În perioada de iarnă se manifestă vulnerabilităţi şi riscuri ridicate, materializate prin înmulţirea numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, precum şi prin producerea unor situaţii de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase, cum sunt ninsorile abundente urmate de îngheţ şi înzăpeziri. De aceea, o mare importanţă o are pregătirea populaţiei prin luarea din timp a măsurilor minime necesare pentru a preveni şi preîntâmpina producerea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece.

Astfel, pentru apărarea împotriva incendiilor premergător sezonului rece, cetăţenii vor adopta următoarele măsuri:

– coșurile de fum vor fi verificate, curăţate, și reparate de persoane specializate și autorizate.

– în podul casei, coșul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, a materialelor combustibile;

– se interzice utilizarea sobelor defecte și a burlanelor metalice fisurate, a reșourilor electrice și a instalatiilor electrice improvizate, a prizelor defecte și siguranţelor la tablourile electrice necalibrate;

– se interzice uscarea lemnelor și rufelor pe sobă sau în imediata apropiere a sobei, precum și lăsarea nesupravegheată sau părăsirea imobilului cu sobele în funcţiune;

– sobele nu vor fi lasate în funcţiune pe timpul nopţii;

– la sobele cu combustibil solid se va amplasa în faţa focarului o placă incombustibilă cu dimensiunea de 70X50 cm;

– cenușa si jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale și se vor stinge cu apă;

– la mijloacele de încălzire sau de preparare a hranei ce utilizează gaze petroliere lichefiate (GPL), se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatoare de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat;

– se interzice cu desăvârșire verificarea cu flacără a etanșeităţii buteliei de gaze lichefiate sau a instalaţiei de gaze naturale; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;

– aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale, se face pe principiul “gaz pe flacără”

(mai întâi se aprinde chibritul si apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaz);

– se interzice amplasarea afumătorilor improvizate în podurile construcţíilor, în magazii, șuri, remize, soproane sau lâng[ materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din materiale incombustibile și se vor amplasa independent de celelalte construcţii;

– căile de acces și accesul la sursele de apă se vor curăţa de zăpadă și gheață, asigurându-se menţinerea permanent liberă a acestora.

În scopul prevenirii incendiilor provocate de jocul copiilor cu focul, recomandăm respectarea următoarelor

reguli:

– în încăperile în care există sobe, mașini de gătit, lămpi de gătit cu petrol și pentru iluminat, în stare de

funcţionare, nu vor fi lăsate nesupravegheate;

– mijloacele cu foc deschis (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete), nu vor fi lăsate la îndemâna copiilor;

– copii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reșouri, radiatoare, etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor.

La instalarea și exploatarea sobelor cu și fără acumulare de căldură se vor avea în vedere următoarele recomandări:

– sobele fără acumulare de căldură se vor amplasa la distanţă de minim 1 m faţă de pereţii combustibili sau alte materiale ce se pot aprinde ușor; dacă pereţii sunt  izolaţi, distanţa poate fi redusă la 70 cm.

– sobele din metal nu se vor așeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălţimea picioarelor sobei depășește 25 cm ele vor fi așezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depășească perimetrul sobei.

– se interzice aprinderea focului cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne care nu permit închiderea ușii focarului;

– sobele cu acumulare de căldură ce utilizează combustibil solid, vor avea pe dușumea în faţa ușii focarului, o suprafaţă de 70 x 50 cm din material incombustibil;

– se interzice amplasarea la mai puţin de 1 m faţă de sobele metalice, a hainelor, rufelor sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;

– focul în sobe nu trebuie lăsat nesupravegheat, sau în grija copiilor;

– se va evita supraîncălzirea sobelor;

– coșurile și burlanele pentru evacuarea fumului se vor întreţine și curăţa periodic pentru a nu provoca incendii.

– coșurile se vor prelungi deasupra coamei acoperișului cu 0,5 – 0,8 m.

Afumătorile:

– nu se vor amenaja în podurile construcţiilor;

– se vor construi din materiale incombustibile la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, depozite de furaje, alte materiale;

– nu se vor lăsa în funcţiune și nesupravegheate pe timpul nopţii.

Numai prin respectarea acestor măsuri se va reuşi reducerea numărului intervenţiilor în situaţii de urgenţă şi, implicit, va creşte gradul de siguranţă al cetăţeanului, mediului şi bunurilor.

 

Coordonator S.V.S.U.

Petru Gândilă