Procedura de vânzare a terenului agricol – extravilan

  Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare persoane Fizice (270,5 KiB, 879 hits)

  Oferta vanzare teren persoane Fizice (252,5 KiB, 700 hits)

Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

 

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Agricol si Cadastru
Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Agricol si Cadastru, unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model anexat), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model anexat) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii Biroul Agricol si Cadastru va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Orasului Săliște și pe pagina de internet a primăriei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Agricol si Cadastru va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare 
În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Agricol si Cadastru va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:
– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător
Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Agricol si Cadastru.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Agricol si Cadastru va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător. 
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Agricol si Cadastru va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Unde se depun actele

Sediul central al Primăriei, Str. Șteaza, nr.9,

Pentru mai multe informații contactați Biroul Agricol si Cadastru

Telefon: 0269/553572, int. 113

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

  Acte necesare (16,8 KiB, 1.882 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane fizice (77,9 KiB, 1.705 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane juridice (105,8 KiB, 996 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane fizice (30,5 KiB, 1.377 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane juridice (30,3 KiB, 894 hits)

OFERTE DE VANZARE TEREN

  • 2019

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,1 KiB, 1.281 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 775 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (41,8 KiB, 671 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,9 KiB, 654 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,8 KiB, 662 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,6 KiB, 638 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,1 KiB, 627 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,0 KiB, 628 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (53,6 KiB, 618 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,3 KiB, 630 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,4 KiB, 615 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,7 KiB, 628 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,6 KiB, 604 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 625 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,4 KiB, 600 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,9 KiB, 545 hits)

  17 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 554 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (52,9 KiB, 548 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 543 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 520 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,2 KiB, 559 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,4 KiB, 521 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,5 KiB, 509 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,7 KiB, 529 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,4 KiB, 568 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,0 KiB, 540 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,7 KiB, 498 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,9 KiB, 546 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,3 KiB, 541 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 574 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 574 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,9 KiB, 556 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 553 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 564 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,1 KiB, 519 hits)

  35 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,7 KiB, 560 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,1 KiB, 574 hits)

  • 2018

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,5 KiB, 678 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,9 KiB, 644 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,6 KiB, 592 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 564 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (66,0 KiB, 570 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,5 KiB, 563 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,6 KiB, 565 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,6 KiB, 568 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,3 KiB, 594 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 563 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,9 KiB, 562 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 582 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (60,3 KiB, 573 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (75,1 KiB, 513 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,7 KiB, 517 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (88,7 KiB, 535 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,2 KiB, 555 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,7 KiB, 519 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (118,3 KiB, 530 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,8 KiB, 545 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,7 KiB, 534 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,1 KiB, 542 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,1 KiB, 520 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 588 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 542 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,2 KiB, 535 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 552 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 544 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,6 KiB, 522 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (121,8 KiB, 514 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (115,1 KiB, 574 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,7 KiB, 548 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 541 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 541 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,3 KiB, 534 hits)

  37 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 567 hits)

  38 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,9 KiB, 589 hits)

  39 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 561 hits)

  40 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 570 hits)

  41 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,1 KiB, 516 hits)

  42 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,5 KiB, 529 hits)

  43 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,5 KiB, 523 hits)

  44 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,8 KiB, 505 hits)

  45 Oferta de vanzare teren persoane fizice (77,4 KiB, 567 hits)

  48 Oferta de vanzare teren persoane fizice (85,4 KiB, 549 hits)

  47 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,0 KiB, 528 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 543 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 512 hits)

  50 Oferta de vanzare teren persoane fizice (80,6 KiB, 555 hits)

  51 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 515 hits)

  52 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 540 hits)

  53 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 519 hits)

  54 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 508 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 551 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 506 hits)

  56 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 502 hits)

  57 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,5 KiB, 511 hits)

  58 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,3 KiB, 535 hits)

  59 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,5 KiB, 588 hits)

  60 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,5 KiB, 568 hits)

  61 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,7 KiB, 539 hits)

  62 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 534 hits)

  63_Oferta_de_vanzare_teren_persoane_fizice.pdf (70,5 KiB, 507 hits)

  64 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,8 KiB, 539 hits)

  65 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 610 hits)

  66 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 522 hits)

  67 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 497 hits)

  68 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,7 KiB, 499 hits)

  69 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 540 hits)

  70 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,6 KiB, 533 hits)

  71 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,0 KiB, 555 hits)

  72 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,8 KiB, 594 hits)

  73 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,7 KiB, 605 hits)

  74 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 557 hits)

  75 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,2 KiB, 549 hits)

  76 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,4 KiB, 535 hits)

  77 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,4 KiB, 531 hits)

  78 Oferta de vanzare teren persoane fizice (112,0 KiB, 533 hits)

  79 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,7 KiB, 570 hits)

  80 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 545 hits)

  • 2017

  1. Oferta de vanzare teren (64,0 KiB, 872 hits)

  2. Oferta de vanzare teren (59,0 KiB, 701 hits)

  3. Oferta de vanzare teren (61,0 KiB, 684 hits)

  4. Oferta de vanzare teren (60,4 KiB, 694 hits)

  5. Oferta de vanzare teren (58,8 KiB, 670 hits)

  6. Oferta de vanzare teren (95,3 KiB, 734 hits)

  7. Oferta de vanzare teren (68,9 KiB, 702 hits)

  8. Oferta de vanzare teren (49,2 KiB, 799 hits)

  9. Oferta de vanzare teren (62,5 KiB, 703 hits)

  10. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 676 hits)

  11. Oferta de vanzare teren (74,5 KiB, 716 hits)

  12. Oferta de vanzare teren (66,9 KiB, 705 hits)

  13. Oferta de vanzare teren (73,4 KiB, 689 hits)

  14. Oferta de vanzare teren (65,9 KiB, 716 hits)

  15. Oferta de vanzare teren (58,3 KiB, 686 hits)

  16. Oferta de vanzare teren (64,8 KiB, 673 hits)

  17. Oferta de vanzare teren (57,3 KiB, 693 hits)

  18. Oferta de vanzare teren (73,2 KiB, 672 hits)

  19. Oferta de vanzare teren (61,1 KiB, 691 hits)

  20. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 707 hits)

  21. Oferta de vanzare teren (75,1 KiB, 703 hits)

  22. Oferta de vanzare teren (69,5 KiB, 672 hits)

  23. Oferta de vanzare teren (67,9 KiB, 691 hits)

  24. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 708 hits)

  25. Oferta de vanzare teren (64,1 KiB, 642 hits)

  26. Oferta de vanzare teren (54,5 KiB, 699 hits)

  27. Oferta de vanzare teren (51,3 KiB, 660 hits)

  28. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 738 hits)

  29. Oferta de vanzare teren (43,4 KiB, 710 hits)

  30. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 758 hits)

  31. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 813 hits)

  32. Oferta de vanzare teren (44,2 KiB, 748 hits)

  33. Oferta de vanzare teren (41,6 KiB, 746 hits)

  34. Oferta de vanzare teren (47,9 KiB, 760 hits)

  35. Oferta de vanzare teren (45,9 KiB, 762 hits)

  36. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 772 hits)

  37. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 752 hits)

  38. Oferta de vanzare teren (42,3 KiB, 746 hits)

  39. Oferta de vanzare teren (72,2 KiB, 685 hits)

  40. Oferta de vanzare teren (75,6 KiB, 704 hits)

  41. Oferta de vanzare teren (57,2 KiB, 697 hits)

  42. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 682 hits)

  43. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 687 hits)

  44. Oferta de vanzare teren (39,1 KiB, 682 hits)

  45. Oferta de vanzare teren (62,8 KiB, 674 hits)

  46. Oferta de vanzare teren (62,0 KiB, 665 hits)

  47. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 710 hits)

  48. Oferta de vanzare teren (87,1 KiB, 702 hits)

  49. Oferta de vanzare teren (43,9 KiB, 672 hits)

  50. Oferta de vanzare teren (33,5 KiB, 662 hits)

  51. Oferta de vanzare teren (37,4 KiB, 676 hits)

  52. Oferta de vanzare teren (36,8 KiB, 760 hits)

  53. Oferta de vanzare teren (38,3 KiB, 774 hits)

  54. Oferta de vanzare teren (40,6 KiB, 674 hits)

  55. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 658 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 680 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 612 hits)

  57. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 630 hits)

  58. Oferta de vanzare teren (50,0 KiB, 593 hits)

  59. Oferta de vanzare teren (33,7 KiB, 653 hits)

  60. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 616 hits)

  61. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 644 hits)

  62. Oferta de vanzare teren (35,2 KiB, 630 hits)

  63. Oferta de vanzare teren (50,1 KiB, 641 hits)

  64. Oferta de vanzare teren (52,7 KiB, 624 hits)

  65. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 619 hits)

  66. Oferta de vanzare teren (55,3 KiB, 678 hits)

  67. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 640 hits)

  68. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 625 hits)

  69. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 645 hits)

  70. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 632 hits)

  71. Oferta de vanzare teren (49,3 KiB, 663 hits)

  72. Oferta de vanzare teren (46,6 KiB, 647 hits)

  73. Oferta de vanzare teren (46,7 KiB, 647 hits)

  74. Oferta de vanzare teren (47,0 KiB, 599 hits)

  75. Oferta de vanzare teren (42,7 KiB, 637 hits)

  76. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 629 hits)

  77. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 600 hits)

  78. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 644 hits)

  79. Oferta de vanzare teren (42,0 KiB, 676 hits)

  80. Oferta de vanzare teren (36,5 KiB, 638 hits)

  81. Oferta de vanzare teren (87,9 KiB, 628 hits)

  82. Oferta de vanzare teren (81,4 KiB, 672 hits)

  83. Oferta de vanzare teren (82,0 KiB, 682 hits)

  84. Oferta de vanzare teren (41,0 KiB, 635 hits)

  85. Oferta de vanzare teren (40,7 KiB, 658 hits)

  86. Oferta de vanzare teren (46,3 KiB, 763 hits)

  87. Oferta de vanzare teren (43,8 KiB, 633 hits)

  88. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 666 hits)

  89. Oferta de vanzare teren (44,1 KiB, 628 hits)

  90. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 644 hits)

  91. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 686 hits)

  92. Oferta de vanzare teren (35,8 KiB, 651 hits)

  93. Oferta de vanzare teren (45,4 KiB, 710 hits)

  94. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 605 hits)

  95. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 614 hits)

  96. Oferta de vanzare teren (39,8 KiB, 685 hits)

  97. Oferta de vanzare teren (76,5 KiB, 657 hits)

  98. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 671 hits)

  99. Oferta de vanzare teren (42,9 KiB, 620 hits)

  100. Oferta de vanzare teren (37,7 KiB, 693 hits)

  101. Oferta de vanzare teren (69,1 KiB, 647 hits)

  102. Oferta de vanzare teren (56,8 KiB, 713 hits)

  103. Oferta de vanzare teren (61,5 KiB, 765 hits)