Procedura de vânzare a terenului agricol – extravilan

  Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare persoane Fizice (270,5 KiB, 530 hits)

  Oferta vanzare teren persoane Fizice (252,5 KiB, 450 hits)

Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

 

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Agricol si Cadastru
Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Agricol si Cadastru, unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model anexat), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model anexat) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii Biroul Agricol si Cadastru va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Orasului Săliște și pe pagina de internet a primăriei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Agricol si Cadastru va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare 
În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Agricol si Cadastru va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:
– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător
Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Agricol si Cadastru.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Agricol si Cadastru va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător. 
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Agricol si Cadastru va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Unde se depun actele

Sediul central al Primăriei, Str. Șteaza, nr.9,

Pentru mai multe informații contactați Biroul Agricol si Cadastru

Telefon: 0269/553572, int. 113

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

  Acte necesare (16,8 KiB, 1.526 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane fizice (77,9 KiB, 1.393 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane juridice (105,8 KiB, 785 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane fizice (30,5 KiB, 1.102 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane juridice (30,3 KiB, 692 hits)

OFERTE DE VANZARE TEREN

  • 2019

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,1 KiB, 1.009 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 571 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (41,8 KiB, 478 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,9 KiB, 458 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,8 KiB, 461 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,6 KiB, 443 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,1 KiB, 437 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,0 KiB, 448 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (53,6 KiB, 429 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,3 KiB, 435 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,4 KiB, 421 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,7 KiB, 441 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,6 KiB, 420 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 436 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,4 KiB, 412 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,9 KiB, 380 hits)

  17 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 381 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (52,9 KiB, 375 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 380 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 360 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,2 KiB, 387 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,4 KiB, 349 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,5 KiB, 340 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,7 KiB, 366 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,4 KiB, 383 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,0 KiB, 364 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,7 KiB, 340 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,9 KiB, 381 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,3 KiB, 365 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 410 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 410 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,9 KiB, 385 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 378 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 386 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,1 KiB, 353 hits)

  35 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,7 KiB, 387 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,1 KiB, 403 hits)

  • 2018

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,5 KiB, 507 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,9 KiB, 472 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,6 KiB, 412 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 400 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (66,0 KiB, 403 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,5 KiB, 394 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,6 KiB, 393 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,6 KiB, 410 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,3 KiB, 433 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 397 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,9 KiB, 386 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 393 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (60,3 KiB, 414 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (75,1 KiB, 346 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,7 KiB, 351 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (88,7 KiB, 363 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,2 KiB, 384 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,7 KiB, 365 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (118,3 KiB, 373 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,8 KiB, 393 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,7 KiB, 363 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,1 KiB, 376 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,1 KiB, 361 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 430 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 360 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,2 KiB, 380 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 379 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 391 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,6 KiB, 358 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (121,8 KiB, 356 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (115,1 KiB, 399 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,7 KiB, 382 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 379 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 379 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,3 KiB, 370 hits)

  37 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 389 hits)

  38 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,9 KiB, 408 hits)

  39 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 387 hits)

  40 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 412 hits)

  41 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,1 KiB, 338 hits)

  42 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,5 KiB, 367 hits)

  43 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,5 KiB, 360 hits)

  44 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,8 KiB, 339 hits)

  45 Oferta de vanzare teren persoane fizice (77,4 KiB, 396 hits)

  48 Oferta de vanzare teren persoane fizice (85,4 KiB, 370 hits)

  47 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,0 KiB, 360 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 362 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 342 hits)

  50 Oferta de vanzare teren persoane fizice (80,6 KiB, 378 hits)

  51 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 345 hits)

  52 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 365 hits)

  53 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 353 hits)

  54 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 349 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 395 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 345 hits)

  56 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 345 hits)

  57 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,5 KiB, 353 hits)

  58 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,3 KiB, 373 hits)

  59 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,5 KiB, 418 hits)

  60 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,5 KiB, 407 hits)

  61 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,7 KiB, 365 hits)

  62 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 358 hits)

  63_Oferta_de_vanzare_teren_persoane_fizice.pdf (70,5 KiB, 351 hits)

  64 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,8 KiB, 380 hits)

  65 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 429 hits)

  66 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 370 hits)

  67 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 346 hits)

  68 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,7 KiB, 347 hits)

  69 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 389 hits)

  70 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,6 KiB, 376 hits)

  71 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,0 KiB, 387 hits)

  72 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,8 KiB, 421 hits)

  73 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,7 KiB, 415 hits)

  74 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 395 hits)

  75 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,2 KiB, 387 hits)

  76 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,4 KiB, 370 hits)

  77 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,4 KiB, 367 hits)

  78 Oferta de vanzare teren persoane fizice (112,0 KiB, 366 hits)

  79 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,7 KiB, 413 hits)

  80 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 384 hits)

  • 2017

  1. Oferta de vanzare teren (64,0 KiB, 693 hits)

  2. Oferta de vanzare teren (59,0 KiB, 543 hits)

  3. Oferta de vanzare teren (61,0 KiB, 512 hits)

  4. Oferta de vanzare teren (60,4 KiB, 529 hits)

  5. Oferta de vanzare teren (58,8 KiB, 511 hits)

  6. Oferta de vanzare teren (95,3 KiB, 543 hits)

  7. Oferta de vanzare teren (68,9 KiB, 523 hits)

  8. Oferta de vanzare teren (49,2 KiB, 623 hits)

  9. Oferta de vanzare teren (62,5 KiB, 528 hits)

  10. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 509 hits)

  11. Oferta de vanzare teren (74,5 KiB, 562 hits)

  12. Oferta de vanzare teren (66,9 KiB, 536 hits)

  13. Oferta de vanzare teren (73,4 KiB, 502 hits)

  14. Oferta de vanzare teren (65,9 KiB, 546 hits)

  15. Oferta de vanzare teren (58,3 KiB, 526 hits)

  16. Oferta de vanzare teren (64,8 KiB, 485 hits)

  17. Oferta de vanzare teren (57,3 KiB, 515 hits)

  18. Oferta de vanzare teren (73,2 KiB, 503 hits)

  19. Oferta de vanzare teren (61,1 KiB, 508 hits)

  20. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 535 hits)

  21. Oferta de vanzare teren (75,1 KiB, 522 hits)

  22. Oferta de vanzare teren (69,5 KiB, 513 hits)

  23. Oferta de vanzare teren (67,9 KiB, 541 hits)

  24. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 541 hits)

  25. Oferta de vanzare teren (64,1 KiB, 485 hits)

  26. Oferta de vanzare teren (54,5 KiB, 514 hits)

  27. Oferta de vanzare teren (51,3 KiB, 486 hits)

  28. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 555 hits)

  29. Oferta de vanzare teren (43,4 KiB, 515 hits)

  30. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 565 hits)

  31. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 614 hits)

  32. Oferta de vanzare teren (44,2 KiB, 556 hits)

  33. Oferta de vanzare teren (41,6 KiB, 563 hits)

  34. Oferta de vanzare teren (47,9 KiB, 574 hits)

  35. Oferta de vanzare teren (45,9 KiB, 580 hits)

  36. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 601 hits)

  37. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 549 hits)

  38. Oferta de vanzare teren (42,3 KiB, 567 hits)

  39. Oferta de vanzare teren (72,2 KiB, 518 hits)

  40. Oferta de vanzare teren (75,6 KiB, 529 hits)

  41. Oferta de vanzare teren (57,2 KiB, 529 hits)

  42. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 507 hits)

  43. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 521 hits)

  44. Oferta de vanzare teren (39,1 KiB, 523 hits)

  45. Oferta de vanzare teren (62,8 KiB, 505 hits)

  46. Oferta de vanzare teren (62,0 KiB, 483 hits)

  47. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 536 hits)

  48. Oferta de vanzare teren (87,1 KiB, 538 hits)

  49. Oferta de vanzare teren (43,9 KiB, 507 hits)

  50. Oferta de vanzare teren (33,5 KiB, 492 hits)

  51. Oferta de vanzare teren (37,4 KiB, 510 hits)

  52. Oferta de vanzare teren (36,8 KiB, 582 hits)

  53. Oferta de vanzare teren (38,3 KiB, 593 hits)

  54. Oferta de vanzare teren (40,6 KiB, 499 hits)

  55. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 494 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 507 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 439 hits)

  57. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 454 hits)

  58. Oferta de vanzare teren (50,0 KiB, 422 hits)

  59. Oferta de vanzare teren (33,7 KiB, 491 hits)

  60. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 438 hits)

  61. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 456 hits)

  62. Oferta de vanzare teren (35,2 KiB, 446 hits)

  63. Oferta de vanzare teren (50,1 KiB, 472 hits)

  64. Oferta de vanzare teren (52,7 KiB, 449 hits)

  65. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 456 hits)

  66. Oferta de vanzare teren (55,3 KiB, 521 hits)

  67. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 483 hits)

  68. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 455 hits)

  69. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 474 hits)

  70. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 452 hits)

  71. Oferta de vanzare teren (49,3 KiB, 471 hits)

  72. Oferta de vanzare teren (46,6 KiB, 474 hits)

  73. Oferta de vanzare teren (46,7 KiB, 465 hits)

  74. Oferta de vanzare teren (47,0 KiB, 433 hits)

  75. Oferta de vanzare teren (42,7 KiB, 473 hits)

  76. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 456 hits)

  77. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 430 hits)

  78. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 485 hits)

  79. Oferta de vanzare teren (42,0 KiB, 499 hits)

  80. Oferta de vanzare teren (36,5 KiB, 442 hits)

  81. Oferta de vanzare teren (87,9 KiB, 445 hits)

  82. Oferta de vanzare teren (81,4 KiB, 492 hits)

  83. Oferta de vanzare teren (82,0 KiB, 508 hits)

  84. Oferta de vanzare teren (41,0 KiB, 474 hits)

  85. Oferta de vanzare teren (40,7 KiB, 488 hits)

  86. Oferta de vanzare teren (46,3 KiB, 583 hits)

  87. Oferta de vanzare teren (43,8 KiB, 463 hits)

  88. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 495 hits)

  89. Oferta de vanzare teren (44,1 KiB, 456 hits)

  90. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 448 hits)

  91. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 511 hits)

  92. Oferta de vanzare teren (35,8 KiB, 473 hits)

  93. Oferta de vanzare teren (45,4 KiB, 530 hits)

  94. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 436 hits)

  95. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 443 hits)

  96. Oferta de vanzare teren (39,8 KiB, 514 hits)

  97. Oferta de vanzare teren (76,5 KiB, 478 hits)

  98. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 489 hits)

  99. Oferta de vanzare teren (42,9 KiB, 451 hits)

  100. Oferta de vanzare teren (37,7 KiB, 509 hits)

  101. Oferta de vanzare teren (69,1 KiB, 470 hits)

  102. Oferta de vanzare teren (56,8 KiB, 525 hits)

  103. Oferta de vanzare teren (61,5 KiB, 585 hits)