Procedura de vânzare a terenului agricol – extravilan

Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

 

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Agricol si Cadastru
Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Agricol si Cadastru, unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model anexat), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model anexat) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii Biroul Agricol si Cadastru va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Orasului Săliște și pe pagina de internet a primăriei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Agricol si Cadastru va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare 
În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Agricol si Cadastru va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:
– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător
Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Agricol si Cadastru.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Agricol si Cadastru va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător. 
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Agricol si Cadastru va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Unde se depun actele

Sediul central al Primăriei, Str. Șteaza, nr.9,

Pentru mai multe informații contactați Biroul Agricol si Cadastru

Telefon: 0269/553572, int. 113

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

  Acte necesare (16,8 KiB, 979 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane fizice (77,9 KiB, 876 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane juridice (105,8 KiB, 457 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane fizice (30,5 KiB, 709 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane juridice (30,3 KiB, 389 hits)

OFERTE DE VANZARE TEREN

  • 2019

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,1 KiB, 534 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 254 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (41,8 KiB, 216 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,9 KiB, 197 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,8 KiB, 203 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,6 KiB, 166 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,1 KiB, 162 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,0 KiB, 173 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (53,6 KiB, 168 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,3 KiB, 155 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,4 KiB, 164 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,7 KiB, 163 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,6 KiB, 155 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 153 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,4 KiB, 149 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,9 KiB, 147 hits)

  17 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 146 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (52,9 KiB, 163 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 139 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 136 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,2 KiB, 139 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,4 KiB, 119 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,5 KiB, 126 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,7 KiB, 133 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,4 KiB, 142 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,0 KiB, 122 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,7 KiB, 108 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,9 KiB, 141 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,3 KiB, 127 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 154 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 154 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,9 KiB, 144 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 141 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 146 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,1 KiB, 139 hits)

  35 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,7 KiB, 151 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,1 KiB, 164 hits)

  • 2018

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,5 KiB, 306 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,9 KiB, 243 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,6 KiB, 194 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 186 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (66,0 KiB, 181 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,5 KiB, 189 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,6 KiB, 166 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,6 KiB, 189 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,3 KiB, 214 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 170 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,9 KiB, 157 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 171 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (60,3 KiB, 200 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (75,1 KiB, 137 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,7 KiB, 152 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (88,7 KiB, 142 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,2 KiB, 152 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,7 KiB, 153 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (118,3 KiB, 159 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,8 KiB, 172 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,7 KiB, 148 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,1 KiB, 150 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,1 KiB, 149 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 194 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 146 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,2 KiB, 163 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 171 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 165 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,6 KiB, 160 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (121,8 KiB, 146 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (115,1 KiB, 169 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,7 KiB, 174 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 158 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 158 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,3 KiB, 170 hits)

  37 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 184 hits)

  38 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,9 KiB, 176 hits)

  39 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 183 hits)

  40 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 193 hits)

  41 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,1 KiB, 145 hits)

  42 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,5 KiB, 163 hits)

  43 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,5 KiB, 164 hits)

  44 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,8 KiB, 145 hits)

  45 Oferta de vanzare teren persoane fizice (77,4 KiB, 195 hits)

  48 Oferta de vanzare teren persoane fizice (85,4 KiB, 174 hits)

  47 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,0 KiB, 170 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 174 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 138 hits)

  50 Oferta de vanzare teren persoane fizice (80,6 KiB, 179 hits)

  51 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 152 hits)

  52 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 152 hits)

  53 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 147 hits)

  54 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 153 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 170 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 127 hits)

  56 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 132 hits)

  57 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,5 KiB, 140 hits)

  58 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,3 KiB, 162 hits)

  59 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,5 KiB, 202 hits)

  60 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,5 KiB, 190 hits)

  61 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,7 KiB, 142 hits)

  62 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 141 hits)

  63_Oferta_de_vanzare_teren_persoane_fizice.pdf (70,5 KiB, 141 hits)

  64 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,8 KiB, 166 hits)

  65 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 204 hits)

  66 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 147 hits)

  67 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 143 hits)

  68 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,7 KiB, 158 hits)

  69 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 175 hits)

  70 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,6 KiB, 151 hits)

  71 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,0 KiB, 152 hits)

  72 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,8 KiB, 187 hits)

  73 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,7 KiB, 174 hits)

  74 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 162 hits)

  75 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,2 KiB, 176 hits)

  76 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,4 KiB, 170 hits)

  77 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,4 KiB, 158 hits)

  78 Oferta de vanzare teren persoane fizice (112,0 KiB, 147 hits)

  79 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,7 KiB, 188 hits)

  80 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 183 hits)

  • 2017

  1. Oferta de vanzare teren (64,0 KiB, 479 hits)

  2. Oferta de vanzare teren (59,0 KiB, 312 hits)

  3. Oferta de vanzare teren (61,0 KiB, 314 hits)

  4. Oferta de vanzare teren (60,4 KiB, 310 hits)

  5. Oferta de vanzare teren (58,8 KiB, 292 hits)

  6. Oferta de vanzare teren (95,3 KiB, 318 hits)

  7. Oferta de vanzare teren (68,9 KiB, 319 hits)

  8. Oferta de vanzare teren (49,2 KiB, 392 hits)

  9. Oferta de vanzare teren (62,5 KiB, 319 hits)

  10. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 298 hits)

  11. Oferta de vanzare teren (74,5 KiB, 314 hits)

  12. Oferta de vanzare teren (66,9 KiB, 320 hits)

  13. Oferta de vanzare teren (73,4 KiB, 288 hits)

  14. Oferta de vanzare teren (65,9 KiB, 326 hits)

  15. Oferta de vanzare teren (58,3 KiB, 306 hits)

  16. Oferta de vanzare teren (64,8 KiB, 282 hits)

  17. Oferta de vanzare teren (57,3 KiB, 302 hits)

  18. Oferta de vanzare teren (73,2 KiB, 295 hits)

  19. Oferta de vanzare teren (61,1 KiB, 293 hits)

  20. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 314 hits)

  21. Oferta de vanzare teren (75,1 KiB, 305 hits)

  22. Oferta de vanzare teren (69,5 KiB, 297 hits)

  23. Oferta de vanzare teren (67,9 KiB, 290 hits)

  24. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 327 hits)

  25. Oferta de vanzare teren (64,1 KiB, 311 hits)

  26. Oferta de vanzare teren (54,5 KiB, 310 hits)

  27. Oferta de vanzare teren (51,3 KiB, 300 hits)

  28. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 335 hits)

  29. Oferta de vanzare teren (43,4 KiB, 301 hits)

  30. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 354 hits)

  31. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 373 hits)

  32. Oferta de vanzare teren (44,2 KiB, 335 hits)

  33. Oferta de vanzare teren (41,6 KiB, 335 hits)

  34. Oferta de vanzare teren (47,9 KiB, 342 hits)

  35. Oferta de vanzare teren (45,9 KiB, 346 hits)

  36. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 337 hits)

  37. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 325 hits)

  38. Oferta de vanzare teren (42,3 KiB, 327 hits)

  39. Oferta de vanzare teren (72,2 KiB, 310 hits)

  40. Oferta de vanzare teren (75,6 KiB, 331 hits)

  41. Oferta de vanzare teren (57,2 KiB, 286 hits)

  42. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 303 hits)

  43. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 299 hits)

  44. Oferta de vanzare teren (39,1 KiB, 285 hits)

  45. Oferta de vanzare teren (62,8 KiB, 294 hits)

  46. Oferta de vanzare teren (62,0 KiB, 273 hits)

  47. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 314 hits)

  48. Oferta de vanzare teren (87,1 KiB, 292 hits)

  49. Oferta de vanzare teren (43,9 KiB, 301 hits)

  50. Oferta de vanzare teren (33,5 KiB, 292 hits)

  51. Oferta de vanzare teren (37,4 KiB, 292 hits)

  52. Oferta de vanzare teren (36,8 KiB, 345 hits)

  53. Oferta de vanzare teren (38,3 KiB, 342 hits)

  54. Oferta de vanzare teren (40,6 KiB, 282 hits)

  55. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 253 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 257 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 245 hits)

  57. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 267 hits)

  58. Oferta de vanzare teren (50,0 KiB, 238 hits)

  59. Oferta de vanzare teren (33,7 KiB, 262 hits)

  60. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 248 hits)

  61. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 255 hits)

  62. Oferta de vanzare teren (35,2 KiB, 243 hits)

  63. Oferta de vanzare teren (50,1 KiB, 232 hits)

  64. Oferta de vanzare teren (52,7 KiB, 263 hits)

  65. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 241 hits)

  66. Oferta de vanzare teren (55,3 KiB, 280 hits)

  67. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 257 hits)

  68. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 237 hits)

  69. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 265 hits)

  70. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 239 hits)

  71. Oferta de vanzare teren (49,3 KiB, 269 hits)

  72. Oferta de vanzare teren (46,6 KiB, 270 hits)

  73. Oferta de vanzare teren (46,7 KiB, 242 hits)

  74. Oferta de vanzare teren (47,0 KiB, 236 hits)

  75. Oferta de vanzare teren (42,7 KiB, 248 hits)

  76. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 259 hits)

  77. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 236 hits)

  78. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 241 hits)

  79. Oferta de vanzare teren (42,0 KiB, 283 hits)

  80. Oferta de vanzare teren (36,5 KiB, 239 hits)

  81. Oferta de vanzare teren (87,9 KiB, 248 hits)

  82. Oferta de vanzare teren (81,4 KiB, 274 hits)

  83. Oferta de vanzare teren (82,0 KiB, 262 hits)

  84. Oferta de vanzare teren (41,0 KiB, 236 hits)

  85. Oferta de vanzare teren (40,7 KiB, 278 hits)

  86. Oferta de vanzare teren (46,3 KiB, 266 hits)

  87. Oferta de vanzare teren (43,8 KiB, 260 hits)

  88. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 284 hits)

  89. Oferta de vanzare teren (44,1 KiB, 248 hits)

  90. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 244 hits)

  91. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 287 hits)

  92. Oferta de vanzare teren (35,8 KiB, 251 hits)

  93. Oferta de vanzare teren (45,4 KiB, 285 hits)

  94. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 252 hits)

  95. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 256 hits)

  96. Oferta de vanzare teren (39,8 KiB, 294 hits)

  97. Oferta de vanzare teren (76,5 KiB, 271 hits)

  98. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 276 hits)

  99. Oferta de vanzare teren (42,9 KiB, 255 hits)

  100. Oferta de vanzare teren (37,7 KiB, 289 hits)

  101. Oferta de vanzare teren (69,1 KiB, 257 hits)

  102. Oferta de vanzare teren (56,8 KiB, 321 hits)

  103. Oferta de vanzare teren (61,5 KiB, 311 hits)