Ocolul Silvic – Valea Frumoasei Sălişte

RPL OS Valea Frumoasei RA
Loc. Sălişte, Str. Băii nr. 1, Jud. Sibiu
România

SEF OCOL
ing. Tiberiu Brad
tel. 0742129757, fax 0269553127
e-mail : osvaleafrumoasei@gmail.com

  Raport 2018 aferent activitatii societatilor din subordine (2,1 MiB, 993 hits)

Recrutare şi selectie CA

  RAPORT SELECTIE ETAPA 1 (41,1 KiB, 632 hits)

  Plan de selectie componenta initiala (1,5 MiB, 618 hits)

  Scrisoare asteptari (3,2 MiB, 659 hits)

  Plan selectie componenta initiala2 (1,7 MiB, 637 hits)

  ANUNT recrutare 4 membri ai Consiliu de Administratie al OS VALEA FRUMOASEI RA (69,0 KiB, 648 hits)

  Anexe Anunt_formulare_candidatura (55,0 KiB, 538 hits)

 

 

„Fãrã pãdure nu se poate închipui neamul nostru de odinioarã şi sufletul nostru de azi ar rămâne sărac şi sterp fără duioasa şi profunda inspiraţie a codrilor mari şi a pădurilor tinere”.

Nicolae Iorga

  Scrisoare de asteptari - functii de conducere (600,8 KiB, 2.328 hits)

  Anunt - post administrator (2,9 MiB, 1.181 hits)

Ocolul Silvic Valea Frumoasei Saliste s-a infiinţat în data de 06.11.2002 cu autorizaţia nr. 26 a M.A.A.P. şi avea în administrare o suprafaţă de 8325 ha fond forestier, aparţinând oraşelor Sălişte (6148ha), Miercurea Sibiului (1220) şi Ocna Sibiului (957ha).

În data de 15.07.2005 pădurile oraşului Miercurea Sibiului au trecut în administrarea D.S. Sibiu. Suprafaţa actuală administrată de Ocolul Silvic Valea Frumoasei este de 7177 ha, incluzând aici şi două păduri ale parohiilor Mag şi Fântânele cu o suprafaţă de câte 30 ha fiecare.

Pe raza ocolului silvic există o mare alternanţă de tipuri de proprietăţi: păduri ale unităţilor teritorial adminitrative, păduri ale parohiilor, păduri proprietate privată şi păduri de stat.
Pădurile se întind din etajul deluros de gorunete pâna în etajul montan al molidişurilor având o larga amplitudine ecologică.

Din punct de vedere al tipurilor de sol sunt remarcate cele brune, iar solurile eumezobrazice sunt preponderente şi se găsesc în toate unităţile de producţie. Mai puţin reprezentate sunt solurile brun-luvice şi luvisorile albice în zona de deal precum şi solurile brune acide şi podzolurile în zona montană.

Tipurile de staţiuni identificate sunt răspândite discontinuu din etajul deluros de cvercete până în subetajul presubalpin. Cele mai răspândite sunt cele de molidişuri Pm, cu Hylocomium; Montan de amestecuri Ps cu Asperula-Dentaria, Deluros de gorunete Pi, cu Luzula albida.

Favorabilitarea condiţiilor staţionale sunt în general bune pentru speciile forestiere de bază – molid, fag, gorun care valorifică optim potenţialul staţional, productivitatea tipurilor naturale de pădure fiind în majoritatea lor mijlocie.

Tipurile naturale de pădure cele mai raspândite sunt cele de molidiş, cu muşchi verzi de amestec normal de raşinoase şi fag cu flora de mull; Făget montan pe soluri schelete cu flora de mull; Gorunet de coastă cu graminee şi Luzula; Gorunet cu flora de mull.

Zonele de productie:
   • Sălişte 1
   • Sălişte 2
   • Ocna Sibiului
   • Miercurea