De ce Salistea?

Sălişte numită Capitala Spirituală a mărginenilor,  este un viu monument al tărănimii, al destoiniciei culturale şi al stăruintei neîntrerupte a poporului nostru pe plaiurile ardelene.

Este „Satul fetelor frumoase şi a tăranilor cu biblioteci” după cum spunea poetul P. Panaitescu.

Nicolae Iorga afirma, „Nimic nu întrece însă Săliştea, în vederea munţilor hotarului supt culmea împădurită a Netedului, plimbările multe şi dulci şi ţinta răcoritoare a izvorului de apă bună, ea resfira în toate părţile ulite şi ulicioare întortocheate, cu livezi adânci şi mari case gospodăreşti”.

cert-0012