Procedura de vânzare a terenului agricol – extravilan

  Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare persoane Fizice (270,5 KiB, 769 hits)

  Oferta vanzare teren persoane Fizice (252,5 KiB, 621 hits)

Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

 

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Agricol si Cadastru
Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Agricol si Cadastru, unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model anexat), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model anexat) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii Biroul Agricol si Cadastru va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Orasului Săliște și pe pagina de internet a primăriei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Agricol si Cadastru va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare 
În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Agricol si Cadastru va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:
– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător
Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Agricol si Cadastru.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Agricol si Cadastru va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător. 
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Agricol si Cadastru va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Unde se depun actele

Sediul central al Primăriei, Str. Șteaza, nr.9,

Pentru mai multe informații contactați Biroul Agricol si Cadastru

Telefon: 0269/553572, int. 113

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

  Acte necesare (16,8 KiB, 1.767 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane fizice (77,9 KiB, 1.601 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane juridice (105,8 KiB, 923 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane fizice (30,5 KiB, 1.287 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane juridice (30,3 KiB, 829 hits)

OFERTE DE VANZARE TEREN

  • 2019

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,1 KiB, 1.192 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 709 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (41,8 KiB, 612 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,9 KiB, 591 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,8 KiB, 595 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,6 KiB, 571 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,1 KiB, 561 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,0 KiB, 572 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (53,6 KiB, 552 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,3 KiB, 564 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,4 KiB, 546 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,7 KiB, 566 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,6 KiB, 538 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 566 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,4 KiB, 544 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,9 KiB, 492 hits)

  17 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 488 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (52,9 KiB, 486 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 488 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 465 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,2 KiB, 503 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,4 KiB, 458 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,5 KiB, 451 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,7 KiB, 473 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,4 KiB, 501 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,0 KiB, 479 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,7 KiB, 439 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,9 KiB, 491 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,3 KiB, 479 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 516 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 516 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,9 KiB, 493 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 495 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 499 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,1 KiB, 460 hits)

  35 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,7 KiB, 500 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,1 KiB, 515 hits)

  • 2018

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,5 KiB, 617 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,9 KiB, 581 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,6 KiB, 524 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 503 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (66,0 KiB, 508 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,5 KiB, 506 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,6 KiB, 507 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,6 KiB, 512 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,3 KiB, 539 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 500 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,9 KiB, 497 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 510 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (60,3 KiB, 515 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (75,1 KiB, 454 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,7 KiB, 455 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (88,7 KiB, 473 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,2 KiB, 493 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,7 KiB, 464 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (118,3 KiB, 474 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,8 KiB, 488 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,7 KiB, 474 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,1 KiB, 477 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,1 KiB, 466 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 526 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 471 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,2 KiB, 483 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 487 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 487 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,6 KiB, 466 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (121,8 KiB, 459 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (115,1 KiB, 503 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,7 KiB, 492 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 482 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 482 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,3 KiB, 470 hits)

  37 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 505 hits)

  38 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,9 KiB, 527 hits)

  39 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 506 hits)

  40 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 517 hits)

  41 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,1 KiB, 457 hits)

  42 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,5 KiB, 476 hits)

  43 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,5 KiB, 463 hits)

  44 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,8 KiB, 446 hits)

  45 Oferta de vanzare teren persoane fizice (77,4 KiB, 509 hits)

  48 Oferta de vanzare teren persoane fizice (85,4 KiB, 489 hits)

  47 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,0 KiB, 470 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 476 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 459 hits)

  50 Oferta de vanzare teren persoane fizice (80,6 KiB, 492 hits)

  51 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 460 hits)

  52 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 478 hits)

  53 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 458 hits)

  54 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 450 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 495 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 455 hits)

  56 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 446 hits)

  57 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,5 KiB, 454 hits)

  58 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,3 KiB, 481 hits)

  59 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,5 KiB, 524 hits)

  60 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,5 KiB, 510 hits)

  61 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,7 KiB, 472 hits)

  62 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 471 hits)

  63_Oferta_de_vanzare_teren_persoane_fizice.pdf (70,5 KiB, 454 hits)

  64 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,8 KiB, 489 hits)

  65 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 552 hits)

  66 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 468 hits)

  67 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 447 hits)

  68 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,7 KiB, 442 hits)

  69 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 485 hits)

  70 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,6 KiB, 478 hits)

  71 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,0 KiB, 494 hits)

  72 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,8 KiB, 531 hits)

  73 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,7 KiB, 537 hits)

  74 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 506 hits)

  75 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,2 KiB, 492 hits)

  76 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,4 KiB, 480 hits)

  77 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,4 KiB, 470 hits)

  78 Oferta de vanzare teren persoane fizice (112,0 KiB, 474 hits)

  79 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,7 KiB, 521 hits)

  80 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 487 hits)

  • 2017

  1. Oferta de vanzare teren (64,0 KiB, 815 hits)

  2. Oferta de vanzare teren (59,0 KiB, 651 hits)

  3. Oferta de vanzare teren (61,0 KiB, 626 hits)

  4. Oferta de vanzare teren (60,4 KiB, 641 hits)

  5. Oferta de vanzare teren (58,8 KiB, 610 hits)

  6. Oferta de vanzare teren (95,3 KiB, 669 hits)

  7. Oferta de vanzare teren (68,9 KiB, 648 hits)

  8. Oferta de vanzare teren (49,2 KiB, 742 hits)

  9. Oferta de vanzare teren (62,5 KiB, 644 hits)

  10. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 617 hits)

  11. Oferta de vanzare teren (74,5 KiB, 661 hits)

  12. Oferta de vanzare teren (66,9 KiB, 647 hits)

  13. Oferta de vanzare teren (73,4 KiB, 622 hits)

  14. Oferta de vanzare teren (65,9 KiB, 664 hits)

  15. Oferta de vanzare teren (58,3 KiB, 633 hits)

  16. Oferta de vanzare teren (64,8 KiB, 613 hits)

  17. Oferta de vanzare teren (57,3 KiB, 639 hits)

  18. Oferta de vanzare teren (73,2 KiB, 621 hits)

  19. Oferta de vanzare teren (61,1 KiB, 630 hits)

  20. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 654 hits)

  21. Oferta de vanzare teren (75,1 KiB, 640 hits)

  22. Oferta de vanzare teren (69,5 KiB, 621 hits)

  23. Oferta de vanzare teren (67,9 KiB, 645 hits)

  24. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 658 hits)

  25. Oferta de vanzare teren (64,1 KiB, 589 hits)

  26. Oferta de vanzare teren (54,5 KiB, 635 hits)

  27. Oferta de vanzare teren (51,3 KiB, 600 hits)

  28. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 677 hits)

  29. Oferta de vanzare teren (43,4 KiB, 647 hits)

  30. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 699 hits)

  31. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 752 hits)

  32. Oferta de vanzare teren (44,2 KiB, 686 hits)

  33. Oferta de vanzare teren (41,6 KiB, 686 hits)

  34. Oferta de vanzare teren (47,9 KiB, 695 hits)

  35. Oferta de vanzare teren (45,9 KiB, 700 hits)

  36. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 714 hits)

  37. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 691 hits)

  38. Oferta de vanzare teren (42,3 KiB, 685 hits)

  39. Oferta de vanzare teren (72,2 KiB, 633 hits)

  40. Oferta de vanzare teren (75,6 KiB, 654 hits)

  41. Oferta de vanzare teren (57,2 KiB, 638 hits)

  42. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 623 hits)

  43. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 630 hits)

  44. Oferta de vanzare teren (39,1 KiB, 629 hits)

  45. Oferta de vanzare teren (62,8 KiB, 624 hits)

  46. Oferta de vanzare teren (62,0 KiB, 605 hits)

  47. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 656 hits)

  48. Oferta de vanzare teren (87,1 KiB, 643 hits)

  49. Oferta de vanzare teren (43,9 KiB, 617 hits)

  50. Oferta de vanzare teren (33,5 KiB, 603 hits)

  51. Oferta de vanzare teren (37,4 KiB, 621 hits)

  52. Oferta de vanzare teren (36,8 KiB, 697 hits)

  53. Oferta de vanzare teren (38,3 KiB, 708 hits)

  54. Oferta de vanzare teren (40,6 KiB, 619 hits)

  55. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 600 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 617 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 557 hits)

  57. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 572 hits)

  58. Oferta de vanzare teren (50,0 KiB, 537 hits)

  59. Oferta de vanzare teren (33,7 KiB, 599 hits)

  60. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 554 hits)

  61. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 579 hits)

  62. Oferta de vanzare teren (35,2 KiB, 567 hits)

  63. Oferta de vanzare teren (50,1 KiB, 577 hits)

  64. Oferta de vanzare teren (52,7 KiB, 568 hits)

  65. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 570 hits)

  66. Oferta de vanzare teren (55,3 KiB, 627 hits)

  67. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 582 hits)

  68. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 575 hits)

  69. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 586 hits)

  70. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 571 hits)

  71. Oferta de vanzare teren (49,3 KiB, 596 hits)

  72. Oferta de vanzare teren (46,6 KiB, 589 hits)

  73. Oferta de vanzare teren (46,7 KiB, 587 hits)

  74. Oferta de vanzare teren (47,0 KiB, 547 hits)

  75. Oferta de vanzare teren (42,7 KiB, 576 hits)

  76. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 570 hits)

  77. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 541 hits)

  78. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 588 hits)

  79. Oferta de vanzare teren (42,0 KiB, 616 hits)

  80. Oferta de vanzare teren (36,5 KiB, 582 hits)

  81. Oferta de vanzare teren (87,9 KiB, 569 hits)

  82. Oferta de vanzare teren (81,4 KiB, 617 hits)

  83. Oferta de vanzare teren (82,0 KiB, 618 hits)

  84. Oferta de vanzare teren (41,0 KiB, 575 hits)

  85. Oferta de vanzare teren (40,7 KiB, 602 hits)

  86. Oferta de vanzare teren (46,3 KiB, 700 hits)

  87. Oferta de vanzare teren (43,8 KiB, 578 hits)

  88. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 603 hits)

  89. Oferta de vanzare teren (44,1 KiB, 571 hits)

  90. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 573 hits)

  91. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 627 hits)

  92. Oferta de vanzare teren (35,8 KiB, 586 hits)

  93. Oferta de vanzare teren (45,4 KiB, 647 hits)

  94. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 549 hits)

  95. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 554 hits)

  96. Oferta de vanzare teren (39,8 KiB, 623 hits)

  97. Oferta de vanzare teren (76,5 KiB, 595 hits)

  98. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 608 hits)

  99. Oferta de vanzare teren (42,9 KiB, 559 hits)

  100. Oferta de vanzare teren (37,7 KiB, 627 hits)

  101. Oferta de vanzare teren (69,1 KiB, 582 hits)

  102. Oferta de vanzare teren (56,8 KiB, 650 hits)

  103. Oferta de vanzare teren (61,5 KiB, 698 hits)