Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Săliște

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Săliște (PMUD Săliște) se referă la programe cadru şi proiecte prioritare, cu caracter local, menite să susţină dezvoltarea transportului prin întărirea componentei de mobilitate, în contextul creşterii economice durabile, acordând atenţie componentelor sociale şi de protecţie a mediului.

Sunt în curs de identificare proiecte cadru care se înscriu în sectoare ale mobilităţii urbane, cum ar fi transportul public, managementul traficului, accesibilitate, politica pietonală, infrastructura rutieră, promovarea mersului pe bicicletă etc.

Acest Plan are în vedere rezolvarea nevoilor de mobilitate ale persoanelor, întreprinderilor şiactivităţilor din turism din oraş şi din zonele de influenţă învecinate, contribuind în acelaşi timp la atingerea obiectivelor europene de îmbunătăţire a stării de sănătate umană şi a mediului.

Prin promovarea acestor proiecte cadru se rezolvă pe termen scurt, mediu şi lung, cu orizont de timp anul 2030, acele aspecte ce ţin de planificarea mobilităţii urbane durabile.

În elaborarea Planului se au în vedere următoarele cinci obiective strategice:

– Accesibilitatea – Opțiuni de transport durabil, puse la dispoziția tuturor cetățenilor, care să le permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a se deplasa spre destinații și servicii;

– Siguranța și securitatea – Creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru comunitate în general;

– Mediul – Reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic;

– Eficiența economică – Creșterea eficienței și a eficacității din punctul de vedere al costului privind transportul de călătoriși de marfă;

– Calitatea mediului urban – Contribuția la creșterea atractivității și a calității mediului urban și a proiectării urbane în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu.

Vă adresăm rugămintea de a completa chestionarul de mai jos, adresa cetăţenilor Oraşului Sălişte, parte a Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Orasului Săliste, urmând al depuna de sediul Primarie oraşului Saliste.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila este un plan de transport care are in vedere o analiza a modului in care oamneni se deplaseaya in oras, dar si in afara lui, identifica provocările în materie de mobilitate cu care se confrunta orasul, propunând solutii pe termn scurt, mediu si lung care să asigure o dezvoltare coerentă, inluzivă si prietenoasa cu mediul.

Chestionarul va fi folosit exclusiv in scopul mentionat mai sus, iar rezultatele vor fi afisate intr-o formă sintetică la sfărsitul acestei etape de consultare.

  Chestionar (85,1 KiB, 1.069 hits)