Procedura de vânzare a terenului agricol – extravilan

  Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare persoane Fizice (270,5 KiB, 174 hits)

  Oferta vanzare teren persoane Fizice (252,5 KiB, 131 hits)

Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

 

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Agricol si Cadastru
Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Agricol si Cadastru, unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model anexat), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model anexat) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii Biroul Agricol si Cadastru va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Orasului Săliște și pe pagina de internet a primăriei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Agricol si Cadastru va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare 
În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Agricol si Cadastru va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:
– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător
Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Agricol si Cadastru.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Agricol si Cadastru va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător. 
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Agricol si Cadastru va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Unde se depun actele

Sediul central al Primăriei, Str. Șteaza, nr.9,

Pentru mai multe informații contactați Biroul Agricol si Cadastru

Telefon: 0269/553572, int. 113

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

  Acte necesare (16,8 KiB, 1.251 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane fizice (77,9 KiB, 1.123 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane juridice (105,8 KiB, 595 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane fizice (30,5 KiB, 894 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane juridice (30,3 KiB, 526 hits)

OFERTE DE VANZARE TEREN

  • 2019

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,1 KiB, 773 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 376 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (41,8 KiB, 315 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,9 KiB, 295 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,8 KiB, 310 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,6 KiB, 274 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,1 KiB, 271 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,0 KiB, 280 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (53,6 KiB, 261 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,3 KiB, 252 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,4 KiB, 249 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,7 KiB, 273 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,6 KiB, 249 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 263 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,4 KiB, 247 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,9 KiB, 237 hits)

  17 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 234 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (52,9 KiB, 236 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 232 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 215 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,2 KiB, 225 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,4 KiB, 201 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,5 KiB, 199 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,7 KiB, 222 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,4 KiB, 227 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,0 KiB, 206 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,7 KiB, 194 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,9 KiB, 231 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,3 KiB, 215 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 250 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 250 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,9 KiB, 236 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 220 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 233 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,1 KiB, 216 hits)

  35 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,7 KiB, 242 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,1 KiB, 261 hits)

  • 2018

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,5 KiB, 383 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,9 KiB, 329 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,6 KiB, 277 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 260 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (66,0 KiB, 263 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,5 KiB, 266 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,6 KiB, 248 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,6 KiB, 271 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,3 KiB, 289 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 255 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,9 KiB, 236 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 250 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (60,3 KiB, 275 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (75,1 KiB, 211 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,7 KiB, 219 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (88,7 KiB, 216 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,2 KiB, 230 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,7 KiB, 229 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (118,3 KiB, 231 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,8 KiB, 254 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,7 KiB, 220 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,1 KiB, 231 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,1 KiB, 220 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 277 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 217 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,2 KiB, 235 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 249 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 246 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,6 KiB, 233 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (121,8 KiB, 213 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (115,1 KiB, 253 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,7 KiB, 242 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 230 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 230 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,3 KiB, 239 hits)

  37 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 258 hits)

  38 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,9 KiB, 259 hits)

  39 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 259 hits)

  40 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 270 hits)

  41 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,1 KiB, 210 hits)

  42 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,5 KiB, 239 hits)

  43 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,5 KiB, 229 hits)

  44 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,8 KiB, 213 hits)

  45 Oferta de vanzare teren persoane fizice (77,4 KiB, 268 hits)

  48 Oferta de vanzare teren persoane fizice (85,4 KiB, 243 hits)

  47 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,0 KiB, 233 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 240 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 207 hits)

  50 Oferta de vanzare teren persoane fizice (80,6 KiB, 251 hits)

  51 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 223 hits)

  52 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 228 hits)

  53 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 219 hits)

  54 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 217 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 261 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 208 hits)

  56 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 213 hits)

  57 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,5 KiB, 217 hits)

  58 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,3 KiB, 236 hits)

  59 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,5 KiB, 284 hits)

  60 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,5 KiB, 263 hits)

  61 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,7 KiB, 220 hits)

  62 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 220 hits)

  63_Oferta_de_vanzare_teren_persoane_fizice.pdf (70,5 KiB, 216 hits)

  64 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,8 KiB, 244 hits)

  65 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 279 hits)

  66 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 229 hits)

  67 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 217 hits)

  68 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,7 KiB, 226 hits)

  69 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 253 hits)

  70 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,6 KiB, 227 hits)

  71 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,0 KiB, 239 hits)

  72 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,8 KiB, 281 hits)

  73 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,7 KiB, 264 hits)

  74 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 239 hits)

  75 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,2 KiB, 263 hits)

  76 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,4 KiB, 242 hits)

  77 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,4 KiB, 234 hits)

  78 Oferta de vanzare teren persoane fizice (112,0 KiB, 220 hits)

  79 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,7 KiB, 278 hits)

  80 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 260 hits)

  • 2017

  1. Oferta de vanzare teren (64,0 KiB, 553 hits)

  2. Oferta de vanzare teren (59,0 KiB, 408 hits)

  3. Oferta de vanzare teren (61,0 KiB, 386 hits)

  4. Oferta de vanzare teren (60,4 KiB, 398 hits)

  5. Oferta de vanzare teren (58,8 KiB, 382 hits)

  6. Oferta de vanzare teren (95,3 KiB, 396 hits)

  7. Oferta de vanzare teren (68,9 KiB, 391 hits)

  8. Oferta de vanzare teren (49,2 KiB, 476 hits)

  9. Oferta de vanzare teren (62,5 KiB, 391 hits)

  10. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 372 hits)

  11. Oferta de vanzare teren (74,5 KiB, 409 hits)

  12. Oferta de vanzare teren (66,9 KiB, 394 hits)

  13. Oferta de vanzare teren (73,4 KiB, 361 hits)

  14. Oferta de vanzare teren (65,9 KiB, 396 hits)

  15. Oferta de vanzare teren (58,3 KiB, 386 hits)

  16. Oferta de vanzare teren (64,8 KiB, 353 hits)

  17. Oferta de vanzare teren (57,3 KiB, 378 hits)

  18. Oferta de vanzare teren (73,2 KiB, 362 hits)

  19. Oferta de vanzare teren (61,1 KiB, 367 hits)

  20. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 388 hits)

  21. Oferta de vanzare teren (75,1 KiB, 383 hits)

  22. Oferta de vanzare teren (69,5 KiB, 384 hits)

  23. Oferta de vanzare teren (67,9 KiB, 394 hits)

  24. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 405 hits)

  25. Oferta de vanzare teren (64,1 KiB, 375 hits)

  26. Oferta de vanzare teren (54,5 KiB, 382 hits)

  27. Oferta de vanzare teren (51,3 KiB, 367 hits)

  28. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 407 hits)

  29. Oferta de vanzare teren (43,4 KiB, 375 hits)

  30. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 432 hits)

  31. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 456 hits)

  32. Oferta de vanzare teren (44,2 KiB, 416 hits)

  33. Oferta de vanzare teren (41,6 KiB, 424 hits)

  34. Oferta de vanzare teren (47,9 KiB, 425 hits)

  35. Oferta de vanzare teren (45,9 KiB, 434 hits)

  36. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 455 hits)

  37. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 410 hits)

  38. Oferta de vanzare teren (42,3 KiB, 429 hits)

  39. Oferta de vanzare teren (72,2 KiB, 381 hits)

  40. Oferta de vanzare teren (75,6 KiB, 402 hits)

  41. Oferta de vanzare teren (57,2 KiB, 385 hits)

  42. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 378 hits)

  43. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 398 hits)

  44. Oferta de vanzare teren (39,1 KiB, 389 hits)

  45. Oferta de vanzare teren (62,8 KiB, 368 hits)

  46. Oferta de vanzare teren (62,0 KiB, 342 hits)

  47. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 390 hits)

  48. Oferta de vanzare teren (87,1 KiB, 396 hits)

  49. Oferta de vanzare teren (43,9 KiB, 372 hits)

  50. Oferta de vanzare teren (33,5 KiB, 358 hits)

  51. Oferta de vanzare teren (37,4 KiB, 371 hits)

  52. Oferta de vanzare teren (36,8 KiB, 429 hits)

  53. Oferta de vanzare teren (38,3 KiB, 446 hits)

  54. Oferta de vanzare teren (40,6 KiB, 361 hits)

  55. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 347 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 361 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 313 hits)

  57. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 334 hits)

  58. Oferta de vanzare teren (50,0 KiB, 305 hits)

  59. Oferta de vanzare teren (33,7 KiB, 354 hits)

  60. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 320 hits)

  61. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 327 hits)

  62. Oferta de vanzare teren (35,2 KiB, 312 hits)

  63. Oferta de vanzare teren (50,1 KiB, 336 hits)

  64. Oferta de vanzare teren (52,7 KiB, 327 hits)

  65. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 315 hits)

  66. Oferta de vanzare teren (55,3 KiB, 380 hits)

  67. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 351 hits)

  68. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 316 hits)

  69. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 343 hits)

  70. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 315 hits)

  71. Oferta de vanzare teren (49,3 KiB, 341 hits)

  72. Oferta de vanzare teren (46,6 KiB, 336 hits)

  73. Oferta de vanzare teren (46,7 KiB, 319 hits)

  74. Oferta de vanzare teren (47,0 KiB, 309 hits)

  75. Oferta de vanzare teren (42,7 KiB, 343 hits)

  76. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 329 hits)

  77. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 306 hits)

  78. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 332 hits)

  79. Oferta de vanzare teren (42,0 KiB, 355 hits)

  80. Oferta de vanzare teren (36,5 KiB, 307 hits)

  81. Oferta de vanzare teren (87,9 KiB, 312 hits)

  82. Oferta de vanzare teren (81,4 KiB, 345 hits)

  83. Oferta de vanzare teren (82,0 KiB, 364 hits)

  84. Oferta de vanzare teren (41,0 KiB, 330 hits)

  85. Oferta de vanzare teren (40,7 KiB, 342 hits)

  86. Oferta de vanzare teren (46,3 KiB, 416 hits)

  87. Oferta de vanzare teren (43,8 KiB, 334 hits)

  88. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 359 hits)

  89. Oferta de vanzare teren (44,1 KiB, 325 hits)

  90. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 317 hits)

  91. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 361 hits)

  92. Oferta de vanzare teren (35,8 KiB, 329 hits)

  93. Oferta de vanzare teren (45,4 KiB, 372 hits)

  94. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 317 hits)

  95. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 322 hits)

  96. Oferta de vanzare teren (39,8 KiB, 371 hits)

  97. Oferta de vanzare teren (76,5 KiB, 347 hits)

  98. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 353 hits)

  99. Oferta de vanzare teren (42,9 KiB, 314 hits)

  100. Oferta de vanzare teren (37,7 KiB, 359 hits)

  101. Oferta de vanzare teren (69,1 KiB, 340 hits)

  102. Oferta de vanzare teren (56,8 KiB, 397 hits)

  103. Oferta de vanzare teren (61,5 KiB, 431 hits)