Procedura de vânzare a terenului agricol – extravilan

Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

 

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Agricol si Cadastru
Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Agricol si Cadastru, unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model anexat), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model anexat) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii Biroul Agricol si Cadastru va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Orasului Săliște și pe pagina de internet a primăriei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Agricol si Cadastru va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare 
În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Agricol si Cadastru va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:
– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător
Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Agricol si Cadastru.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Agricol si Cadastru va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător. 
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Agricol si Cadastru va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Unde se depun actele

Sediul central al Primăriei, Str. Șteaza, nr.9,

Pentru mai multe informații contactați Biroul Agricol si Cadastru

Telefon: 0269/553572, int. 113

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

  Acte necesare (16,8 KiB, 789 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane fizice (77,9 KiB, 714 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane juridice (105,8 KiB, 394 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane fizice (30,5 KiB, 589 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane juridice (30,3 KiB, 326 hits)

OFERTE DE VANZARE TEREN

  • 2019

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,1 KiB, 407 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 188 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (41,8 KiB, 150 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,9 KiB, 139 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,8 KiB, 147 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,6 KiB, 120 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,1 KiB, 110 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,0 KiB, 122 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (53,6 KiB, 120 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,3 KiB, 115 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,4 KiB, 118 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,7 KiB, 118 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,6 KiB, 118 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 112 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,4 KiB, 103 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,9 KiB, 108 hits)

  17 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 104 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (52,9 KiB, 123 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 104 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 93 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,2 KiB, 99 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,4 KiB, 83 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,5 KiB, 95 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,7 KiB, 102 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,4 KiB, 106 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,0 KiB, 86 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,7 KiB, 76 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,9 KiB, 103 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,3 KiB, 95 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 116 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 116 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,9 KiB, 104 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 108 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 105 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,1 KiB, 106 hits)

  35 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,7 KiB, 111 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,1 KiB, 126 hits)

  • 2018

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,5 KiB, 267 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,9 KiB, 203 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,6 KiB, 156 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 152 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (66,0 KiB, 145 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,5 KiB, 155 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,6 KiB, 128 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,6 KiB, 150 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,3 KiB, 175 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 135 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,9 KiB, 127 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 141 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (60,3 KiB, 172 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (75,1 KiB, 110 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,7 KiB, 126 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (88,7 KiB, 114 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,2 KiB, 120 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,7 KiB, 124 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (118,3 KiB, 123 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,8 KiB, 142 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,7 KiB, 123 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,1 KiB, 121 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,1 KiB, 123 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 166 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 121 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,2 KiB, 137 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 142 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 138 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,6 KiB, 132 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (121,8 KiB, 117 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (115,1 KiB, 141 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,7 KiB, 144 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 130 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 130 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,3 KiB, 143 hits)

  37 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 158 hits)

  38 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,9 KiB, 149 hits)

  39 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 155 hits)

  40 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 165 hits)

  41 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,1 KiB, 119 hits)

  42 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,5 KiB, 134 hits)

  43 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,5 KiB, 136 hits)

  44 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,8 KiB, 119 hits)

  45 Oferta de vanzare teren persoane fizice (77,4 KiB, 169 hits)

  48 Oferta de vanzare teren persoane fizice (85,4 KiB, 147 hits)

  47 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,0 KiB, 145 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 152 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 110 hits)

  50 Oferta de vanzare teren persoane fizice (80,6 KiB, 151 hits)

  51 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 124 hits)

  52 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 121 hits)

  53 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 121 hits)

  54 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 127 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 138 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 98 hits)

  56 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 104 hits)

  57 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,5 KiB, 115 hits)

  58 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,3 KiB, 131 hits)

  59 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,5 KiB, 174 hits)

  60 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,5 KiB, 162 hits)

  61 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,7 KiB, 112 hits)

  62 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 112 hits)

  63_Oferta_de_vanzare_teren_persoane_fizice.pdf (70,5 KiB, 109 hits)

  64 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,8 KiB, 141 hits)

  65 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 172 hits)

  66 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 120 hits)

  67 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 115 hits)

  68 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,7 KiB, 126 hits)

  69 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 145 hits)

  70 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,6 KiB, 127 hits)

  71 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,0 KiB, 122 hits)

  72 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,8 KiB, 153 hits)

  73 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,7 KiB, 141 hits)

  74 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 135 hits)

  75 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,2 KiB, 146 hits)

  76 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,4 KiB, 141 hits)

  77 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,4 KiB, 130 hits)

  78 Oferta de vanzare teren persoane fizice (112,0 KiB, 122 hits)

  79 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,7 KiB, 157 hits)

  80 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 154 hits)

  • 2017

  1. Oferta de vanzare teren (64,0 KiB, 444 hits)

  2. Oferta de vanzare teren (59,0 KiB, 280 hits)

  3. Oferta de vanzare teren (61,0 KiB, 282 hits)

  4. Oferta de vanzare teren (60,4 KiB, 276 hits)

  5. Oferta de vanzare teren (58,8 KiB, 259 hits)

  6. Oferta de vanzare teren (95,3 KiB, 290 hits)

  7. Oferta de vanzare teren (68,9 KiB, 284 hits)

  8. Oferta de vanzare teren (49,2 KiB, 361 hits)

  9. Oferta de vanzare teren (62,5 KiB, 291 hits)

  10. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 265 hits)

  11. Oferta de vanzare teren (74,5 KiB, 280 hits)

  12. Oferta de vanzare teren (66,9 KiB, 287 hits)

  13. Oferta de vanzare teren (73,4 KiB, 262 hits)

  14. Oferta de vanzare teren (65,9 KiB, 296 hits)

  15. Oferta de vanzare teren (58,3 KiB, 271 hits)

  16. Oferta de vanzare teren (64,8 KiB, 251 hits)

  17. Oferta de vanzare teren (57,3 KiB, 271 hits)

  18. Oferta de vanzare teren (73,2 KiB, 262 hits)

  19. Oferta de vanzare teren (61,1 KiB, 265 hits)

  20. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 283 hits)

  21. Oferta de vanzare teren (75,1 KiB, 274 hits)

  22. Oferta de vanzare teren (69,5 KiB, 265 hits)

  23. Oferta de vanzare teren (67,9 KiB, 256 hits)

  24. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 296 hits)

  25. Oferta de vanzare teren (64,1 KiB, 284 hits)

  26. Oferta de vanzare teren (54,5 KiB, 278 hits)

  27. Oferta de vanzare teren (51,3 KiB, 269 hits)

  28. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 302 hits)

  29. Oferta de vanzare teren (43,4 KiB, 269 hits)

  30. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 321 hits)

  31. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 338 hits)

  32. Oferta de vanzare teren (44,2 KiB, 302 hits)

  33. Oferta de vanzare teren (41,6 KiB, 302 hits)

  34. Oferta de vanzare teren (47,9 KiB, 310 hits)

  35. Oferta de vanzare teren (45,9 KiB, 314 hits)

  36. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 305 hits)

  37. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 293 hits)

  38. Oferta de vanzare teren (42,3 KiB, 296 hits)

  39. Oferta de vanzare teren (72,2 KiB, 283 hits)

  40. Oferta de vanzare teren (75,6 KiB, 299 hits)

  41. Oferta de vanzare teren (57,2 KiB, 253 hits)

  42. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 274 hits)

  43. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 265 hits)

  44. Oferta de vanzare teren (39,1 KiB, 255 hits)

  45. Oferta de vanzare teren (62,8 KiB, 265 hits)

  46. Oferta de vanzare teren (62,0 KiB, 247 hits)

  47. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 285 hits)

  48. Oferta de vanzare teren (87,1 KiB, 260 hits)

  49. Oferta de vanzare teren (43,9 KiB, 268 hits)

  50. Oferta de vanzare teren (33,5 KiB, 262 hits)

  51. Oferta de vanzare teren (37,4 KiB, 262 hits)

  52. Oferta de vanzare teren (36,8 KiB, 309 hits)

  53. Oferta de vanzare teren (38,3 KiB, 304 hits)

  54. Oferta de vanzare teren (40,6 KiB, 253 hits)

  55. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 223 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 224 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 215 hits)

  57. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 232 hits)

  58. Oferta de vanzare teren (50,0 KiB, 209 hits)

  59. Oferta de vanzare teren (33,7 KiB, 228 hits)

  60. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 221 hits)

  61. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 224 hits)

  62. Oferta de vanzare teren (35,2 KiB, 216 hits)

  63. Oferta de vanzare teren (50,1 KiB, 205 hits)

  64. Oferta de vanzare teren (52,7 KiB, 233 hits)

  65. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 212 hits)

  66. Oferta de vanzare teren (55,3 KiB, 244 hits)

  67. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 230 hits)

  68. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 212 hits)

  69. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 238 hits)

  70. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 213 hits)

  71. Oferta de vanzare teren (49,3 KiB, 241 hits)

  72. Oferta de vanzare teren (46,6 KiB, 242 hits)

  73. Oferta de vanzare teren (46,7 KiB, 211 hits)

  74. Oferta de vanzare teren (47,0 KiB, 211 hits)

  75. Oferta de vanzare teren (42,7 KiB, 216 hits)

  76. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 233 hits)

  77. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 211 hits)

  78. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 211 hits)

  79. Oferta de vanzare teren (42,0 KiB, 249 hits)

  80. Oferta de vanzare teren (36,5 KiB, 210 hits)

  81. Oferta de vanzare teren (87,9 KiB, 221 hits)

  82. Oferta de vanzare teren (81,4 KiB, 248 hits)

  83. Oferta de vanzare teren (82,0 KiB, 230 hits)

  84. Oferta de vanzare teren (41,0 KiB, 203 hits)

  85. Oferta de vanzare teren (40,7 KiB, 249 hits)

  86. Oferta de vanzare teren (46,3 KiB, 234 hits)

  87. Oferta de vanzare teren (43,8 KiB, 236 hits)

  88. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 255 hits)

  89. Oferta de vanzare teren (44,1 KiB, 221 hits)

  90. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 214 hits)

  91. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 259 hits)

  92. Oferta de vanzare teren (35,8 KiB, 226 hits)

  93. Oferta de vanzare teren (45,4 KiB, 259 hits)

  94. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 227 hits)

  95. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 227 hits)

  96. Oferta de vanzare teren (39,8 KiB, 267 hits)

  97. Oferta de vanzare teren (76,5 KiB, 243 hits)

  98. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 241 hits)

  99. Oferta de vanzare teren (42,9 KiB, 226 hits)

  100. Oferta de vanzare teren (37,7 KiB, 257 hits)

  101. Oferta de vanzare teren (69,1 KiB, 228 hits)

  102. Oferta de vanzare teren (56,8 KiB, 291 hits)

  103. Oferta de vanzare teren (61,5 KiB, 268 hits)