Procedura de vânzare a terenului agricol – extravilan

  Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare persoane Fizice (270,5 KiB, 66 hits)

  Oferta vanzare teren persoane Fizice (252,5 KiB, 44 hits)

Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

 

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Agricol si Cadastru
Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Agricol si Cadastru, unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model anexat), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model anexat) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii Biroul Agricol si Cadastru va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Orasului Săliște și pe pagina de internet a primăriei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Agricol si Cadastru va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare 
În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Agricol si Cadastru va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:
– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător
Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Agricol si Cadastru.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Agricol si Cadastru va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător. 
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Agricol si Cadastru va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Unde se depun actele

Sediul central al Primăriei, Str. Șteaza, nr.9,

Pentru mai multe informații contactați Biroul Agricol si Cadastru

Telefon: 0269/553572, int. 113

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

  Acte necesare (16,8 KiB, 1.131 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane fizice (77,9 KiB, 994 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane juridice (105,8 KiB, 529 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane fizice (30,5 KiB, 810 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane juridice (30,3 KiB, 458 hits)

OFERTE DE VANZARE TEREN

  • 2019

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,1 KiB, 641 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 313 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (41,8 KiB, 262 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,9 KiB, 237 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,8 KiB, 253 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,6 KiB, 210 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,1 KiB, 207 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,0 KiB, 220 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (53,6 KiB, 205 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,3 KiB, 194 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,4 KiB, 197 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,7 KiB, 206 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,6 KiB, 195 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 202 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,4 KiB, 190 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,9 KiB, 184 hits)

  17 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 183 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (52,9 KiB, 192 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 180 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 167 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,2 KiB, 178 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,4 KiB, 157 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,5 KiB, 155 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,7 KiB, 173 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,4 KiB, 175 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,0 KiB, 160 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,7 KiB, 149 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,9 KiB, 182 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,3 KiB, 164 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 197 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 197 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,9 KiB, 180 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 172 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 187 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,1 KiB, 174 hits)

  35 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,7 KiB, 193 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,1 KiB, 211 hits)

  • 2018

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,5 KiB, 338 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,9 KiB, 281 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,6 KiB, 231 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 221 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (66,0 KiB, 216 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,5 KiB, 224 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,6 KiB, 203 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,6 KiB, 223 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,3 KiB, 244 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 212 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,9 KiB, 188 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 203 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (60,3 KiB, 225 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (75,1 KiB, 166 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,7 KiB, 175 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (88,7 KiB, 172 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,2 KiB, 185 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,7 KiB, 182 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (118,3 KiB, 185 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,8 KiB, 208 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,7 KiB, 180 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,1 KiB, 185 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,1 KiB, 174 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 231 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 171 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,2 KiB, 190 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 195 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 194 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,6 KiB, 192 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (121,8 KiB, 168 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (115,1 KiB, 195 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,7 KiB, 198 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 185 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 185 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,3 KiB, 194 hits)

  37 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 215 hits)

  38 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,9 KiB, 213 hits)

  39 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 215 hits)

  40 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 223 hits)

  41 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,1 KiB, 168 hits)

  42 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,5 KiB, 198 hits)

  43 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,5 KiB, 187 hits)

  44 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,8 KiB, 168 hits)

  45 Oferta de vanzare teren persoane fizice (77,4 KiB, 223 hits)

  48 Oferta de vanzare teren persoane fizice (85,4 KiB, 200 hits)

  47 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,0 KiB, 192 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 198 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 163 hits)

  50 Oferta de vanzare teren persoane fizice (80,6 KiB, 205 hits)

  51 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 179 hits)

  52 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 184 hits)

  53 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 175 hits)

  54 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 175 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 199 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 162 hits)

  56 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 167 hits)

  57 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,5 KiB, 169 hits)

  58 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,3 KiB, 189 hits)

  59 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,5 KiB, 236 hits)

  60 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,5 KiB, 216 hits)

  61 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,7 KiB, 169 hits)

  62 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 174 hits)

  63_Oferta_de_vanzare_teren_persoane_fizice.pdf (70,5 KiB, 171 hits)

  64 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,8 KiB, 197 hits)

  65 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 230 hits)

  66 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 179 hits)

  67 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 175 hits)

  68 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,7 KiB, 180 hits)

  69 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 201 hits)

  70 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,6 KiB, 179 hits)

  71 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,0 KiB, 183 hits)

  72 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,8 KiB, 226 hits)

  73 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,7 KiB, 205 hits)

  74 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 192 hits)

  75 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,2 KiB, 210 hits)

  76 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,4 KiB, 195 hits)

  77 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,4 KiB, 186 hits)

  78 Oferta de vanzare teren persoane fizice (112,0 KiB, 175 hits)

  79 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,7 KiB, 226 hits)

  80 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 212 hits)

  • 2017

  1. Oferta de vanzare teren (64,0 KiB, 511 hits)

  2. Oferta de vanzare teren (59,0 KiB, 363 hits)

  3. Oferta de vanzare teren (61,0 KiB, 343 hits)

  4. Oferta de vanzare teren (60,4 KiB, 356 hits)

  5. Oferta de vanzare teren (58,8 KiB, 341 hits)

  6. Oferta de vanzare teren (95,3 KiB, 351 hits)

  7. Oferta de vanzare teren (68,9 KiB, 348 hits)

  8. Oferta de vanzare teren (49,2 KiB, 424 hits)

  9. Oferta de vanzare teren (62,5 KiB, 347 hits)

  10. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 327 hits)

  11. Oferta de vanzare teren (74,5 KiB, 362 hits)

  12. Oferta de vanzare teren (66,9 KiB, 351 hits)

  13. Oferta de vanzare teren (73,4 KiB, 316 hits)

  14. Oferta de vanzare teren (65,9 KiB, 352 hits)

  15. Oferta de vanzare teren (58,3 KiB, 335 hits)

  16. Oferta de vanzare teren (64,8 KiB, 309 hits)

  17. Oferta de vanzare teren (57,3 KiB, 333 hits)

  18. Oferta de vanzare teren (73,2 KiB, 318 hits)

  19. Oferta de vanzare teren (61,1 KiB, 321 hits)

  20. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 342 hits)

  21. Oferta de vanzare teren (75,1 KiB, 335 hits)

  22. Oferta de vanzare teren (69,5 KiB, 341 hits)

  23. Oferta de vanzare teren (67,9 KiB, 340 hits)

  24. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 361 hits)

  25. Oferta de vanzare teren (64,1 KiB, 334 hits)

  26. Oferta de vanzare teren (54,5 KiB, 341 hits)

  27. Oferta de vanzare teren (51,3 KiB, 329 hits)

  28. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 360 hits)

  29. Oferta de vanzare teren (43,4 KiB, 329 hits)

  30. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 386 hits)

  31. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 408 hits)

  32. Oferta de vanzare teren (44,2 KiB, 365 hits)

  33. Oferta de vanzare teren (41,6 KiB, 368 hits)

  34. Oferta de vanzare teren (47,9 KiB, 372 hits)

  35. Oferta de vanzare teren (45,9 KiB, 375 hits)

  36. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 380 hits)

  37. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 362 hits)

  38. Oferta de vanzare teren (42,3 KiB, 375 hits)

  39. Oferta de vanzare teren (72,2 KiB, 338 hits)

  40. Oferta de vanzare teren (75,6 KiB, 360 hits)

  41. Oferta de vanzare teren (57,2 KiB, 335 hits)

  42. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 335 hits)

  43. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 352 hits)

  44. Oferta de vanzare teren (39,1 KiB, 339 hits)

  45. Oferta de vanzare teren (62,8 KiB, 327 hits)

  46. Oferta de vanzare teren (62,0 KiB, 300 hits)

  47. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 345 hits)

  48. Oferta de vanzare teren (87,1 KiB, 349 hits)

  49. Oferta de vanzare teren (43,9 KiB, 324 hits)

  50. Oferta de vanzare teren (33,5 KiB, 316 hits)

  51. Oferta de vanzare teren (37,4 KiB, 324 hits)

  52. Oferta de vanzare teren (36,8 KiB, 374 hits)

  53. Oferta de vanzare teren (38,3 KiB, 386 hits)

  54. Oferta de vanzare teren (40,6 KiB, 315 hits)

  55. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 299 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 309 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 273 hits)

  57. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 292 hits)

  58. Oferta de vanzare teren (50,0 KiB, 265 hits)

  59. Oferta de vanzare teren (33,7 KiB, 306 hits)

  60. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 274 hits)

  61. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 288 hits)

  62. Oferta de vanzare teren (35,2 KiB, 268 hits)

  63. Oferta de vanzare teren (50,1 KiB, 277 hits)

  64. Oferta de vanzare teren (52,7 KiB, 285 hits)

  65. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 271 hits)

  66. Oferta de vanzare teren (55,3 KiB, 330 hits)

  67. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 306 hits)

  68. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 269 hits)

  69. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 298 hits)

  70. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 271 hits)

  71. Oferta de vanzare teren (49,3 KiB, 294 hits)

  72. Oferta de vanzare teren (46,6 KiB, 294 hits)

  73. Oferta de vanzare teren (46,7 KiB, 273 hits)

  74. Oferta de vanzare teren (47,0 KiB, 268 hits)

  75. Oferta de vanzare teren (42,7 KiB, 294 hits)

  76. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 287 hits)

  77. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 260 hits)

  78. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 288 hits)

  79. Oferta de vanzare teren (42,0 KiB, 312 hits)

  80. Oferta de vanzare teren (36,5 KiB, 266 hits)

  81. Oferta de vanzare teren (87,9 KiB, 268 hits)

  82. Oferta de vanzare teren (81,4 KiB, 305 hits)

  83. Oferta de vanzare teren (82,0 KiB, 318 hits)

  84. Oferta de vanzare teren (41,0 KiB, 282 hits)

  85. Oferta de vanzare teren (40,7 KiB, 302 hits)

  86. Oferta de vanzare teren (46,3 KiB, 351 hits)

  87. Oferta de vanzare teren (43,8 KiB, 286 hits)

  88. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 315 hits)

  89. Oferta de vanzare teren (44,1 KiB, 282 hits)

  90. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 276 hits)

  91. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 318 hits)

  92. Oferta de vanzare teren (35,8 KiB, 277 hits)

  93. Oferta de vanzare teren (45,4 KiB, 321 hits)

  94. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 275 hits)

  95. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 279 hits)

  96. Oferta de vanzare teren (39,8 KiB, 322 hits)

  97. Oferta de vanzare teren (76,5 KiB, 299 hits)

  98. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 307 hits)

  99. Oferta de vanzare teren (42,9 KiB, 275 hits)

  100. Oferta de vanzare teren (37,7 KiB, 312 hits)

  101. Oferta de vanzare teren (69,1 KiB, 295 hits)

  102. Oferta de vanzare teren (56,8 KiB, 353 hits)

  103. Oferta de vanzare teren (61,5 KiB, 376 hits)