Procedura de vânzare a terenului agricol – extravilan

Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

 

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Agricol si Cadastru
Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Agricol si Cadastru, unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model anexat), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model anexat) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii Biroul Agricol si Cadastru va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Orasului Săliște și pe pagina de internet a primăriei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Agricol si Cadastru va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare 
În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Agricol si Cadastru va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:
– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător
Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Agricol si Cadastru.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Agricol si Cadastru va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător. 
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Agricol si Cadastru va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Unde se depun actele

Sediul central al Primăriei, Str. Șteaza, nr.9,

Pentru mai multe informații contactați Biroul Agricol si Cadastru

Telefon: 0269/553572, int. 113

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

  Acte necesare (16,8 KiB, 719 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane fizice (77,9 KiB, 662 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane juridice (105,8 KiB, 368 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane fizice (30,5 KiB, 543 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane juridice (30,3 KiB, 305 hits)

OFERTE DE VANZARE TEREN

  • 2019

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,1 KiB, 344 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 155 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (41,8 KiB, 118 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,9 KiB, 116 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,8 KiB, 118 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,6 KiB, 93 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,1 KiB, 87 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,0 KiB, 101 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (53,6 KiB, 94 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,3 KiB, 87 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,4 KiB, 98 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,7 KiB, 94 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,6 KiB, 97 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 89 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,4 KiB, 77 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,9 KiB, 89 hits)

  17 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 82 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (52,9 KiB, 99 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 83 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 79 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,2 KiB, 80 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,4 KiB, 65 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,5 KiB, 77 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,7 KiB, 79 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,4 KiB, 91 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,0 KiB, 72 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,7 KiB, 63 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,9 KiB, 87 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,3 KiB, 79 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 95 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 95 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,9 KiB, 88 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 91 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 81 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,1 KiB, 89 hits)

  35 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,7 KiB, 91 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,1 KiB, 109 hits)

  • 2018

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,5 KiB, 250 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,9 KiB, 186 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,6 KiB, 138 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 125 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (66,0 KiB, 131 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,5 KiB, 138 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,6 KiB, 110 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,6 KiB, 130 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,3 KiB, 154 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 117 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,9 KiB, 111 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 117 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (60,3 KiB, 157 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (75,1 KiB, 92 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,7 KiB, 109 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (88,7 KiB, 99 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,2 KiB, 105 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,7 KiB, 111 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (118,3 KiB, 107 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,8 KiB, 128 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,7 KiB, 104 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,1 KiB, 105 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,1 KiB, 106 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 153 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 105 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,2 KiB, 118 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 127 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 124 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,6 KiB, 119 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (121,8 KiB, 102 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (115,1 KiB, 121 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,7 KiB, 121 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 114 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 114 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,3 KiB, 129 hits)

  37 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 142 hits)

  38 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,9 KiB, 134 hits)

  39 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 138 hits)

  40 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 147 hits)

  41 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,1 KiB, 102 hits)

  42 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,5 KiB, 117 hits)

  43 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,5 KiB, 121 hits)

  44 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,8 KiB, 105 hits)

  45 Oferta de vanzare teren persoane fizice (77,4 KiB, 154 hits)

  48 Oferta de vanzare teren persoane fizice (85,4 KiB, 131 hits)

  47 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,0 KiB, 130 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 138 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 92 hits)

  50 Oferta de vanzare teren persoane fizice (80,6 KiB, 127 hits)

  51 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 107 hits)

  52 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 105 hits)

  53 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 96 hits)

  54 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 114 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 118 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 85 hits)

  56 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 90 hits)

  57 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,5 KiB, 103 hits)

  58 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,3 KiB, 119 hits)

  59 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,5 KiB, 156 hits)

  60 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,5 KiB, 147 hits)

  61 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,7 KiB, 97 hits)

  62 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 95 hits)

  63_Oferta_de_vanzare_teren_persoane_fizice.pdf (70,5 KiB, 95 hits)

  64 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,8 KiB, 124 hits)

  65 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 152 hits)

  66 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 107 hits)

  67 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 101 hits)

  68 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,7 KiB, 114 hits)

  69 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 133 hits)

  70 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,6 KiB, 112 hits)

  71 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,0 KiB, 108 hits)

  72 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,8 KiB, 137 hits)

  73 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,7 KiB, 119 hits)

  74 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 108 hits)

  75 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,2 KiB, 124 hits)

  76 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,4 KiB, 127 hits)

  77 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,4 KiB, 111 hits)

  78 Oferta de vanzare teren persoane fizice (112,0 KiB, 105 hits)

  79 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,7 KiB, 142 hits)

  80 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 140 hits)

  • 2017

  1. Oferta de vanzare teren (64,0 KiB, 431 hits)

  2. Oferta de vanzare teren (59,0 KiB, 265 hits)

  3. Oferta de vanzare teren (61,0 KiB, 267 hits)

  4. Oferta de vanzare teren (60,4 KiB, 256 hits)

  5. Oferta de vanzare teren (58,8 KiB, 244 hits)

  6. Oferta de vanzare teren (95,3 KiB, 277 hits)

  7. Oferta de vanzare teren (68,9 KiB, 273 hits)

  8. Oferta de vanzare teren (49,2 KiB, 349 hits)

  9. Oferta de vanzare teren (62,5 KiB, 276 hits)

  10. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 248 hits)

  11. Oferta de vanzare teren (74,5 KiB, 264 hits)

  12. Oferta de vanzare teren (66,9 KiB, 270 hits)

  13. Oferta de vanzare teren (73,4 KiB, 248 hits)

  14. Oferta de vanzare teren (65,9 KiB, 283 hits)

  15. Oferta de vanzare teren (58,3 KiB, 256 hits)

  16. Oferta de vanzare teren (64,8 KiB, 236 hits)

  17. Oferta de vanzare teren (57,3 KiB, 259 hits)

  18. Oferta de vanzare teren (73,2 KiB, 245 hits)

  19. Oferta de vanzare teren (61,1 KiB, 252 hits)

  20. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 271 hits)

  21. Oferta de vanzare teren (75,1 KiB, 260 hits)

  22. Oferta de vanzare teren (69,5 KiB, 247 hits)

  23. Oferta de vanzare teren (67,9 KiB, 240 hits)

  24. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 285 hits)

  25. Oferta de vanzare teren (64,1 KiB, 267 hits)

  26. Oferta de vanzare teren (54,5 KiB, 260 hits)

  27. Oferta de vanzare teren (51,3 KiB, 252 hits)

  28. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 287 hits)

  29. Oferta de vanzare teren (43,4 KiB, 255 hits)

  30. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 304 hits)

  31. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 326 hits)

  32. Oferta de vanzare teren (44,2 KiB, 287 hits)

  33. Oferta de vanzare teren (41,6 KiB, 287 hits)

  34. Oferta de vanzare teren (47,9 KiB, 298 hits)

  35. Oferta de vanzare teren (45,9 KiB, 299 hits)

  36. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 290 hits)

  37. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 280 hits)

  38. Oferta de vanzare teren (42,3 KiB, 281 hits)

  39. Oferta de vanzare teren (72,2 KiB, 266 hits)

  40. Oferta de vanzare teren (75,6 KiB, 285 hits)

  41. Oferta de vanzare teren (57,2 KiB, 236 hits)

  42. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 259 hits)

  43. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 248 hits)

  44. Oferta de vanzare teren (39,1 KiB, 237 hits)

  45. Oferta de vanzare teren (62,8 KiB, 252 hits)

  46. Oferta de vanzare teren (62,0 KiB, 233 hits)

  47. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 273 hits)

  48. Oferta de vanzare teren (87,1 KiB, 246 hits)

  49. Oferta de vanzare teren (43,9 KiB, 254 hits)

  50. Oferta de vanzare teren (33,5 KiB, 245 hits)

  51. Oferta de vanzare teren (37,4 KiB, 247 hits)

  52. Oferta de vanzare teren (36,8 KiB, 291 hits)

  53. Oferta de vanzare teren (38,3 KiB, 289 hits)

  54. Oferta de vanzare teren (40,6 KiB, 239 hits)

  55. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 206 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 207 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 204 hits)

  57. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 219 hits)

  58. Oferta de vanzare teren (50,0 KiB, 196 hits)

  59. Oferta de vanzare teren (33,7 KiB, 214 hits)

  60. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 207 hits)

  61. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 210 hits)

  62. Oferta de vanzare teren (35,2 KiB, 205 hits)

  63. Oferta de vanzare teren (50,1 KiB, 190 hits)

  64. Oferta de vanzare teren (52,7 KiB, 221 hits)

  65. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 197 hits)

  66. Oferta de vanzare teren (55,3 KiB, 229 hits)

  67. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 216 hits)

  68. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 197 hits)

  69. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 224 hits)

  70. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 201 hits)

  71. Oferta de vanzare teren (49,3 KiB, 223 hits)

  72. Oferta de vanzare teren (46,6 KiB, 227 hits)

  73. Oferta de vanzare teren (46,7 KiB, 196 hits)

  74. Oferta de vanzare teren (47,0 KiB, 196 hits)

  75. Oferta de vanzare teren (42,7 KiB, 200 hits)

  76. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 222 hits)

  77. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 197 hits)

  78. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 196 hits)

  79. Oferta de vanzare teren (42,0 KiB, 234 hits)

  80. Oferta de vanzare teren (36,5 KiB, 195 hits)

  81. Oferta de vanzare teren (87,9 KiB, 202 hits)

  82. Oferta de vanzare teren (81,4 KiB, 235 hits)

  83. Oferta de vanzare teren (82,0 KiB, 219 hits)

  84. Oferta de vanzare teren (41,0 KiB, 192 hits)

  85. Oferta de vanzare teren (40,7 KiB, 236 hits)

  86. Oferta de vanzare teren (46,3 KiB, 218 hits)

  87. Oferta de vanzare teren (43,8 KiB, 220 hits)

  88. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 242 hits)

  89. Oferta de vanzare teren (44,1 KiB, 207 hits)

  90. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 202 hits)

  91. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 249 hits)

  92. Oferta de vanzare teren (35,8 KiB, 214 hits)

  93. Oferta de vanzare teren (45,4 KiB, 247 hits)

  94. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 214 hits)

  95. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 214 hits)

  96. Oferta de vanzare teren (39,8 KiB, 255 hits)

  97. Oferta de vanzare teren (76,5 KiB, 229 hits)

  98. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 227 hits)

  99. Oferta de vanzare teren (42,9 KiB, 210 hits)

  100. Oferta de vanzare teren (37,7 KiB, 245 hits)

  101. Oferta de vanzare teren (69,1 KiB, 214 hits)

  102. Oferta de vanzare teren (56,8 KiB, 278 hits)

  103. Oferta de vanzare teren (61,5 KiB, 257 hits)