Procedura de vânzare a terenului agricol – extravilan

  Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare persoane Fizice (270,5 KiB, 350 hits)

  Oferta vanzare teren persoane Fizice (252,5 KiB, 274 hits)

Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

 

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Agricol si Cadastru
Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Agricol si Cadastru, unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model anexat), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model anexat) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii Biroul Agricol si Cadastru va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Orasului Săliște și pe pagina de internet a primăriei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Agricol si Cadastru va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare 
În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Agricol si Cadastru va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:
– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător
Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Agricol si Cadastru.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Agricol si Cadastru va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător. 
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Agricol si Cadastru va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Unde se depun actele

Sediul central al Primăriei, Str. Șteaza, nr.9,

Pentru mai multe informații contactați Biroul Agricol si Cadastru

Telefon: 0269/553572, int. 113

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

  Acte necesare (16,8 KiB, 1.386 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane fizice (77,9 KiB, 1.265 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane juridice (105,8 KiB, 692 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane fizice (30,5 KiB, 995 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane juridice (30,3 KiB, 606 hits)

OFERTE DE VANZARE TEREN

  • 2019

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,1 KiB, 903 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 484 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (41,8 KiB, 399 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,9 KiB, 382 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,8 KiB, 380 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,6 KiB, 361 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,1 KiB, 359 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,0 KiB, 374 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (53,6 KiB, 348 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,3 KiB, 346 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,4 KiB, 340 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,7 KiB, 363 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,6 KiB, 341 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 360 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,4 KiB, 339 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,9 KiB, 314 hits)

  17 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 312 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (52,9 KiB, 305 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 313 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 292 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,2 KiB, 315 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,4 KiB, 279 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,5 KiB, 268 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,7 KiB, 296 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,4 KiB, 310 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,0 KiB, 287 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,7 KiB, 267 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,9 KiB, 313 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,3 KiB, 286 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 340 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 340 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,9 KiB, 320 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 303 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 317 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,1 KiB, 286 hits)

  35 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,7 KiB, 321 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,1 KiB, 334 hits)

  • 2018

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,5 KiB, 434 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,9 KiB, 397 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,6 KiB, 345 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 328 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (66,0 KiB, 335 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,5 KiB, 328 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,6 KiB, 323 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,6 KiB, 341 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,3 KiB, 362 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 331 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,9 KiB, 320 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 324 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (60,3 KiB, 348 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (75,1 KiB, 282 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,7 KiB, 284 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (88,7 KiB, 297 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,2 KiB, 313 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,7 KiB, 300 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (118,3 KiB, 307 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,8 KiB, 322 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,7 KiB, 296 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,1 KiB, 306 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,1 KiB, 290 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 364 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 292 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,2 KiB, 310 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 316 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 322 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,6 KiB, 296 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (121,8 KiB, 286 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (115,1 KiB, 329 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,7 KiB, 316 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 306 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 306 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,3 KiB, 301 hits)

  37 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 318 hits)

  38 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,9 KiB, 330 hits)

  39 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 320 hits)

  40 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 347 hits)

  41 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,1 KiB, 271 hits)

  42 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,5 KiB, 297 hits)

  43 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,5 KiB, 288 hits)

  44 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,8 KiB, 276 hits)

  45 Oferta de vanzare teren persoane fizice (77,4 KiB, 327 hits)

  48 Oferta de vanzare teren persoane fizice (85,4 KiB, 306 hits)

  47 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,0 KiB, 288 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 296 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 276 hits)

  50 Oferta de vanzare teren persoane fizice (80,6 KiB, 308 hits)

  51 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 276 hits)

  52 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 296 hits)

  53 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 283 hits)

  54 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 279 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 330 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 280 hits)

  56 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 282 hits)

  57 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,5 KiB, 285 hits)

  58 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,3 KiB, 308 hits)

  59 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,5 KiB, 346 hits)

  60 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,5 KiB, 337 hits)

  61 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,7 KiB, 292 hits)

  62 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 292 hits)

  63_Oferta_de_vanzare_teren_persoane_fizice.pdf (70,5 KiB, 286 hits)

  64 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,8 KiB, 313 hits)

  65 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 359 hits)

  66 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 305 hits)

  67 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 287 hits)

  68 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,7 KiB, 286 hits)

  69 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 323 hits)

  70 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,6 KiB, 306 hits)

  71 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,0 KiB, 315 hits)

  72 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,8 KiB, 350 hits)

  73 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,7 KiB, 336 hits)

  74 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 326 hits)

  75 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,2 KiB, 329 hits)

  76 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,4 KiB, 304 hits)

  77 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,4 KiB, 300 hits)

  78 Oferta de vanzare teren persoane fizice (112,0 KiB, 296 hits)

  79 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,7 KiB, 347 hits)

  80 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 318 hits)

  • 2017

  1. Oferta de vanzare teren (64,0 KiB, 630 hits)

  2. Oferta de vanzare teren (59,0 KiB, 472 hits)

  3. Oferta de vanzare teren (61,0 KiB, 444 hits)

  4. Oferta de vanzare teren (60,4 KiB, 464 hits)

  5. Oferta de vanzare teren (58,8 KiB, 436 hits)

  6. Oferta de vanzare teren (95,3 KiB, 472 hits)

  7. Oferta de vanzare teren (68,9 KiB, 457 hits)

  8. Oferta de vanzare teren (49,2 KiB, 552 hits)

  9. Oferta de vanzare teren (62,5 KiB, 463 hits)

  10. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 440 hits)

  11. Oferta de vanzare teren (74,5 KiB, 491 hits)

  12. Oferta de vanzare teren (66,9 KiB, 469 hits)

  13. Oferta de vanzare teren (73,4 KiB, 432 hits)

  14. Oferta de vanzare teren (65,9 KiB, 471 hits)

  15. Oferta de vanzare teren (58,3 KiB, 462 hits)

  16. Oferta de vanzare teren (64,8 KiB, 415 hits)

  17. Oferta de vanzare teren (57,3 KiB, 450 hits)

  18. Oferta de vanzare teren (73,2 KiB, 437 hits)

  19. Oferta de vanzare teren (61,1 KiB, 444 hits)

  20. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 464 hits)

  21. Oferta de vanzare teren (75,1 KiB, 449 hits)

  22. Oferta de vanzare teren (69,5 KiB, 441 hits)

  23. Oferta de vanzare teren (67,9 KiB, 470 hits)

  24. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 470 hits)

  25. Oferta de vanzare teren (64,1 KiB, 423 hits)

  26. Oferta de vanzare teren (54,5 KiB, 452 hits)

  27. Oferta de vanzare teren (51,3 KiB, 421 hits)

  28. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 483 hits)

  29. Oferta de vanzare teren (43,4 KiB, 443 hits)

  30. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 490 hits)

  31. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 532 hits)

  32. Oferta de vanzare teren (44,2 KiB, 485 hits)

  33. Oferta de vanzare teren (41,6 KiB, 489 hits)

  34. Oferta de vanzare teren (47,9 KiB, 497 hits)

  35. Oferta de vanzare teren (45,9 KiB, 506 hits)

  36. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 527 hits)

  37. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 477 hits)

  38. Oferta de vanzare teren (42,3 KiB, 493 hits)

  39. Oferta de vanzare teren (72,2 KiB, 449 hits)

  40. Oferta de vanzare teren (75,6 KiB, 465 hits)

  41. Oferta de vanzare teren (57,2 KiB, 456 hits)

  42. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 441 hits)

  43. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 454 hits)

  44. Oferta de vanzare teren (39,1 KiB, 451 hits)

  45. Oferta de vanzare teren (62,8 KiB, 435 hits)

  46. Oferta de vanzare teren (62,0 KiB, 408 hits)

  47. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 463 hits)

  48. Oferta de vanzare teren (87,1 KiB, 468 hits)

  49. Oferta de vanzare teren (43,9 KiB, 434 hits)

  50. Oferta de vanzare teren (33,5 KiB, 428 hits)

  51. Oferta de vanzare teren (37,4 KiB, 442 hits)

  52. Oferta de vanzare teren (36,8 KiB, 506 hits)

  53. Oferta de vanzare teren (38,3 KiB, 519 hits)

  54. Oferta de vanzare teren (40,6 KiB, 432 hits)

  55. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 422 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 443 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 377 hits)

  57. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 391 hits)

  58. Oferta de vanzare teren (50,0 KiB, 359 hits)

  59. Oferta de vanzare teren (33,7 KiB, 420 hits)

  60. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 377 hits)

  61. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 390 hits)

  62. Oferta de vanzare teren (35,2 KiB, 380 hits)

  63. Oferta de vanzare teren (50,1 KiB, 403 hits)

  64. Oferta de vanzare teren (52,7 KiB, 386 hits)

  65. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 391 hits)

  66. Oferta de vanzare teren (55,3 KiB, 452 hits)

  67. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 419 hits)

  68. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 391 hits)

  69. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 410 hits)

  70. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 387 hits)

  71. Oferta de vanzare teren (49,3 KiB, 405 hits)

  72. Oferta de vanzare teren (46,6 KiB, 409 hits)

  73. Oferta de vanzare teren (46,7 KiB, 402 hits)

  74. Oferta de vanzare teren (47,0 KiB, 371 hits)

  75. Oferta de vanzare teren (42,7 KiB, 410 hits)

  76. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 396 hits)

  77. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 370 hits)

  78. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 415 hits)

  79. Oferta de vanzare teren (42,0 KiB, 433 hits)

  80. Oferta de vanzare teren (36,5 KiB, 379 hits)

  81. Oferta de vanzare teren (87,9 KiB, 380 hits)

  82. Oferta de vanzare teren (81,4 KiB, 425 hits)

  83. Oferta de vanzare teren (82,0 KiB, 437 hits)

  84. Oferta de vanzare teren (41,0 KiB, 406 hits)

  85. Oferta de vanzare teren (40,7 KiB, 423 hits)

  86. Oferta de vanzare teren (46,3 KiB, 495 hits)

  87. Oferta de vanzare teren (43,8 KiB, 406 hits)

  88. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 435 hits)

  89. Oferta de vanzare teren (44,1 KiB, 393 hits)

  90. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 381 hits)

  91. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 445 hits)

  92. Oferta de vanzare teren (35,8 KiB, 404 hits)

  93. Oferta de vanzare teren (45,4 KiB, 453 hits)

  94. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 374 hits)

  95. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 383 hits)

  96. Oferta de vanzare teren (39,8 KiB, 450 hits)

  97. Oferta de vanzare teren (76,5 KiB, 414 hits)

  98. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 429 hits)

  99. Oferta de vanzare teren (42,9 KiB, 386 hits)

  100. Oferta de vanzare teren (37,7 KiB, 438 hits)

  101. Oferta de vanzare teren (69,1 KiB, 408 hits)

  102. Oferta de vanzare teren (56,8 KiB, 463 hits)

  103. Oferta de vanzare teren (61,5 KiB, 509 hits)