Primăria Orasului Sălişte a făcut toate demersurile şi a întocmit documentaţia necesară pe care a depus-o la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru introducerea reţelei de canalizare în satul Fântânele. În urma acestei iniţiative a fost semnat contrcatul pentru „Înfiinţarea sistemului de canalizare menajeră în satul Fântânele”, în valoare de 800.000 de lei.

A fost întocmit studiul de fezabilitate, acum se lucrează la proiect, urmând să se facă procedura de achiziţie.