Procedura de vânzare a terenului agricol – extravilan

  Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare persoane Fizice (270,5 KiB, 623 hits)

  Oferta vanzare teren persoane Fizice (252,5 KiB, 521 hits)

Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

 

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Agricol si Cadastru
Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Agricol si Cadastru, unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model anexat), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model anexat) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii Biroul Agricol si Cadastru va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Orasului Săliște și pe pagina de internet a primăriei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Agricol si Cadastru va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare 
În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Agricol si Cadastru va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:
– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător
Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Agricol si Cadastru.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Agricol si Cadastru va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător. 
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Agricol si Cadastru va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Unde se depun actele

Sediul central al Primăriei, Str. Șteaza, nr.9,

Pentru mai multe informații contactați Biroul Agricol si Cadastru

Telefon: 0269/553572, int. 113

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

  Acte necesare (16,8 KiB, 1.602 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane fizice (77,9 KiB, 1.461 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane juridice (105,8 KiB, 835 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane fizice (30,5 KiB, 1.170 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane juridice (30,3 KiB, 742 hits)

OFERTE DE VANZARE TEREN

  • 2019

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,1 KiB, 1.075 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 629 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (41,8 KiB, 529 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,9 KiB, 512 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,8 KiB, 512 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,6 KiB, 487 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,1 KiB, 484 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,0 KiB, 491 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (53,6 KiB, 476 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,3 KiB, 481 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,4 KiB, 469 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,7 KiB, 491 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,6 KiB, 464 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 488 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,4 KiB, 458 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,9 KiB, 420 hits)

  17 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 419 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (52,9 KiB, 411 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 415 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 398 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,2 KiB, 430 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,4 KiB, 387 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,5 KiB, 374 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,7 KiB, 407 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,4 KiB, 427 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,0 KiB, 407 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,7 KiB, 378 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,9 KiB, 417 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,3 KiB, 406 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 449 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 449 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,9 KiB, 423 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 420 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 428 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,1 KiB, 393 hits)

  35 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,7 KiB, 430 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,1 KiB, 442 hits)

  • 2018

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,5 KiB, 549 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,9 KiB, 513 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,6 KiB, 453 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 438 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (66,0 KiB, 441 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,5 KiB, 433 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,6 KiB, 435 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,6 KiB, 445 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,3 KiB, 466 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 431 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,9 KiB, 428 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 435 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (60,3 KiB, 452 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (75,1 KiB, 384 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,7 KiB, 389 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (88,7 KiB, 401 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,2 KiB, 421 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,7 KiB, 403 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (118,3 KiB, 410 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,8 KiB, 427 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,7 KiB, 401 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,1 KiB, 413 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,1 KiB, 401 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 464 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 401 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,2 KiB, 418 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 419 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 422 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,6 KiB, 393 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (121,8 KiB, 391 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (115,1 KiB, 431 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,7 KiB, 419 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 417 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 417 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,3 KiB, 406 hits)

  37 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 429 hits)

  38 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,9 KiB, 446 hits)

  39 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 434 hits)

  40 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 452 hits)

  41 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,1 KiB, 379 hits)

  42 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,5 KiB, 404 hits)

  43 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,5 KiB, 396 hits)

  44 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,8 KiB, 374 hits)

  45 Oferta de vanzare teren persoane fizice (77,4 KiB, 436 hits)

  48 Oferta de vanzare teren persoane fizice (85,4 KiB, 411 hits)

  47 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,0 KiB, 398 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 403 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 378 hits)

  50 Oferta de vanzare teren persoane fizice (80,6 KiB, 415 hits)

  51 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 379 hits)

  52 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 399 hits)

  53 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 388 hits)

  54 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 379 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 431 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 380 hits)

  56 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 379 hits)

  57 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,5 KiB, 390 hits)

  58 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,3 KiB, 416 hits)

  59 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,5 KiB, 456 hits)

  60 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,5 KiB, 442 hits)

  61 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,7 KiB, 404 hits)

  62 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 397 hits)

  63_Oferta_de_vanzare_teren_persoane_fizice.pdf (70,5 KiB, 387 hits)

  64 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,8 KiB, 415 hits)

  65 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 468 hits)

  66 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 402 hits)

  67 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 381 hits)

  68 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,7 KiB, 374 hits)

  69 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 420 hits)

  70 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,6 KiB, 405 hits)

  71 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,0 KiB, 421 hits)

  72 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,8 KiB, 458 hits)

  73 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,7 KiB, 457 hits)

  74 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 428 hits)

  75 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,2 KiB, 420 hits)

  76 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,4 KiB, 406 hits)

  77 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,4 KiB, 400 hits)

  78 Oferta de vanzare teren persoane fizice (112,0 KiB, 404 hits)

  79 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,7 KiB, 454 hits)

  80 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 419 hits)

  • 2017

  1. Oferta de vanzare teren (64,0 KiB, 729 hits)

  2. Oferta de vanzare teren (59,0 KiB, 581 hits)

  3. Oferta de vanzare teren (61,0 KiB, 545 hits)

  4. Oferta de vanzare teren (60,4 KiB, 567 hits)

  5. Oferta de vanzare teren (58,8 KiB, 542 hits)

  6. Oferta de vanzare teren (95,3 KiB, 583 hits)

  7. Oferta de vanzare teren (68,9 KiB, 570 hits)

  8. Oferta de vanzare teren (49,2 KiB, 660 hits)

  9. Oferta de vanzare teren (62,5 KiB, 567 hits)

  10. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 547 hits)

  11. Oferta de vanzare teren (74,5 KiB, 592 hits)

  12. Oferta de vanzare teren (66,9 KiB, 573 hits)

  13. Oferta de vanzare teren (73,4 KiB, 539 hits)

  14. Oferta de vanzare teren (65,9 KiB, 587 hits)

  15. Oferta de vanzare teren (58,3 KiB, 560 hits)

  16. Oferta de vanzare teren (64,8 KiB, 527 hits)

  17. Oferta de vanzare teren (57,3 KiB, 559 hits)

  18. Oferta de vanzare teren (73,2 KiB, 544 hits)

  19. Oferta de vanzare teren (61,1 KiB, 552 hits)

  20. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 574 hits)

  21. Oferta de vanzare teren (75,1 KiB, 561 hits)

  22. Oferta de vanzare teren (69,5 KiB, 555 hits)

  23. Oferta de vanzare teren (67,9 KiB, 575 hits)

  24. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 585 hits)

  25. Oferta de vanzare teren (64,1 KiB, 518 hits)

  26. Oferta de vanzare teren (54,5 KiB, 553 hits)

  27. Oferta de vanzare teren (51,3 KiB, 524 hits)

  28. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 601 hits)

  29. Oferta de vanzare teren (43,4 KiB, 564 hits)

  30. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 611 hits)

  31. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 663 hits)

  32. Oferta de vanzare teren (44,2 KiB, 604 hits)

  33. Oferta de vanzare teren (41,6 KiB, 607 hits)

  34. Oferta de vanzare teren (47,9 KiB, 613 hits)

  35. Oferta de vanzare teren (45,9 KiB, 622 hits)

  36. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 641 hits)

  37. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 590 hits)

  38. Oferta de vanzare teren (42,3 KiB, 609 hits)

  39. Oferta de vanzare teren (72,2 KiB, 552 hits)

  40. Oferta de vanzare teren (75,6 KiB, 570 hits)

  41. Oferta de vanzare teren (57,2 KiB, 564 hits)

  42. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 543 hits)

  43. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 555 hits)

  44. Oferta de vanzare teren (39,1 KiB, 557 hits)

  45. Oferta de vanzare teren (62,8 KiB, 543 hits)

  46. Oferta de vanzare teren (62,0 KiB, 522 hits)

  47. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 577 hits)

  48. Oferta de vanzare teren (87,1 KiB, 569 hits)

  49. Oferta de vanzare teren (43,9 KiB, 549 hits)

  50. Oferta de vanzare teren (33,5 KiB, 529 hits)

  51. Oferta de vanzare teren (37,4 KiB, 548 hits)

  52. Oferta de vanzare teren (36,8 KiB, 623 hits)

  53. Oferta de vanzare teren (38,3 KiB, 632 hits)

  54. Oferta de vanzare teren (40,6 KiB, 540 hits)

  55. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 530 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 547 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 480 hits)

  57. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 492 hits)

  58. Oferta de vanzare teren (50,0 KiB, 463 hits)

  59. Oferta de vanzare teren (33,7 KiB, 529 hits)

  60. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 478 hits)

  61. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 494 hits)

  62. Oferta de vanzare teren (35,2 KiB, 483 hits)

  63. Oferta de vanzare teren (50,1 KiB, 511 hits)

  64. Oferta de vanzare teren (52,7 KiB, 488 hits)

  65. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 495 hits)

  66. Oferta de vanzare teren (55,3 KiB, 557 hits)

  67. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 520 hits)

  68. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 498 hits)

  69. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 513 hits)

  70. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 497 hits)

  71. Oferta de vanzare teren (49,3 KiB, 513 hits)

  72. Oferta de vanzare teren (46,6 KiB, 513 hits)

  73. Oferta de vanzare teren (46,7 KiB, 509 hits)

  74. Oferta de vanzare teren (47,0 KiB, 478 hits)

  75. Oferta de vanzare teren (42,7 KiB, 506 hits)

  76. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 498 hits)

  77. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 470 hits)

  78. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 522 hits)

  79. Oferta de vanzare teren (42,0 KiB, 544 hits)

  80. Oferta de vanzare teren (36,5 KiB, 493 hits)

  81. Oferta de vanzare teren (87,9 KiB, 490 hits)

  82. Oferta de vanzare teren (81,4 KiB, 537 hits)

  83. Oferta de vanzare teren (82,0 KiB, 547 hits)

  84. Oferta de vanzare teren (41,0 KiB, 509 hits)

  85. Oferta de vanzare teren (40,7 KiB, 529 hits)

  86. Oferta de vanzare teren (46,3 KiB, 627 hits)

  87. Oferta de vanzare teren (43,8 KiB, 501 hits)

  88. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 532 hits)

  89. Oferta de vanzare teren (44,1 KiB, 492 hits)

  90. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 486 hits)

  91. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 552 hits)

  92. Oferta de vanzare teren (35,8 KiB, 511 hits)

  93. Oferta de vanzare teren (45,4 KiB, 571 hits)

  94. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 475 hits)

  95. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 488 hits)

  96. Oferta de vanzare teren (39,8 KiB, 553 hits)

  97. Oferta de vanzare teren (76,5 KiB, 521 hits)

  98. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 529 hits)

  99. Oferta de vanzare teren (42,9 KiB, 490 hits)

  100. Oferta de vanzare teren (37,7 KiB, 553 hits)

  101. Oferta de vanzare teren (69,1 KiB, 508 hits)

  102. Oferta de vanzare teren (56,8 KiB, 566 hits)

  103. Oferta de vanzare teren (61,5 KiB, 627 hits)