 - 12 (605,1 KiB, 301 hits)

  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Orasului Saliste (6,5 MiB, 297 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 298 hits)

  Adresa - plati restante 31.12.2016 (141,8 KiB, 227 hits)

  Declaratie pe evitare conflict de interese (12,8 KiB, 248 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 13 - 17 (1,3 MiB, 367 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 18 - 19 (44,2 KiB, 274 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 20 - 21 (40,6 KiB, 251 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 22 - 24 (64,8 KiB, 288 hits)

  Raspuns la solicitari de clarificari nr. 25 (41,3 KiB, 341 hits)

 • Anunt public

  Anunt public (33,3 KiB, 362 hits)

 • Anunt – solicitare oferta de pret

  Anunt - solicitare oferta de pret (40,9 KiB, 346 hits)

 • Proces verbal – licitatie

  Proces verbal - licitatie 24.11.2016 (27,8 KiB, 445 hits)

 • Anunt public

  Anunt Public (426,9 KiB, 890 hits)