Proiecte de finantare Fonduri Europene

ÎNCEPERE PROIECT ”Îmbunătățirea calității vieții populației în satele aparținătoare Orașului Săliște prin proiecte integrate”

 

Comunicat de presa incepere proiect

 

  • Macheta comunicat de presa
  • Macheta incepere

Articolul 15 Publicarea datelor

(2) Beneficiarul are obligația publicării, pe site-ul propriu, a informațiilor referitoare la denumirea contractorilor implicați în implementarea prezentului Contract de finanțare, la obiectul și la valorile respectivelor contracte de achiziție, numai în măsura respectării prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind

achizițiile publice.

(3) Beneficiarul se obligă ca, în termen de 30 de zile de la finalizarea implementării Proiectului, să publice pe site-ul propriu rezultatele obținute prin prezentul Contract și să notifice în acest sens autoritatea de management responsabilă.

(4) Beneficiarul se obligă ca, pe întreaga perioadă de sustenabilitate/durabilitate a Proiectului, să asigure vizibilitatea rezultatelorconform alin. (3) al prezentului articol

SECTIUNEA I. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele (11)

Pe site-ul internet al beneficiarului, în cazul în care există unastfel de site, se va publica o scurtă descriere a proiectului, care va conține: titlul proiectului, denumirea beneficiarului și a partenerilor (dacă există), scopul proiectului, obiectivele specifice, rezultatele,data de începere, perioada de implementare, valoarea totală – defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională. De asemenea, va fi inclus un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: “Pentru informaţii detaliatedespre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro