Primăria Orașului Sălişte a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru Programul naţional de dezvoltare locală, Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor şioraşelor.

Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în sumă totală de 10.815.097,23 lei pentru realizarea obiectivului de investiţii„Înființare sisteme de canalizare menajeră în localităţile Mag, AciliuşiAmnaş, oraşSălişte, judeţ Sibiu”,în baza Ordinului nr. 3419/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţiişi sumelor alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de dezvoltare locală, pentru judeţul Sibiu, în perioada 2017 – 2020.

Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi are valabilitate până la finalizarea obiectivului de investitii, inclusiv punerea în funcţiune a obiectivelor, după caz, fără a depăşi 4 ani, în linia creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru perioada de finanțare. În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata contractelor de finanţare prevăzuta mai sus poate fi prelungită până la maxim 2 ani.