Procedura de vânzare a terenului agricol – extravilan

  Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare persoane Fizice (270,5 KiB, 262 hits)

  Oferta vanzare teren persoane Fizice (252,5 KiB, 204 hits)

Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

 

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Agricol si Cadastru
Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Agricol si Cadastru, unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model anexat), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model anexat) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii Biroul Agricol si Cadastru va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Orasului Săliște și pe pagina de internet a primăriei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Agricol si Cadastru va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare 
În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Agricol si Cadastru va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:
– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător
Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Agricol si Cadastru.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Agricol si Cadastru va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător. 
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Agricol si Cadastru va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Unde se depun actele

Sediul central al Primăriei, Str. Șteaza, nr.9,

Pentru mai multe informații contactați Biroul Agricol si Cadastru

Telefon: 0269/553572, int. 113

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

  Acte necesare (16,8 KiB, 1.330 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane fizice (77,9 KiB, 1.205 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane juridice (105,8 KiB, 656 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane fizice (30,5 KiB, 950 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane juridice (30,3 KiB, 566 hits)

OFERTE DE VANZARE TEREN

  • 2019

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,1 KiB, 850 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 428 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (41,8 KiB, 360 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,9 KiB, 341 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,8 KiB, 346 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,6 KiB, 315 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,1 KiB, 316 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,0 KiB, 325 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (53,6 KiB, 303 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,3 KiB, 303 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,4 KiB, 287 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,7 KiB, 313 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,6 KiB, 300 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 309 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,4 KiB, 291 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,9 KiB, 279 hits)

  17 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 275 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (52,9 KiB, 272 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 277 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 257 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,2 KiB, 276 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,4 KiB, 242 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,5 KiB, 236 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,7 KiB, 260 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,4 KiB, 271 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,0 KiB, 249 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,7 KiB, 234 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,9 KiB, 276 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,3 KiB, 253 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 295 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 295 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,9 KiB, 280 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 261 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 281 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,1 KiB, 252 hits)

  35 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,7 KiB, 285 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,1 KiB, 298 hits)

  • 2018

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,5 KiB, 407 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,9 KiB, 366 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,6 KiB, 313 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 294 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (66,0 KiB, 300 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,5 KiB, 298 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,6 KiB, 287 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,6 KiB, 310 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,3 KiB, 327 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 298 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,9 KiB, 284 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 291 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (60,3 KiB, 314 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (75,1 KiB, 249 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,7 KiB, 251 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (88,7 KiB, 258 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,2 KiB, 279 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,7 KiB, 269 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (118,3 KiB, 273 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,8 KiB, 290 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,7 KiB, 263 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,1 KiB, 270 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,1 KiB, 259 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 327 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 261 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,2 KiB, 274 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 281 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 287 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,6 KiB, 268 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (121,8 KiB, 251 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (115,1 KiB, 293 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,7 KiB, 282 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 269 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 269 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,3 KiB, 271 hits)

  37 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 287 hits)

  38 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,9 KiB, 294 hits)

  39 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 287 hits)

  40 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 312 hits)

  41 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,1 KiB, 239 hits)

  42 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,5 KiB, 268 hits)

  43 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,5 KiB, 254 hits)

  44 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,8 KiB, 240 hits)

  45 Oferta de vanzare teren persoane fizice (77,4 KiB, 299 hits)

  48 Oferta de vanzare teren persoane fizice (85,4 KiB, 272 hits)

  47 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,0 KiB, 258 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 267 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 239 hits)

  50 Oferta de vanzare teren persoane fizice (80,6 KiB, 276 hits)

  51 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 248 hits)

  52 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 265 hits)

  53 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 254 hits)

  54 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 244 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 294 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 244 hits)

  56 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 244 hits)

  57 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,5 KiB, 256 hits)

  58 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,3 KiB, 274 hits)

  59 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,5 KiB, 314 hits)

  60 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,5 KiB, 302 hits)

  61 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,7 KiB, 257 hits)

  62 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 259 hits)

  63_Oferta_de_vanzare_teren_persoane_fizice.pdf (70,5 KiB, 248 hits)

  64 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,8 KiB, 276 hits)

  65 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 320 hits)

  66 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 264 hits)

  67 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 255 hits)

  68 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,7 KiB, 250 hits)

  69 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 291 hits)

  70 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,6 KiB, 266 hits)

  71 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,0 KiB, 280 hits)

  72 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,8 KiB, 312 hits)

  73 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,7 KiB, 300 hits)

  74 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 286 hits)

  75 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,2 KiB, 293 hits)

  76 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,4 KiB, 270 hits)

  77 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,4 KiB, 269 hits)

  78 Oferta de vanzare teren persoane fizice (112,0 KiB, 250 hits)

  79 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,7 KiB, 312 hits)

  80 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 286 hits)

  • 2017

  1. Oferta de vanzare teren (64,0 KiB, 592 hits)

  2. Oferta de vanzare teren (59,0 KiB, 437 hits)

  3. Oferta de vanzare teren (61,0 KiB, 414 hits)

  4. Oferta de vanzare teren (60,4 KiB, 433 hits)

  5. Oferta de vanzare teren (58,8 KiB, 410 hits)

  6. Oferta de vanzare teren (95,3 KiB, 434 hits)

  7. Oferta de vanzare teren (68,9 KiB, 425 hits)

  8. Oferta de vanzare teren (49,2 KiB, 515 hits)

  9. Oferta de vanzare teren (62,5 KiB, 432 hits)

  10. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 403 hits)

  11. Oferta de vanzare teren (74,5 KiB, 455 hits)

  12. Oferta de vanzare teren (66,9 KiB, 434 hits)

  13. Oferta de vanzare teren (73,4 KiB, 399 hits)

  14. Oferta de vanzare teren (65,9 KiB, 434 hits)

  15. Oferta de vanzare teren (58,3 KiB, 425 hits)

  16. Oferta de vanzare teren (64,8 KiB, 384 hits)

  17. Oferta de vanzare teren (57,3 KiB, 413 hits)

  18. Oferta de vanzare teren (73,2 KiB, 399 hits)

  19. Oferta de vanzare teren (61,1 KiB, 408 hits)

  20. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 427 hits)

  21. Oferta de vanzare teren (75,1 KiB, 415 hits)

  22. Oferta de vanzare teren (69,5 KiB, 413 hits)

  23. Oferta de vanzare teren (67,9 KiB, 435 hits)

  24. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 435 hits)

  25. Oferta de vanzare teren (64,1 KiB, 397 hits)

  26. Oferta de vanzare teren (54,5 KiB, 415 hits)

  27. Oferta de vanzare teren (51,3 KiB, 392 hits)

  28. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 442 hits)

  29. Oferta de vanzare teren (43,4 KiB, 407 hits)

  30. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 457 hits)

  31. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 494 hits)

  32. Oferta de vanzare teren (44,2 KiB, 452 hits)

  33. Oferta de vanzare teren (41,6 KiB, 454 hits)

  34. Oferta de vanzare teren (47,9 KiB, 465 hits)

  35. Oferta de vanzare teren (45,9 KiB, 468 hits)

  36. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 489 hits)

  37. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 446 hits)

  38. Oferta de vanzare teren (42,3 KiB, 457 hits)

  39. Oferta de vanzare teren (72,2 KiB, 414 hits)

  40. Oferta de vanzare teren (75,6 KiB, 435 hits)

  41. Oferta de vanzare teren (57,2 KiB, 421 hits)

  42. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 409 hits)

  43. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 422 hits)

  44. Oferta de vanzare teren (39,1 KiB, 418 hits)

  45. Oferta de vanzare teren (62,8 KiB, 403 hits)

  46. Oferta de vanzare teren (62,0 KiB, 378 hits)

  47. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 424 hits)

  48. Oferta de vanzare teren (87,1 KiB, 435 hits)

  49. Oferta de vanzare teren (43,9 KiB, 399 hits)

  50. Oferta de vanzare teren (33,5 KiB, 394 hits)

  51. Oferta de vanzare teren (37,4 KiB, 407 hits)

  52. Oferta de vanzare teren (36,8 KiB, 466 hits)

  53. Oferta de vanzare teren (38,3 KiB, 483 hits)

  54. Oferta de vanzare teren (40,6 KiB, 400 hits)

  55. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 384 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 403 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 344 hits)

  57. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 361 hits)

  58. Oferta de vanzare teren (50,0 KiB, 330 hits)

  59. Oferta de vanzare teren (33,7 KiB, 386 hits)

  60. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 347 hits)

  61. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 359 hits)

  62. Oferta de vanzare teren (35,2 KiB, 346 hits)

  63. Oferta de vanzare teren (50,1 KiB, 368 hits)

  64. Oferta de vanzare teren (52,7 KiB, 357 hits)

  65. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 356 hits)

  66. Oferta de vanzare teren (55,3 KiB, 418 hits)

  67. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 385 hits)

  68. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 356 hits)

  69. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 377 hits)

  70. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 351 hits)

  71. Oferta de vanzare teren (49,3 KiB, 371 hits)

  72. Oferta de vanzare teren (46,6 KiB, 371 hits)

  73. Oferta de vanzare teren (46,7 KiB, 362 hits)

  74. Oferta de vanzare teren (47,0 KiB, 340 hits)

  75. Oferta de vanzare teren (42,7 KiB, 375 hits)

  76. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 361 hits)

  77. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 336 hits)

  78. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 377 hits)

  79. Oferta de vanzare teren (42,0 KiB, 394 hits)

  80. Oferta de vanzare teren (36,5 KiB, 344 hits)

  81. Oferta de vanzare teren (87,9 KiB, 341 hits)

  82. Oferta de vanzare teren (81,4 KiB, 382 hits)

  83. Oferta de vanzare teren (82,0 KiB, 402 hits)

  84. Oferta de vanzare teren (41,0 KiB, 365 hits)

  85. Oferta de vanzare teren (40,7 KiB, 382 hits)

  86. Oferta de vanzare teren (46,3 KiB, 453 hits)

  87. Oferta de vanzare teren (43,8 KiB, 369 hits)

  88. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 395 hits)

  89. Oferta de vanzare teren (44,1 KiB, 355 hits)

  90. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 349 hits)

  91. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 405 hits)

  92. Oferta de vanzare teren (35,8 KiB, 371 hits)

  93. Oferta de vanzare teren (45,4 KiB, 410 hits)

  94. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 342 hits)

  95. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 348 hits)

  96. Oferta de vanzare teren (39,8 KiB, 412 hits)

  97. Oferta de vanzare teren (76,5 KiB, 377 hits)

  98. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 393 hits)

  99. Oferta de vanzare teren (42,9 KiB, 348 hits)

  100. Oferta de vanzare teren (37,7 KiB, 399 hits)

  101. Oferta de vanzare teren (69,1 KiB, 376 hits)

  102. Oferta de vanzare teren (56,8 KiB, 433 hits)

  103. Oferta de vanzare teren (61,5 KiB, 471 hits)