Procedura de vânzare a terenului agricol – extravilan

  Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare persoane Fizice (270,5 KiB, 698 hits)

  Oferta vanzare teren persoane Fizice (252,5 KiB, 579 hits)

Obținerea avizului necesar vânzarii terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

 

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Agricol si Cadastru
Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Agricol si Cadastru, unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model anexat), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model anexat) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii Biroul Agricol si Cadastru va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Orasului Săliște și pe pagina de internet a primăriei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Agricol si Cadastru va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare 
În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Agricol si Cadastru va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:
– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;
– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;
– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător
Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Agricol si Cadastru.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Agricol si Cadastru va comunica, după caz, M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător. 
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către M.A.D.R. sau D.A.D.R. MM

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune
În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Agricol si Cadastru va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Unde se depun actele

Sediul central al Primăriei, Str. Șteaza, nr.9,

Pentru mai multe informații contactați Biroul Agricol si Cadastru

Telefon: 0269/553572, int. 113

Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download.

  Acte necesare (16,8 KiB, 1.681 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane fizice (77,9 KiB, 1.539 hits)

  Cerere - afisare oferta de vanzare teren persoane juridice (105,8 KiB, 880 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane fizice (30,5 KiB, 1.232 hits)

  Oferta de vanzare teren persoane juridice (30,3 KiB, 791 hits)

OFERTE DE VANZARE TEREN

  • 2019

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,1 KiB, 1.136 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 676 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (41,8 KiB, 577 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,9 KiB, 557 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,8 KiB, 558 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,6 KiB, 537 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,1 KiB, 526 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,0 KiB, 537 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (53,6 KiB, 520 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,3 KiB, 532 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,4 KiB, 512 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,7 KiB, 533 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,6 KiB, 506 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 534 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,4 KiB, 511 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,9 KiB, 461 hits)

  17 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 461 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (52,9 KiB, 452 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 457 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 439 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,2 KiB, 475 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,4 KiB, 431 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,5 KiB, 416 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,7 KiB, 444 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (45,4 KiB, 471 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,0 KiB, 447 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,7 KiB, 414 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,9 KiB, 465 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,3 KiB, 450 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 488 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,8 KiB, 488 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,9 KiB, 463 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 471 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (51,0 KiB, 470 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,1 KiB, 434 hits)

  35 Oferta de vanzare teren persoane fizice (47,7 KiB, 472 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,1 KiB, 485 hits)

  • 2018

  1 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,5 KiB, 593 hits)

  2 Oferta de vanzare teren persoane fizice (50,9 KiB, 556 hits)

  3 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,6 KiB, 500 hits)

  4 Oferta de vanzare teren persoane fizice (54,0 KiB, 478 hits)

  5 Oferta de vanzare teren persoane fizice (66,0 KiB, 484 hits)

  6 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,5 KiB, 477 hits)

  7 Oferta de vanzare teren persoane fizice (63,6 KiB, 479 hits)

  8 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,6 KiB, 488 hits)

  9 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,3 KiB, 511 hits)

  10 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 475 hits)

  11 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,9 KiB, 470 hits)

  12 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 479 hits)

  13 Oferta de vanzare teren persoane fizice (60,3 KiB, 492 hits)

  14 Oferta de vanzare teren persoane fizice (75,1 KiB, 424 hits)

  15 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,7 KiB, 431 hits)

  16 Oferta de vanzare teren persoane fizice (88,7 KiB, 446 hits)

  18 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,2 KiB, 468 hits)

  19 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,7 KiB, 441 hits)

  20 Oferta de vanzare teren persoane fizice (118,3 KiB, 449 hits)

  21 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,8 KiB, 464 hits)

  22 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,7 KiB, 448 hits)

  23 Oferta de vanzare teren persoane fizice (73,1 KiB, 452 hits)

  24 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,1 KiB, 441 hits)

  25 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 503 hits)

  26 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 441 hits)

  27 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,2 KiB, 459 hits)

  28 Oferta de vanzare teren persoane fizice (59,0 KiB, 459 hits)

  29 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 462 hits)

  30 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,6 KiB, 439 hits)

  31 Oferta de vanzare teren persoane fizice (121,8 KiB, 431 hits)

  32 Oferta de vanzare teren persoane fizice (115,1 KiB, 477 hits)

  33 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,7 KiB, 465 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 455 hits)

  34 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,9 KiB, 455 hits)

  36 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,3 KiB, 447 hits)

  37 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,5 KiB, 475 hits)

  38 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,9 KiB, 498 hits)

  39 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 479 hits)

  40 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,0 KiB, 491 hits)

  41 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,1 KiB, 429 hits)

  42 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,5 KiB, 450 hits)

  43 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,5 KiB, 437 hits)

  44 Oferta de vanzare teren persoane fizice (56,8 KiB, 420 hits)

  45 Oferta de vanzare teren persoane fizice (77,4 KiB, 483 hits)

  48 Oferta de vanzare teren persoane fizice (85,4 KiB, 465 hits)

  47 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,0 KiB, 440 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 450 hits)

  49 Oferta de vanzare teren persoane fizice (68,9 KiB, 429 hits)

  50 Oferta de vanzare teren persoane fizice (80,6 KiB, 458 hits)

  51 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 427 hits)

  52 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 445 hits)

  53 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 430 hits)

  54 Oferta de vanzare teren persoane fizice (70,2 KiB, 420 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 468 hits)

  55 Oferta de vanzare teren persoane fizice (78,5 KiB, 425 hits)

  56 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,6 KiB, 416 hits)

  57 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,5 KiB, 429 hits)

  58 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,3 KiB, 456 hits)

  59 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,5 KiB, 497 hits)

  60 Oferta de vanzare teren persoane fizice (69,5 KiB, 483 hits)

  61 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,7 KiB, 445 hits)

  62 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,6 KiB, 443 hits)

  63_Oferta_de_vanzare_teren_persoane_fizice.pdf (70,5 KiB, 428 hits)

  64 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,8 KiB, 462 hits)

  65 Oferta de vanzare teren persoane fizice (58,8 KiB, 523 hits)

  66 Oferta de vanzare teren persoane fizice (64,2 KiB, 441 hits)

  67 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 420 hits)

  68 Oferta de vanzare teren persoane fizice (57,7 KiB, 414 hits)

  69 Oferta de vanzare teren persoane fizice (61,6 KiB, 461 hits)

  70 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,6 KiB, 449 hits)

  71 Oferta de vanzare teren persoane fizice (67,0 KiB, 469 hits)

  72 Oferta de vanzare teren persoane fizice (76,8 KiB, 504 hits)

  73 Oferta de vanzare teren persoane fizice (71,7 KiB, 510 hits)

  74 Oferta de vanzare teren persoane fizice (74,7 KiB, 478 hits)

  75 Oferta de vanzare teren persoane fizice (72,2 KiB, 466 hits)

  76 Oferta de vanzare teren persoane fizice (62,4 KiB, 454 hits)

  77 Oferta de vanzare teren persoane fizice (55,4 KiB, 443 hits)

  78 Oferta de vanzare teren persoane fizice (112,0 KiB, 446 hits)

  79 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,7 KiB, 496 hits)

  80 Oferta de vanzare teren persoane fizice (65,9 KiB, 461 hits)

  • 2017

  1. Oferta de vanzare teren (64,0 KiB, 782 hits)

  2. Oferta de vanzare teren (59,0 KiB, 621 hits)

  3. Oferta de vanzare teren (61,0 KiB, 597 hits)

  4. Oferta de vanzare teren (60,4 KiB, 610 hits)

  5. Oferta de vanzare teren (58,8 KiB, 583 hits)

  6. Oferta de vanzare teren (95,3 KiB, 634 hits)

  7. Oferta de vanzare teren (68,9 KiB, 620 hits)

  8. Oferta de vanzare teren (49,2 KiB, 714 hits)

  9. Oferta de vanzare teren (62,5 KiB, 612 hits)

  10. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 591 hits)

  11. Oferta de vanzare teren (74,5 KiB, 634 hits)

  12. Oferta de vanzare teren (66,9 KiB, 620 hits)

  13. Oferta de vanzare teren (73,4 KiB, 594 hits)

  14. Oferta de vanzare teren (65,9 KiB, 637 hits)

  15. Oferta de vanzare teren (58,3 KiB, 608 hits)

  16. Oferta de vanzare teren (64,8 KiB, 582 hits)

  17. Oferta de vanzare teren (57,3 KiB, 614 hits)

  18. Oferta de vanzare teren (73,2 KiB, 594 hits)

  19. Oferta de vanzare teren (61,1 KiB, 603 hits)

  20. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 626 hits)

  21. Oferta de vanzare teren (75,1 KiB, 614 hits)

  22. Oferta de vanzare teren (69,5 KiB, 596 hits)

  23. Oferta de vanzare teren (67,9 KiB, 618 hits)

  24. Oferta de vanzare teren (63,4 KiB, 632 hits)

  25. Oferta de vanzare teren (64,1 KiB, 565 hits)

  26. Oferta de vanzare teren (54,5 KiB, 604 hits)

  27. Oferta de vanzare teren (51,3 KiB, 568 hits)

  28. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 647 hits)

  29. Oferta de vanzare teren (43,4 KiB, 609 hits)

  30. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 657 hits)

  31. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 713 hits)

  32. Oferta de vanzare teren (44,2 KiB, 651 hits)

  33. Oferta de vanzare teren (41,6 KiB, 653 hits)

  34. Oferta de vanzare teren (47,9 KiB, 660 hits)

  35. Oferta de vanzare teren (45,9 KiB, 668 hits)

  36. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 682 hits)

  37. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 655 hits)

  38. Oferta de vanzare teren (42,3 KiB, 652 hits)

  39. Oferta de vanzare teren (72,2 KiB, 601 hits)

  40. Oferta de vanzare teren (75,6 KiB, 621 hits)

  41. Oferta de vanzare teren (57,2 KiB, 609 hits)

  42. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 593 hits)

  43. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 602 hits)

  44. Oferta de vanzare teren (39,1 KiB, 603 hits)

  45. Oferta de vanzare teren (62,8 KiB, 595 hits)

  46. Oferta de vanzare teren (62,0 KiB, 575 hits)

  47. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 624 hits)

  48. Oferta de vanzare teren (87,1 KiB, 615 hits)

  49. Oferta de vanzare teren (43,9 KiB, 593 hits)

  50. Oferta de vanzare teren (33,5 KiB, 576 hits)

  51. Oferta de vanzare teren (37,4 KiB, 594 hits)

  52. Oferta de vanzare teren (36,8 KiB, 671 hits)

  53. Oferta de vanzare teren (38,3 KiB, 678 hits)

  54. Oferta de vanzare teren (40,6 KiB, 588 hits)

  55. Oferta de vanzare teren (41,1 KiB, 568 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 584 hits)

  56. Oferta de vanzare teren (52,2 KiB, 525 hits)

  57. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 538 hits)

  58. Oferta de vanzare teren (50,0 KiB, 509 hits)

  59. Oferta de vanzare teren (33,7 KiB, 569 hits)

  60. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 519 hits)

  61. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 545 hits)

  62. Oferta de vanzare teren (35,2 KiB, 530 hits)

  63. Oferta de vanzare teren (50,1 KiB, 548 hits)

  64. Oferta de vanzare teren (52,7 KiB, 535 hits)

  65. Oferta de vanzare teren (47,7 KiB, 540 hits)

  66. Oferta de vanzare teren (55,3 KiB, 596 hits)

  67. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 555 hits)

  68. Oferta de vanzare teren (44,6 KiB, 546 hits)

  69. Oferta de vanzare teren (49,0 KiB, 556 hits)

  70. Oferta de vanzare teren (40,3 KiB, 540 hits)

  71. Oferta de vanzare teren (49,3 KiB, 564 hits)

  72. Oferta de vanzare teren (46,6 KiB, 559 hits)

  73. Oferta de vanzare teren (46,7 KiB, 555 hits)

  74. Oferta de vanzare teren (47,0 KiB, 519 hits)

  75. Oferta de vanzare teren (42,7 KiB, 542 hits)

  76. Oferta de vanzare teren (49,7 KiB, 542 hits)

  77. Oferta de vanzare teren (46,9 KiB, 514 hits)

  78. Oferta de vanzare teren (48,6 KiB, 556 hits)

  79. Oferta de vanzare teren (42,0 KiB, 588 hits)

  80. Oferta de vanzare teren (36,5 KiB, 545 hits)

  81. Oferta de vanzare teren (87,9 KiB, 535 hits)

  82. Oferta de vanzare teren (81,4 KiB, 586 hits)

  83. Oferta de vanzare teren (82,0 KiB, 587 hits)

  84. Oferta de vanzare teren (41,0 KiB, 545 hits)

  85. Oferta de vanzare teren (40,7 KiB, 573 hits)

  86. Oferta de vanzare teren (46,3 KiB, 671 hits)

  87. Oferta de vanzare teren (43,8 KiB, 545 hits)

  88. Oferta de vanzare teren (43,5 KiB, 575 hits)

  89. Oferta de vanzare teren (44,1 KiB, 542 hits)

  90. Oferta de vanzare teren (41,7 KiB, 539 hits)

  91. Oferta de vanzare teren (41,3 KiB, 597 hits)

  92. Oferta de vanzare teren (35,8 KiB, 557 hits)

  93. Oferta de vanzare teren (45,4 KiB, 616 hits)

  94. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 519 hits)

  95. Oferta de vanzare teren (42,6 KiB, 527 hits)

  96. Oferta de vanzare teren (39,8 KiB, 594 hits)

  97. Oferta de vanzare teren (76,5 KiB, 565 hits)

  98. Oferta de vanzare teren (59,8 KiB, 578 hits)

  99. Oferta de vanzare teren (42,9 KiB, 532 hits)

  100. Oferta de vanzare teren (37,7 KiB, 596 hits)

  101. Oferta de vanzare teren (69,1 KiB, 549 hits)

  102. Oferta de vanzare teren (56,8 KiB, 612 hits)

  103. Oferta de vanzare teren (61,5 KiB, 670 hits)